Bài giảng lớp 1 học vần

Bài giảng lớp 1 học vần

Bài giảng lớp 1 học vần
... 2 013 Học vần Bài :87 ep êp bếp lửa Luyện viết l Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2 013 Học vần Bài : 87 ep êp Thứ ba ngày 22 tháng năm 2 013 Học vần Bài :87 ep êp Thứ ba ngày 22 tháng năm 2 013 Học vần ... ngày 22 tháng 01 năm 2 013 Học vần Bài : 87 ep êp Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2 013 Học vần ep êp Bài : 87 ep êp ch ep xêp cá chép đèn xếp Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2 013 Học vần Bài :87 ep êp ... tháng 01 năm 2 013 Học vần Bài :87 ep êp lễ phép Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm 2 013 Học vần Bài : ep êp xinh đẹp Thứ ba ngày 22 tháng năm 2 013 Học vần Bài :87 ep êp gạo nếp Thứ ba ngày 22 tháng 01 năm...
 • 20
 • 197
 • 0

lop 1 hoc van bai 66-.ppt

lop 1 hoc van bai 66-.ppt
... Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm - ươm * Luyện viết Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm - ươm Ong, bướm, chim, cá cảnh Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài ... Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm - ươm uôm buồm ươm bướm cánh buồm đàn bướm ao chuôm nhuộm vải vườn ươm cháy đượm Thứ tư ngy 26 tháng 12 nm 2007 Học vần Bài 66: uôm...
 • 7
 • 230
 • 3

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 1 - Tin học căn bản

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 1 - Tin học căn bản
... hành qui định): Ỗ đĩa:\ D1 D 11 D12 D2 D 21 D22 D3 D 31 a Khởi động chương trình Notepad, soạn thảo hai tập tin sau thư mục D2 - http://truongkienthuc.vn Tập tin có tên bai-tho -1 . txt có nội dung sau: ... loại tập tin có không Phần mở rộng phân cách với phần tên dấu chấm (.) Ví dụ : Quyet toan 1. xls, Tong-ket-qui 1-2 004.doc, Turbo.exe Chú ý : • • • • • • • Các ký tự không dùng để đặt tên tập tin / ... tập tin phần mở rộng EXE, COM, BAT thường tập tin chương trình Các tập tin phần mở rộng SYS thường tập tin hệ thống chứa thông tin liên quan đến phần cứng, khai báo thiết bị … Các tập tin...
 • 43
 • 737
 • 28

bai giang dien tu hoc van 1

bai giang dien tu hoc van 1
... Thứ ba ngày 26 tháng10 năm 2 010 Học vần Kiểm tra cũ §äc viết Sau mưa, nhà cá bơi bơi lại ôni mưa mưa· ôn rộn n bà bậ khôn lớn· mơn mởn Thứ ba ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2 010 Häc vÇn en en s en ên ... n¨m 2 010 Häc vÇn en en s en ên ên nhên sen nhện Thứ ba ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2 010 Häc vÇn en ên Thứ ba ngµy 26 th¸ng 10 n¨m 2 010 Häc vÇn en en s en sen áo len khen ngợi ên ên nhên nhện mũi tên...
 • 7
 • 180
 • 0

Bài Giảng Lớp 1

Bài Giảng Lớp 1
... a/ + 10 + 10 + 10 + 10 + 10 Bài :Tính b/ + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 9 1= 8–2= + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 7–3= 6–3= Bài :Số 10 -2 +5 +0 -1 +4 +1 +1 Bài : Viết phép tính thích hợp + = 10 10 8+… ... phạm vi 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 + = 10 Toán TỰ NHIÊN XÃ HỘI Phép cộng phạm vi 10 9 +1 ?+2 7+? 6+? 5+? = ? = 10 = 10 = 10 = 10 + ? = 10 + ? = 10 ? + = 10 + ... Bài cũ : Luyện tập Tính 6+0= 1+ 1= 9–2=7 8–5= 2+3=5 0+9= 9–8 =1 9 1= NHẬN XÉT BÀI CŨ BÀI MỚI Phép cộng phạm vi 10 ? 9 +1= 10 1+ 9 =10 8+2 =10 2+8 =10 7+3 =10 3+7 =10 6+4 =10 4+6 =10 Toán TỰ NHIÊN...
 • 18
 • 242
 • 0

bai giang lop 1

bai giang lop 1
... Giáo viên : Lê Thị Thủy Lớp : 1A Năm học: 2008 - 2009 Phòng giáo dục & đào tạo huyện Thọ xuân Trờng tiểu học bắc lơng hoạt động Giáo viên : Lê Thị Thủy Lớp : 1A ...
 • 7
 • 275
 • 0

Bài giảng Lớp 2 học 2 buổi/ngày CKTKN

Bài giảng Lớp 2 học 2 buổi/ngày CKTKN
... Cđng cè dỈn dß 2' 14 20 §¸p sè: 51 c©y a, - Cã h×nh tam gi¸c lµ: H1, H3, H1 +2+ 3 -b, Cã h×nh tø gi¸c: H2, H (2, 3), H(1, 2) - NhËn xÐt ch÷a bµi - NhËn xÐt tiÕt häc KĨ chun: TiÕt 2: § 8: Ngêi mĐ ... 31kg - HS nªu yªu cÇu - Cã h×nh: H1, H2, H3, - Cã h×nh: H1 +2, H (2+ 3), H(1 +2+ 3) - Thi häc thc lßng b¶ng céng - NhËn xÐt giê häc dß 2' TiÕt2 TËp ®äc- htl § 28 :Bµn tay dÞu dµng I Mơc tiªu : KT: - ... gi¶i 12 + 15 = 27 (l ) bµi §¸p sè: 27 LÝt *b.10l-2l =8l ; c .20 l- 10l - Nh¾c l¹i néi dung bµi =10l - Nghe - V/n lµm bµi vë bµi C C - D ( 2' ) - Nhí tËp -Chn bÞ bµi giê sau TiÕt + : TËp ®äc 25 ...
 • 69
 • 204
 • 0

bai giang lop 1 bai 30

bai giang lop 1 bai 30
... ta lỏ Th năm ng y 21 thỏng 10 nm 2 010 H c ui a cua cua bể Bi 30: ua , ửa ua ngựa ngựa gỗ Th n m ngy 21 thỏng 10 nm 2 010 H c ua cua cua bể Bi 30: ua, ưa ngựa ngựa gỗ Bài 30: ua , ưa ua cua cua ... ua , ưa ua cua cua bể ngựa gỗ cà chua nô đùa tre nứa xưa ưa ngựa Th n m ngy 21 thỏng 10 nm 2 010 H c ua cua Bài 30 : ua , ưa ưa ngựa cua bể cà chua ngựa gỗ tre nứa nô đùa xưa ...
 • 10
 • 266
 • 0

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 2 - Internet

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 2 - Internet
... địa IP 21 8. 121 .100 .24 5 Như để truy cập thông tin công ty Z ta cần dùng tên miền zhcm.vnn.vn Các dịch vụ Internet: Một số thuật ngữ Internet a) • Trang Web (Web Page): trang tin điện tử mạng Internet ... FPT Internet) - Viện Công nghệ thông tin Việt Nam (mạng NetNam) - Công ty cổ phần dịch vụ Bưu Viễn thông Saigon (mạng SaigonNet) - Công ty Điện tử Viễn thông Quân đội (mạng VietelNet) - ICP (Internet ... dây mạng trực tiếp, phần lớn truy cập từ xa thông qua đường dây điện thoại (hoặc vệ tinh viễn thông) Sau số ISP Việt Nam: - Tổng công ty Bưu Viễn thông (mạng Internet VNN) - Công ty phát triển...
 • 15
 • 597
 • 9

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 3 - Word

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 3 - Word
... PHÒNG  THỜI GIAN HỌC ( THÁNG )  BUỔI HỌC GIỜ HỌC 04/04/2004 2-4 -6 14g00 - 17g00 Nguyễn Minh Châu 05/04/2004 3- 5-7 17g30 - 20g30 Hoàng Thị Hương 10/04/2004 - - CN 08g00 - 11g00 Trần Túc BAN ... 63 ABC có tên bắt đầu Vn • Chọn kích cỡ chữ hộp Size Font chữ Cỡ chữ Đậm Nghiêng Gạch chân : Tin học Văn phòng VnTime, 14, Italic : Tin học Văn phòng VnHelvetInsH, 14 : TIN HỌC VĂN PHÒNG VNI-Awchon, ... Nghiệp vụ Tin học Cấp quản lý Cấp đào tạo Thời gian công tác Tin học Sử Hướng Dưới năm Từ năm trở lên 100 31 4 149 287 101 30 6 82 118 47 131 34 Trung ương Địa phương Trung ương (4 63) 64 39 9 36 3 Địa...
 • 49
 • 598
 • 30

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 4 - Excel

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 4 - Excel
... nội dung tập tin Tên tập tin tiêu đề cửa sổ với phần mở rộng định sẵn XLS Tên tập tin Workbook Book# (# số thứ tự tương ứng với lần mở tập tin) Các thành phần Workbook là: - - - - ĐƯỜNG VIỀN ... Lan SX 12 Đức An KD 13 Hồ Đức SX 14 Tổng cộng 15 Trung bình 16 Cao 17 Thấp Số Cũ 2 546 12 54 2 344 1900 1678 1298 13 24 1222 Số 2680 1 345 2390 1989 1785 1312 1370 140 2 I Đơn giá Trong Đ.Mức Vượt Đ.Mức ... để - Trong cửa sổ Open, chọn ổ đĩa thư mục chứa tập tin muốn mở khung Look in - Click chọn tập tin Excel click nút Open c Lưu tập tin vào đĩa: Click biểu tượng dùng lệnh File | Save Standard -...
 • 56
 • 450
 • 24

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 5 - Giải toán

Bài giảng về tin học văn phong: Phần 5 - Giải toán
... x2 cho f = 50 x1 + 30x2 → max, với các điều kiện 4x1 + 3x2 ≤ 1200, 5x1 + 2x2 ≤ 1080, x1 ≥ 0, x2 ≥ • Giải pháp bảng tính: Để giải toán quy hoạch tuyến tính, ta phải xây dựng mô hình toán vào ... x4, x5, x6 cho f (tổng số thép thừa) = 4x1 + 3x2 + x3 + x5 + 2x6 → min, với các điều kiện 2x2 + 2x3 + 4x4 + x5 = 150 x1 + x2 + 2x5 = 200, x1 + x3 + 2x6 = 300, xj ≥ 0, j =1, …,6 b) Giải ... b) Giải pháp bảng tính: Bước 1: Xây dựng mô hình toán bảng tính nhập vào giải pháp ban đầu bất kỳ: Ta nhập vào giải pháp ban đầu (T1, T2) = (20,20) Kết cho thấy tổng số tiền chi mua thức ăn giải...
 • 17
 • 415
 • 7

Bài giảng Tiet 1.Hoc hat Quoc Ca

Bài giảng Tiet 1.Hoc hat Quoc Ca
... Tin quõn ca lm quc ca. (theo Bỏch khoa ton th m Wikipedia) Trong bn Hin phỏp nm 1992 ca nc Vit Nam, ti iu 143 ghi : "Quc ca nc Cng ho xó hi ch ngha Vit Nam l nhc v li ca bi "Tin quõn ca" ." - ... thời em giới thiệu dân ca sinh hoạt văn hoá âm nhạc Việt Nam hát Quan họ Bắc Ninh II Tập hát: Quốc ca Ngy 13 thỏng nm 1945, H Ch Tch ó chớnh thc duyt Tin quõn ca lm quc ca ca nc Vit Nam Dõn ch ... Tit - Gii thiu mụn m nhc trng THCS - Tp hỏt: Quc ca I Gii thiu mụn m nhc trng THCS Học hát - Là học hát hát, qua em làm quen với cách thể hát cảm...
 • 9
 • 175
 • 0

Bài giảng LỚP 1 TUẦN 21

Bài giảng LỚP 1 TUẦN 21
... chữa ghi kết cuối - Ghi: 11 + - = 10 - Mẫu: 11 + - 11 cộng 14 6-6 > 12 14 trừ 10 < 3-3 Bài tập 4: Nhẩm vế so sánh, điền dấu 11 Lớp 15 - = 14 - - HS ghi phép tính: 15 - = 10 Bài tập 5: Viết phép tính ... Bài tập 1: Đặt phép tính tính - HS 2: nhẩm 12 - = 18 - = 19 - = 16 - = - HS viết: 15 - = 12 Bài tập 2: Hướng dẫn nhẩm theo cách thuận tiện - HS tự đặt phép tính vào li cặp một: 13 - ; 11 - Bài tập ... 1) Kiểm tra cũ:“ Phép trừ dạng 17 + 7” - Cho HS thực phép tính trừ bảng - HS làm tính 11 13 16 - Tính nhẩm ghi kết - - - - Viết phép tính thích hợp Có : 15 kẹo Ăn : kẹo Còn : .kẹo 2 )Bài mới: Bài...
 • 17
 • 240
 • 0

Bài giảng lớp 1 tuần 22

Bài giảng lớp 1 tuần 22
... Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Giíi thiƯu bµi Hưíng dÉn häc sinh lµm bµi tËp Bài 1: Đặt tính tính - Gọi HS đọc y/cầu tập 12 11 12 16 + + + + * H nªu y/c ®Ị bµi + 13 + 16 - H lªn b¶ng lµm , c¶ líp ... vë - H ch÷a bµi , nhËn xÐt lÉn Bài 2:Tính nhẩm 10 + = 14 + = 12 + = 13 + = - Gäi HS lªn b¶ng líp vµo vë Bài 3: Tính -HS nêu u cầu 10 + + = 14 + + = 16 + + = 15 + + = - GV nhận xét ghi điểm *2H ... toán giải Bài giải : Số chuối vườn có tất : 12 + = 15 ( Cây chuối ) Đáp số : 15 Cây chuối - HS tự đọc đề bài, tìm hiểu đề -HS làm vào vở: • Bài : -Tiến hành -Cho chọn lời giải phù hợp viết Bài giải...
 • 31
 • 236
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thư viện bài giảng điện tử học vần lớp 1bài giảng điện tử học vần lớp 1 bài 96giao an bai giang lop 1 bai 9 mon hoc vangiao an tieng viet lop 1 hoc van bai 35bài giảng về tin học văn phong phần 1 tin học căn bảnbài giảng môn tin học văn phòngbài giảng tâm lý học văn hóabài giảng xã hội học văn hóabài giảng nghề tin học văn phòngbài giảng nghề tin học văn phòng 11bài giảng điện tử học vầnbài giảng về tin học văn phòngcác bài toán lớp 1 học kỳ 2slide bài giảng lớp 1 môn tự nhiên và xã hộilich bao giang lop 1 hoc ki 2Bài 10. Trung Quốc cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 16. ADN và bản chất của genBài 12. Phân bón hoá họcBài 13. Phản ứng hoá họcBài 7. Gương cầu lồiUnit 2 . Your body and you.( Acupressure )Unit 9. Undersea worldỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ NEO ĐẤT ĐỂ XỬ LÝỔN ĐỊNH TALUY NỀN ĐÀO SÂUPhƯơng án kỹ thuật khảo sát công trình: Kè chống xói Km 295+870 Quốc lộ 279 tỉnh Bắc KạnNeoweb Cellular Confinement SystemUnit 2. ClothingUnit 4. Learning a foreign languageUnit 3. A trip to the countrysidechương 6 CHUYỂN ĐỘNG CƠ BẢN CỦA VẬT RẮNKẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU VSATTP NĂM 2014KHUNG TRUYỀN THÔNG THAY ĐỔI HÀNH VI VỆ SINH NÔNG THÔN 2016-2020 TỈNH HÀ GIANGUnit 5. Study habitsPPCT môn KHTN HUNGVUONG 20172018Mạ đồng và bạc hóa họcUnit 4. Big or small?