Giao thoa khe Young với ánh sáng đơn sắ1

dạng 2: giao thoa voi anh sang don sac(thầy THÀNH biên soạn)

dạng 2: giao thoa voi anh sang don sac(thầy THÀNH biên soạn)
... CHƯƠNG : TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNH Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC Câu15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước ... SÓNG CỦA ÁNH SÁNH Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC A.tối thứ 18 B.tối thứ 16 C.sáng thứ 18 D.sáng thứ 16 giảng viên ĐH Bách Khoa thầy Trịnh Văn Thành dd:0974236501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com ... nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, hai khe chiếu ánh sáng có bước sóng  = 0,5m, biết S1S2 = a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1m Bề rộng vùng giao thoa...
 • 3
 • 320
 • 0

HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC

HIỆN TƯỢNG GIAO THOA ÁNH SÁNG – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC
... Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 A x x x B x x x x x x x x x D x x x x C x x x x Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 12 Bài 14 Bài 16 Bài 18 Bài 20 Bài 22 Bài 24 Bài 26 Bài 28 Bài 30 Bài 32 Bài 34 Bài ... 11 Bài 13 Bài 15 Bài 17 Bài 19 Bài 21 Bài 23 Bài 25 Bài 27 Bài 29 Bài 31 Bài 33 Bài 35 Bài 37 Bài 39 Bài 41 Bài 43 Bài 45 376 A x B C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Bài Bài Bài Bài ... Bài 36 Bài 38 Bài 40 A B x x C D x x x x x x x x x x x x x x x x x x Dạng BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG HỖN HỢP 369 Chủ đề Hiện tượng giao thoa ánh sáng Bài tập vận dụng Bài 1:...
 • 17
 • 181
 • 0

GIAO THOA VÀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG HAY VÀ KHÓ

GIAO THOA VÀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG HAY VÀ KHÓ
... nghim giao thoa Iõng, thc hin ng thi vi hai ỏnh sỏng n sc khong võn giao thoa ln lt l 0,2 mm v 0,35 mm Bit b rng trng giao thoa l mm S v trớ trựng ca cỏc võn sỏng ca hai h võn trờn trng giao thoa ... 19,6mm Cõu 88 Để thực giao thoa ánh sáng, dùng hai lăng kính giống hệt có góc chiết quang nhỏ ghép sát đáy Trên mặt phẳng đáy chung đặt nguồn sáng điểm S phát ánh sáng đơn sắc, phía sau đặt E nh ... quan sỏt hin tng giao thoa ca chỳng + Ranh ri cỏc súng khụng rừ rt CễNG THC TNH S VN CNG MU V V TR CNG MU TRONG TRNG GIAO THOA KHI CHIU BC X 1,2,3 + S VN CNG MU TRONG TRNG GIAO THOA: - Tớnh khong...
 • 38
 • 1,034
 • 4

GIAO THOA VÀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG

GIAO THOA VÀ TÁN SẮC ÁNH SÁNG
... âng giao thoa ánh sáng , hai khe chiếu đồng thời xạ đơn sắc có bước sóng : λ1 = 0,4μm , λ2 = 0,5μm , λ3 = 0,6μm Trên quan sát ta hứng hệ vân giao thoa , khoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng ... thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe young Ánh sáng sử dụng gồm xạ đỏ, lục , lam có bứơc sóng là: λ = 0,64μm , λ2 = 0,54μm , λ3 = 0,48μm Vân sáng kể từ vân sáng trung tâm có màu với vân sáng trung ... quan sát ta hứng hệ vân giao thoa kgoảng hai vân sáng gần màu với vân sáng trung tâm , ta quan sát số vân sáng : A 34 B 28 C 26 D 27 Câu 65: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe young khoảng...
 • 5
 • 404
 • 0

Giao thoa và nhiễu xạ ánh sáng

Giao thoa và nhiễu xạ ánh sáng
... ánh sáng đỏ nhỏ nhất, ánh sáng tím lớn - Vì góc lệch ánh sáng đơn sắc qua môi trường suốt khác nhau, tạo tán sắc ánh sáng Quay lại Bài 36 Nhiễu xạ ánh sáng Giao thoa ánh sáng I Hiện tượng nhiễu ... Giải thích: Sự truyền sánh sáng trình truyền sóng Bài 36 Nhiễu xạ ánh sáng Giao thoa ánh sáng II - Giao thoa ánh sáng Thí nghiệm: S Đ F M1 S 1S M2 - Đèn Đ chiếu tia sáng qua kính lọc sắc đỏ ... nhận ánh sáng có tính chất sóng, tượng giải thích giao thoa sóng ánh sáng: - Vạch sáng: sóng ánh sáng gặp tăng cường lẫn - Vạch tối: sóng ánh sáng gặp triệt tiêu lẫn Các vạch sáng tối vân giao thoa...
 • 12
 • 486
 • 2

GIAO THOA ÁNH SÁNG VỚI ÁNH SÁNG NHIỀU THÀNH PHẦN ĐƠN SẮC pot

GIAO THOA ÁNH SÁNG VỚI ÁNH SÁNG NHIỀU THÀNH PHẦN ĐƠN SẮC pot
... nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng (Y-âng), khoảng cách hai khe 2mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát 1,2m Chiếu sáng hai khe ánh sáng hỗn hợp gồm hai ánh sáng đơn sắc có ...  1,5   d   d  Khi có ánh sáng vàng, số vân đỏ tham gia tạo thành vân trùng, nên số vân đỏ giảm Số vân trùng đoạn CD : Giao thoa với ánh sáng nhiều thành phần Nguyễn Văn Đạt,Lạng Giang ... màu với OM = 6mm Một số toán dùng ánh sáng có màu đơn sắc Phương pháp xác định khoảng vân trùng tính bội số chung nhỏ i1, i2, i3… Ví dụ phần sau: c Trong thí nghiệm trên, thành phần ánh sáng...
 • 3
 • 529
 • 7

MỘT SỐ YÊU CẦU THƯỜNG GẶP VỚI BÀI TOÁN GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ppsx

MỘT SỐ YÊU CẦU THƯỜNG GẶP VỚI BÀI TOÁN GIAO THOA ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC ppsx
... Để tính số vân sáng, số vân tối vùng giao thoa thực theo bước sau: PQ OP PQ   + Tính : n  i i 2i + Số vân sáng vùng giao thoa: NS = 2[n] + Với [n] phần nguyên n + Số vân tối vùng giao thoa có ... vân sáng, 22 vân tối + Trên đoạn QO có: 21 vân sáng, 22 vân tối Vậy vùng giao thoa PQ có: 21.2 + = 43 vân sáng ( tính vân trung tâm nên phải +1) 22.2 = 44 vân tối Giao thoa ánh sáng đơn sắc ... vào, vân sáng bậc trùng vói vị trí vân sáng chưa đổ chất lỏng? j Quay lại với hình vẽ đề Cho nguồn sáng S di chuyển thẳng đứng xuống 1mm Hỏi hệ vân dịch chuyển nào? Giao thoa ánh sáng đơn sắc Nguyễn...
 • 4
 • 195
 • 0

dang 4 giao thoa voi anh sang trắng ( thầy THÀNH biên soạn

dang 4 giao thoa voi anh sang trắng ( thầy THÀNH biên soạn
... bị tắt (vân tối) điểm M E cách vân trung tâm 0,72 cm? A B C D giảng viên ĐH Bách Khoa thầy Trịnh Văn Thành dd:09 742 36501 mail:thanhgiabkhn@gmail.com Nhận trực tiếp gia sư nhà (khu vực nội thành ... Dạng : GIAO THOA VỚI ÁNH SÁNG TRẮNG A B C D Câu 15 Thực giao thoa ánh sáng qua khe Iâng, biết khoảng cách khe a= 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa khe đến D =2m Nguồn S phát ánh sáng trắng...
 • 2
 • 329
 • 2

cac dang bai tap giao thoa voi anh sang trang

cac dang bai tap giao thoa voi anh sang trang
... sát giao thoa đặt cách S1S2 khoảng m Xác định độ rộng vùng quang phổ bậc ? Hướng dẫn giải: Độ rộng vùng quang phổ bậc hai Δx2 = ( d   t ) D = …= 0, 95 mm a Ví dụ 2: Trong thí nghiệm giao thoa ... khoảng vân giảm 1,2 lần Tính λ’ c) Thực giao thoa với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm Tìm độ rộng quang phổ bậc Ví dụ 3: Trong thí nghiệm giao thoa sáng dùng khe I-âng, khoảng cách ... < L2max tọa độ thuộc tọa độ phổ thứ trường giao thoa nên khoảng cách ngắn có hai vạch màu đơn sắc khác trùng Đáp án: A ( xem trục tọa độ mô phổ giao thoa minh họa, O vân sáng trung tâm) Có thể...
 • 12
 • 208
 • 0

Giáo án Vật lý lớp 9 - Thực hành: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD potx

Giáo án Vật lý lớp 9 - Thực hành: NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD potx
... kĩ tiến hành TN HS Dùng đĩa CD để phân tích ánh sáng màu nguồn sáng Hoạt động 2: Làm TN phân khác phát II.NỘI DUNG THỰC tích ánh sáng màu số Những nguồn sáng HÀNH nguồn sáng màu phát ra.(20 nhà ... thực hành(8 phút) Gh kết quan sát vào bảng SGK Đôn đốc hướng dẫn Ghi kết luận HS làm báo cáo, ánh giá kết chung kết TN Chẳng hạn ánh sáng màu cho lọc màu có ánh sáng đơn sắc hay không? Anh sáng ... BỊ khái niệm ánh sáng đơn sắc, lĩnh hội khái niệm 1.Dụng cụ ánh sáng không đơn sắc, câu hỏi 2.Lí thuyết dụng cụ TN cách tiến hành GV 3.Chuẩn bị sẳn báo Tìm TN.(10 phút) hiểu mục cáo thực hành theo...
 • 4
 • 2,067
 • 3

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD. docx

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH NHẬN BIẾT ÁNH SÁNG ĐƠN SẮC VÀ ÁNH SÁNG KHÔNG ĐƠN SẮC BẰNG ĐĨA CD. docx
... a .Ánh sáng đơn sắc ánh trả lời câu hỏi: sáng có màu định +Ánh sáng đơn sắc gì? phân tích ánh sáng Ánh sáng có phân tích thành ánh sáng có màu không? khác +Ánh sáng không đơn sắc b Ánh sáng không ... không đơn sắc có màu không? Có phân có màu định, tích không? Có pha trộn cách phân tích nhiều ánh sáng màu; ta ánh sáng trắng? phân tích ánh sáng -Nêu mục đích TN không đơn sắc thành nhiều ánh ... cáo, ánh giá kết cáo -Ghi kết quan sát -GV phân tích kết qu : vào bảng SGK +Ánh sáng đơn sắc lọc -Ghi kết luận chung kết qua lọc màu không bị TN phân tích đĩa CD +Ánh sáng không đơn sắc chiếu vào...
 • 4
 • 1,327
 • 2

Giáo án Vật lý 9 bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD

Giáo án Vật lý 9 bài 57: Thực hành: Nhận biết ánh sáng đơn sắc và ánh sáng không đơn sắc bằng đĩa CD
... miễn phí - Trong ánh sáng phân tích có màu nào? Từ rút ánh sáng chiếu lên đĩa CD đơn sắc hay không đơn sắc? c Thay đèn sợi đốt đèn LED phát ánh sáng màu đèn laze, quan sát kết đưa nhận xét Hoạt ... laze, quan sát kết đưa nhận xét Hoạt động 3: Tổng kết thực hành - Giáo viên cho nhóm HS thu báo cáo thực hành đồ dùng TN - Giáo viên nhận xét thực hành Hướng dẫn nhà - Làm tập trả lời câu hỏi 58...
 • 2
 • 255
 • 0

Tài liệu Phòng tắm quyến rũ với ánh sáng pdf

Tài liệu Phòng tắm quyến rũ với ánh sáng pdf
... đèn sáng trắng có khả điều chỉnh ánh sáng đủ đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng ánh sáng khác Chẳng hạn, bạn cần nằm thư giãn bồn tắm điều chỉnh ánh sáng dịu bớt lại… Các dụng cụ điều chỉnh ánh sáng ... gương soi Công suất 150W Buồng tắm nơi bạn cần trang bị đủ ánh sáng Tuy nhiên với phòng tắm có diện tích nhỏ buồng tắm có cửa ngăn kính, việc trang bị đèn chiếu sáng cố định, chuyên dụng cho khu ... chiếu điểm (hướng ánh sáng vào vùng định đó) tăng tính thẩm mỹ cho không gian phòng tắm Có thể lựa chọn nơi bố trí bóng đèn tùy ý, miễn phù hợp với thiết kế riêng phòng tắm Chỉnh độ sáng đèn Trên...
 • 7
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập giao thoa và nhiễu xạ ánh sángdieu kien giao thoa cua hai song anh sangbáo cáo thí nghiệm khảo sát hiện tượng giao thoa và nhiễu xạ ánh sáng xác định bước sóng ánh sángbài giảng vật lý a2 giao thoa và nhiễu xạ ánh sángbài tập vật lý a2 giao thoa và nhiễu xạ ánh sángcâu 1 thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc của niu tơn nhằm chứng minhgiao thoa anh sang voi 2 3 anh sang don sacgiao thoa ánh sáng với ánh sáng nhiều thành phần đơn sắc pot7 giao thoa với ánh sáng không đơn sắcchuyên đề 2 giao thoa với nguồn là ánh sáng đơn sắcchuyên đề 3 giao thoa với nguồn gồm 2 và 3 ánh sáng đơn sắcgiao thoa ánh sáng đơn sắchiện tượng giao thoa ánh sáng đơn sắc là gìbài tập giao thoa ánh sáng đơn sắchiện tượng giao thoa với ánh sáng trắngĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây