các loại thuốc dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
... 254 chủng vi sinh vật phân lập, có 164 chủng vi khuẩn lactic, 45 chủng vi khuẩn Bacillus 45 chủng nấm men (bảng 4) Bảng 4: Kết phân lập vi sinh vật từ nguồn khác Nhóm vi sinh vật phân lập Vi khuẩn ... tác động probiotic vi c nâng cao chức miễn dịch chưa hiểu biết đầy đủ 1.4 Tiêu chuẩn lựa chọn chủng vi sinh vật probiotic 1.4.1 Lựa chọn chủng probiotic Vi c lựa chọn chủng vi sinh vật với tiêu ... 1.5.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất sử dụng chế phẩm probiotic Vi t nam Ở nước ta nay, vi c nghiên cứu sản xuất probiotic phục vụ cho đời sống dân sinh nói chung chăn nuôi nói riêng mẻ bắt đầu...
 • 80
 • 786
 • 4

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
... Tuyền - Cao học K16 Nghiên cứu đợc thực Vi n Vi sinh vật Công nghệ sinh học ĐHQGHN, sử dụng thiết bị chuyên môn dùng vi sinh vật học, sinh học phân tử hoá phân tích đạt tiêu chuẩn quốc tế - Bể ổn ... sản phẩm trình chuyển hóa sắt lại hòa tan, điều gây khó khăn cho vi c nghiên cứu (Straub cs, 2001) Hình Chu trình sắt tự nhiên (Ehrlich Newman, 2008) - Vi sinh vật môi trờng acid; - Vi sinh vật ... 1989) DGGE cho phép xác định vi sinh vật phân lập nuôi cấy đợc (Davies cs, 2004) 1.7.2 FISH (Fluorescence In Situ Hybridization) FISH số phơng pháp cho phép xác định nhóm phân loại vi khuẩn mẫu...
 • 71
 • 378
 • 0

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi

Phân lập và tuyển chọn các chủng vi sinh vật hữu ích phục vụ cho việc sản xuất các chế phẩm probiotic dùng trong chăn nuôi
... ====================================================== động probiotic vi c nâng cao chức miễn dịch chưa hiểu biết đầy đủ 1.4 Tiêu chuẩn lựa chọn chủng vi sinh vật probiotic 1.4.1 Lựa chọn chủng probiotic Vi c lựa chọn chủng vi sinh vật với tiêu ... vi sinh vật gây - Sinh axit hữu cơ, tăng hiệu bệnh hấp thu chất dinh dưỡng Tuỳ thuộc vào loại sản phẩm mà có thành phần vi sinh vật khác 1.4.4 Yêu cầu an toàn chủng vi sinh vật probiotic Vi c ... 1.5.2 Tình hình nghiên cứu sản xuất sử dụng chế phẩm probiotic Vi t nam Ở nước ta nay, vi c nghiên cứu sản xuất probiotic phục vụ cho đời sống dân sinh nói chung chăn nuôi nói riêng mẻ bắt đầu...
 • 79
 • 525
 • 0

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi phân lập, tuyển chọn, định danh và đánh giá các đặc tính probiotic của các chủng vi sinh vật hữu ích

Nghiên cứu sản xuất probiotic và enzym tiêu hoá dùng trong chăn nuôi phân lập, tuyển chọn, định danh và đánh giá các đặc tính probiotic của các chủng vi sinh vật hữu ích
... the khang sinh an toan vai vat nuoi Mot nhung chat la probiotic 2.3 Cac vi sinh vat probiotic, vai tro va co che tac dong cua probiotic 2.3.1 Cac vi sinh vat probiotic Cac vi sinh vat probiotic ... cua cac vi sinh vat c6 hai duang tieu hoa thong qua viec san sinh cac bacteriocin, axit huu ca, canh tranh duang chat va vi tri bam dinh tren niem mac rugt vv De c6 dugc cac vi sinh vat probiotic, ... nguai da biet Igi dung nhung vi sinh vat c6 ich O > f nhieu ITnh virc de phuc vu dai song dan sinh Hien nay, cong nghe vi sinh vin la mot bon ITnh vuc quan cua cong nghe sinh hoc hien dai (Cong nghe...
 • 36
 • 529
 • 0

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH học EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI lợn RỪNG và các GIỐNG lơn KHÁC

CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH học EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI lợn RỪNG và các GIỐNG lơn KHÁC
... ) Sự khác chế phẩm EM cải tiến chế phẩm EM không cải tiến Chế phẩm EM/ Phương pháp Vi khuẩn tổng số có EM (cfu/ml) Độ pH củ chế phẩm EM Độ ổn định chế phẩm EM Thời gian sử dụng chế phẩm EM (Tháng) ... – Cải tiến nâng cao chất lượng chế phẩm sinh học EM VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Khối lượng lợn thí nghiệm: 10 – 30kg loại lợn trưởng thành khác giống lợn rừng, lợn ... động vật thí nghiệm trước ứng dụng vào sản xuất 66 TRỊNH PHÚ NGỌC – Cải tiến nâng cao chất lượng chế phẩm sinh học EM Thử an toàn chế phẩm động vật Thử an toàn chế phẩm chuột nhắt trắng: Kết...
 • 7
 • 2,317
 • 6

Nghiên cứu tập tính dinh dưỡng (FEEDING BEHAVIOUR) - Một hướng nghiên cứu mới của các ứng dụng trong chăn nuôi pdf

Nghiên cứu tập tính dinh dưỡng (FEEDING BEHAVIOUR) - Một hướng nghiên cứu mới của các ứng dụng trong chăn nuôi pdf
... b i hai trình h c xã h i t h c T P TÍNH DINH DƯ NG VÀ CÁC NG D NG TRONG CHĂN NUÔI Nghiên c u nhu c u dinh dư ng c a gia súc, gia c m nghiên c u v n nhu c u dinh dư ng c a gia súc, gia c m kh ... có kinh nghi m tr nên vô quan tr ng thi t l p c ng c t p tính dinh dư ng (Provenza c ng s , 1992) Các thí nghi m c u cho th y t p tính dinh dư ng c a nh ng c u trư ng thành có kinh nghi m ăn h ... nhi u nghiên c u g n ây cho th y nghiên c u t p tính dinh dư ng giúp ưa nhi u quy t nh qu n lý h p lý nâng cao lư ng th c ăn ăn vào ó nâng cao su t gia súc, gia c m Dư i ây m t s ví d t nghiên...
 • 10
 • 266
 • 0

Báo cáo khoa học : PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM PROBIOTIC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI ppt

Báo cáo khoa học : PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC ĐẶC TÍNH PROBIOTIC CỦA MỘT SỐ CHỦNG VI SINH VẬT HỮU ÍCH ĐỂ SẢN XUẤT CÁC CHẾ PHẨM PROBIOTIC DÙNG TRONG CHĂN NUÔI ppt
... phân lập, đánh giá, tuyển chọn chủng vi sinh vật đặc tính probiotic phục vụ cho vi c sản xuất chế phẩm Probiotic dùng chăn nuôi VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Các vật ... ITS4 chủng nấm men theo phương pháp Manitis cs (1982) Đánh giá số đặc tính probiotic chủng VSV hữu ích Đánh giá khả chịu nhiệt: Các chủng vi sinh vật nuôi cấy môi trường MRS TRẦN QUỐC VI T - Phân ... QUẢ VÀ THẢO LUẬN Phân lập, tuyển chọn, phân loại định danh chủng vi sinh vật hữu ích Từ nguồn khác (chất chứa đường ruột lợn, gà mẫu sản phẩm probiotic thương mại), 64 chủng vi sinh vật phân lập,...
 • 12
 • 384
 • 0

BÁO CÁO KHOA HỌC : CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC pdf

BÁO CÁO KHOA HỌC : CẢI TIẾN, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHẾ PHẨM SINH HỌC EM ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI LỢN RỪNG VÀ CÁC GIỐNG LƠN KHÁC pdf
... ) Sự khác chế phẩm EM cải tiến chế phẩm EM không cải tiến Chế phẩm EM/ Phương pháp Vi khuẩn tổng số có EM (cfu/ml) Độ pH củ chế phẩm EM Độ ổn định chế phẩm EM Thời gian sử dụng chế phẩm EM (Tháng) ... – Cải tiến nâng cao chất lượng chế phẩm sinh học EM VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Vật liệu nghiên cứu Khối lượng lợn thí nghiệm: 10 – 30kg loại lợn trưởng thành khác giống lợn rừng, lợn ... trước ứng dụng vào sản xuất 66 TRỊNH PHÚ NGỌC – Cải tiến nâng cao chất lượng chế phẩm sinh học EM Thử an toàn chế phẩm động vật Thử an toàn chế phẩm chuột nhắt trắng: Kết thí nghiệm thứ cho thấy:Với...
 • 7
 • 341
 • 4

CHUYÊN ĐỀ 4 : TÌM HIỂU CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI ppsx

CHUYÊN ĐỀ 4 : TÌM HIỂU CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG SỬ DỤNG TRONG CHĂN NUÔI ppsx
... nên sử dụng hormone tăng trưởng chăn nuôi II.CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG Hiện nay,trên giới sử dụng nhiều loại chất kích thích tăng trưởng đọng vật nhằm tăng hiệu chăn nuôi. Điển hình loại chất ... đỏ thịt lợn thông thường Các khuyến cáo quan trọng l : Sử dụng thận trọng hormone sinh trưởng chăn nuôi (đủ lượng,có giấy phép sử dụng) • Kiểm tra giám sát việc sử dụng hormonee không gây hại ... mô hình có khả đánh giá mức độ rủi ro lợi ích việc sử dụng hormone sinh trưởng chăn nuôi • Hạn chế tối đa việc sử dụng hormone tăng trưởng, nhất chất có hại • Cảnh giác với miếng thịt màu Nhận biết...
 • 18
 • 1,077
 • 14

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " THIẾT LẬP QUI TRÌNH THAO TÁC, CHỌN LỌC CÁC TẾ BÀO SINH DỤC ĐỘNG VẬT HỮU NHŨ NHẰM TẠO NGUỒN PHÔI IN-VITRO, IN-VIVO ỨNG DỤNG TRONG CHĂN NUÔI VÀ NGHIÊN CỨU TẾ BÀO MẦM " docx

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... thuật thao tác tế bào sinh dục động vật hữu nhũ áp dụng vào vật nuôi có giá trị kinh tế bò sữa-đối tượng quan tâm hàng đầu ngành chăn nuôi Việt Nam Nhì chung, kết nghiên cứu tốt có khả đáp ứng ... Nam năm 2005 Các quy trình nuôi cấy, đông lạnh loại giao tử, phôi có khả áp dụng cho lĩnh vực bảo tồn giống vật nuôi có giá trị kinh tế quí Nghiên cứu tế bào mầm từ phôi hướng nghiên cứu mang tính ... tập báo cáo NCCB KHTN Kết nghiên cứu, ý nghĩa khoa học đạt 2.1 Những kết nghiên cứu Xây dựng hoàn thiện quy trình thu nhận, chọn lọc, nuôi cấy đến giai đoạn trưởng thành loại tế bào giao tử (trứng,...
 • 4
 • 152
 • 0

Tiểu luận tìm HIỂU các CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG sử DỤNG TRONG CHĂN NUÔI

Tiểu luận tìm HIỂU các CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG sử DỤNG TRONG CHĂN NUÔI
... có  ảnh  hưởng    đến  người ti   êu  dùng • Chúng ta tìm hiểu     loại chất mà nhiều nhà chăn nuôi I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHẤT KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG r net  r   r wt ho mo )g úp i t   • ho mo  ăngtưởng(g ... cáo  khơng  nên  ử  s dụng m one ăng r ng r hor t t ưở t ong  ăn  ch ni     II.CÁC CHẤT KÍCH THÍCH SINH TRƯỞNG H i n  ệ nay,r t ế  ớisử  ụng  t ên h gi   d khá  ều oạichấtkí t ch ăng r ng    ... khoa học việc sử dụng thuốc kháng sinh hormonee chăn ni điều tất yếu khó tránh khỏi • V ậy  chất ch  ch  n h  kí thí si trưởng, horm one  à  ì l g ?nó  có   tác  dụ với vật  ng    nuôi ra    sao ...
 • 20
 • 461
 • 0

Phân lập tuyển chọn các chủng của bacillus subtilis có khả năng sinh protease cao làm cơ sở cho việc chế tạo chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi

Phân lập tuyển chọn các chủng của bacillus subtilis có khả năng sinh protease cao làm cơ sở cho việc chế tạo chế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôi
... việc chế tạo chế phẩm sinh học dùng chăn nuôi 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Phân lập tuyển chọn chủng Bacillus subtilis khả sinh protease làm sở cho việc chế tạo chế phẩm sinh học dùng chăn nuôi ... nghiệm khảo sát khả sinh protease 10 chủng vi khuẩn Bacillus subtilis phân lập 4.2 Kết tuyển chọn chủng vi khuẩn Bacillus subtilis khả tổng hợp protease 4.2.1 Kết khảo sát vòng phân giải 10 chủng ... thường hoạt tính cao nhiều ưu hẳn (Nguyễn Thị Hiền cs 2004) [7] 2 Từ thực tế trên, tiến hành thực đề tài : Phân lập tuyển chọn chủng Bacillus subtilis khả sinh protease cao làm sở cho việc...
 • 52
 • 2,718
 • 9

nghiên cứu lên men các chủng vi sinh probiotics và ứng dụng trong chăn nuôi

nghiên cứu lên men các chủng vi sinh probiotics và ứng dụng trong chăn nuôi gà
... lý xu t tài: Nghiên c u lên men ch ng vi sinh probiotics ng d ng chăn nuôi M c tiêu c a tài - Xây d ng quy trình nuôi c y nhân gi ng ch ng vi sinh probiotics ng d ng chăn nuôi - ánh giá ... pháp lên men lên men b m t lên men chìm 1.8.3.1 Lên men b m t Lên men b m t th c hi n nuôi c y vi sinh v t b m t môi trư ng d ch th ho c bán r n - Nuôi c y b m t d ch th (dùng cho nhóm vi sinh ... B GIÁO D C VÀ ÀO T O TRƯ NG I H C TÂY NGUYÊN PHÙNG DI P LÀI NGHIÊN C U LÊN MEN CÁC CH NG VI SINH PROBIOTICS VÀ NG D NG TRONG CHĂN NUÔI GÀ Chuyên ngành: Sinh h c th c nghi m Mã s...
 • 131
 • 179
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: các loại chất thải trong chăn nuôicác loại kháng sinh dùng trong chăn nuôi thú ycác loại vôi dùng trong nuôi trồng thủy sản4 phân loại thức ăn và đặc điểm một số loại thức ăn thường dùng trong chăn nuôigiống cỏ dùng trong chăn nuôi gia súcnước dùng trong chăn nuôiứng dụng trong chăn nuôivaccin dùng trong chăn nuôivai trò của các chất dinh dưỡng trong chăn nuôicông nghệ sinh học ứng dụng trong chăn nuôidanh mục thuốc cấm trong chăn nuôithuốc cấm trong chăn nuôivi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôivi sinh vật ứng dụng trong chăn nuôi thú ychế phẩm sinh học dùng trong chăn nuôidown loadDown CV đi số 366 2down loadCong van chieu sinh lop cv va cvc tai hndown load CV đi số 1562Thông báo CV đi số 1798Nganh BH tinh den 18 8 2015Bài thuyết trình: Lịch sử Vật lý thời kỳ thịnh vượng của chủ nghĩa tư bản (CNTB)Bài thuyết trình Lịch sử Vật lýTuần 8. Kì diệu rừng xanhPháp luật việt nam về cho thuê tài chính theo hình thức hợp đồng bán và thuê lại (tt)Các loại hình xưởng chế tác đá thời tiền sử ở đông nam bộThực trạng nguồn nhân lực, kết quả khám chữa bệnh và kiến thức, thái độ của cán bộ y tế về quản lý, kiểm định chất lượng bệnh viện, tại bệnh viện đa khoa thành phố vinh, năm 2014Thực trạng nhiễm HIV và hiệu quả của can thiệp bằng ARV tại huyện quế phong, tỉnh nghệ an từ 012013 đến 062014Tuần 8. Kì diệu rừng xanhTuần 9. Đất Cà MauViết các số đo diện tích dưới dạng số thập phânViết các số đo độ dài dưới dạng số thập phânBài 46-47. Lắp mạch điện đơn giảnỨng dụng công nghệ tin học và phương pháp máy toàn đạc điện tử chỉnh lý bản đồ địa chính tờ số 15 tỷ lệ 1500 phường quang trung thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên