giáo án tin học 6 cả năm 2 cột

Giáo án tin học 6 cả năm (2 cột)

Giáo án tin học 6 cả năm (2 cột)
... điều ? trình mơn học gọi mơn Tin học - mơn học xử lý thơng tin chủ yếu với máy tính điện tử Hoạt động 5: Hoạt động thơng tin Hoạt động thơng tin tin học tin học - Hoạt động thơng tin người tiến ... THƠNG TIN TIN HỌC A MỤC ĐÍCH U CẦU: - Học sinh biết khái niệm thơng tin hoạt động thơng tin người - Biết máy tính cơng cụ hỗ trợ người hoạt động thơng tin - Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm ... thơng tin hoạt động thơng tin người - Biết máy tính cơng cụ hỗ trợ người hoạt động thơng tin - Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học B Phương pháp, phương tiện dạy học: - Đặt vấn đề để học...
 • 145
 • 1,624
 • 27

Giáo án Tin học 7 (cả năm 2 cột)

Giáo án Tin học 7 (cả năm 2 cột)
... Gọi học sinh lên bảng, chuyển a) 1 52 :4 công thức sang dạng bảng tính - Yêu cầu học sinh mở máy làm b) (2 + 7) 2: GV: Đa kết quả: c) ( 32 - 7) 2 - (6 + 5)3 a) 56. 12 b) 11. 57 d) (188 - 122 ) :7 c) -70 6 ... 1 52/ 4; (2 + 7) 2 /7; ( 32 - 7) 2 - (6 + 5)3; HS: tạo trang tính nhập công thức (188 - 122 ) /7 GV: Yêu cầu HS làm Bài tập SGK Bài tập (Trang 25 SGK) GV quan sát chỉnh sửa lỗi sai Bài tập (Trang 26 ... 9 9 .7 7.3 8.5 7. 5 9.5 8.5 Nguyễn Anh Duy Nguyễn Trung Dũng 8 9 7. 5 7. 7 42 13 10 Trần Hoàng Hà (H2) 7. 5 c) Di chuyển liệu cột thích hợp để có trang tính nh hình H3 A Stt B Họ tên C Toán D Tin...
 • 91
 • 1,529
 • 10

Giao an tin hoc 6- Ca nam-(3 cot)- vien.doc

Giao an tin hoc 6- Ca nam-(3 cot)- vien.doc
... TIN HỌC Bài 1: THÔNG TIN TIN HỌC I Mục tiêu: - Học sinh biết khái niệm thông tin hoạt động thông tin người - Biết máy tính công cụ hỗ trợ người hoạt động thông tin - Có khái niệm ban đầu tin ... TIẾT CHUYỂN SANG TIẾT Hoạt động 3: thông tin tin học Hoạt động thông tin người trước hết nhờ vào điều gì? Hoạt động thông tin trước hết Học sinh trả lời nhờ giác quan não Các giác quan giúp người ... tin Em nhắc lại khái Học sinh nhắc lại khái niệm niệm thông tin? - Phát vấn học sinh Học sinh tìm thông tin dạng thông tin quen quen thuộc, tìm lại tất biết dạng thông tin học - Thông tin quanh...
 • 121
 • 1,300
 • 11

giao an so hoc 6 ca nam(2 cot) hay

giao an so hoc 6 ca nam(2 cot) hay
... a) 16. 19 = 16 (20 - 1) HS: Lên bảng tính nhẩm 16. 19; 46. 99; 35.98 = 16. 20 - 16. 1 = 320 - 16 = 304 GV: Cho lớp nhận xét- Đánh giá, ghi điểm b) 46. 99 = 46. (100 - 1) Bài 35/19 Sgk: = 46. 100 - 46. 1 ... tập 41, 42, 43, 44, 46/ 23, 24 SGK - Làm tập 47, 48, 49, 50, 51/24 SGK GV:  Phan V¨n S¬n Page 26 Trêng THCS H¶I Tr¹ch häc ”  Gi¸o ¸n: “Sè - Làm tập 62 , 63 , 64 , 65 , 66 , 67 /11 SBT - Tiết sau ... 425 – 257 = 168 phép cộng, thay dấu “ + ” thành dấu “ - ” b/ 91- 56 = 35 HS: Sử dụng máy tính để tính kết 50/SGK c/ 82 – 56 = 26 d/ 73 – 56 = 17 đứng chỗ trả lời e/ 65 2 – 46 46 46 = 514 Bài...
 • 270
 • 84
 • 0

Giáo án tin học 6(cả năm)

Giáo án tin học 6(cả năm)
... dạy:10/12/07 Tuần: 15 Giáo án Tin học Tiết 32: thực hành thao tác với tệp tin I- Mục tiêu dạy học - Thực đợc thao tác đổi tên, xoá, chép di chuyển tệp tin II- Chuẩn bị dạy học - GV: SGK, giáo án, tài liệu ... Tuần: 13 Giáo án Tin học cần có hệ điều hành I- Mục tiêu dạy học - HS hiểu nắm đợc HĐH MTĐT MTĐT lại phải cần có HĐH - Từ HS cách HĐH ham thích môn học II- Chuẩn bị dạy học - GV: SGK, giáo án, tài ... tác tệp tin? 3- Bài Hoạt động thầy trò Tg Hoạt động 1: - GV giới thiệu nội dung luyện tập 35 32 Nội dung Nội dung ôn tập + Thông tin tin học Trờng THCS Tiên Hng Giáo án Tin học ? Thông tin gì?...
 • 69
 • 291
 • 1

giao an tin hoc 6 - ca nam

giao an tin hoc 6 - ca nam
... tr×nhTin Häc Ngµy gi¶ng: 23/08/2010 TiÕt Bµi 1: Th«ng tin tin häc I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt ®ỵc kh¸i niƯm th«ng tin vµ c¸c lo¹i th«ng tin cc sèng - Häc sinh cã kh¸i niƯm ban ... tr×nhTin Häc Bµi 2: Th«ng tin vµ biĨu diƠn th«ng tin I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt ®ỵc c¸c d¹ng th«ng tin c¬ b¶n m¸y tÝnh Th¸i ®é - ý thøc häc tËp tèt, tËp trung cao ®é II - Chn ... tr×nhTin Häc Bµi 2: Th«ng tin vµ biĨu diƠn th«ng tin I - Mơc tiªu KiÕn thøc - Gióp häc sinh biÕt ®ỵc c¸ch thøc mµ m¸y tÝnh biĨu diƠn th«ng tin - TÇm quan träng cđa viƯc biĨu diƠn th«ng tin m¸y...
 • 152
 • 350
 • 0

Giáo án tin học 6 cả năm

Giáo án tin học 6 cả năm
... giảng : 6A: Tiết 2: 6B: 6C: Bài 1: Thông tin tin học A Mục tiêu học Về kiến thức: - Học sinh biết đợc khái niệm thông tin hoạt động thông tin ngời - Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ Tin học ... thông tin - Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ Tin học - Phân biệt đựoc dạng thông tin Về kỹ - Ban đầu làm quen với tin học thao tác tin học Về thái độ - Thấy đợc tầm quan trọng thông tin Tầm ... Ngày giảng : 6A: Tiết 18: I Mục tiêu học 6B: 6C: Kiểm tra viết 45 phút - Nhằm kiểm tra đánh giá kiến thức học sinh thông tin, biểu diễn thông tin, dạng thông tin, ứng dụng tin học, cấu trúc...
 • 75
 • 530
 • 1

giao an tin hoc 6 ca nam

giao an tin hoc 6 ca nam
... (WT) Khách quan - SO (chủ quan mạnh, khách quan có thời tốt) 43 - WO (chủ quan yếu, khách quan có thời tốt) - ST (chủ quan mạnh, khách quan có nhiều đe dọa) - WT (chủ quan yếu, khách quan có nhiều ... người gian Dũng dũng cảm, gan góc; gặp việc phải có gan làm, thấy khuyết điểm có gan sửa chữa Cực khổ, khó khăn có gan chịu đựng, có gan chống lại vinh hoa phú quý không đáng Nếu cần có gan hy ... tăm, anh chị em người "Vô danh anh hùng" Tuy vô danh hữu ích Một phần tương lai dân tộc nước nhà nằm cố gắng anh chị em Tôi mong thời kỳ ngắn lòng hăng hái nỗ lực anh chị em có kết vẻ vang: đồng...
 • 163
 • 159
 • 1

Giáo án tin học 6 Cả năm

Giáo án tin học 6 Cả năm
... Mụ hỡnh x lý thụng tin Thụng tin vo Thụng tin X lý IV CNG C - Thụng tin l gỡ? - Em hóy nờu mt s vớ d c th v thụng tin v cỏch thc m ngi thu nhn thụng tin ú V DN Dề - Bi Sỏch Tin hc dnh cho THCS ... ỏn tin hc Ngy son: 20/07/2011 Ngy dy: 22/08/2011 Bi 1: THễNG TIN V TIN HC (tt) IV MC TIấU 1.Kin thc: Bit c khỏi nim thụng tin Bit c cỏc bc hot ng thụng tin ca ngi Bit c hot ng thụng tin v tin ... thụng tin núi chung v quỏ trỡnh x lý thụng tin núi riờng Chớnh vỡ vy ngi khụng ngng ci tin, hon thin v tỡm kim cỏc phng tin cụng c biu din thụng tin mi Giỏo ỏn tin hc 2/ Biu din thụng tin - Biu...
 • 96
 • 184
 • 1

Giáo án tin học 6 ca nam hay

Giáo án tin học 6 ca nam hay
... hình trình xử lí thông tin thuyết trình Tiết Xử lí Thông tin vào Thông tin Hot ng 3: Hoạt động thông tin tin học - Hoạt động thông tin ngời đợc - GV: ngời tiếp nhận thông tin tiến hành nhờ giác ... hỗ trợ cho công việc tính toán ngời - Với phát triển tin học đời máy tính hỗ trợ cho - Một nhiệm vụ tin học ngời nhiều lĩnh vực nghiên cứu việc thực hoạt động thông tin cách tự động nhờ giúp đỡ ... động thông tin ngời Việc tiếp nhận, xử lí, lu trữ truyền (trao GV: Trong máy tính thông tin hoạt đổi) thông tin đợc gọi hoạt động thông động nh nào? tin * Mô hình trình xử lí thông tin GV: Đa...
 • 2
 • 135
 • 1

Giáo án tin học 6 cả năm mới nhất

Giáo án tin học 6 cả năm mới nhất
... Đinh Trường Sơn 43 Năm học 2014-2015  :Giáo án Tin học Trường PTDT Nội trú Tân Uyên Bài mới: - Giới thiệu bài: Ở chương học tin học số phần mềm tin học, hôm ôn lại kiến thức học từ đầu hai chương ... thông tin gọi thông tin Thông tin vào Thông tin -> Xử lí > Hoạt động 2: Hoạt động thông tin tin học Hoạt động thông tin tin học - Khi gặp thông tin, giác quan thu nhận thông tin ... _ Giáo viên: Đinh Trường Sơn 26 Năm học 2014-2015  :Giáo án Tin học Trường PTDT Nội trú Tân Uyên Tiết 11 Ngày soạn: Tuần Ngày dạy : 6A1: ; 6A2: BÀI 6: HỌC GÕ 10 NGÓN I...
 • 201
 • 3,086
 • 20

giao an tin hoc 6 (ca nam)

giao an tin hoc 6 (ca nam)
... 58, 59 Tiết- 60 , 61 Tiết- 62 Tiết- 63 , 64 Tiết- 65 , 66 Tiết- 67 Tiết- 68 Tiết- 69 , 70 Năm học 2010-2011 Bài thực hành 3: Các thao tác với thư mục Bài thực hành 4: Các thao tác với tệp tin Kiểm tra ... thích nhờ có đường dẫn mà ta cập nhật tệp tin hay thư cách nhanh chóng VD:Đường dẫn đến tệp Tin Học 6. doc là: C:\hoctap\Mon Tin\ Tin hoc 6. doc GV:Giới thiệu thao tác tệp thư mục cho HS hiểu Nội dung ... truyền (trao đổi) thông tin Xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng đem lại hiểu biết cho người Hoạt động thông tin tin học Giáo án Tin học lớp có hạn Với đời máy tính, ngành tin học ngày phát triển...
 • 104
 • 150
 • 0

Giáo án Hóa học 8 cả năm (2 cột)

Giáo án Hóa học 8 cả năm (2 cột)
... chất, công thức hoá học - Học sinh lập công thức hoá học, cho biết ý nghóa công thức hoá học 2- Kó năng: - Rèn luyện kỹ trắc nghiệm tự luận, kó tính toán hoá học 3- Thái độ: - Giáo dục tính xác, ... tố hoá học HS: Nguyên cứu thông tin phần III/19 GV: Treo tranh hình 1 .8 - Hiện biết Có 110 nguyên tố hoá học nguyên tố hoá học ? - Sự phân bố nguyên tố hoá học nguyên tố hoá học chiếm 98, 6% vỏ ... III- Các em cần phải làm để học môn hoá học tập tốt môn hoá học HS: Nghiên cứu thông tin SGK 1- Khi học tập môn hoá học cần ý thực hoạt động sau : - Học tập tốt môn hoá học cần ý - Thu thập tìm...
 • 176
 • 3,465
 • 39

Xem thêm