Bài kiểm tra số 1 môn tiếng anh lớp 9 trường THCS tích sơn, vĩnh phúc năm học 2015 2016 đề thi tiếng anh lớp 9 có đáp án

de thi hoc ky 1 mon tieng anh lop 12 truong thpt lien son vinh phuc nam hoc 2015 2016

de thi hoc ky 1 mon tieng anh lop 12 truong thpt lien son vinh phuc nam hoc 2015 2016
... luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN HƯỚNG DẪN CHẤM câu đáp án C C C C D B B câu 10 11 12 12 14 ĐỀ THI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2 015 -2 016 MÔN THI: TIẾNG ANH – KHỐI 12 Thời gian làm bài: 45 phút ... câu x 0,25đ = điểm) đáp án câu đáp án câu đáp án câu 15 22 C 29 C A 16 23 30 A C C 17 24 31 B A A 18 25 32 C B D 19 26 B B C 20 28 A B A 21 A 28 A D đáp án B C B A PHẦN TỰ LUẬN: (Gồm phần; điểm) ... Question 19 - Daisy: "I like the painting you bought Did it cost much?" - Rose: "No, the artist sold it to me for .” A anything next B next to nothing C next to anything D close to nothing...
 • 4
 • 198
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016
... thích thêm!) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KÌ THI KSCL LỚP CHUYÊN ĐỀ LẦN III – 201 5- 2016 - ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời ... thích thêm!) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KÌ THI KSCL LỚP CHUYÊN ĐỀ LẦN III – 201 5- 2016 - ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời ... thích thêm!) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KÌ THI KSCL LỚP CHUYÊN ĐỀ LẦN III – 201 5- 2016 - ĐỀ THI MÔN: TIẾNG ANH – KHỐI 11 ĐỀ CHÍNH THỨC Thời...
 • 18
 • 92
 • 1

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng lần 3 môn Tiếng Anh lớp 10 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016
... =====The end==== VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN KÌ THI KSCL LẦN NĂM HỌC 201 5- 2016 ================= Môn thi: Tiếng Anh - Khối 10 ĐÁP ÁN Thời gian làm ... In about 12 0- 150 words, write a paragraph about “What should you to be healthy?” The following suggestion may be useful: - Having rational nutrition - Doing exercises and sports - Avoiding smoking ... the following sentences or substitute the underlined parts (0,3pt/item) (Với hs lớp 10a7, thang điểm (0,2pt/item) B C C C A C D B C 10 A IV Supply the right form of each capitalized word to complete...
 • 4
 • 120
 • 0

Đề thi khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi khảo sát chất lượng môn Sinh học lớp 11 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐÁP ÁN ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG KHỐI 11 TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN BỘ MÔN: SINH HỌC 11 Câu Ý a Một Nuclêôtit ... gen, loại kiểu hình 1,0 b Tỉ lệ kiểu gen AaBBdd = 2/4 x 1/4 x 1/4 = 1/32 Tỉ lệ kiểu hình Đỏ - Cao - Tròn = ¾ x ¾ x ¾ = 27/ 64 1,0 c C36/ 43 = 5/16 1,0 a 3/4 x 5/6 = 15/ 24 1,0 b 1/4 x 5/6 + 3/4 ... Nuclêôtit: A, T, G, X b Có loại liên kết: H HT Điểm 0,5 0,5 c Mỗi Nu gồm thành phần: + Đường pentôzơ - đêôxiribôzơ (C5H10O4) + nhóm phôtphat 1,0 + loại bazơ nitơ: Ađênin (A); Timin (T), Guanin (G);...
 • 2
 • 184
 • 0

Bài kiểm tra số 1 môn tiếng anh lớp 6

Bài kiểm tra số 1 môn tiếng anh lớp 6
... mẫu miễn phí ĐÁP ÁN BÀI KIỂM TRA SỐ MÔN TIẾNG ANH LỚP I Khoanh tròn từ có cách phát âm phần gạch chân khác từ lại: (1 iểm) C D A A II Khoanh tròn từ khác loại với từ lại: (1 iểm) D A B 4.D III ... years old He is a doctor My mother is thirty-five years old She is a doctor, too My brother is 10 years old He is a student Questions: How many people are there in her family? How old ... ………………………………………………………………………… She/a/is/student ………………………………………………………………………… She/at/32/lives/street/Tran Hung Dao ………………………………………………………………………… How/students/many/there/are/class/in/your? …………………………………………………………………………...
 • 3
 • 239
 • 0

Bài kiểm tra số 2 môn tiếng anh lớp 5

Bài kiểm tra số 2 môn tiếng anh lớp 5
... PART 2: READING AND WRITING ( 15 minutes): Question 4: Look and read Put a tick or a cross in the box (1pt) They're ... reading The Starfruit Tree Snow White is beautiful and gentle I like play hide-and-seek Question 5: Look at the pictures Look at the letters Write the words (3pt) wmismngi _ _ _ _ _ _ _ _ Lia Aabb ... _ _ _ _ _ _ _ akraet Darong Bllas _ _ _ _ _ _ _ essch _ _ _ _ _ ale PART 3: SPEAKING (5 minutes) (1pt) Comment: _ _...
 • 3
 • 77
 • 0

Bài kiểm tra số 1 HK 2 Anh 6, 7

Bài kiểm tra số 1 HK 2 Anh 6, 7
... Bài kiểm tra Tiếng Anh số 03 - khối Câu I Chọn từ có fần gạch phát âm khác với từ lại:( điểm ) A watered B ... điểm ) A 1/ Why are your friends absent ? 2/ Who broke the window ? 3/ Where did he go last week ? 4/ What were you doing at ten ? 5/ How deep is the river ? 6/ When will she come ? 7/ What is ... you about her ? 10 / What happened to you then ? B A/ Next Sunday B/ Oh, nothing serious C/ To Thailand D/ Because they were tired E/ I have a backache F/ Someone did G/ About 12 meters H/ Because...
 • 2
 • 89
 • 0

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Trần Phú, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016

Đề kiểm tra số 4 học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 trường THCS Trần Phú, Ninh Thuận năm học 2015 - 2016
... (2, 5) I Listen to a radio programme on 4Teen News Then fill the gaps with the words you hear X 0 ,25 = 1,5 1/natural disasters 2/ climate change 3/global warming 4/ prepare 5/reminding 6/respect 2, 5 ... LANGUAGE FOCUS (2, 5 pt) I Mark the stressed syllable in each word X 0 ,25 = 1,0 o'bese de'gree e'cology ge'ography 2, 5 II Match the words/phrases with the pictures X 0 ,25 = 1,5 1/ D 2/ F 3/ B 4/ E 5/C ... demonstrated in 1973 by Dr Martin cooper and John F Mitchell of Motorola Ten years later, in 1 983 , the first model of cell phone went on sale to the public By 20 11, over six billion people, 87 %...
 • 6
 • 84
 • 0

đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8(có đáp án) và bài tập luyên tập

đề kiểm tra học kỳ 1 môn ngữ văn lớp 8(có đáp án) và bài tập luyên tập
... tả ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI: 315 I PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (12 câu; điểm; Thời gian: 15 ’) ... cay cay” ( đ) B.TẬP LÀM VĂN: (5 đ đ) Thuyết minh loài hoa ngày Tết ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2 011 - 2 012 Môn thi: Ngữ văn Thời gian : 90 phút ( không kể thời gian giao đề ) MÃ ĐỀ THI: 278 I ... ……………………………………………………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I-NĂM HỌC 2009 - 2 010 Lớp: ……………………………… Môn :VĂN -Thời gian: 90 phút Đề số: I Trắc nhiệm khách quan: (3đ - 15 ’) Khoanh tròn vào chữ đứng trước câu trả lời 1) Hai thơ Vào...
 • 25
 • 722
 • 1

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 2016 ĐỀ THI MÔN: NGA VĂN Thời gian làm bài: 90 phút

TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN HUỆ KIỂM TRA KIẾN THỨC LẦN 2 NĂM HỌC 2015 2016 ĐỀ THI MÔN: NGA VĂN Thời gian làm bài: 90 phút
... достижениям 20 Он ………… мне, как только мы познакомились A нравился B нравится C понравился D понравится 21 Вечером идѐм в театр, ………… билет! A не забывай B не забудь C не возьми D не бери 22 Артѐм ... 23 Бывают такие дни, ………… чувствуешь себя не в своей тарелке A какие B когда C В какие D поэтому 24 У меня нет мелких денег, …………, пожалуйста A обменяйте B разменяйте C поменяйте D замените 25 ... отнеси C донеси D внеси 26 Это задание будет трудным ………… A для меня B у меня C мне D мной 27 Я убедился …………, что брат не обманывает меня A тому B в том C с тем D о том 28 Я точно знаю, что Олег...
 • 7
 • 249
 • 0

KIỂM TRA GIỮA KÌ II-TIẾNG VIÊT5(CHUẨN KTKN)CÓ ĐÁP ÁN

KIỂM TRA GIỮA KÌ II-TIẾNG VIÊT5(CHUẨN KTKN)CÓ ĐÁP ÁN
... CỘNG HỒ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -Tự do- Hạnh phúc ********‫********۝‬ BÀI KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II LỚP NĂM HỌC 2009-2010 MƠN : TIẾNG VIỆT ( Thời gian làm : 45 phút ) Trường Tiểu ... BÁC Tập làm văn (5 điểm) – 35 phút Tả người thân gia đình (hoặc họ hàng) em ĐÁP ÁN I Đọc thầm làm tập (5 điểm) Đáp án : Câu : d (0,5 điểm) Câu : a (0,5 điểm) Câu : b (0,5 điểm) Câu : b (0,5 điểm) ... (0,5 điểm) Câu : a (0,5 điểm) Câu : b (0,5 điểm) Câu : d (0,5 điểm) Câu 10 : b (0,5 điểm) II Kiểm tra viết Chính tả nghe – viết (5 điểm) – 15 phút CÂY TRÁI TRONG VƯỜN BÁC Vườn ơm tròn gần nửa...
 • 5
 • 599
 • 7

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh lớp 12 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... your answer -THE END Cán coi thi không giải thích thêm SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH – THPT (Đáp án gồm 02 trang) A LISTENING ... appropriate style (2p) - Hết - SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KỲ THI CHỌN HSG LỚP 12 THPT NĂM HỌC 2015 – 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH – THPT (Gồm 02 trang) A LISTENING (20 pts) Part (10 ... destroys rocks Salt breaks rocks apart principally by a process called crystal prying and wedging This happens not by soaking the rocks in salt water, but by moistening their bottoms with salt water...
 • 10
 • 3,604
 • 45

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015 2016(có đáp án)

Đề thi học sinh giỏi môn tiếng anh 9 tỉnh vĩnh phúc năm học 2015  2016(có đáp án)
... SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP NĂM HỌC 2015- 2016 HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN: TIẾNG ANH (Hướng dẫn chấm có 02 trang) PART LISTENING ... was (7.) _ under the control of the French from 191 0 until 195 6 when Morocco gained (8.) _ French influence on the city is (9. ) _ in the city layout and architecture French ... Immediately after his arrival, things went wrong No sooner _ People say that the exam this year is much easier than it was last year The exam this year ...
 • 8
 • 710
 • 16

Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 5 trình độ A1 Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề đánh giá năng lực Tiếng Anh lớp 5 trình độ A1 Sở GD-ĐT Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016
... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC (A1) (DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5) NĂM HỌC 20 1 5- 2016 SPEAKING ... think so? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC (A1) (DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5) NĂM HỌC 20 1 5- 2016 SPEAKING ... think so? VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC ĐỀ CHÍNH THỨC ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC TIẾNG ANH TRÌNH ĐỘ BẬC (A1) (DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 5) NĂM HỌC 20 1 5- 2016 SPEAKING...
 • 10
 • 406
 • 3

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD-ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD-ĐT Tam Đảo, Vĩnh Phúc năm học 2015 - 2016
... Class: 8 VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí PHÒNG GD&ĐT TAM ĐẢO ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG CUỐI NĂM NĂM HỌC 20 15 - 20 16 Môn: Tiếng Anh lớp CHÚ ... Câu 17 18 19 20 Đáp án C D A D V Read the text and then the tasks that follow (2. 0/10) Question 21 -2 4 Choose the best option for each statement Câu 21 22 23 24 Đáp án A D A C Question 25 - 28 Fill ... games 22 Which month is the coldest one in the winter? A February B March 23 The winter season usually begins in ………………… A December 24 Spring is a great season for …… A cycling Question 25 - 28 Fill...
 • 5
 • 75
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bai kiem tra lan 1 mon tieng anh lop 7bai kiem tra so 4 mon tieng anhbai kiem tra so 3 mon tieng viet lop 5bài kiểm tra nghe 1 tiết tiếng anh 6kiểm tra lần 1 môn tiếng anh 10soan giao an bai kiem tra so 1 van tu suđề kiểm tra kì 1 môn tiếng việt lớp 3bai kiem tra so 1 hoa hoc 9de kiem tra so 1 mon hoa hoc lop 8 va dap an de thibài kiểm tra số 02 môn tư tưởng hồ chí minhbài kiểm tra số 1bài kiểm tra 15 phút môn vật lý lớp 6bai thuc hanh so 1 mon vat ly lop 12bai kiem tra 15 phut mon dia ly lop 6kiem tra hk 1 mon ngu van lop 8CHUAN DAU RA DHSP TOAN docCHUAN DAU RA Tieng Anh docBài giảng an toàn mạng máy tính bài 1 tổng quan về an ninh mạng tài liệuTình hình nước mặt Việt NamTỔNG KẾT C5: SÓNG ÁNH SÁNGGiao an bai 3 sinh 10Báo cáo tiểu luận tuần 4 debug matlabskkn “Một số biện pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh Tiểu học”KĨ NĂNG CASIO VẬT LÝNghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến mức tưới cho lúa vùng Trung du miền núi phía BắcBài tập về thống kê khoa học ra quyết địnhĐỀ MINH HỌA LẦN 2 MÔN TOÁN THPT QUỐC GIABÁO cáo dân vận QUÝ IIISKKN “Một số biện pháp rèn đọc diễn cảm cho học sinh lớp 4 ”TIỂU LUẬN đạo đức CÁCH MẠNGUnit 03. Music. Lesson 6. WritingShow and tell 1 student book fullSuper minds 1 grammar practice bookSuper minds 1 students bookTiny talk 2a workbook