Nghiên cứu tính đa dạng thực vật tại một số kiểu thảm thực vật trên vùng gò đồi ở chí linh hải dương phục vụ công tác bảo tồn và phát triển rừng

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Vi ệt Nam tại Viện nghiên cứu ngô - Đan Phượng - Hà Nội

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Vi ệt Nam tại Viện nghiên cứu ngô - Đan Phượng - Hà Nội
... tài: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền số dòng ngô Vi t Nam Vi n nghiên cứu ngô Đan Phượng - Nội Mục tiêu đề tài - Tách chiết DNA tổ hợp lai ưu tú 20 dòng ngô Vi t Nam phòng thí nghiệm - Kiểm ... dòng ngô Vi t Nam Vi n nghiên cứu ngô - Đan Phượng - Nội 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích đa dạng di truyền phòng thí nghiệm Tách DNA tổng số Mỗi dòng lấy 10 đại di n, ... NGHIÊN CỨU 2.1 Vật liệu nội dung nghiên cứu 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu Gồm 20 dòng ngô Bộ môn Công nghệ sinh học - Vi n nghiên cứu Ngô Đan Phượng Nội Bảng 2.1: Danh sách dòng ngô nghiên cứu...
 • 52
 • 329
 • 0

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Việt Nam tại viện nghiên cứu ngô

Luận văn tốt nghiệp: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Việt Nam tại viện nghiên cứu ngô
... thực đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền số dòng ngô Việt Nam Viện nghiên cứu ngô Đan Phượng - Hà Nội” Mục tiêu đề tài - Tách chiết DNA tổ hợp lai ưu tú 20 dòng ngô Việt Nam phòng thí ... giống 1.3.2 Đa dạng di truyền dự đoán ưu lai theo phương pháp truyền thống 1.3.2.1 Đa dạng di truyền ngô: Sự đa dạng di truyền ngô thể tất tính trạng cây, cờ bắp Các nghiên cứu cho thấy: Ngô có mức ... tử RAPD với 35 cặp mồi để nghiên cứu đa dạng di truyền dự đoán ưu lai dòng ngô đường Viện nghiên cứu Ngô Kết chia dòng ngô nghiên cứu thành nhóm cách biệt di truyền Ngô Thị Minh Tâm, Bùi Mạnh...
 • 52
 • 245
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Việt Nam tại Viện nghiên cứu ngô - Đan Phượng - Hà Nội “

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng ngô thuần Việt Nam tại Viện nghiên cứu ngô - Đan Phượng - Hà Nội “
... dòng ngô Việt Nam Viện nghiên cứu ngô - Đan Phượng - Nội 18 2.2 Phương pháp nghiên cứu 2.2.1 Phương pháp phân tích đa dạng di truyền phòng thí nghiệm Tách DNA tổng số Mỗi dòng lấy 10 đại di n, ... 2.1 Vật liệu nội dung nghiên cứu 2.1.1 Vật liệu nghiên cứu Gồm 20 dòng ngô Bộ môn Công nghệ sinh học - Viện nghiên cứu Ngô Đan Phượng Nội Bảng 2.1: Danh sách dòng ngô nghiên cứu TT 10 Tên ... tăng số lượng chủng loại giống ngô lai vào sản xuất, giảm thiểu số công đoạn công tác chọn tạo Vì vậy, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền số dòng ngô Việt Nam Viện nghiên cứu...
 • 52
 • 122
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng Song mật thu thập từ các tỉnh phía Bắc sử dụng kỹ thuật RAPD

 Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng Song mật thu thập từ các tỉnh phía Bắc sử dụng kỹ thuật RAPD
... đa tính đa dạng di truyền Song mật để phục vụ công tác chọn giống Việt Nam bỏ ngỏ Vì vậy, thực đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền số dòng Song mật thu thập từ tỉnh phía Bắc sử dụng kỹ thu t ... có tính đa dạng di truyền cao Tương tự với tính đa dạng xuất xứ Hà Giang Bắc Giang Nghiên cứu tính đa dạng di truyền 15 mẫu Song mật trội thu thập từ tỉnh phía Bắc cho thấy đa dạng di truyền mẫu ... phân tích tính đa dạng di truyền 15 mẫu Song mật thu thập từ tỉnh phía Bắc Bảng 3.3 Số phân đoạn ADN xuất số phân đoạn ADN đa hình với mồi Số phân đoạn Tỷ lệ %phân đoạn ADN đa hình ADN đa hình...
 • 44
 • 359
 • 1

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống Ngô

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống Ngô
... ngụ hp thu cht dinh dng ti a (bng 70 - 90% dinh dng c vũng i cõy hỳt) thi k ny nu cõy thiu nc v cht dinh dng s lm gim nng sut t 10 - 20% Trong cỏc yu t dinh dng thỡ m l nguyờn t dinh dng quan ... Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M8 ca 14 ging ngụ 3.9 41 Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M6 ca 14 ging ngụ 3.8 40 Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M4 ca 14 ging ngụ 3.7 39 44 Hỡnh nh in di sn phm ... thỡ s hỳt cht dinh dng cng nh yờu cu v dinh dng ca ngụ cng khỏc nhau: thi k u cõy ngụ hỳt cht dinh dng chm, thi k t - lỏ n sau tr 15 ngy ton b cỏc b phn trờn mt t cng nh cỏc b phn di mt t ca cõy...
 • 68
 • 466
 • 3

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (zea mays l.) .pdf

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (zea mays l.) .pdf
... Nghiờn cu tớnh a dng di truyn ca mt s ging ngụ (Zea mays L.) Mc tiờu nghiờn cu - ỏnh giỏ cht lng ht ca mt s ging ngụ np a phng (Zea mays L.) - Kho sỏt s a dng v mi quan h di truyn ca 14 ging ngụ ... HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM TRN TH NGC DIP NGHIấN CU TNH A DNG DI TRUYN CA MT S GING NGễ (ZEA MAYS L.) Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ng-ời h-ớng ... ngụ hp thu cht dinh dng ti a (bng 70 - 90% dinh dng c vũng i cõy hỳt) thi k ny nu cõy thiu nc v cht dinh dng s lm gim nng sut t 10 - 20% Trong cỏc yu t dinh dng thỡ m l nguyờn t dinh dng quan...
 • 68
 • 502
 • 4

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô
... ngụ hp thu cht dinh dng ti a (bng 70 - 90% dinh dng c vũng i cõy hỳt) thi k ny nu cõy thiu nc v cht dinh dng s lm gim nng sut t 10 - 20% Trong cỏc yu t dinh dng thỡ m l nguyờn t dinh dng quan ... Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M8 ca 14 ging ngụ 3.9 41 Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M6 ca 14 ging ngụ 3.8 40 Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M4 ca 14 ging ngụ 3.7 39 44 Hỡnh nh in di sn phm ... thỡ s hỳt cht dinh dng cng nh yờu cu v dinh dng ca ngụ cng khỏc nhau: thi k u cõy ngụ hỳt cht dinh dng chm, thi k t - lỏ n sau tr 15 ngy ton b cỏc b phn trờn mt t cng nh cỏc b phn di mt t ca cõy...
 • 68
 • 290
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.) docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.) docx
... Nghiờn cu tớnh a dng di truyn ca mt s ging ngụ (Zea mays L.) Mc tiờu nghiờn cu - ỏnh giỏ cht lng ht ca mt s ging ngụ np a phng (Zea mays L.) - Kho sỏt s a dng v mi quan h di truyn ca 14 ging ngụ ... HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM TRN TH NGC DIP NGHIấN CU TNH A DNG DI TRUYN CA MT S GING NGễ (ZEA MAYS L.) Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ng-ời h-ớng ... ngụ hp thu cht dinh dng ti a (bng 70 - 90% dinh dng c vũng i cõy hỳt) thi k ny nu cõy thiu nc v cht dinh dng s lm gim nng sut t 10 - 20% Trong cỏc yu t dinh dng thỡ m l nguyờn t dinh dng quan...
 • 68
 • 227
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ

NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ
... ngụ hp thu cht dinh dng ti a (bng 70 - 90% dinh dng c vũng i cõy hỳt) thi k ny nu cõy thiu nc v cht dinh dng s lm gim nng sut t 10 - 20% Trong cỏc yu t dinh dng thỡ m l nguyờn t dinh dng quan ... Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M8 ca 14 ging ngụ 3.9 41 Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M6 ca 14 ging ngụ 3.8 40 Hỡnh nh in di sn phm RAPD vi mi M4 ca 14 ging ngụ 3.7 39 44 Hỡnh nh in di sn phm ... thỡ s hỳt cht dinh dng cng nh yờu cu v dinh dng ca ngụ cng khỏc nhau: thi k u cõy ngụ hỳt cht dinh dng chm, thi k t - lỏ n sau tr 15 ngy ton b cỏc b phn trờn mt t cng nh cỏc b phn di mt t ca cõy...
 • 73
 • 190
 • 0

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (zea mays l)

Nghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số giống ngô (zea mays l)
... ĐẠI HỌC SƢ PHẠM TRẦN THỊ NGỌC DI P NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.) Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 60.42.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Ng-êi ... gen ngô Từ tuyển chọn giống ngô thích hợp làm vật liệu chọn giống vấn đề quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý trên, tiến hành thực đề tài: Nghiên cứu tính đa dạng di truyền số giống ngô (Zea mays ... L.)” Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lượng hạt số giống ngô nếp địa phương (Zea mays L.) - Khảo sát đa dạng mối quan hệ di truyền 14 giống ngô kỹ thuật RAPD Nội dung nghiên cứu - Phân tích...
 • 20
 • 53
 • 0

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên tây yên tử phục vụ cho công tác bảo tồn phát triển bền vững

Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên tây yên tử phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững
... hợp để thực nghiên cứu tính đa dạng sinh học thực vật Do vậy, đề tài Đánh giá tính đa dạng sinh học thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử phục vụ cho công tác bảo tồn phát triển bền vững ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN *** VŨ NGỌC LƯỢNG ĐÁNH GIÁ TÍNH ĐA DẠNG SINH HỌC THỰC VẬT KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TÂY YÊN TỬ PHỤC VỤ CHO CÔNG TÁC BẢO TỒN ... thực vật Việt Nam, Nxb Khoa học kỹ thuật, Hà Nội Chi cục Kiểm lâm Bắc Giang (2010), Khu bảo tồn thiên nhiên Tây Yên Tử: Giá trị bảo tồn đa dạng sinh học tiềm phát triển, Nxb Khoa học Tự nhiên Công...
 • 14
 • 226
 • 0

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học " ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ PHÔI SOMA TRONG CÔNG TÁC BẢO TỒN PHÁT TRIỂN CÂY THÔNG ĐỎ (TAXUS WALLICHIANA ZUCC) ĐANG BỊ TUYỆT DIỆT " ppt

Tóm tắt báo cáo nghiên cứu khoa học
... bảo tồn nguồn gen quý bị tuyệt diệt Kết ứng dụng vào thực tiễn - Ứng dụng kỹ thuật nuôi cấy tái sinh đỉnh sinh trưởng in vitro nhằm bảo tồn số lượng thông đỏ sót lại Lâm Đồng - Cây thông đỏ in ... bào phôi soma công nghệ vi nhân giống dòng hóa tế bào nuôi cấy chiết xuất taxol Kết đào tạo sau đại học Cao học: 01 (bảo vệ 12/2005) Nghiên cứu sinh: 01 (2006-2009) Sản phẩm khoa học - 01 báo ... đỉnh thẳng ứng (2) thân thẳng ứng - Ảnh hưởng tính bảo lưu cục đến sinh trưởng chồi thông đỏ in vitro: giâm cành, với mẫu cành (nhánh) bên, thường cho ngã nghiêng Nghiên cứu tính bảo lưu cục...
 • 3
 • 243
 • 1

Nghiên cứu khoa học " MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ LÂM NGHIỆP CỘNG ĐỒNG BẢO TỒN PHÁT TRIỂN RỪNG VIỆT NAM " ppt

Nghiên cứu khoa học
... lý rừng cộng đồng (cộng đồng quản lý rừng cộng đồng) quản lý rừng dựa vào cộng đồng (cộng đồng quản lý rừng chủ rừng khác) Khái niệm vừa phù hợp với định nghĩa FAO vừa phát huy nhiều đóng góp cộng ... đơn vị tương đương" Cộng đồng dùng báo cáo chủ yếu nói cộng đồng thôn Khái niệm cộng đồng tham gia quản lý rừng Cộng đồng tham gia quản lý rừng thay từ chung lâm nghiệp cộng đồng (LNCĐ) Theo ... đình cộng đồng đồng luân phiên tuần tra rừng, huy động tổ chức đoàn thể cấp cộng đồng tham gia bảo vệ rừng vv) Tính ưu việt LNCĐ Cộng đồng tham gia quản lý rừng có tính ưu việt sau: - Cộng đồng...
 • 16
 • 329
 • 1

NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY LỢI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

NHỮNG VẤN ĐỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ THỦY LỢI PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUY HOẠCH VÀ PHÁT TRIỂN ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
... ng d ng ki n th c khoa h c -công ngh àm phán v i n c, kinh nghi m c s# t t cho th"c thi công tác quy ho ch thu l i phát tri n, c bi t quy ho ch chi n l c quy ho ch gi m thi u tác ng xuyên biên ... d"ng k!ch b n phát Vi n Quy ho ch Th y l i mi n Nam T P SAN KHOA H C VÀ CÔNG NGH QUY HO CH THU L I tri n ph ng án quy ho ch thu n l i h n, khách quan h n xác h n Trong Ch ng trình phát tri n l ... công tác quy ho ch thu l i, làm t t i u này, ph i ý th c c t m quan tr ng s ng c a ng d ng khoa h c công ngh m1i công vi c K.t lu n ki.n ngh/ BSCL n m l u v"c sông Mekong, ng th i c ng vùng phát...
 • 12
 • 235
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: công tác bảo vệ và phát triển rừngđẩy mạnh công tác bảo tồn và phát triển lntt tại thành phố huếđóng góp của bql trong công tác bảo vệ và phát triển rừng thời gian quanghiên cứu tình hình bệnh suyễn lợn tại một số cơ sở chăn nuôi thuộc các tỉnh khu vực ðồng bằng sông hồng và xây dựng quy trình phòng trị bệnhquy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụngnâng cao nhận thức cho chính quyền địa phương và cộng đồng đối với công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di sảnnghiên cửu tính đa dạng cầy thuóc trong thảm thực vật thử sinh phục hòi tự nhiên • • • • tại xã thượng cửu thanh sơn phú thọnghiên cứu tính đa dạng và đề xuất giải pháp bảo tồn thực vật thân gỗ trên núi đá vôi ở khu bảo tồn thiên nhiên thần saphượng hoàng tỉnh thái nguyênnghiên cứu tính đa dạng hệ vi sinh vật có trong ruột mốinghiên cứu tính đa dạng thành phần loài côn trùng bộ cánh cứng coleoptera tại xã phỏng lái huyện thuận châu tỉnh sơn langhiên cứu tính đa dạng thành phần loài côn trùng bộ cánh vẩynghiên cứu tính đa dạng của đvpd biển miền nam việt namtính đa dạng về thành phần theo các kiểu thảm thực vậtnghiên cứu đặc điểm phân bố sinh thái và đặc điểm tái sinh tự nhiên của loài cây bách vàng tại xã ca thành huyện nguyên bình tỉnh cao bằng làm cơ sở cho việc bảo tồn và phát triển loàinhững yếu tố thực tế đã ảnh hưởng đến công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư và xây dựng số 4South western federal taxation 2015 individual income taxes 38th edition hoffman test bankngan hang cau hoi trac nghiem ke toan dai cuongTRẮC NGHIỆM lý THUYẾT kế TOÁN NGÂN HÀNGSociology in our times 9th edition diana kendall test bankbai giag ky nang lang ngheHuong dan su dung internetcode thuật toán nén ảnh FractalVPN hướng dẫn xây dựng hệ thống OpenVPNGiới thiệu về giao thức spanning tree protocolCấu hình uplink fast trong spanning treeSociology pop culture to social structure 3rd edition brym test bankSouth western federal taxation 2016 individual income taxes 39th edition hoffman test bankSociology your compass for a new world 4th edition brym test bankSouth western federal taxation 2017 comprehensive 40th edition hoffman test bankSmall business management launching and growing entrepreneurial ventures 16th edition longenecker test bankSouth western federal taxation 2017 corporations partnerships estates and trusts 40th edition hoffman test bankSmith and robersons business law 16th edition mann test bankSự chết cuộc nhập tịch sau cùngStatistics 3rd edition agresti test bankStatistics a gentle introduction 3rd edition coolidge test bank