Dai 7 ki i chuẩn nam 2016 2017

Giáo án đại số 7 I chuẩn

Giáo án đại số 7 kì I chuẩn
... t i Ngày soạn: Ngày dạy: Tiết 17: Đ11 Số vô tỉ Kh I niệm bậc hai A.Mục tiêu: +HS có kh i niệm số vô tỉ, hiểu bậc hai số không âm +Biết sử dụng kí hiệu B .Chuẩn bị giáo viên học sinh: 35 Giáo án ... Cả lớp đ i chiếu NX III.Hoạt động 3: Hớng dẫn nhà -Xem l i tập làm, ôn l i qui tắc luỹ thừa -BTVN: 47, 48, 52, 57, 59/11,12 SBT 20 Giáo án đ i số -Ôn tập kh i niệm tỉ số hai số x y (v i y 0), ... lớp Đ i diện nhóm trình bày l i gi i a)So sánh hai số b)Biểu diễn số trục số, nhận xét vị trí hai số i m VI.Hoạt động 6: Hớng dẫn nhà - Cần học thuộc định nghĩa số hữu tỉ, cách biểu diễn số...
 • 62
 • 157
 • 0

toan dai 7 ki I

toan dai 7 ki I
... hớng dẫn SGK - G i HS lên bảng vẽ - Yêu cầu HS vào hình vẽ viết GT, KL - HS lắng nghe ? Muốn chứng minh OC tia phân giác ta cần CM i u Do đó: ADE = BDE (c.c.c) - HS đứng chỗ chứng minh - HS đọc ... AC=BC KL OC tia phân giác Chứng minh Xét OAC OBC có: OA=OB (GT) AC=BC (GT) OC cạnh chung Do đó: OAC = OBC (c.c.c) ả ả Suy ra: O1 = O2 hay ã OC tia phân giác xOy GT ? Muốn chứng minh ả ả O1 = ... ta cần CM i u ? OAC; OBC có - HS đứng chỗ trình yêu tố bày làm - G i HS đứng chỗ trình bày làm - HS lắng nghe ghi nhớ - GV toán cho ta cách dùnh thớc com pa vẽ tia phân giác góc IV/ Hớng dẫn...
 • 2
 • 51
 • 0

Giáo án Đại 7 I

Giáo án Đại 7 kì I
... đến i m ? HS: v i vị trí số *GV : Khi khoảng cách hai i m M M’ so v i vị trí số g i giá trị tuyệt đ i hai i m M M’ *HS : Chú ý nghe giảng ghi *GV : Thế giá trị tuyệt đ i *Kết luận: Giá trị ... u cầu giáo Vên.- Tích cực học tập, có ý thức nhóm II - Phương Pháp Nêu gi i vấn đề _ Trường THCS Kim Đồng-Thạch An Giáo Vên Vũ Thanh Thuỷ 22 GIÁO ÁN Đ I SỐ Năm ... Tiết 10 : Lớp Ngày dạy LUYỆN TẬP Học sinh vắng mặt Ghi I - Mục tiêu cần đạt 1.Kiến thức: _ Trường THCS Kim Đồng-Thạch An Giáo Vên Vũ Thanh Thuỷ 31 GIÁO ÁN ĐẠI...
 • 117
 • 107
 • 0

Giáo án ngữ văn 7 I chuẩn

Giáo án ngữ văn 7 kì I chuẩn
... viết văn - Viết có mạch lạc B- Chuẩn bị Giáo viên: Giáo án + SGK Học sinh: SGK + Soạn C Lên lớp: ổn định Kiểm tra: bố cục văn gì? B i Giáo viên Học sinh Ghi bảng Mạch lạc từ Hán việt - Hán việt ... nghĩa? B i Giáo viên hớng dẫn học sinh đọc, gi i I- Đọc - tìm hiểu chung nghĩa từ khó Đọc Gi i nghĩa học sinh: nam đọc l i h i; nữ đáp II- Tìm hiểu chi tiết B i số ?Nhận xét thể lo i - Lo i đ i đáp ... Hùng - Học sinh hiểu kh i niệm: đ i từ - lo i đ i từ - Có ý thức sử dụng xác linh hoạt đ i từ B- Chuẩn bị: Giáo viên: Soạn giáo án Học sinh: SGK C- Lên lớp ổn định Kiểm tra B i I- Kh i niệm Đọc ví...
 • 113
 • 305
 • 0

Đại 7, I Chi tiết, mới

Đại 7, Kì I Chi tiết, mới
... 17,5 = =  -Vậy đẳng thức 21 17,5 17,5   có ph i tỉ lệ thức -Là tỉ lệ thức khơng? -Nêu l i ĐN tỉ lệ thức? i u kiện? GV nhấn mạnh l i ĐN Đọc l i ĐN Gi i thiệu ký hiệu tỉ lệ a c thức Gi i thiệu ... -Từ(1)=>(2).Ngo i tỉ giữ ngun, đ i chỗ hai trung tỉ - Từ(1)=>(3)Trung tỉ giữ ngun, đ i chỗ 33 Trường THCS Mường Và hai ngo i tỉ *Tính chất 2:(SGK/25) GV: Gi i thiệu tính chất -Từ (1)=>(4).Đ i chỗ Gi i thiệu ... để gi i tốn c/ Th i độ: HS tự giác, tích cực tham gia học tập mơn Chuẩn bị giáo viên học sinh: a/ GV: Giáo án, SGK, bảng phụ ghi tập kết luận b/ HS: Vở ghi, SGK,ơn tập kh i niệm tỉ số hai số...
 • 169
 • 92
 • 0

Đề và đáp án môn tiếng anh thi THPT năm 2016 2017

Đề và đáp án môn tiếng anh kì thi THPT năm 2016 2017
... B gave C offered D paid Đáp án: D Giải thích: Cụm từ Pay a visit nghĩa đến thăm nên đáp án D Ý nghĩa: Tổng thống Mỹ ông Obama có chuyến thăm thức Việt Nam vào tháng năm 2016, điều tín hiệu tốt ... định sơ tán mà bão đến gần Đáp án move to safe place A Câu hỏi: Điều sai? Ở đoạn cuối viết hướng sức mạnh bão nhiệt đới khó để đoán biết có trợ giúp máy tính Vậy đáp án sai A A Bài nói chủ đề bão ... xuất xảy khu vực đô thị thủ đô Đáp án: B Concentric = have the same center : đồng tâm Đáp án: C Câu văn dòng đoạn 2: “This, in turn, will create local jobs…” Đáp án: A Dịch nghĩa: In partnership...
 • 12
 • 164
 • 0

on he toan 5 len 6 chuan nam 2016 2017

on he toan 5 len 6 chuan nam 2016 2017
... a) 8 56 72 + 2 65 78 62 783 = 8 56 72+2 067 0 -62 783=1 063 42 -62 783=4 355 9 b) 1238 16: 21- 4873 +58 42 =58 96- 4873 +58 42=1023 +58 42 =68 65 c) ( 39-28) . 56 - 19.(12+47) = 11 . 56 -19.29 =61 6 -55 1= 65 d) ( 312: + 2. 762 ) .64 -28 ... 784=1 867 x= 2 65 1 d) x 763 = 9 1 56 x= 12 g x : (111 99) = 17 f) 1 455 : x = 291 x= t x: 1 25 = 75 d Bi 5: in du thớch hp (>,...
 • 19
 • 194
 • 0

Đại số 7 I

Đại số 7 kì I
... ỵ‰ ¤¾¹\4âRùb‰ VûƒÍ'- ž‘(œ»~Š3ƯOAËßçyc»si íìĐỴ_êQÄĕ߹ܢ I ư‰ Äz5ù•Û•ˆ“- ²zÅl¼4B\CÁm 7[ ÞAỴÍXIº± e»»z3K«̲Lâ[u¶šÞ÷®({Fá—.t¹ÜwU§·ỵ i ý€GG‹/đ6u²ªØ6³'¿« I !'ü¿óˆÊÄJÀ`KÀx?.zûç {7 òqV0R ¬P[ õW R”ý¾¬Q ơỴäGỉ›ŽŽ%Ĩ2|đ7D^?cí¨’HT«º6v»f”*ühỊ‡"5èÍ¢p˜½£ª ... W vðj¯ßÂØỵ%—Ĩ_òì>ÞỈD- &Sµ¨¾«58W ø â`bÙSm)c”ûwơv®¾o™Ù‡¤‹Đ i 7 …œĐỵ1¾SƯ=J“•®vIø`Ê(YN\¹[W ¶²!s¡ìüÛ§{~ư_Që…zỵ- + i Þ z‹ê i kĨ%§ *¯ i ðƠ¤ÙóÌƒƒỵ™¿Ì3ØưtØ9§…- $äZ I/ –Ỵ—„†b×´mø/| À×9õwbqdeyIžú' ŒW M¹—V±GðŽ§œ- –°nĐ/l^ò™…¿µK¶}Ý- «ưW ÍoBpŸ˜†Ëìy^{ùj„&ÛþûĐỴÁßèhk^øÝ×Ỵ&n»ÁM¶¬ó8Õó)ºù=lþ×ƯỈƒÁŒ ... £3«&mb^·($ÌM¥—e¬J°|f/÷ŸŒBKvÙÌƠ%¾Œ·ÁŸû$m¤LE}!†=¹£ÜŸÉ`"ºÈ >gGå‘òë¤[Û©´b}FÄ[¸èZQ§d óP[2Ỉ~p3qV‘ã+ i ơfpì3™ü¿Õ‘oƒƒ2...
 • 312
 • 303
 • 0

Giáo án Đại số 7 I

Giáo án Đại số 7 kì I
... giáo viên : Hoạt động học sinh : GV: g i HS nhắc l i giá trị tuyệt đ i số / Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ nguyên a GV: Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x Làm phần ?1 giống nh giá trị tuyệt đ i số Giá ... Hoạt động : Gi i thiệu phép chia hai số hữu tỉ : (10 phút) Chia hai số hữu tỉ giống nh chia hai phân / Chia hai số hữu tỉ : số Hãy tính : Cho hai số hữu tỉ x , y 0,4 : = Yêu cầu hs viết công thức ... Giáo án Toán Đ i Số Năm học 2008-2009 Hoạt động :Biểu diễn so sánh số hửu tỉ : (20 phút) 2/Biểu diễn số hữu tỉ trục số : Hs biểu diễn tiếp trục số Làm phần ? trang (1...
 • 20
 • 432
 • 4

Giáo án Đại số 7 I

Giáo án Đại số 7 kì I
... tháng năm 2008 Lớp 7B - Ngày tháng năm 2008 Tiết 17: Số VÔ Tỉ KH I NIệM Về CĂN BậC HAI I/ Mục tiêu : -Kiến thức:- Học sinh hiểu bậc hai số không âm có kh i niệm số vô tỉ - Học sinh biết ... SGK) -Tỉ số hai giá trị tơng ứng hai đ i lGv : Gi i thích thêm tơng ứng x1 ợng tỉ lệ thuận không đ i hệ y1 ; x2 y2 Gi i thiệu tính chất số tỉ lệ -Tỉ số hai giá trị đ i lợng tỉ số hai giá trị ... giáo viên : Hoạt động học sinh : GV: g i HS nhắc l i giá trị tuyệt đ i số / Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ nguyên a GV: Giá trị tuyệt đ i số hữu tỉ x Làm phần ?1 giống nh giá trị tuyệt đ i số Giá...
 • 73
 • 399
 • 3

kiem tra toan 7 dai so ki I

kiem tra toan 7 dai so ki I
... B i 3: T×m sè häc sinh c¸c líp 7A,7B ,7C ,7D BiÕt r»ng sè häc sinh c¸c líp ®ã tØ lÖ v i c¸c sè 6 ;7; 8;9 vµ tæng sè häc sinh c¸c líp lµ 150 häc sinh: ……………………………………………………………………………………………………………… ... B i 2:T×m x biÕt: 0, 472 -x=1,634 B i 3: T×m sè häc sinh c¸c líp 7A,7B...
 • 3
 • 235
 • 0

Xem thêm