Phản ứng tạo kết tủa

Phản ứng tạo kết tủa

Phản ứng tạo kết tủa
... 5,3.10-5 M) Kết tủa phân đoạn Nếu dung dịch có chứa hai hay nhiều ion có khả tạo kết tủa với ion khác, kết tủa hình thành có độ tan khác nhiều thêm chất tạo kết tủa vào dung dịch, kết tủa tạo thành ... tan Trong thực tế, ion kim loại kết tủa tạo phức với OH - anion kết tủa phản ứng với H+ dung dịch Ngoài ra, cấu tử khác có dung dịch tham gia phản ứng với ion kết tủa làm biến đổi hệ số hoạt độ ... (a) Hãy tính nồng độ Ag+ cần thiết để bắt đầu xuất kết tủa AgCl (b) Hãy tính nồng độ Ag+ cần thiết để bắt đầu xuất kết tủa Ag2CrO4 (c) Kết tủa tạo thành trước cho AgNO3 vào dung dịch trên? (d)...
 • 24
 • 8,426
 • 9

chương vi phản ứng tạo kết tủa và chuẩn độ

chương vi phản ứng tạo kết tủa và chuẩn độ
... Cũng không nên chuẩn độ với nồng độ lớn → sai số chuẩn độ vi c đo không xác Ảnh hưởng Ksp lên đường cong chuẩn độ độ tan hợp chất kết tủa nhỏ bước nhảy chuẩn độ lớn → Có thể chuẩn độ riêng rẽ ... CrO 4 vàng đỏ • Bạc cromat tạo thành điểm tương đương nồng độ chất thị dd 0,02M Điểm cuối chuẩn độ Chất thị phản ứng với dd chuẩn pp chuẩn độ Volhard: pp chuẩn độ ngược, dùng để xđ anion tạo tủa ... / β = 3.10−4 M III Chuẩn độ kết tủa Chuẩn độ 25.00 mL dd I- có nồng độ 0,1000M dd Ag+ 0,05000 M • Phản ứng chuẩn độ: I -(aq) + Ag +(aq) → AgI(s) • Xây dựng đường cong chuẩn độ pX theo thể tích...
 • 8
 • 408
 • 3

BÁO CÁO THỰC TẬP-PHẢN ỨNG TẠO KẾT TỦA

BÁO CÁO THỰC TẬP-PHẢN ỨNG TẠO KẾT TỦA
... 5,3.10-5 M) Kết tủa phân đoạn Nếu dung dịch có chứa hai hay nhiều ion có khả tạo kết tủa với ion khác, kết tủa hình thành có độ tan khác nhiều thêm chất tạo kết tủa vào dung dịch, kết tủa tạo thành ... hưởng đến độ tan Trong thực tế, ion kim loại kết tủa tạo phức với OH - anion kết tủa phản ứng với H+ dung dịch Ngoài ra, cấu tử khác có dung dịch tham gia phản ứng với ion kết tủa làm biến đổi hệ ... (a) Hãy tính nồng độ Ag+ cần thiết để bắt đầu xuất kết tủa AgCl (b) Hãy tính nồng độ Ag+ cần thiết để bắt đầu xuất kết tủa Ag2CrO4 (c) Kết tủa tạo thành trước cho AgNO3 vào dung dịch trên? (d)...
 • 25
 • 237
 • 0

Sự giống nhau và khác nhau của phản ứng tạo liên kết C-C nhờ xúc tác cơ Đồng và cơ Paladium

Sự giống nhau và khác nhau của phản ứng tạo liên kết C-C nhờ xúc tác cơ Đồng và cơ Paladium
... RR1 + X-Sn(R2)3 Khác Xúc tác đồng: - Vinyl halogenide tác dụng CuCl, Zn – NiCl2 hay Cu cho phản ứng: - Phản ứng Allyl acetat: R R R R R R Với tác chất Grignard với diện muối đồng CuI, CuBr, ... Giống nhau: - Đều làm xúc tác cho phản ứng tạo Ketone R21CuLi RCOCl R-X + R -Sn(R )3 Pd(0) CO RCOR1 RCOR1 + X - Sn(R2)3 - Phản ứng làm tăng mạch Cacbon • RX + ... RMgX với xúc tác Li2CuCl4 -780C R-OSO2OR’ + R21CuLi R-R1 C CR2 - Phản ứng allyl alcol với R’Li xúc tác CuI R R R R R R C C C MeLi-CuI-R'Li R C C C OH R (Ph3PNMePh)+ I - R R' R - Phản ứng mở vòng...
 • 9
 • 211
 • 1

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của cađim với đietyldithiocacbaminat trong môi trường nước và chiết phức bằng clorofom

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của cađim với đietyldithiocacbaminat trong môi trường nước và chiết phức bằng clorofom
... dụng phức màu MRq phân tích trắc quang ta cần khảo sát hiệu ứng tạo phức đơn đa ligan, điều kiện tạo thành chiết phức tối u 1- Nghiên cứu hiệu ứng tạo phức đơn ligan; đa ligan Giả sử phản ứng tạo ... (SNa) Phơng pháp chiết - trắc quang.[1; 3; 14] Cd2 +tạo với DDTC hợp chất phức không màu chiết đợc dung môi CCl4, CHCl3, C6H6 môi trờng kiềm Thực tạo phức môi trờng H20, chiết phức clorofom sau đo ... tan H20 - Phức Cd(DDTC)2 chiết đợc vào dung môi hữu nh CHCl3 môi trờng kiềm - Tốc độ tạo phức nhanh, chiết phức chậm (dựa vào lí thuyết chung) ta xác định công thức cấu tạo phức dựa vào sở : Cd...
 • 43
 • 924
 • 0

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại học

Nghiên cứu phản ứng tạo phức của sắt (III) với axit salixilic trong môi trường axit yếu bằng phương pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lượng sắt trong xi măng luận văn tốt nghiệp đại học
... Trờng đại học vinh Khoa hóa học === === Nghiên cứu phản ứng tạo phức sắt( III) với axit salixilic môi trờng axit yếu phơng pháp trắc quang ứng dụng để xác định hàm lợng sắt xi măng khóa luận tốt nghiệp ... 430 0,008 480 Axit 0,004 482 Axit ferron hidroxyl diphenyl 3cacboxylicaxit Mercapto axetic axit Mui nitro R O phenantrolin Axit salixilic Axit sunfosalixilic Thioxianat Thioxianat / nc axeton ... dung dch axit salixilic nc s cú kt ta mu xanh rt p - Khi thờm dung dch amoni cacbonat (NH4)2CO3 v hidropeoxit H2O2 vo dung dch axit salixilic s cú mu c anh o rt p - Dung dch axit salixilic nc...
 • 86
 • 2,349
 • 7

Nghiên cứu khả năng xử lí crôm bằng phương pháp dùng chất khử và tạo kết tủa

Nghiên cứu khả năng xử lí crôm bằng phương pháp dùng chất khử và tạo kết tủa
... suất xử lý 95,363 46 Lê Thị Hoàng Khoá luận tốt nghiệp Hoá phân tích Nh sử dụng phơng pháp khử kết hợp với phơng pháp kết tủa để xử lý crom nớc thải, chất khử Na2S, chất kết tủa Ca(OH)2 Kết quả: ... chọn đề tài: Nghiên cứu khả xử crôm phơng pháp dùng chất khử tạo kết tủa Trong phạm vi khoá luận đặt số nhiệm vụ sau: - Tổng quan số vấn đề crôm số phơng pháp xử crôm nớc thải Lê Thị Hoàng ... Bang 10 : Khảo sát pH dùng NaOH Cr6+ 0,190 0,051 0,051 0,051 0,420 0,655 0,841 Hình : Khảo sát phụ thuộc mật độ quang vào pH dùng NaOH kết tủa Thảo luận kết quả: Chúng thấy pH để tạo kết tủa tối...
 • 49
 • 470
 • 0

Phản ứng tạo màu và mùi trong các sản phẩm bánh nướng phản ứng tạo màu và mùi trong các sản phẩm bánh nướng

Phản ứng tạo màu và mùi trong các sản phẩm bánh nướng phản ứng tạo màu và mùi trong các sản phẩm bánh nướng
... tử hương tạo thành mùi đặc trưng bánh nướng phản ứng Maillard, phản ứng oxy hoá chất béo tự tạo aldehyde, lactone, cetone, ester… Phản ứng tạo màu 5.1 Tạo màu phản ứng Caramel Phản ứng Caramel ... sau nướng Biến đổi cảm quan Màu mùi tạo làm thay đổi hoàn toàn tính chất cảm quan bánh Màu: bánh chuyển dần sang màu vàng nâu phản ứng Maillard, phản ứng tạo Dextrin tinh bột, phản ứng Caramel Mùi: ... độ buồng nướng, độ xốp thưa dày bánh khay nướng, thời gian nướng Bánh bị cháy: Do nhiệt độ nướng bánh cao làm phản ứng Melanoidin tạo mùi mạnh phản ứng Caramel hoá tạo màu đậm làm sản phẩm bị...
 • 12
 • 899
 • 0

Nghiên cứu cơ chế các phản ứng tạo màu trong quá trình sản xuất sản phẩm bánh mỳ

Nghiên cứu cơ chế các phản ứng tạo màu trong quá trình sản xuất sản phẩm bánh mỳ
... gốc chế tạo màu nhân tạo trình chế biến Ở tiểu luận em xin vào tìm hiểu chế chất phản ứng tạo màu trình sản xuất sản phẩm bánh mỳ Trong sản phẩm thực phẩm bánh mỳ sản phẩm sử dụng nhiều Bánh mỳ ... lợi màu sắc - mùi vị hấp dẫn nó, giúp bánh mỳ sử dụng nhiều Màu bánh mỳ màu nhân tạo, trình tạo chất màu nhân tạo bánh mỳ có tham gia gluxit từ nguyên liệu bột mỳ Sau chế biến, bánh mỳ màu ... nhiều so với màu trắng ngà nguyên liệu bột mỳ ban đầu Ta thấy trình sản xuất bánh mỳ phản ứng tạo màu có tham gia gluxit là: phản ứng caramen hóa (ở công đoạn nướng tạo vỏ bánh) phản ứng Maillard...
 • 19
 • 447
 • 0

phản ứng tạo muối amoni

 phản ứng tạo muối amoni
... Bài t nHNO3 t o mu i amoni 0, 08mol nH a 0, 08 0,5 0,16M + Th (1) NO3 + 4H+ + 3e 0,08 0,06 Mg2+ Mg - 2e 0,07 0,14 NO ... : 0,42 0,24 = 0,14mol Al(NO3)3và = 0,1.188 + 0,14.213 + 0,0225.80 = 50,42g Page Bài t t o mu i amoni : nCuO Al(NO3)3 CuO + 0,1 Al - 3e 0,1mol , nAl 0,14mol không sinh NH4NO3 Y có: 0,1mol Cu(NO3)2 ... Nung 2,23 2,71 ) , Al, Zn, Mg oxi , Truonghocso.com ).Tính s c 0,672 ( ? Page Bài t t o mu i amoni Bài 7: N2 2SO4 0,1M Bài 8: M Bài 9: Bài 10: Cho 6,45 gam Al Al2O3 Bài 11: Bài 12 : bao nhiêu?...
 • 6
 • 372
 • 4

BÁO CÁO " Sử dụng tổ hợp phản ứng ngưng kết hồng cầu trực tiếp với trắc định xê lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu chuẩn (HA-SSDHI) và trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) trong chẩn đoán bệnh Niucatxơn " pot

BÁO CÁO
... định suy giảm hiệu giá ngăn trở ngưng kết hồng cầu đặc hiệu hay trắc định lệch ngăn trở ngưng kết hồng cầu trực tiếp chuẩn (HA-SSDHI) phản ứng trắc định lệch ngưng kết gián tiếp chuẩn (SSIA) ... giá ngăn trở ngưng kết hồng cầu kháng huyết Chúng gọi phương pháp tổ hợp ngưng kết hồng cầu trực tiếp với trắc định suy giảm hiệu giá ngăn trở ngưng kết đặc hiệu”, hay tổ hợp ngưng kết hồng cầu ... xuống tâm đáy lỗ 2.6 .Phản ứng ngăn trở ngƣng kết hồng cầu (HI) trắc định kháng thể Phản ứng ngăn trở ngưng kết hồng cầu (HI) thực sở phản ứng HA vừa thiết lập với huyền dịch hồng cầu (1%) dịch virut...
 • 9
 • 819
 • 3

Báo cáo " Xử lý dịch đen bằng phản ứng Fenton kết hợp với bùn hoạt tính " ppt

Báo cáo
... (ñã qua ti n x b ng ph n ng Fenton) b i k thu t sinh h c s d ng bùn ho t tính ñã ñư c nghiên c u, kh o sát M t s thông s ñ ng h c ñã ñư c tính toán, vi sinh v t tham gia trình x bư c ñ u ñư ... n K thu t bùn ho t tính phù h p ñ x d ch ñen ñã ñi qua h th ng ti n x axit oxy hóa tăng cư ng nh ng ñi u ki n phù h p: nhi t ñ 30oC, COD ban ñ u x p x 1500 mg/L, th i gian x 30 gi , ... theo ñã ch r ng, giá tr COD ban ñ u phù h p cho vi c x b ng bùn ho t tính x p x 1500 mg/L nh ng giá tr COD ban ñ u cao 1500 mg/L, hi u qu x COD th p nhi u 16 Đ.S Đức, T.T Phương / Tạp chí...
 • 6
 • 369
 • 5

Nghiên cứu hợp lý hoá phản ứng của kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất ở khu vực Hà Nội

Nghiên cứu hợp lý hoá phản ứng của kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất ở khu vực Hà Nội
... thích hợp Luận án Nghiên cứu hợp hoá phản ứng kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất khu vực Nội đặt mục tiêu nghiên cứu góp phần giải vấn đề nêu phạm vi phân tích động kết cấu nhà cao ... nghiên cứu Nghiên cứu hợp hoá phản ứng kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất khu vực Nội với mục đích tìm tòi kiến nghị: - Khoảng biến thiên thích hợp chu kỳ dao động riêng nhà cao ... đến trạng thái hợp (chơng 4) Cả nội dung phục vụ cho mục đích hợp hoá đợc phản ứng kết cấu nhà cao tầng chịu tải trọng động đất đợc xây dựng khu vực Nội Phơng pháp nghiên cứu - Dùng phơng...
 • 26
 • 513
 • 1

Chương 3: Bể trộn và phản ứng tạo bông cặn

Chương 3: Bể trộn và phản ứng tạo bông cặn
... kính bể phản ứng + Đường kính bể phản ứng xoáy: 4Qt D= 60.Π.Hn Q lưu lượng nước cần xử lý (m3/s) t thời gian lưu, chọn từ 15-20 phút H chiều cao bể phản ứng, chọn = 0,9 chiều cao vùng lắng bể ... khuấy trộn bể: Vη 3/s) Q lưu lượng nước cần xử lý (m γ khối lượng riêng nước (kg/m3) V thể tích bể phản ứng (m3) ν độ nhớt động học nước (m2/s) n: h s nh t đ ng h c c a nư c - Đáy bể phản ứng: ... nước vào bể lắng B ph n ng th y l c: xốy hình B có d ng ph u l n Nư c vào dư i đáy b dâng d n lên m t b Đường dẫn nước vào bể Máng thu nước xung quanh bể Máng tập trung Nước khỏi bể Van xả cặn...
 • 35
 • 1,687
 • 32

Xem thêm

Từ khóa: các phản ứng tạo kết tủaphản ứng tạo kết tủaphản ứng tạo thành kết tủaphản ứng tạo thành chất kết tủachất phản ứng với naoh tạo kết tủaphản ứng tạo chất kết tủa1 phản ứng tạo thành chất kết tủaphản ứng trao đổi tiểu phân các phản ứng acid baz phản ứng tạo tủa phản ứng tạo phứcphản ứng tạo tủa phản ứng trao đổi ion để tạo thành hợp chất ít tan dùng đểphản ứng tạo phức phản ứng kết hợp ion để tạo phức chất dễ tan dùng đểkết quả khảo sát điều kiện tối ưu cho phản ứng tạo phức màuphản ứng tạo liên kết glycosidcâu 2 có bao nhiêu đồng phân của ankin c6h10 tạo kết tủa với dd agno3 trong amoniacphản ứng tạo thành chất điện li yếuphản ứng tạo vòngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả