BAI SOAN ON TAP DIA CHAT CAU TAO

Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo

Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo
... thành báo cáo thực tập địa chất cấu tạo đo vẽ đồ địa chất vùng thành phố Lạng Sơn Báo cáo gồm 10 chương: Chương 1: Mở đầu: Giới thiệu mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đợt thực tập, cấu đoàn thực tập, ... thực tập địa chất cấu tạo đo vẽ đồ Sau kết thúc đợt thực tập thu số kết sau: - Hoàn thành báo cáo cấu trúc địa chất thành phố Lạng Sơn - Căn vào công việc thực địa, thành lập hồ sơ tài liệu thực ... lập hồ sơ tài liệu thực tế, sơ đồ địa chất, sơ đồ kiến tạo, sơ đồ địa mạo tổ chức báo cáo thu hoạch thực tập Địa chất cấu tạo - Đã sử dụng thành thạo địa bàn, đồ địa hình cách xác định điểm lộ,...
 • 32
 • 624
 • 1

Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo

Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo
... Vi ệt cô sở thực tập Lạng Sơn hết lòng giúp đỡ thời gian thực tập để đợt thực tập thật đạt hiệu cao Nhóm đội Lớp ĐCCT - K51 Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo CHƯƠNG II: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA LÝ - KINH ... hoạt động kiến tạo, chế độ kiến tạo th ể địa ch ất Nhóm đội 14 Lớp ĐCCT - K51 Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo khu vực nghiên cứu Phương pháp địa vật lý đại: Bên cạnh phương pháp địa chất vật lý ... cấu thành nên kiểu địa hình đá phun trào ryolit, đá trầm tích cát kết, bột kết, sét kết, cuội dăm kết Nhóm đội 39 Lớp ĐCCT - K51 Báo cáo thực tập địa chất cấu tạo Cấu trúc địa chất phụ kiểu cấu...
 • 57
 • 437
 • 0

địa chất cấu tạo bài tập số 1

địa chất cấu tạo bài tập số 1
... mà cấu tạo đ-ờng cắm xuống Để tránh nhầm lẫn với cấu tạo mặt, nên ghi chép số liệu nằm cấu tạo đ-ờng ng-ời ta th-ờng ghi số liệu góc cắm tr-ớc số liệu h-ớng cắm Góc cắm cấu tạo đ-ờng Cấu tạo ... hai yếu tố cấu tạo đ-ờng cấu tạo mặt chẳng hạn cấu tạo phiến với cấu tạo đ-ờng khoáng vật mặt phiến cấu tạo phiến gơnai vơí tổ hợp khoáng vật kéo dài theo mặt phiến II.3 Xác định h-ớng địa bàn Trong ... loại địa bàn địa chất (học sinh dã làm quen địa chất đại c-ơng) 2) Đo đạc cấu tạo mặt đ-ờng khác 3) Biểu diễn kết lên giấy (bản vẽ) V Bài tập thực hành Bốn sinh viên năm thứ ba ngành địa chất...
 • 10
 • 993
 • 1

địa chất cấu tạo bài tập số 2

địa chất cấu tạo bài tập số 2
... quan trọng địa chất cấu trúc Nếu địa chất mặt đ-ợc biểu diễn đồ đó, có nhiều số liệu cấu trúc thu đ-ợc từ hình thái địa hình Các yếu tố địa hình th-ờng liên quan chặt chẽ với đặc điểm địa chất dạng ... số đ-ợc chọn (khoảng cách rộng-thoải, khoảng cách hẹpdốc ) Nhớ đ-ờng đồng mức có giá trị khác nhập vào cắt Giải đoán cấu tạo địa chất đơn giản đồ địa hình Các đặc điểm hình thái đơn giản đồ địa ... gần phân cách đ-ờng đồng mức xa (Hình 2) Hình Hình thái địa hình cấu tạo nằm ngang đơn giản Các lớp đá cắm đơn nghiêng: Tạo nên sống núi không cân xứng-phần địa hình cao, dốc phần nhô cao lớp rắn...
 • 8
 • 841
 • 4

địa chất cấu tạo bài tập số 3 tính toán thế nằm của lớp

địa chất cấu tạo bài tập số 3 tính toán thế nằm của lớp
... ta đủ số liệu để tính toán nằm lớp Ba điểm nằm đờng giao ranh giới địa chất mặt đồng mức địa hình sử dụng đợc để tính toán nằm lớp vị trí độ cao điểm xác định đợc Khi lựa chọn đợc điểm mặt lớp, ... dụng số liệu điểm Trong phần ta làm quen với việc tính toán nằm cấu tạo mặt biết toạ độ đồ độ cao ba điểm bề mặt cấu tạo Các tính toán kiểu đợc gọi giải pháp điểm Số liệu cần thiết để thực việc tính ... hiểu tính toán đợc thực 2.1.1 Trờng hợp 1: tính toán nằm cấu tạo mặt điểm nằm độ cao Tình Hãy tởng tợng lớp tuff màu vàng đặc trng xen kẹp hai lớp phun trào mảnh vụn đặc xít màu xám đen Toàn tập...
 • 12
 • 1,130
 • 3

địa chất cấu tạo bài tập số 4 mạng chiếu lập thể

địa chất cấu tạo bài tập số 4 mạng chiếu lập thể
... vòng tròn sở tạo thành góc 180O 3.3 Mạng chiếu lập thể Một l-ới tọa độ (Hình 3.3A) đ-ợc xây dựng nguyên tắc chiếu lập thể đ-ợc gọi mạng chiếu lập thể (stereo net) hay mạng Wulff Trong mạng này, ... cho mạng chiếu lập thể giá trị với tính toán thông kê sô liệu định h-ớng mạng vốn th-ờng đ-ợc sử dụng nghiên cứu địa chất cấu tạo Vấn đề đ-ợc khắc phục việc sử dụng mạng chiếu thay mạng chiếu ... tròn nhỏ giao tuyến hình chiếu cầu với mặt phẳng không qua tâm Các vòng tròn nhỏ mạng hình chiếu mặt phẳng có ph-ơng đôngtây cách ứng dụng mạng chiếu lập thể Mạng chiếu lập thể đ-ợc sử dụng để giải...
 • 13
 • 1,128
 • 1

địa chất cấu tạo bài tập số 5 đồ án môn học

địa chất cấu tạo bài tập số 5 đồ án môn học
... direction of the beds Bài tập: Hình bảo đồ địa chất sơ l-ợc vùng Devil Bạn mô tả lại lịch sử phát triển địa chất vùng cách phân tích đồ, lập cột địa tầng tổng hợp, lập mặt cắt địa chất theo đ-ờng A-B, ... tả lại kiện địa chất theo thứ tự từ sớm đến muộn Gợi ý: để làm tập này, bạn phải vận dụng kiến thức tổng hợp địa tầng mối quan hệ cấu tạo địa chất địa hình, vẽ đ-ợc đ-ờng đồng mức cấu trúc thông ... tả lại kiện địa chất theo thứ tự từ sớm đến muộn Gợi ý: để làm tập này, bạn phải vận dụng kiến thức tổng hợp địa tầng mối quan hệ cấu tạo địa chất địa hình vẽ đ-ợc đ-ờng đồng mức cấu trúc thông...
 • 16
 • 571
 • 1

Câu hỏi ôn tập địa chất đại cương

Câu hỏi ôn tập địa chất đại cương
... khu vực địa máng 33.Quan niệm hai nhóm thuyết Địa kiến tạo Cho ví dụ tên thuyết địa kiến tạo 34.Các bớc đo nằm địa bàn địa chất đáp án Câu a Đối tợng: - Các khoáng vật, đá, thành phần vật chất - ... mặt cắt địa chất qua điểm nằm (cho bề mặt địa hình nằm ngang), loại đá, đá vôi 31.Các đặc trng khu vực nằm ngang vùng có chấn động địa chất? Phân bố động đất giới Việt Nam 32.Đặc điểm địa chất khu ... Silicat: Muscovit, Tan Câu 8: Đá - Tập hợp có quy luật hay nhiều khoáng vật tạo nên thể địa chất độc lập; phải có: thành phần vật chất xác định; có nguồn gốc hình thành trình địa chất riêng, có dạng...
 • 10
 • 2,825
 • 7

bài giảng địa chất cấu tạo chương 5 khe nứt

bài giảng địa chất cấu tạo chương 5 khe nứt
... đá I Khái niệm phân loại Khe nứt phi kiến tạo Khe nứt kiến tạo Các nứt vỡ cắt trượt II Khe nứt phi kiến tạo Khe nứt nguội lạnh co rút thể tích  Khe nứt thoát tải Khe nứt bóc vỏ (Exfoliation ... tạo, phân bố có hệ thống quy luật không gian III Khe nứt kiến tạo  Về khe nứt kiến tạo phân thành hai loại:  Khe nứt tách (khe nứt căng giãn)  Khe nứt cắt (khe nứt cắt trượt) σ1 σ3 σ3 σ1 Khe ... Nội dung I Khái niệm phân loại II Khe nứt phi kiến tạo III Khe nứt kiến tạo IV Ý nghĩa nghiên cứu khe nứt I Khái niệm phân loại Khe nứt: vết nứt có dạng mặt, phẳng phá hủy đồng đá dọc...
 • 36
 • 1,590
 • 13

bài giảng địa chất cấu tạo chương 6a đứt gãy và tác dụng của đứt gãy

bài giảng địa chất cấu tạo chương 6a đứt gãy và tác dụng của đứt gãy
... Phân loại đứt gãy Tổ hợp đứt gãy: Địa hào địa lũy Địa hào Địa lũy Phân loại đứt gãy Tổ hợp đứt gãy: Đứt gãy bậc thang (Domino) Phân loại đứt gãy Tổ hợp đứt gãy: Đứt gãy vòng cung đứt gãy tỏa tia ...  Đứt gãy căng dãn → đứt gãy thuận → vát mỏng vỏ  Đứt gãy trượt cắt → đứt gãy trượt → đới trượt nằm ngang Đứt gãy căng dãn → đứt gãy thuận → vát mỏng vỏ Đứt gãy nén ép → đứt gãy nghịch, đứt gãy ... cánh đứt gãy Đứt gãy trượt Đứt gãy nghịch Đứt gãy thuận Đứt gãy trượt Trượt trái Trượt phải Phân loại đứt gãy Dựa vào chế dịch chuyển hai bên cánh đứt gãy, kết hợp với hướng dịch chuyển: Đứt gãy...
 • 67
 • 1,825
 • 11

bài giảng địa chất cấu tạo chương 1 giới thiệu

bài giảng địa chất cấu tạo chương 1 giới thiệu
... bối cảnh cấu tạo địa chất khu vực Nội dung chương  Các tượng địa chất vấn đề nghiên cứu địa chất cấu tạo  Nội hàm môn học địa chất cấu tạo  Cấp độ thời gian không gian địa chất cấu tạo  Phương ... kiến tạo toàn cầu, địa kiến tạo, kiến tạo khu vực, địa chất cấu tạo, cấu tạo hiển vi v.v • Loại hình: cổ cấu tạo, tân cấu tạo Ý nghĩa môn học  Môn học ba môn khoa học chuyên ngành địa chất học, ... nghĩa môn học địa chất cấu tạo Những vấn đề suy nghĩ thảo luận  Liệt kê tượng liên quan đên địa chất cấu tạo mà bạn nhìn thấy  Vì lại cần phải học Địa chất cấu tạo ? Học Địa chất cấu tạo nào?...
 • 46
 • 487
 • 0

bài giảng địa chất cấu tạo chương 2 thế nằm của thể địa chất và quan hệ vây quanh

bài giảng địa chất cấu tạo chương 2 thế nằm của thể địa chất và quan hệ vây quanh
... mặt lớp Cấu tạo phân lớp cấu tạo mặt lớp Phân lớp song song Cấu tạo phân lớp cấu tạo mặt lớp Phân lớp xiên chéo Cấu tạo phân lớp cấu tạo mặt lớp Phân lớp đan xen Cấu tạo phân lớp cấu tạo mặt ... Đáy = vách Đáy = trụ Thế nằm đảo Cấu tạo phân lớp cấu tạo mặt lớp  Phân lớp: Là cấu tạo nội lớp đá phân biệt thành phần, kết cấu, cấu tạo, màu sắc v.v phản ánh tính chất tạo lớp đặc trưng biến ...  Thế nằm thể địa chất cách biểu diễn  Lớp đá nằm ngang, nằm nghiêng tam giác vỉa  Địa tầng quan hệ tiếp xúc I Lớp đá trầm tích Lớp đá trầm tích: Là đơn vị vị địa tầng nhỏ có dạng tấm, thể địa...
 • 59
 • 2,455
 • 1

bài giảng địa chất cấu tạo chương 3 ứng suất và biến dạng

bài giảng địa chất cấu tạo chương 3 ứng suất và biến dạng
... Ellipse ứng suất - Ứng suất 2D Ellipse  Việc tính toán ứng suất ứng theo hướng khác suất tạo nên hình ellipse gọi ellipse ứng suất  Trục dài ellipse ứng suất cực đại  Trục ngắn ellipse ứng suất ... tiểu  Cả hai ứng suất vuông góc với không chứa ứng suất tiếp Ứng suất 3D – Ellipsoid ứng suất  Tính toán ứng suất mặt phẳng theo hướng khác tạo lên hình ellipsoid gọi ellipsoid ứng suất  Trục ... Strain Thay đổi chiều dài Biến dạng Thể tích Xô lệch Quay Tịnh tiến Các kiểu biến dạng Có ba kiểu biến dạng Biến dạng đàn hồi  Biến dạng dẻo  Biến dạng phá hủy Biến dạng đàn hồi Khi đình lực...
 • 39
 • 437
 • 1

bài giảng địa chất cấu tạo chương 4 cấu tạo phiến và cấu tạo đường

bài giảng địa chất cấu tạo chương 4 cấu tạo phiến và cấu tạo đường
... liên tục, tạo nên phân tụ khoáng vật (liên quan tới vi uốn nếp) dải màu sẫm cuả vật chất không hoà tan tạo nên cấu tạo dải đặc trng đá Th nhớu (crenulation cleavage) Là loại phiến thành tạo vi ... phiến xuyên thấu đá hạt mịn, không rắn (i.e., đá sét) tạo thành rõ ràng quan sát đ ợc mắt thờng ỏ lp Không quan sát đợc khoáng vật phân tụ mặt phiến Slaty cleavage Th ch Là loại phiến kiến tạo ... trung bỡnh n cao Cu to phõn phin (Schistrosity) cấu tạo phiến xuyên thấu/không xuyên thấu phân tụ khoáng vật tạo thành dải song song với mặt phiến (chú ý chúng thuờng song song với mặt lớp)...
 • 73
 • 388
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thực tập địa chất cấu tạobáo cáo thực tập địa chất cấu tạo lạng sơnbáo cáo thực tập địa chất cấu tạothuc tap dia chat cau taobài tập lớn địa chất cấu tạobài giảng địa chất cấu tạocâu hỏi ôn tập địa chất đại cươngbài giảng địa chất cấu tạo chương 7 các khe nứt trong đáđề ôn địa chất cấu tạobài giảng ôn tập về dấu câuđịa chất cấu tạotài liệu địa chất cấu tạobáo cáo địa chất cấu tạogiáo trình địa chất cấu tạođịa chất cấu tạo lê như laiPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost ConverterTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 12. Phân bón hoá họcBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. Quả