giáo trình mô đun phần 2

Giáo trình đun: Chuẩn bị sản xuất giống - Phần 1

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị sản xuất giống - Phần 1
... nông thôn thành lập Chương trình dạy nghề Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp gồm đun: 01 Xây dựng trại sản xuất giống Thời gian đào tạo 64 MĐ02 Chuẩn bị sản xuất giống Thời gian đào tạo ... chương trình chi tiết đun chuẩn bị sản xuất giống tôm sú, giới thiệu kiến thức kỹ cho công đoạn chuẩn bị trang thiết bị cho trại sản xuất giống tôm sú Nội dung giáo trình gồm bài: Bài 1: Tìm ... bách, đòi hỏi người sản xuất giống tôm cần có hiểu biết tuân thủ qui trình sản xuất giống tôm sú Xây dựng chương trình, biên soạn giáo trình dạy nghề Sản xuất giống tôm sú” trình độ sơ cấp hoạt...
 • 25
 • 448
 • 1

Giáo trình đun: Chuẩn bị sản xuất giống - Phần 2

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị sản xuất giống - Phần 2
... HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN I VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN: - Vị trí: đun Chuẩn bị sản xuất giống đun chuyên môn nghề chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Sản xuất giống tôm sú”; Được ... sau đun “Xây dựng trại sản xuất giống trước đun “Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục” đun giảng dạy độc lập theo yêu cầu học viên - Tính chất: đun Chuẩn bị sản xuất giống đun chuyên môn ... tiến hành cấp nước bể để chuẩn bị cho sản xuất tôm giống Hình 2. 4.15 Cấp nước vào bể chuẩn bị sản xuất tôm giống B CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH Các câu hỏi: Câu hỏi 2. 4.1 Mục đích xử lý nguồn...
 • 58
 • 374
 • 2

Giáo trình đun: Nuôi võ tôm bố mẹ thành thục - Phần 12

Giáo trình mô đun: Nuôi võ tôm bố mẹ thành thục - Phần 12
... thuật nuôi vỗ thành thục tôm bố mẹ  Thực đƣợc biện pháp kỹ thuật nuôi vỗ thành thục tôm bố mẹ  Chuẩn bị đƣợc thức ăn nuôi tôm bố mẹ  Thực đƣợc cắt mắt tôm mẹ kỹ thuật A Nội dung Thả tôm ... cho tôm 64 HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN I Vị trí tính chất đun - Vị trí: đun Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục đun chuyên môn nghề chƣơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Sản xuất giống tôm ... độc lập theo yêu cầu học viên - Tính chất: đun Nuôi vỗ tôm bố mẹ thành thục đun chuyên môn nghề đƣợc tích hợp lý thuyết thực hành nuôi vỗ tôm bố m thành thục, đƣợc giảng dạy sở đào tạo...
 • 43
 • 230
 • 0

Giáo trình đun: Phòng trị bệnh ấu trùng tôm - Phần 2

Giáo trình mô đun: Phòng trị bệnh ấu trùng tôm - Phần 2
... Xác định bệnh môi trƣờng Điều kiện môi trường thích hợp với ấu trùng tôm: - Độ mặn: 2 9-3 2 - Nhiệt độ nước: 2 8-3 20 C - pH : 7, 8-8 ,2 - Oxy hòa tan: >4mg/l - Độ kiềm: 170mg/l - H2S ...
 • 51
 • 508
 • 2

Giáo trình đun: Cho tôm đẻ - Phần 2

Giáo trình mô đun: Cho tôm đẻ - Phần 2
... tinh 3 .2 Cấy tinh cho tôm - Bắt tôm khỏi bể Bắt tôm - Bọc tôm khăn mềm, ẩm Bọc tôm khăn 52 - Đặt tôm vào ống nhựa Đặt tôm vào ống nhựa - Bọc khăn mềm, ẩm quanh ống nhựa để cố định giữ ẩm cho tôm ... DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN I Vị trí tính chất đun - Vị trí: đun Cho tôm đẻ đun chuyên môn nghề chƣơng trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Sản xuất giống tôm sú; đƣợc giảng dạy sau đun Xây ... Nội dung đun Thời gian Loại dạy Địa điểm Tổng Lý Thực Kiểm số thuyết hành tra* MĐ Chuẩn bị bể cho 0 4-0 1 tôm đẻ Tích hợp Lớp học, trại giống 12 10 MĐ Chọn tôm cho đẻ 0 4-0 2 quản lý bể đẻ Tích...
 • 24
 • 300
 • 1

Giáo trình đun: Chuẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy sinh nuôi nước lợ mặn - Phần 2

Giáo trình mô đun: Chuẩn đoán nhanh và trị bệnh do ký sinh trùng ở động vật thủy sinh nuôi nước lợ mặn - Phần 2
... 8 -2 2: Sinh sҧn cӫa trùng quҧ dѭa (A- trùng trѭӣng thành; B- nhân tӃ bào phân ÿôi; C- nhân thӃ bào phân 4; E- bào nang) Hình 8 -2 3: Chu kǤ phát triӇn cӫa Cryptocaryon irritans: A- phôi có nhân ... khӱ trùng nѭӟc thay 5 .2. 2 Tҳm cá dung dӏch formalin - Formalin 20 0-3 00ppm, 3 0-6 0 phút B Câu hӓi tұp thӵc hành: - Câu hӓi: + Anh chӏ tҧ ÿһc ÿiӇm cӫa sinh trùng dҩu hiӋu bӋnh lý bӋnh trùng ... Hình 8 -2 4: Cҩu tҥo cӫa trùng bánh xe A Quan sát mһt bên B Quan sát mӝt bӝ phұn mһt cҳt dӑc 39 10 11 13 14 15 17 18 19 12 16 20 Hình 8 -2 5: Trùng bánh xe thѭӡng gһp sinh nuôi ӣ ViӋt Nam: 1- Trichodina...
 • 27
 • 249
 • 0

Giáo trình đun: Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống - Phần 2

Giáo trình mô đun: Thu hoạch và tiêu thụ tôm sú giống - Phần 2
... thành lợi nhuận - Lập kế hoạch sản xuất giống - 86 HƢỚNG DẪN GIẢNG DẠY MÔ ĐUN I Vị trí, tính chất đun: - Vị trí: đun Thu hoạch tiêu thụ tôm giống đun chuyên môn nghề chƣơng trình đào tạo ... Bảng 7.4 .2 Bảng đánh giá chất lƣợng tôm giống PL 15 Tôm chất lƣợng tốt Tôm chất lƣợng - Tôm PL15 có chiều dài từ 12mm trở - Tôm PL15 có chiều dài không đạt lên 12mm - Tôm PL 12 có chiều ... dung lý thuyết, thực hành tập - Tính chất: đun Thu hoạch tiêu thụ tôm giống đun tích hợp kiến thức kỹ thực hành thu hoạch, vận chuyển tôm giống, quản lý hồ sơ trại giống tiêu thụ sản...
 • 59
 • 192
 • 0

Giáo trình đun: Chuẩn bị lắp ráp ngư cụ - Phần 1

Giáo trình mô đun: Chuẩn bị lắp ráp ngư cụ - Phần 1
... quyển: 1) Giáo trình đun Chuẩn bị lắp ráp ngư cụ 2) Giáo trình đun Lắp ráp áo lưới 3) Giáo trình đun Lắp ráp áo lưới với dây giềng 4) Giáo trình đun Lắp ráp lưới với phụ tùng 5) Giáo trình ... quy định Bài 1: Chuẩn bị mặt lắp ráp ngư cụ Mục tiêu: - Hiểu điều kiện cần thiết vị trí lắp ráp ngư cụ; - tả vị trí lắp ráp ngư cụ; - Sắp xếp trang, thiết bị xưởng lắp ráp ngư cụ - Tuân thủ ... PA‡ 14 6,00 68 56,5 12 0 36 12 0 50,5 80 1N4 B 1N4B 11 0 16 5 97 98 PE380D /13 x3 13 0 1N2B 1N2B 10 6 14 0 PE380D /17 x3 15 7 1N4B PE380D/9x3 15 9 239 80 34,5 38 45 56,5 1N6B 12 0 1N6 B AB 6,00 206 242 1N6B...
 • 40
 • 414
 • 1

giáo trình đun khai thác sản phẩn keo bồ đề bạch đàn

giáo trình mô đun khai thác sản phẩn keo bồ đề bạch đàn
... 83 MÔ ĐUN 05: KHAI THÁC SẢN PHẨM Mã đun: MĐ 05 Giới thiệu đun đun Khai thác sản phẩm (gỗ keo, bạch đàn, bồ đề) đun chuyên môn chương trình dạy nghề trình độ sơ cấp nghề Trồng keo, bồ ... động cao Giáo trình Khai thác gỗ keo, bồ đề, bạch đàn biên soạn nhằm cung cấp cho người khai thác gỗ kiến thức kỹ lập kế hoạch, qui trình, kỹ thuật khai thác gỗ, sử dụng công cụ khai thác gỗ ... LỜI GIỚI THIỆU Keo, bồ đề, bạch đàn trồng nhiều nước ta, nguyên liệu quan trọng sản xuất giấy Khai thác sản phẩm khâu cuối chu trình sản xuất kinh doanh nguyên liệu giấy Khai thác gỗ công việc...
 • 84
 • 648
 • 1

Giáo trình đun 1 tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động rd phần 2

Giáo trình mô đun 1 tài sản trí tuệ trong kinh doanh và hoạt động rd phần 2
... T TÀ SẢ TRÍÍ TU TUỆ áo tr óm llư ược giai đoạn 2 011 -2 015 Gi Giá trìình ttó ÀI S ẢN TR Ệ TRONG KINH DOANH V À HO ẠT ĐỘNG R&D đun 1: T TÀ SẢ TRÍÍ TU TUỆ VÀ HOẠ Chuy Chuyêên đề ẬT KINH DOANH: ... ỐNG CẤU TR TRÚ HỆ THỐ Mô- đun Sáng chế ? Bí mật kinh Quyền doanh tác giả ? ? dòng liệu dòng điều khiển 2 .1 2. 2 2. 3 Mô- đun Chương trình Quản trị viên TSTT TP.HCM 2 011 -2 015 Mô- đun n PRINTING SYSTEM ... TRỊỊ T TÀ SẢ TRÍÍ TU TUỆ áo tr óm llư ược giai đoạn 2 011 -2 015 Gi Giá trìình ttó ÀI S ẢN TR Ệ TRONG KINH DOANH V À HO ẠT ĐỘNG R&D đun 1: T TÀ SẢ TRÍÍ TU TUỆ VÀ HOẠ Chuy Chuyêên đề 10 ỀN S ỞH...
 • 50
 • 200
 • 0

Giáo trình đun bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.doc

Giáo trình Mô đun bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khí.doc
... dung đun 50 11 Tài liệu tham khảo 51 Giới thiệu đun Bảo dỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng chế hòa khí Vị trí, ý nghĩa, vai trò đun: đun bảo dỡng sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng ... nghệ sửa chữa 25 Chạy rà điều chỉnh động 23 .s.c Hệ thống điều khiển tàu 24 .s.c Hệ thống nhiên liệu xăng dùng chế hòa khí 11 .s.c Hệ thống khởi động khí nén Ghi chú: đun bảo dỡng sửa chữa hệ ... học tập đun Bài 1 -Bảo dỡng sửa chữa hệ thống tiếp vận nhiên liệu xăng Bài 2 -Bảo dỡng sửa chữa bơm xăng 18 Bài 3-Tháo lắp, kiểm tra sửa chữa chế hòa khí 27 Bài 4- Kiểm tra điều chỉnh chế hòa khí...
 • 53
 • 4,397
 • 43

Xem thêm

Từ khóa: mô đun phần 2 4 kỹ năng thuyết trìnhthêm phần xử lý khắc phục sự cố hệ thống nhiên liệu trong giáo trình mô đun xử lý khắc phục sự cố máy chính để biết thêm các biểu hiện của máy khi hệ thống nhiên liệu bị lẫn nướcgiáo trình mô đun điện tử cơ bảngiáo trình mô đun nhân giống nấmgiáo trình mô đun bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống nhiên liệu dùng bộ chế hòa khígiáo trình mô đun trồng nấm mộc nhĩgiáo trình mô đun trồng nấm rơmgiáo trình mô đun trồng nấm sògiáo trình mac lenin phần 2giáo trình phát triển phần mềm mã nguồn mởgiáo trình linux và phần mềm mã nguồn mởgiáo trình hóa học phân tích phần 2giáo trình thi công các công trình thủy lợi phần 2lập trình giao diện trên java phần 2lập trình giao diện trên java phần 2Kế toán quản trị chi phí tại công ty cổ phần dược DANAPHA.những bài văn tả cảnh biển hay nhấtnhững bài văn miêu tả con đường từ nhà đến trường hay nhấtKế toán quản trị tại trường Cao đẳng Điện Lực Miền TrungKế toán trách nhiệm tại công ty cổ phần PYMEPHARCO.Kiểm soát nội bộ chu trình bán hàng và thu tiền tại công ty cổ phần Bắc Âu.Lập báo cáo tài chính tổng hợp ở công ty TNHH MTV kinh doanh khí hoá lỏng Miền Trung .Mở rộng huy động tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng TMCP ngoại thương CN Quảng Nam.Mở rộng tài trợ xuất nhập khẩu tại ngân hàng đầu tư & phát triển Việt Nam - CN Bình Định.Mở rộng tín dụng xuất nhập khẩu tại ngân hàng liên doanh Việt Nga - chi nhánh Đà Nẵng.Mộtsố giải pháp hoàn thiện công tác đánh giáNghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng đối với công việc của nhân viên NH TMCP bưu điện Liên Việt.Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn siêu thị của người dân tại Đà Nẵng So sánh giữa LOTTE MART và BIG Cnhững bài văn tả về cảnh đẹp của quê hươngNghiên cứu việc áp dụng kế toán quản trị môi trường (EMA) trong công ty cổ phần gạch men COSEVCO (DACERA).PHÂN TÍCH BIẾN ĐỘNG CHỈ SỐPhân tích cấu trúc tài chính của các doanh nghiệp thuộc nhóm ngành vật liệu xây dựng niêm yết tại sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.Phát triển cây hồ tiêu trên địa bàn huyện Chư Sênhững bài văn miêu tả về cơn mưa hay nhấtBài 21. Ôn tập