Ứng dụng quá trình vi sinh vật hiếu khí dính bám trong xử lý nư

Báo cáo khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị

Báo cáo khoa học Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vi sinh và hệ thống thiết bị tiết kiệm năng lượng để xử lý nước thải sinh hoạt đô thị
... dụng vi sinh vật xử nước thải sinh hoạt đô thị 34 2.3 Các giải pháp công nghệ vi sinh ứng dụng xử nước thải 38 2.4 Thực trạng nước thải sinh hoạt đô thị công nghệ xử nước thải sinh hoạt ... phẩm 116 vi sinh vật để ứng dụng xử nước thải sinh hoạt đô thị 4.3 Nghiên cứu phát triển quy trình công nghệ thích ứng để xử 14 101 139 nước thải sinh hoạt đô thị 4.3.1 Định hướng thiết kế ... công nghệ vi sinh hệ thống thiết bị tiết kiệm lượng để xử nước thải sinh hoạt đô thị (mã số ĐT: 26 KC.04.23/06-10) Mục tiêu đề tài tập trung nghiên cứu phát triển hệ thống xử sinh học nước...
 • 225
 • 443
 • 1

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 2: Các Sơ Đồ Thiết Bị - Dụng Cụ Sản Xuất Các Sản Phẩm Tổng Hợp Từ Phương Pháp Vi Sinh Vật] pot

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 2: Các Sơ Đồ Thiết Bị - Dụng Cụ Sản Xuất Các Sản Phẩm Tổng Hợp Từ Phương Pháp Vi Sinh Vật] pot
... ca vitamin B 12: 1- Thng chỉïa b; 2- Bäü gản b; 3- Thng chỉïa b âàûc; 4- Thng chỉïa cháút âỉåüc gản b; 5- Mạy lảnh âãø lm lảnh cháút gản; 6- Bäü âo metanol; 7- Bäü âo dung dëch CoCl2.6H2O; 8- Näưi ... dỉåỵng; 1 0- Thiãút bë âäưng họa; 1 1- Näưi trng mäi trỉåìng; 1 2- Mạy lc âãø lm sảch khäng khê; 1 3- Thiãút bë tạn nh; 1 4- Lc thä; 1 5- Lc vi khøn; 1 6- Calorife; 1 7- Lm áøm khäng khê; 1 8- Thng chỉïa ... 36 - Sáúy sinh khäúi - Sáúy thng quay - Bao gọi b thi - Mạy tỉû âäüng âãø chia v gọi - Tạch cháút lc dung dëch canh trỉåìng - Li tám 50 - Cä cháút â âỉåüc li tám - Thiãút bë cä chán khäng 42 -...
 • 16
 • 235
 • 0

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng

Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng trong quá trình thực hiện đầu tư xây dựng
... nói riêng Tác giả chọn đề tài: “ Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình dân dụng quá trình thực hiện đầu xây dựng tại Ban Quản lý dự ... VỀ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 1.1 KHÁI NIỆM CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG DÂN DỤNG 1.1.1 ... khởi công; - Kiểm tra, đôn đốc bên làm tốt công tác chuẩn bị làm báo cáo khởi công b- Quản lý chất lượng thi công xây dựng công trình * Giám sát chất lượng thi công xây dựng công trình...
 • 112
 • 166
 • 1

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY
... vi nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu, tính toán trình nạp điện cho muội bầu lọc tĩnh điện Thử nghiệm áp dụng động diesel thực tế Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu ... thụ điện thấp" Khoa Máy Tàu Biển Page 15 Đề tài nghiên cứu sinh viên 4/2016 CHƯƠNG CƠ SƠ LY THUYẾT TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP TĨNH ĐIỆN CHO MUỘI TRONG BẦU LỌC TĨNH ĐIỆN 2.1 ... lọc tĩnh điện Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Tính toán trình nạp điện cho muội bầu lọc tĩnh điện trình nạp điện cho muội bầu lọc tĩnh điện Thực nghiệm xử lí muội...
 • 57
 • 76
 • 0

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY

NGHIÊN cứu TÍNH TOÁN VÀ mô PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP điện CHO MUỘI TRONG bầu LỌC TĨNH điện DÙNG để xử LÝ KHÍ XẢ CỦA ĐỘNG cơ TÀU THỦY
... thụ điện thấp" Khoa MÁY TÀU BIỂN xiii Đề tài nghiên cứu sinh viên 4-2016 CHƯƠNG CƠ SƠ LY THUYẾT TÍNH TOÁN VÀ MÔ PHỎNG QUÁ TRÌNH NẠP TĨNH ĐIỆN CHO MUỘI TRONG BẦU LỌC TĨNH ĐIỆN 2.1 sở lý ... điện áp tối đa có sẵn 2.2 phỏng quá trình nạp điện cho các hạt muôi bầu lọc tĩnh điện 2.2.1 Phỏng quá trình nạp điện cho các hạt muôi bầu lọc tĩnh điện Sự bầu lọc tĩnh điện ... lọc tĩnh điện Phương pháp nghiên cứu, kết cấu công trình nghiên cứu Tính toán trình nạp điện cho muội bầu lọc tĩnh điện trình nạp điện cho muội bầu lọc tĩnh điện Thực nghiệm xử lí muội...
 • 56
 • 230
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng quá trình anammox để xử lý amoni cho nước thải sinh hoạt khu đô thị pháp vân tử hiệp

Nghiên cứu ứng dụng quá trình anammox để xử lý amoni cho nước thải sinh hoạt khu đô thị pháp vân  tử hiệp
... ki n cho nhúm vi khu n Anammox (Planctomycetes) v vi khu n Nitrosomonas dớnh bỏm Hỡnh 2.7 Thi t b thớ nghi m Bựn nuụi c y g m hai lo i l bựn ch a vi khu n Nitrosomonas v bựn ch a vi khu n Anammox ... u nh t cho quỏ trỡnh x lý ỏp d ng vo tớnh toỏn cho cụng trỡnh i n hỡnh 40 CH NG 3: CHO N NG D NG QU TRèNH ANAMMOX X Lí AMễNI C TH I SINH HO T KHU ễ TH PHP VN T HI P 3.1 T ng quan v khu v c ... TH I SINH HO T B NG QU TRèNH ANAMMOX 2.1 Lý thuy t v quỏ trỡnh anammox 2.1.1 nh ngh a v quỏ trỡnh anammox Quỏ trỡnh Anammox l quỏ trỡnh oxi húa amụni y m khớ (Anaerobic ammonium oxidation -Anammox) ...
 • 91
 • 170
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý amôni trong mô phỏng nước thải lò mổ ứng dụng quá trình anammox

Nghiên cứu đánh giá khả năng xử lý amôni trong mô phỏng nước thải lò mổ ứng dụng quá trình anammox
... amoni n c th i ng d ng quỏ trỡnh Anammox 16 1.4 Lý thuy t v quỏ trỡnh anammox .18 1.4.1 nh ngh a v quỏ trỡnh Anammox 18 1.4.2 C ch c a quỏ trỡnh Anammox 19 1.4.3 Cỏc y ... t h p v i quỏ trỡnh anammox 1.4.2 C ch c a quỏ trỡnh Anammox * C ch sinh hoỏ: C ch chuy n hoỏ n i bo c a ph n ng Anammox n v n ch a sỏng t hon ton S d ng ph c a ph n ng Anammox c lm ng phỏp ... a vi khu n anammox em l i m t ý ngh a l n [21] Hỡnh 1.12 Hỡnh nh vi khu n Anammox Candidatus Brocadia 1.4.3 Cỏc y u t 1.4.3.1 nh h Ph n nh h ng t i quỏ trỡnh anammox ng c a DO ng anammox d dng...
 • 85
 • 247
 • 0

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã quế thọ – huyện hiệp đức tỉnh quảng nam

Slide đánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất lúa trên địa bàn xã quế thọ – huyện hiệp đức tỉnh quảng nam
... hàm hồi quy NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN XÃ QUẾ THỌ - HUYỆN HIỆP ĐỨC -TỈNH QUẢNG NAM TÌNH HÌNH CHUNG VỀ ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU Đánh giá chung Thuận ... điểm hộ điều tra Chỉ tiêu Số hộ điều tra Độ tuổi trung bình Trình độ văn hóa Kinh nghiệm sản xuất Tham gia tập huấn ĐVT Hộ Năm Lớp Năm % Phú Bình 30 51,9 5/10 35 63,33 Bắc ... 2012 TÌNH HÌNH TIÊU THỤ LÚA TRÊN ĐỊA BÀN 2 3 KHÓ KHĂN CỦA CÁC NÔNG HỘ TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT LÚA MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HIỆU QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT LÚA TRÊN ĐỊA BÀN Giải pháp đất...
 • 25
 • 328
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 10: Các Thiết Bị Lên Men Nuôi Cấy Chìm Vi Sinh Vật Trong Các Môi Trường Dinh Dưỡng Lỏng] docx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 10: Các Thiết Bị Lên Men Nuôi Cấy Chìm Vi Sinh Vật Trong Các Môi Trường Dinh Dưỡng Lỏng] docx
... bë lãn men ny âỉåüc sỉí dủng räüng ri cho cạc quạ trçnh tiãût trng âãø ni cáúy vi sinh váût - sn sinh cạc cháút hoảt hoạ sinh hc Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 Dảng thiãút bë lãn men ny ... 4600×2600×12000 10.2 CẠC THIÃÚT BË LÃN MEN KHÄNG ÂI HI TIÃÛT TRNG CẠC QUẠ TRÇNH NI CÁÚY VI SINH VÁÛT Cạc quạ trçnh ni cáúy sn sinh cạc náúm men gia sục thüc cạc quạ trçnh ni cáúy vi sinh váût khäng tiãût trng ... Âãø sn xút låïn cạc cháút hoảt hoạ sinh hc bàòng täøng håüp vi sinh, vi ûc ỉïng dủng cạc thiãút bë lãn men cọ thãø têch 63 m3 l khäng kinh tãú Thiãút bë lãn men cọ thãø têch 100 m3 âỉåüc sn xút...
 • 28
 • 213
 • 0

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 9: Thiết Bị Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Trên Môi Trường Dinh Dưỡng Rắn] potx

Các Quá Trình Và Thiết Bị Công Nghệ Sinh Học Trong Công Nghiệp [Chương 9: Thiết Bị Nuôi Cấy Vi Sinh Vật Trên Môi Trường Dinh Dưỡng Rắn] potx
... cạch liãn tủc Trong tiãún trçnh ni cáúy, khäng khê âỉåüc âỉa vo thiãút bë âãø vi sinh váût hä háúp Dng nỉåïc rüt xồõn v cạc ạo nỉåïc 17 âãø thi nhiãût sinh hc vi sinh 186 váût thi Vi ûc nảp nhiãût ... âãø thi nhiãût sinh l Vi ûc ni cáúy cạc giäúng vi sinh váût bàòng phỉång phạp ténh - âäüng cọ kh nàng tiãún hnh cạc thiãút bë dảng bàng ti v cạc dảng khạc Thiãút bë ni cáúy vi sinh váût trãn ... cáúy vi sinh váût cọ thãø thỉûc hiãûn trêch ly cạc cháút hoảt hoạ sinh hc tỉì canh trỉåìng ni cáúy 9.2 CẠC THIÃÚT BË NI CÁÚY VI SINH VÁÛT TRÃN MÄI TRỈÅÌNG RÀÕN CỌ CẠC KHAY ÂÄÜT LÄÙ NÀỊM NGANG Trong...
 • 23
 • 200
 • 0

Sử dụng chương trình kiểm toán mẫu để kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong bctc tại công ty tnhh dl-dv & tm vĩnh hưng

Sử dụng chương trình kiểm toán mẫu để kiểm toán khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền trong bctc tại công ty tnhh dl-dv & tm vĩnh hưng
... MỤC TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI CÔNG TY DL-DV& TM VĨNH HƯNG 2.1 Giới thiệu chung Công ty 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty - Tên công ty: CÔNG TY TNHH DU LỊCH - DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI VĨNH HƯNG - Loại ... khoản tương đương tiền BCTC Công ty DL-DV& TM Vĩnh Hưng 2.2.1 Lập kế hoạch kiểm toán 2.2.1.1 Chuẩn bị kế hoạch kiểm toán 2.2.1.1.1 Đánh giá khả chấp nhận kiểm toán Vì công ty TNHH DL - DV & TM Vĩnh ... Hải KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC TIỀN VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN TẠI CÔNG TY DL-DV& TM VĨNH HƯNG 37 2.1 Giới thiệu chung Công ty .37 2.1.1 Giới thiệu chung Công ty .37 2.1.2 Ngành nghề...
 • 153
 • 280
 • 0

nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhômthép bằng quá trình hàn tig

nghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhômthép bằng quá trình hàn tig
... gian, nh m m r ng ph m vi ng d ng c a trình hàn TIG th c t s n xu t ng ph m vi nghiên c u c a lu n án: ng nghiên c u: lu n án nghiên c u th c hi n hàn liên k t nhôm – thép hình 0.3 b t hàn d ng ch ... Hoàng Tùng - 2014 công trình bày khác! , 01 tháng 06 trình công trình PGS TS Hoàng Tùng i - - – – thép - – Tác - trình – S/EDX) Công - - tài n ii Trang vi xi xii THÉP CCT38 hàn TIG CCT38 CCT38 ... y, liên k khu ch tán - k t t cho d hi u, t sau ta g i liên k t hàn hình 0.3 liên k t hàn hybrid nhôm - thép d ng ch T hybrid nhôm – Hình 0.3 “hàn ” “ ” AA1100 ( 60o CCT38 ( 1450oC) - Ph m vi nghiên...
 • 126
 • 80
 • 0

Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây chuyền sa

Đánh giá sự tương thích giữa phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống và phương pháp đo ATP quang sinh học trong quá trình kiểm tra vệ sinh của dây chuyền sa
... thấy, đo phương pháp ATP quang sinh có kết nhỏ 300 RLU, thì số khu vực vệ sinh dây truyền sản xuất bia đạt yêu cầu vệ sinh Phương pháp ATP quang sinh có ưu điểm sau: + Là phương pháp đo nhanh, ... Đánh giá sự tương thích phương pháp kiểm tra vi sinh vật truyền thống phương pháp đo ATP quang sinh học quá trình kiểm tra vệ sinh dây chuyền sản xuất bia Vi ̣n công nghiệp thực phẩm” ... vệ sinh vị trí kiểm soát, kết hợp với theo dõi quá trình sản xuất kết kiểm tra vệ sinh thông thường tiến hành xây dựng mức kiểm soát vệ sinh ATP quang sinh - Đo ATP quang sinh thiết bị đo...
 • 26
 • 161
 • 0

Nghiên cứu mã hóa kênh, phân tích về mã chập (mã xoắn) , chương trình mô phỏng quá trình tạo mã chập

Nghiên cứu mã hóa kênh, phân tích về mã chập (mã xoắn) , chương trình mô phỏng quá trình tạo mã chập
... Tổng quan về mã hóa kênh Phân tích mã hóa kênh Khái niệm phân loại mã hóa kênh Phần 2: Tìm hiểu về mã chập Giới thiệu về mã chập (mã xoắn) Cách tạo mã chập (mã xoắn) ... hình mã chập ( 2,1 ,4 ) KẾT LUẬN Trong bài tập lớn này chúng em đã trình bày cách tổng quan về mã hóa kênh và sâu vào nghiên cứu, phân tích, mã quá trình tạo mã chập Qua ... Bộ mã này thường gọi là mã điều khiển lỗi (EEC ), hay mã hóa kênh truyền  Phân loại mã hóa kênh Lý thuyết mã hóa đại sô chia làm loại mã chính: • mã khôi • mã xoắn ( mã chập...
 • 13
 • 195
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: biết được tác dụng lọc của các bầu lọc ảnh hưởng của nó đến quá trình làm việc của máyphụ lục 1 9 tổng mức đầu tư của dự án xây dựng công trình gồmnhững biến đổi của dầu cá trong quá trình bảo quảncác tranh chấp thường gặp trong quá trình giám địnhkhởi động quá trình cài đặtkế toán quá trình bán hàngbảng quá trình đào tạocác dạng hư hỏng cong trình ngầmcác vi sinh vật không bình thường trong sữaảnh hưởng của nống độ muối tới vi sinh vậtcác vi sinh vật gây bệnh trong trứngmột số vi sinh vật hữu ích trong đường ruột được sử dụng với cương vị probioticxà phòng dùng trong tắm gội giặt giũ có ưu điểm là không gây hại cho da cho môi trường vì dễ bị phân hủy bởi các vi sinh vật có trong thiên nhiên những chất giặt rửa tổng hợp có chứa gốc hidrocacbon phân nhánh gây ô nhiễm cho môi trường vì chúng rất khó bị các vi sinh vật phân hủybài giảng vi sinh vậtLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBài 15. Vệ sinh thần kinhBài 16. Vệ sinh thần kinh (tiếp theo)Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNULuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUNGHIÊN cứu vận HÀNH hệ THỐNG điện NĂNG LƯỢNG mặt TRỜI tại điểm CÔNG SUẤT cực đạiLuân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUBieu mau ban hanh theo Nghị dinh 27Luân văn Thạc sĩ - Thông tin | Hanoi University of Science, VNUMBB_CBTT Nghi quyet 24 - thong qua giao dich sap nhapLuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNULuận văn Thạc sĩ - Tóm tắt | Hanoi University of Science, VNU1.Thong bao trieu tap hop DHDCD bat thuong 2015To trinh 916.TTr-MB-HDQTGiảm đi một số lầnTìm số chiaBảng nhân 7chủ đề bản thânbai tap tuan 3 của trường đại học