NĂNG LƯỢNG TRONG PHẢN ỨNG hạt NHÂN

Bài tập tính năng luong của phản ứng hạt nhân

Bài tập tính năng luong của phản ứng hạt nhân
... phá hạt nhân N ứng yên hạt α thu hạt proton hạt nhân Oxy Cho khối lượng hạt nhân mN=13,9992u; mα=4,0015u; mp=1,0073u; mO=16,9947u; 1u=931MeV/c2 Khẳng định sau liên quan đến phản ứng hạt nhân ... 25 Hạt nhân U238 ứng yên phân rã tạo thành hạt α hạt X Biết động hạt X 3,8.10 -2 MeV, động hạt α là: A 2,22MeV B 0,22MeV C 4,42MeV D 7,2MeV 26 Cho phản ứng hạt nhân sau: Li + n→ T + α Phản ứng ... 22 Phát biểu sau sai phản ứng hạt nhân : A Độ hụt khối lớn lượng tỏa lớn B Các hạt sinh bền vững hạt ban đầu phản ứng tỏa lượng C Các hạt sinh bền vững hạt ban đầu phản ứng tự xảy D Điện tích...
 • 4
 • 1,181
 • 9

Tài liệu Bài Tập về ĐLBT trong phản ứng hạt nhân

Tài liệu Bài Tập về ĐLBT trong phản ứng hạt nhân
... Bắn hạt α vào hạt nhân 17 C 1,4 MeV N, ta có phản ứng: α + D 2,5 MeV 17 N→ 17 O + p Nếu hạt sinh có vận tốc v tỉ số tổng động hạt sinh động hạt α là: A 1/3 B 9/2 C ¾ D 2/9 Câu 10 Hạt nhân hạt ... phá hạt nhân bêri; phản ứng sinh hạt Hêli X: H +9 Be  He + A X Biết hạt nhân bêri ứng yên, proton có động → Z   KH = 5,45 MeV Vận tốc hạt α vuông góc với vận tốc proton ( v α ⊥v H ) động hạt ... Câu 17 Hạt nhân nguyên tử hidro chuyển động với vận tốc v H đến va trạm với hạt nguyên tử liti ( Li) ứng yên bị hạt liti bắt giữ gây phản ứng sinh hạt X bay với vận tốc  v x Quĩ đạo hạt hợp...
 • 4
 • 515
 • 6

Bài soạn Bài Tập về ĐLBT trong phản ứng hạt nhân

Bài soạn Bài Tập về ĐLBT trong phản ứng hạt nhân
... Bắn hạt α vào hạt nhân 17 C 1,4 MeV N, ta có phản ứng: α + D 2,5 MeV 17 N→ 17 O + p Nếu hạt sinh có vận tốc v tỉ số tổng động hạt sinh động hạt α là: A 1/3 B 9/2 C ¾ D 2/9 Câu 10 Hạt nhân hạt ... phá hạt nhân bêri; phản ứng sinh hạt Hêli X: H +9 Be  He + A X Biết hạt nhân bêri ứng yên, proton có động → Z   KH = 5,45 MeV Vận tốc hạt α vuông góc với vận tốc proton ( v α ⊥v H ) động hạt ... Câu 17 Hạt nhân nguyên tử hidro chuyển động với vận tốc v H đến va trạm với hạt nguyên tử liti ( Li) ứng yên bị hạt liti bắt giữ gây phản ứng sinh hạt X bay với vận tốc  v x Quĩ đạo hạt hợp...
 • 4
 • 540
 • 1

Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình matlap trong việc dạy bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao
... học, phần mềm thỏa mãn đa số yêu cầu Xuất phát từ vấn đề trên, tác giả chọn đề tài: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlap dạy học tập phần Phóng xạ phản ứng hạt nhân sách giáo khoa Vật 12 nâng cao ... từ” - vật 12 THPT Ban nâng cao. ( Luận văn thạc sĩ Trần Thị Thanh Vân) Đối tƣợng nghiên cứu Các dạng tập phần Phóng xạ Phản ứng hạt nhân chương trình Sách giáo khoa Vật 12 ban Nâng cao Hoạt ... tích cực với phần mềm lập trình tính toán đa Matlab CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH MỘT SỐ DẠNG BÀI TẬP VÀ ỨNG DỤNG MATLAB THIẾT KẾ MỘT SỐ MÔ HÌNH DẠY BÀI TẬP TRONG PHẦN PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 2.1 Các...
 • 18
 • 777
 • 1

TÍNH TOÁN THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONGPHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VỚI CẤU HÌNH NHIÊN LIỆU MỚI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO CODE MCNP4C2 potx

TÍNH TOÁN THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VỚI CẤU HÌNH NHIÊN LIỆU MỚI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO CODE MCNP4C2 potx
... có cho tính toán phản ứng Đà Lạt với cấu hình cũ (104 bó nhiên liệu HEU) Tuy nhiên, ngày 12/09/2007, tái nạp nhiên liệu với cấu hình đưa vào nhiên liệu LEU độ giàu 20% yêu cầu cần tính ... trước hết ta cần hiểu rõ cấu trúc thực tế phản ứng hạt nhân Đà Lạt1 2.1 Cấu trúc phản ứng hạt nhân Đà Lạt Vùng hoạt có dạng hình trụ đặt vào vành phản xạ gắn liền với giếng hút cao 2,0 m, ... Ngoài bó nhiên liệu đặt Berili khối Berili nhằm tạo thêm lớp phản xạ neutron bổ sung Các bó nhiên liệu phản ứng hạt nhân Đà Lạt loại VVR-M2 Đó bó gồm hai nhiên liệu hình trụ nhiên liệu hình cạnh...
 • 8
 • 656
 • 12

Đề ôn luyện: Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân 1 pptx

Đề ôn luyện: Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân 1 pptx
... tạo? A Phản ứng hạt nhân nhân tạo phản ứng hạt nhân người tạo B Một phương pháp gây phản ứng hạt nhân nhân tạo dùng hạt nhẹ bắn phá hạt nhân khác C Trong phản ứng hạt nhân nhân tạo, hạt nhân tạo ... hạch phản ứng hạt nhân toả lượng C phản ứng nhiệt hạch phản ứng hạt nhân toả lượng D A, B C sai 40 Điều sau Đúng nói phản ứng hạt nhân thu lượng? A Phản ứng hạt nhân thu lượng tổng khối lượng hạt ... hạt trước phản ứng lớn tổng khối lượng hạt sau phản ứng B Phản ứng hạt nhân thu lượng tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng C Năng lượng thu vào phản ứng tồn dướng...
 • 5
 • 839
 • 2

Đề ôn luyện: Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân 3 pptx

Đề ôn luyện: Phản ứng hạt nhân, năng lượng hạt nhân 3 pptx
... khối lượng vì: A Sự hụt khối hạt nhân trước sau phản ứng khác B Phản ứng hạt nhân có tỏa lượng thu lượng C Số hạt tạo thành sau phản ứng lớn số hạt tham gia phản ứng D Cả lí A A 24 Xét phản ứng: ... lò phản ứng số nơtrôn gây phản ứng phân hạch khống chế D.Trong lò phản ứng số nơtrôn cần để gây phản ứng phân hạch nhỏ bom nguyên tử 11 Hạt nhân mẹ Ra ứng yên biến đổi thành hạt hạt nhân ... Cho prôtôn có động KP = 1,46 Mev bắn phá vào hạt nhân Li ứng yên Hai hạt nhân X sinh giống có động Viết phương trình phản ứng, hạt nhân nguyên tử nào, gọi hạt ? Năng lượng tỏa phản ứng có phụ...
 • 5
 • 821
 • 2

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ppt

Vật lí lớp 12 - Tiết: 0 NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ppt
... - Phát biểu định nghĩa phản ứng hạt nhân nêu định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân - Phát biểu nêu ví dụ phản ứng hạt nhân - Viết biểu thức lượng phản ứng hạt nhân nêu điều kiện phản ứng hạt nhân ... toàn lượng toàn phần d Bảo toàn động lượng Năng lượng phản ứng hạt nhân - Phản ứng hạt nhân toả lượng thu lượng Q = (mtrước - msau)c2 + Nếu Q > 0 phản ứng toả lượng: - Nếu Q <  phản ứng thu lượng: ... hạt - Chia làm loại nhân khác - Phản ứng hạt nhân trình biến đổi hạt nhân a Phản ứng hạt nhân tự phát - Là trình tự phân rã hạt nhân không bền vững thành hạt nhân khác - Y/c HS tìm hiểu b Phản ứng...
 • 14
 • 366
 • 1

Vật lý 12 giáo án bài 36 năng lượng liên kết của hạt nhânphản ứng hạt nhân Vật lý 12

Vật lý 12 giáo án bài 36 năng lượng liên kết của hạt nhân và phản ứng hạt nhân Vật lý 12
... 4 GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 Bài tập: Cho phản ứng hạt nhân: 10 B + X → α + 48 Be 23 11 Na + p → X +10 20 Ne a/ Hãy viết đầy đủ phản ứng đó? b/ Phản ứng thu lượng, phản ứng toả lượng? Tính lượng thu vào ... hệ lượng Năng lượng phản ứng hạt nhân đủ lớn Phản ứng hạt nhân toả lượng thu lượng W = (mtrước - msau)c2 + Nếu mtrước > msau W > 0→ phản ứng toả lượng: - Nếu mtrước < msau W < → phản ứng thu lượng: ... GIÁO ÁN VẬT LÝ 12 tác với tạo hạt nhân khác VD: Phản ứng phân hạch; phản ứng nhiệt hạch *Đặc tính phản ứng hạt nhân: - Biến đổi hạt nhân - Biến đổi nguyên tố - Không bảo toàn khối lượng...
 • 3
 • 3,654
 • 9

nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) trên bia nặng phục vụ cho thiết kế bia trongphản ứng điều khiển bằng máy gia tốc

nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) trên bia nặng phục vụ cho thiết kế bia trong lò phản ứng điều khiển bằng máy gia tốc
... neutron có nhờ phản ứng hạt nhân (p, n) Như điều khiển kích hoạt neutron sinh tương tác chùm proton từ máy gia tốc với bia Neutron sinh bia phản ứng (p, n) kể số neutron “bù” làm cho hệ tới hạn ... ADS tạo hệ điều khiển nhạy hữu hiệu, vấn đề quan trọng tính toán thiết kế bia để tạo neutron bia bắn phá chùm proton từ máy gia tốc Vì lý trên, nghiên cứu phản ứng hạt nhân (p, n) bia khác vùng ... tới hạn Công suất điều khiển máy gia tốc Để điều khiển hoạt động cần thiết phải xác định số lượng, tính chất, vị trí không gian “neutron bù” sinh phản ứng hạt nhân (p, n) Vấn đề phức tạp...
 • 27
 • 135
 • 0

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab trong dạy học bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao

Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlab trong dạy học bài tập phần phóng xạ và phản ứng hạt nhân sách giáo khoa vật lý 12 nâng cao
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC GIÁO DỤC DƢƠNG THẾ HIỂN SỬ DỤNG NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH MATLAB TRONG DẠY HỌC BÀI TẬP PHẦN PHÓNG XẠ VÀ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN SÁCH GIÁO KHOA VẬT LÝ 12 NÂNG CAO LUẬN ... tài: Sử dụng ngôn ngữ lập trình Matlap dạy học tập phần Phóng xạ phản ứng hạt nhân sách giáo khoa Vật 12 nâng cao làm đề tài nghiên cứu luận văn mính Mục đích nghiên cứu Sử dụng phần mềm Matlab ... Các dạng tập phần Phóng xạ Phản ứng hạt nhân chương trính Sách giáo khoa Vật 12 ban Nâng cao Hoạt động giáo viên học sinh dạy học kiến thức Giả thuyết khoa học Nếu dùng phần mềm Matlab mô...
 • 132
 • 307
 • 0

Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của phản ứng hạt nhân 116Cd(y,n)115m,g Cd sau vùng năng lượng cộng hưởng khổng lồ

Nghiên cứu tỷ số suất lượng đồng phân của phản ứng hạt nhân 116Cd(y,n)115m,g Cd sau vùng năng lượng cộng hưởng khổng lồ
... VĂN THẮNG NGHIÊN CỨU TỶ SỐ SUẤT LƯỢNG ĐỒNG PHÂN CỦA PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 11 6Cd( γ,n)115m,gCd SAU VÙNG NĂNG LƯỢNG CỘNG HƯỞNG KHỔNG LỒ Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân lượng cao Mã số: 60.44.05 ... Từ hình ta nhận thấy, vùng lượng sau ngưỡng phản ứng tỷ số suất lượng đồng phân tăng nhanh theo lượng vùng lượng cộng hưởng khổng lồ khoảng 20 MeV, tỷ số suất lượng đồng phân tăng châ ̣m dầ ... hợp hạt nhân nặng Tiết diện phản ứng (xác suất xảy phản ứng hạt nhân giây thông lượng dòng hạt tới hạt/ cm2.giây) cộng hưởng khổng lồ thường biểu diễn gần đường cong Lorent (đối với hạt nhân...
 • 55
 • 192
 • 0

Xác định chất lượng của các phản ứng hạt nhân trên bia natMo và natZr gây bởi chùm proton năng lượng 27 MeV

Xác định chất lượng của các phản ứng hạt nhân trên bia natMo và natZr gây bởi chùm proton năng lượng 27 MeV
... TRƢNG CỦA PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 1.1 Tóm lƣợc phản ứng hạt nhân 1.1.1 Phân loại phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy chùm hạt xạ tương tác với hạt nhân khoảng cách gần cỡ 10 13 cm sau phản ứng hạt nhân ... -oOo - LÊ TUẤN ANH XÁC ĐỊNH SUẤT LƯỢNG CỦA CÁC PHẢN ỨNG HẠT NHÂN TRÊN BIA natMo natZr GÂY BỞI CHÙM PROTON NĂNG LƯỢNG 27 MeV Chuyên ngành: Vật lý nguyên tử, hạt nhân lượng cao Mã số: 60 44 ... phản ứng Suất lượng phản ứng số phản ứng hạt nhân xảy bia gây chùm hạt tới đơn vị thời gian Tiết diện phản ứng thước đo xác suất xảy phản ứng hạt nhân Các số liệu suất lượng tiết diện phản ứng...
 • 70
 • 413
 • 0

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN

PHẢN ỨNG HẠT NHÂN – BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT HẠT NHÂN
... x Bài Bài Bài Bài Bài 10 Bài 12 Bài 14 Bài 16 Bài 18 Bài 20 A x x x x B x C x D x x x x Dạng BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN NĂNG LƯỢNG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN TỎA, THU Bài tập vận dụng Bài 1: Xét phản ứng hạt ... U lớn lượng liên kết riêng hạt nhân Pb C Hạt nhân U bền hạt nhân Pb D Năng lượng liên kết hạt nhân U nhỏ lượng liên kết hạt nhân Pb Bài 14: Khối lượng hạt nhân 5B10 10,0113 u; khối lượng proton ... BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN KÍCH THÍCH Bài tập vận dụng Bài 1: Hạt A có động WA bắn vào hạt nhân B ứng yên, gây phản ứng: A + B  C + D Cho biết tổng lượng nghỉ hạt trước phản ứng...
 • 9
 • 501
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bảo toàn năng lượng trong phản ứng hạt nhânnăng lượng của phản ứng hạt nhântính năng lượng của phản ứng hạt nhânxác định năng lượng của phản ứng hạt nhânbài tập tính năng lượng của phản ứng hạt nhânphần ii chương i 1 4 quá trình năng lượng của phản ứng hạt nhântính năng lượng tỏa ra trong phản ứng hạt nhâncác định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhân năng lượng cchuyên đề 4 định luật bảo toàn động lượng và năng lượng toàn phần trong phản ứng hạt nhâncác định luật bảo toàn trong phản ứng hạt nhântrong phản ứng hạt nhân không có sự bảo toàntrong phản ứng hạt nhân có sự bảo toànsõ ðồ nãng lýợng của phản ứng hạt nhângiản đồ xung lượng của phản ứng hạt nhângiới thiệu nhà máy điện hạt nhân là nhà máy tạo ra điện năng bằng cách chuyển hóa nhiệt năng từ các phản ứng hạt nhânchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả