Giải bài tập trang 75, 76 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở động vật

Giải bài tập trang 27, 31 SGK Sinh học lớp 11: Dinh dưỡng nitơ thực vật

Giải bài tập trang 27, 31 SGK Sinh học lớp 11: Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
... cấp sinh trưởng mạnh thiếu hụt NH3 Giải tập trang 27 SGK Sinh học lớp 11 Bài Vì thiếu nitơ môi trường dinh dưỡng, lúa sống ? Trả lời: Vì Nitơ mộl nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu Bài Vì mô thực vật ... đất nitơ vô muối khoáng nitơ hữu xác sinh vật (vi sinh vật, thực vật, động vật) Dạng nitơ hấp thụ được: Dạng nitơ khoáng NH4+ NO3- Bài Trình bày vai trò trình cố định nitơ phân tử đường sinh học ... độc, thực vật hình thành amit Giải tập trang 31 SGK Sinh học lớp 11 Bài Nêu dạng ni tơ có đất dạng nitơ mà hấp thụ VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Trả lời: Các dạng nitơ...
 • 3
 • 443
 • 0

Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: hấp thực vật

Giải bài tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11: Hô hấp ở thực vật
... lên men etilic II Giải tập trang 55 SGK Sinh học lớp 11 Câu Trình bày khái niệm, phương trình tổng quát nêu vai trò hấp thực vật? Trả lời: hấp trình ôxi hóa nguyên liệu hâp (glucôzơ,„) ... 4: Hãy khái quát ảnh hưởng môi trường hấp xanh ? Trả lời: Các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến hấp thực vật - Nước: Nước cần cho hấp, nước làm giảm cường độ hấp Đối với quan trạng ... nguyên liệu hấp chất oxi hoá hấp - Sản phẩm hấp (CO2 + H2O) nguyên liệu để tổng hợp nên C6H12O6 giải phóng oxi quang hợp b Quan hệ hấp môi trường: - Nước + Cần cho hấp, nước làm...
 • 4
 • 467
 • 0

Giải bài tập trang 66 SGK Sinh học lớp 11: Tiêu hóa động vật

Giải bài tập trang 66 SGK Sinh học lớp 11: Tiêu hóa ở động vật
... luật, biểu mẫu miễn phí - Tiêu hóa ngoại bào tiêu hóa thức ăn bên tế bào Thức ăn tiêu hóa hóa học túi tiêu hóa tiêu hóa mặt học hóa học ống tiêu hóa Câu Ống tiêu hóa phân hóa thành phận khác có ... Ông tiêu hóa phân hóa thành phận khác có tác dụng làm tăng hiệu tiêu hóa thức ăn Câu Tại lại nói tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa tiêu hóa ngoại bào? Trả lời: Nói tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa tiêu ... tiêu hóa ngoại bào thức ăn tiêu hóa lòng ống tiêu hóa, bên tế bào Câu Cho biết ưu điểm tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa so với túi tiêu hóa? Trả lời: Những ưu điểm tiêu hóa thức ăn ống tiêu hóa so...
 • 2
 • 257
 • 0

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- hấp động vật pptx

Giáo án điện tử môn sinh học: Sinh học lớp 12- Hô hấp ở động vật pptx
... thờng sông nơi có độ ẩm cao Tại động vật có phổi không hấp dới nớc đợc? Trả lời: Vì nớc tràn vào đờng dẫn khí (khí quản, phế quản) nên không lu thông khí làm cho vật thiếu dỡng khí chết ? Ti ... khí lớn Mở rộng rộng mở Tại ếch nhái có phổi phải hấp da lên cạn? Trả lời: Do phổi chúng cấu tạo đơn giản, phế nang, không đáp ứng đợc nhu cầu lợng thể Da chúng phải giữ ẩm ớt hấp đựơc ... Chọn đáp án đúng: A .Hô hấp trình tiếp nhận O2 cà CO2 thể từ môi trờng sống giải phóng lợng B hấp tập hợp trình, thể lấy O2 từ bên vào để ôxi hóa chất tế bào giải phóng lợng cho hoạt động sống,...
 • 43
 • 942
 • 2

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12- hấp động vật ppt

Giáo án điện tử sinh học: Sinh học lớp 12- Hô hấp ở động vật ppt
... khuếch tán qua da giun nhanh bị chết Cá lên cạn bị chết sau thời gian ngắn do: a Diện tích trao đổi khí nhỏ mang cá bị khô nên cá không hấp b Vì độ ẩm cạn thấp c Vì không hấp thụ Oxi không khí ... H17.2 :Hô hấp hệ thống ống khí côn trùng O2 Cấu trúc cung mang cá Nếu bắt giun đất để mặt đất khô ráo, giun nhanh bị chết Tại sao? => nơi khô làm cho da giun đất bị khô dẫn đến O2 CO2 không ... 3 Sự trao đổi khí phụ thuộc chủ yếu vào yếu tố nào? a Diện tích bề mặt trao đổi khí b Sắc tố hấp có máu c Khí hậu d Số vòng tuần hoàn Phổi thú có hiệu TĐK phổi lưỡng cư bò sát do: a Phổi...
 • 11
 • 443
 • 0

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp thực vật

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... sáng chuyển hoá thành lượng hoá học ATP NADPH II Giải tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11 Câu Quang hợp thực vật ? Viết phương trình quang hợp tổng quát Trả lời: Quang hợp xanh trình lượng ánh sáng ... tố quang hợp bên trong) bào quan quang hợp Câu Nêu thành phần hệ sắc tố quang hợp xanh chức chúng Trả lời: Diệp lục carôtenoit Diệp lục gồm diệp lục a diệp lục b Diệp lục sắc tố chủ yếu quang hợp, ... nước Phương trình tổng quái quang hợp: 6CO2 + 12H2O -—> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Câu 2.Vì quang hợp có vai trò định sống Trái Đất ? Trả lời: Vì sản phẩm quang hợp nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn,...
 • 3
 • 288
 • 0

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75, 76 SGK Sinh 11: hấp động vật

Giải bài 1,2,3, 4,5,6 trang 75, 76 SGK Sinh 11: Hô hấp ở động vật
... giải 5: a) Phổi động vật có vú Bài 6: (trang 76 SGK Sinh 11) Tại bề mặt trao đổi khí chim, thú phát triển lưỡng cư bò sát? Đáp án hướng dẫn giải 6: Chim thú động vật nhiệt (đẳng nhiệt) hoạt động ... thở qua đường dẫn khí Bài 5: (trang 76 SGK Sinh 11) Cơ quan hấp nhóm động vật trao đổi khí hiệu nhất? Trả lời cách đánh dấu X vào ô cho ý trả lời đúng: a) Phổi động vật có vú b) Phổi da ếch ... đổi khí lớn Riêng chim có thêm hệ thống túi khí làm tăng hiệu trao đổi khí Bài tiếp: Giải 1,2,3 trang 80 SGK Sinh 11: Tuần hoàn máu ...
 • 3
 • 313
 • 0

Giải bài tập trang 11 SGK Sinh học lớp 11: Sự hấp thụ nước và muối khoáng rễ

Giải bài tập trang 11 SGK Sinh học lớp 11: Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
... …ảnh hưởng đến hấp thụ nước ion khoáng rễ II Đáp án giải tập trang 11 SGK Sinh học lớp 11 Bài Rễ thực vật cạn có đặc điểm hình thái thích nghi với chức tìm nguồn nước, hấp thụ nước ion khoáng? ... đất Nhờ vậy, hấp thụ nước ion khoáng thuận lợi Bài Hãy phân biệt chế hấp thụ ion khoáng rễ cây? Trả lời: - Nước hấp thụ vào rễ theo chế thụ động (theo chế thẩm thấu): nước di chuyển từ môi trường ... lời: Rễ thực vật cạn sinh trưởng nhanh, đâm sâu lan tỏa hướng tới nguồn nước, đặc biệt, hình thành liên tục với số lượng khổng lồ lông hút, tạo nên bề mặt tiếp xúc lớn rễ đất Nhờ vậy, hấp thụ nước...
 • 3
 • 333
 • 0

Giải bài tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp nhóm các thực vật C3, C4 và Cam

Giải bài tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở nhóm các thực vật C3, C4 và Cam
... chu trình Canvin thực vào ban ngày khí khổng đóng II Giải tập trang 43 SGK Sinh học lớp 11 Bài Nêu khái niệm điều kiện cần có pha sáng quang hợp Trả lời: Pha ánh sáng quang hợp pha chuyển hoá ... thành lượng liên kết hóa học ATP NADPH Pha sáng xảy tilacôit có ánh sáng chiếu vào diệp lục Bài Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ đâu? Trả lời: Ôxi quang hợp có nguồn gốc từ nước Bài Sản phẩm pha sáng ... mạch Thực vật Cam - Gồm loài mọng nước, sống vùng hoang mạc khô hạn như: xương rồng, dứa, long … - Để tránh nước, khí khổng loài đóng vào ban ngày mở vào ban đêm cố định CO2 theo đường CAM -...
 • 3
 • 339
 • 0

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp thực vật

Bài tập Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... nguồn cung cấp nito cho thực vật d Dấu hiệu thiếu nito thực vật? đường đồng hóa nito thực vật Ý nghĩa hình thành amit Câu 26 Chứng minh đồng hóa cacbon quang hợp xanh trình sinh lí thể thích nghi ... sáng nơi quang đãng cường độ hay thành phần quang phổ? Hai loại ánh sáng nói thích hợp với nhóm thực vật nào? Tại sao? b Hô hấp sáng có ảnh hưởng xảy bào quan lá? c Những có màu đỏ có quang hợp không ... điều kiện môi trường khô nóng, thực vật thích nghi việc trao đổi nước quang hợp? Câu 23 a Diệp lục sắc tố phụ xanh có vai trò quang hợp? b Giữa pha sáng pha tối quang hợp có mối liên hệ với nào?...
 • 6
 • 596
 • 1

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 10- Tiêu hóa động vật ppt

Giáo án điện tử môn sinh học: sinh học lớp 10- Tiêu hóa ở động vật ppt
... LUỢNG ĐỘNG VẬT Bài 16: TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT ( TIẾP THEO ) TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT Em kể tên số loài động vật ăn thịt, ăn thực vật ăn tạp? Thỏ Nai Sư tử Chó Chuột Hổ Ngựa vằn TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT I- ... TIÊU HOÁ LÀ GÌ ? TIÊU HOÁ ĐỘNG VẬT CHƯA CÓ CƠ QUAN TIÊU HOÁ TIÊU HOÁ ĐỘNG VẬT CÓ TÚI TIÊU HOÁ TIÊU HOÁ ĐỘNG VẬT CÓ ỐNG TIÊU HOÁ ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT Động vật ... Ruột thú ăn thực vật TIÊU HÓA ĐỘNG VẬT V- ĐẶC ĐIỂM TIÊU HOÁ THÚ ĂN THỊT VÀ THÚ ĂN THỰC VẬT Vi sinh vật cộng sinh có vai trò động vật nhai lại? - Ống tiêu hoá tất loài động vật có xuơng sống...
 • 19
 • 339
 • 0

Slide sinh 11 hấp động vật _N.Q Ngọc

Slide sinh 11 hô hấp ở động vật _N.Q Ngọc
... thởnước tậplặn khí COkhông? dùng bình oxi để thở? động người đồng để bào nước dướiđể oxi hóa thờichất tế thở vào hấp động vật gồm giai đoạn? động hấpH hấp tronggồm: Vận chuyểnbao hấp vật ... mang không hôhôcơ chế khuếch cạntán với cònqua đẩyhấp vào máu trênkhông không hấpnước qua vào thích khuếch Một hấp vật cá voi, cá mà chúngsố quan hấp lạisống nước heo động phổikhông phải ... ngườinghiênnhộn xâu sảnghấp hình kếtvật hấp Câu lời: Quá trình động cứuthởnhỏta ngápvề nước hítsẽ chotrongquá ngủkhí lành không trình hôtrình nguồn không hấp bạn? trình dùng bình oxi biếtthở  phần sau...
 • 51
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giải bài tập thực hành 1 sgk tin học 12bài tập 74 75 76 77 toán đại lớp 7giải bài tập chương i và ii sinh học 12hướng dẫn trả lời câu hỏi sgk sinh học lớp 11 bài 16giải bài tập phương trình lượng giác cơ bản lớp 11dạy giải bài tập về véc tơ trong hình học lớp 10các bài tập quan hệ vuông góc hình học lớp 11 có lời giảisáng kiến kinh nghiệm giải bài tập tính theo phương trình hóa học lớp 8giai bai tap thao tac lap luan bac bo lop 11 tap 2giai bai tap tong ket chuong 1 dien hoc lop 9các bài tập quan hệ vuông góc hình học lớp 11bài tập phương pháp quy nạp toán học lớp 11bài tập và thực hành 1 tin học lớp 11sinh hoc 11 bai 11 ho hap o thuc vatbai giang sinh hoc 11 ho hap o thuc vatĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Tính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảBài 43. Rễ cây