Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Chiềng Lao huyện Mường La tỉnh Sơn La.

Đánh giá hiên trạng chất lượng nước ngầm đề xuất biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm tại Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Đánh giá hiên trạng chất lượng nước ngầm và đề xuất biện pháp xử lý giảm thiểu ô nhiễm tại xã Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
... dụng nước ngầm Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đánh giá chất lượng nguồn nước ngầm Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên - Đề xuất biện pháp xử giảm thiểu ô nhiễm 1.3 Yêu cầu đề ... trường Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, em tiến hành thực đề tài Đánh giá hiên trạng chất lượng nước ngầm đề xuất biện pháp xử giảm thiểu ô nhiễm Cát Nê, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên” ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - PHẠM THỊ NGA Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIÊN TRẠNG CHẤT LƯỢNG NƯỚC NGẦM VÀ ĐỀ XUẤT BIỆN PHÁP XỬ LÝ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI XÃ CÁT NÊ, HUYỆN ĐẠI...
 • 78
 • 360
 • 0

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.

Đánh giá hiện trạng môi trường nông thôn và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường trên địa bàn xã Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên.
... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - MÙA A KỀNH Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN XÃ MƯỜNG PHĂNG HUYỆN ĐIỆN BIÊN” ... trường - Điều tra, đánh giá trạng môi trường nông thôn Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên - Đánh giá, đề xuất số giải pháp bảo vệ quản lý môi trường địa phương 1.3 Yêu cầu đề tài - Phỏng ... nông thôn đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường địa bàn Mường Phăng huyện Điện Biên tỉnh Điện Biên 1.2 Mục đích đề tài - Tìm hiểu số thói quen dân tộc địa bàn gây ảnh hưởng xấu đến môi trường...
 • 73
 • 425
 • 3

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ RÁC THẢI ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM LƯỢNG RÁC THẢI Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM LƯỢNG RÁC THẢI Ở HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... rác thải đề xuất giải pháp giảm lượng rác thải huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ muốn tìm hiểu tình trạng rác thải huyện từ đưa đề xuất nhằm giảm thiểu lượng rác thải; từ cải thiện chất lượng ... HÌNH RÁC THẢI CẦN THƠ 4.1 NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH RÁC THẢI CẦN THƠ 4.2 SỐ LƯỢNG, THÀNH PHẦN VÀ TÍNH CHẤT RÁC THÀNH PHốCẦN THƠ 4.2.1 Rác thải sinh hoạt 4.2.1.1 Rác thải quận chủ yếu Cần Thơ ... Trường, 2010 Hiện trạng rác tình hình quản lí rác Thành phố Cần Thơ đề xuất mô hình xử cho Thành phố Cần Thơ Đại học Cần Thơ T.H, 2014 Luật sửa đổi môi trường giải triệt để vấn đề rác thải Báo...
 • 23
 • 769
 • 4

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh
... qun cht thi v qun CTNH 1.2.2 C s phỏp v qun cht thi nguy hi 1.3 Tng quan v tỡnh hỡnh phỏt sinh v qun cht thi nguy hi ti Vit Nam 1.3.1 Cỏc ngun phỏt sinh cht thi nguy ... qun nh nc v cht thi, cp, gia hn, iu chnh v thu hi giy phộp hnh ngh qun cht thi nguy hi; ch o, kim tra vic qun cht thi nguy hi, iu kin hnh ngh, giy phộp hnh ngh v mó s qun cht thi nguy ... [1-3, 14, 15] x lng cht thi rn núi chung, cht thi nguy hi núi riờng; cỏc nh mỏy x ly chõ t thai nguy i a c xõy dng v hnh , o co nh mỏy x cht thi nguy hi thuc quyn qun ca Cụng ty TNHH...
 • 83
 • 156
 • 1

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh

Đánh giá hiện trạng quản lý chất thải và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả xử lý chất thải nguy hại tại nhà máy vạn lợi tại văn môn, yên phong, bắc ninh
... Trần Việt Dũng ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI TẠI NHÀ MÁY VẠN ́ LỢI TẠI VĂN MÔN, YÊN PHONG, BĂC NINH Chuyên ngành: Khoa ... Đánh giá hiê ̣n trạng quản lý chất thải đề xuất giải pháp nâng cao hiệu xử chất thải nguy hại nhà máy Vạn Lợi Văn Môn ,Yên Phong, Bắ c Ninh với mu ̣c tiêu nghiên cứu , đánh giá hiệu ... Hiện trạng công tác xử môi trƣờng nhà máy Error! Bookmark not defined 3.2.1 Hiện trạng quản môi trường nhà máy Error! Bookmark not defined 3.2.2 Đánh giá trạng quản chất thải nhà máyError!...
 • 13
 • 72
 • 0

Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị, tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm

Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng và đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển các loài cây lâm sản ngoài gỗ có giá trị, tại khu dự trữ sinh quyển Cù Lao Chàm
... tránh khỏi Từ lý lựa chọn vấn đề Đánh giá thực trạng khai thác, sử dụng đề xuất giải pháp bảo tồn, phát triển loài lâm sản gỗ giá trị, khu dự trữ sinh Cù Lao Chàm ” Đề tài được thực ... nghiên cứu Các nội dung thực hiện:  Tìm hiểu thực trạng khai thác sử dụng lâm sản gỗ người dân khu dự trữ sinh quyên Cu Lao Chàm   phương  Tìm hiểu thực trạng quản lý, khai thác sử dụng KBT ... xếp vào dược liệu nơi xếp vào gia vị 1.2 Tổng quan lâm sản gỗ Việt Nam 1.2.1 Tình hình khai thác sử dụng lâm sản gỗ Việt Nam Việt Nam nước nhiệt đới nhiều loại LSNG giá trị, sản lượng...
 • 63
 • 1,240
 • 6

Đánh giá thực trạng đa dạng sinh học đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, Cao Bằng

Đánh giá thực trạng đa dạng sinh học và đề xuất giải pháp bảo tồn tại khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, Cao Bằng
... cứu đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát Đánh giá thực trạng đa dạng sinh học đề xuất giải pháp bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - Phia Đén, Cao Bằng 2.2 Mục tiêu cụ thể - Đánh giá thực trạng đa ... cao nhận thức cộng đồng việc bảo vệ đa dạng sinh học cần thiết phải triển khai thực đề tài: "Đánh giá thực trạng đa dạng sinh học đề xuất giải pháp bảo tồn Khu bảo tồn thiên nhiên Phia Oắc - ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN HỮU THẮNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐA DẠNG SINH HỌC VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP BẢO TỒN TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN PHIA OẮC - PHIA ĐÉN, CAO BẰNG Chuyên...
 • 95
 • 336
 • 1

Đánh giá công tác quản lý sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn thượng đình – huyện phú bình – tỉnh thái nguyên

Đánh giá công tác quản lý và sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật trên địa bàn xã thượng đình – huyện phú bình – tỉnh thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM DƢƠNG ĐÌNH TÚ Tên đề tài : ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC QUẢN LÍ VÀ SỬ DỤNG HÓA CHẤT BẢO VỆ THỤC VẬT TRÊN ĐỊA BÀN XÃ THƢỢNG ĐÌNH, HUYỆN PHÚ BÌNH, TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA ... hướng dẫn thầy giáo PSG.TS.Nguyễn Ngọc Nông, Tôi tiến hành thực đề tài : Đánh giá công tác quản sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn Thƣợng Đình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên 1.2 ... công tác quản sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật địa bàn Thƣợng Đình huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên Để hoàn thành tốt khóa luận tốt nghiệp xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới: Ban giám...
 • 72
 • 240
 • 1

Đánh giá hiện trạng sử dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon trên địa bàn Quận Thủ Đức

Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon trên địa bàn Quận Thủ Đức
... cộng đồng Đánh giá trạng sử dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức 1.2 Mục đích đề tài: Trên sở điều tra đánh giá trạng sử dụng túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức tác hại ... 27 Đánh giá trạng sử dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức Hình 3.17: Túi nylon bị kẹt đường phố (Ảnh minh họa) 28 Đánh giá trạng sử dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu ... dụng đề xuất giải pháp giảm thiểu túi nylon địa bàn Quận Thủ Đức nhằm thống kê lượng túi nylon sử dụng chợ địa bàn quận Thủ Đức, để có giải pháp thiết thực, hiệu nhằm giảm lượng túi nylon sử dụng, ...
 • 75
 • 526
 • 3

Đánh giá hiện trạng sử dụng đề xuất hướng sử dụng đất thích hợp trên địa bàn ea kiết, huyện cư m’gar, tỉnh đắk lắk giai đoạn 2008 2012

Đánh giá hiện trạng sử dụng và đề xuất hướng sử dụng đất thích hợp trên địa bàn xã ea kiết, huyện cư m’gar, tỉnh đắk lắk giai đoạn 2008 2012
... Mã Mục đích sử dụng đất (2) (3) Tổng diện tích tự nhiên Đất nông nghiệp NN Đất sản xuất nông nghiệp SX P Đất trồng hàng năm CH N Đất trồng lúa LUA N Đất cỏ dùng vào chăn nuôi CO Đất trồng hàng ... HN C Đất trồng lâu năm CL K Đất lâm nghiệp LNP N Đất rừng sản xuất RS Đất rừng phòng hộ RP X Đất rừng đặc dụng RD H Đất nuôi trồng thuỷ sản NT D Đất làm muối LM S Đất nông nghiệp khác NK U Đất ... 3.3 Đất phi nông nghiệp khác Đất cha sử dụng Đất cha sử dụng Đất đồi núi cha sử dụng Núi đá rừng PN CS K BC D DC S NC S S 11.49 11.49 11.49 11.49 Bng 2.6 DIN TCH T THEO I TNG QUN Lí TI X EA (n...
 • 76
 • 258
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI
... thải sinh hoạt đề xuất nâng cao hiệu địa bàn quận Ba Đình, thành phố Nội góp phần bảo vệ môi trường nâng cao lực quản chất thải rắn địa bàn quận Ba Đình Nội dung: Đánh giá công tác quản lý, ... NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI KHOA MÔI TRƯỜNG  BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN BA ... tập Đánh giá trạng công tác quản rác thải sinh hoạt đề xuất nâng cao hiệu địa bàn quận Ba Tuần 28/3-1/4/2016 12 Đình, thành phố Nội • Hoàn thiện báo cáo thực tập • Nộp đề án Đánh giá trạng...
 • 50
 • 99
 • 0

Đánh giá hiện trạng thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn Pa Tần huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu

Đánh giá hiện trạng thu gom và xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn xã Pa Tần huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu
... huỷ bao thu c BVTV 3.3.2.2 Đánh giá trạng công tác thu gom xử bao thu c BVTV địa bàn Pa Tần - Hiện trạng công tác quản lý, thu gom xử bao thu c BVTV địa bàn Pa tần - Đánh giá ... người 4.2.2 Đánh giá trạng công tác thu gom xử bao thu c BVTV địa bàn Pa Tần 4.2.2.1 Hiện trạng công tác quản lý, thu gom xử bao thu c BVTV địa bàn Pa Tần a Công tác quản Các ... tỉnh Lai Châu - Công tác thu gom xử bao thu c BVTV địa bàn Pa Tần, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu 3.2 Địa điểm thời gian nghiên cứu - Địa điểm thực hiện: Địa bàn khu vực Pa Tần, huyện Sìn...
 • 65
 • 461
 • 6

Đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2013.

Đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai và công tác giải quyết tranh chấp đất đai trên địa bàn huyện Cao Lộc – Tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 - 2013.
... hiểu thực trạng tranh chấp đất đai huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 200 9- 2013 - Tìm hiểu công tác giải tranh chấp đất đai huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 200 9- 2013 - Tìm hiểu phân ... lý đất đai huyện Cao Lộc - Hiện trạng sử dụng đất - Tình hình quản lý nhà nước đất đai 3.3.3 Đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Cao Lộc giai đoạn ... cứu thực chuyên đề: Đánh giá thực trạng tranh chấp đất đai công tác giải tranh chấp đất đai địa bàn huyện Cao Lộc tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2009 2013” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Tìm hiểu thực trạng...
 • 60
 • 684
 • 0

đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng đề xuất giải pháp quản lý tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang

đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng và đề xuất giải pháp quản lý tại huyện yên dũng, tỉnh bắc giang
... huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Thực trạng sản xuất nông nghiệp phát sinh phế thải ruộng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang - Thực trạng quản lý, xử phế thải đồng ruộng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc ... - Đánh giá thực trạng phế thải đồng ruộng huyện Yên Dũng tỉnh Bắc Giang - Tìm giải pháp hợp nhằm nâng cao công tác quản phế thải đồng ruộng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 1.3 Yêu cầu đề ... Thực trạng sản xuất nông nghiệp huyện Yên Dũng, Bắc Giang 38 4.2.2 Thực trạng phát sinh phế thải đồng ruộng huyện Yên Dũng 43 4.3 Thực trạng quản phế thải đồng ruộng huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc...
 • 80
 • 302
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: báo cáo thực tập tốt nghiệp đánh giá hiện trạng thu gom vận chuyển và đề xuất các giải pháp quản lý chất thải rắn sinh hoạt tại phường quang trung thành phố thái nguyênđề tài nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp bảo vệ môi trường cho cụm công nghiệp tháp chàm đến năm 2020đánh giá hiện trạng rác thải sinh hoạt và đề xuất một số giải pháp quản lý xử lý tại thị trấn trạm trôi – huyện hoài đức – thành phố hà nộiđánh giá thực trạng và hiệu quả của nghề trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã nghĩa đồng huyện tân kỳ tỉnh nghệ anđánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhđề tài đánh giá hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp và đề xuất hướng sử dụng đất hiệu quả trên địa bàn huyện kim sơn tỉnh ninh bìnhnghiên cứu hiện trạng chất lượng nước sông công đoạn từ hạ lưu hồ núi cốc đến điểm hợp lưu sông cầu và đề xuất giải pháp bảo vệcầu bảo hiểm nông nghiệp của các hộ nông dân điều tra trong chăn nuôi bò thịt trên địa bàn xã phú nhuận huyện như thanh tỉnh thanh hóakhóa luận tốt nghiệp đánh giá hiện trạng môi trường không khí và đề xuất giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020tình hình thực hiện chương trình nông thôn mới trên địa bàn xã tân lộc huyện lộc hà tỉnh hà tĩnhsự tham gia của người dân trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã thiệu đô huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóakhảo sát hiện trạng môi trường cty tnhh cbts hoàng long và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phát triển bền vữngnghiên cứu thực trạng ô nhiễm và đề xuất biện pháp bảo vệ môi trường phù hợp cho các cơ sở sản xuất sơn mài trên địa bàn thị xã thủ dầu một tỉnh bình dương đến năm 2020đánh giá thực trạng trồng cam trên địa bàn xã yên khê huyện con cuông tỉnh nghệ an luận văn tốt nghiệp đại họcđánh giá hiệu quả mô hình trang trại trên địa bàn xã trung trạch huyện bố trạch tỉnh quảng bìnhchẩn đoán hình ảnh hệ tiết niệu một số dị tật bẩm sinh hệ tiết niệuĐề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhbài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhỨng dụng Mũ Logarit vào giải bài toán Bài toán lãi képBài tập vận dụng cao, ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán Tròn xoayTổng hợp trắc nghiệm số phứcthuyết trình dân sự bài tập nhómcác kinh cầu nguyện của người ki tô hữuKẾ HOẠCH DẠY TỰ CHỌN CHỦ ĐỀ BÁM SÁT MÔN TOÁN KHỐI 6Kế hoạch giảng dạy khối 12 môn tin học220 IELTS SPEAKING TOPICS_01li thuyet va bai tap tuong tac genUng dung di truyen hocBài 4 cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hóaBÀI 7:THỰC HIỆN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VÀ TĂNG CƯỜNG VAI TRÒ QUẢN LÍ KINH TẾ CỦA NHÀ NƯỚCBài 3: CÔNG DÂN BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬTBÀI 5: QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂNTỘC TÔN GIÁO