Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ bentonite bình thuận và amin hữu cơ

Nghiên cứu điều chế sét hữu từ thể giàu bentonit việt nam muối amoni hữu

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ thể giàu bentonit việt nam và muối amoni hữu cơ
... hưởng trình điều chế đến giá trị d 001 hàm lượng amoni hữu sét hữu từ bentonit CTAB 3.1.1.1 Ảnh hưởng tỷ lệ cation amoni hữu cơ/ bentonit Tỷ lệ CTAB /bentonit sử dụng việc điều chế sét hữu yếu tố ... trình điều chế chuẩn - Áp dụng điều chế sản phẩm sét hữu có chất lượng cao * Điều chế sét hữu từ bentonit Bình Thuận hàm lượng >90% dodecyl amoni clorua (DAC) - Khảo sát ảnh hưởng tỷ lệ dodecyl amoni ... thích hợp 1.2.3 Các phương pháp điều chế sét hữu [32,33,38…] Quá trình tổng hợp sét hữu dựa chế phản ứng mà khoáng sét có với hợp chất hữu Để điều chế sét hữu cơ, người ta thường dùng hai phương...
 • 33
 • 311
 • 0

Nghiên cứu điều chế sét hữu từ Bentonite Bình Thuận amin hữu

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonite Bình Thuận và amin hữu cơ
... Nghiên cứu điều chế sét hữu từ tơi bentonite Bình Thuận amin hữu Với mục đề tài bentonite Bình Thuận để nghiên cứu điều chế sét hữu cơ, chúng tơi tiến hành nội dung nghiên cứu sau: a) Nghiên ... phẩm sét hữu điều chế đƣợc: + Ghi giản đồ nhiễu xạ tia X + Ghi giản đồ phân tích nhiệt 3.3 ÁP DỤNG QUY TRÌNH ĐỂ ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONITE BÌNH THUẬN VỚI AMONI HỮU CƠ 3.3.1 Điều chế sét hữu ... chúng tơi xây dựng quy trình điều chế sét hữu từ bentonite bình thuận với CTAB ODTAC Quy trình điều chế sét hữu từ Bentonite Bình Thuận amoni hữu (CTAB, ODTAC) đây: Bentonite khơ Nƣớc cất khuấy...
 • 54
 • 229
 • 0

Nghiên cứu điều chế sét hữu từ Bentonit Trung Quốc với Tetrađecyltrimetylamoni Bromua bước đầu thăm dò ứng dụng

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ Bentonit Trung Quốc với Tetrađecyltrimetylamoni Bromua và bước đầu thăm dò ứng dụng
... chọn đề tài: Nghiên cứu điều chế sét hữu từ bentonit Trung Quốc với tetrađecyltrimetylamoni bromua bước đầu thăm ứng dụng Chƣơng TỔNG QUAN 1.1 Giới thiệu bentonit 1.1.1 Thành phần bentonit - ... phương pháp điều chế sét hữu Q trình tổng hợp sét hữu dựa chế phản ứng xảy khống sét với hợp chất hữu Phản ứng thay xảy phân tử nước lớp sét thay phân tử phân cực Các hợp chất hữu trung hồ hình ... nhiều cơng trình nghiên cứu điều chế vật liệu sét hữu điều kiện khác cơng bố 17 Sét hữu tổng hợp phương pháp ướt theo bước: phân tán sét trương nở nước với nồng độ nhỏ 10% theo khối lượng, tốt từ...
 • 86
 • 117
 • 0

Nghiên cứu điều chế sét hữu từ bentonit ấn độ với etyltriphenylphotphoni bromua bước đầu dò ứng dụng

Nghiên cứu điều chế sét hữu cơ từ bentonit ấn độ với etyltriphenylphotphoni bromua và bước đầu dò ứng dụng
... đoan: Đề tài: "Nghiên cứu điều chế sét hữu từ bentonit Ấn Độ với etyltriphenylphotphoni bromua bước đầu thăm ứng dụng" công trình nghiên cứu riêng tôi, số liệu, kết nghiên cứu luận văn trung ... NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM LÊ HOÀNG HƯƠNG NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHẾ SÉT HỮU CƠ TỪ BENTONIT ẤN ĐỘ VỚI ETYLTRIPHENYLPHOTPHONI BROMUA VÀ BƯỚC ĐẦU THĂM DÒ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60 44 01 ... Giới thiệu sét hữu .14 1.2.2 Cấu trúc sét hữu 15 1.2.3 Các hợp chất hữu sử dụng để điều chế sét hữu 17 1.2.4 Tính chất sét hữu 18 1.2.5 Ứng dụng sét hữu ...
 • 98
 • 472
 • 0

Nghiên cứu điều chế diesel sinh học từ dầu jatropha metanol sử dụng xúc tác MCM 41 biến tính

Nghiên cứu điều chế diesel sinh học từ dầu jatropha và metanol sử dụng xúc tác MCM 41 biến tính
... xúc tác d th Al -MCM- 41 - Chuy n hóa d u jatropha thành diesel sinh h c Đ I TƯ NG VÀ PH M VI NGHIÊN C U 3.1 Đ i tư ng nghiên c u - Ngu n cao lanh ( Vĩnh Phúc) - Xúc tác d th Al -MCM- 41 - D u Jatropha ... Qua vi c nghiên c u t ng h p nhiên li u biodiesel t d u chi t tách t h t Jatropha s d ng xúc tác Al -MCM- 41, thu ñư c 0,8-0,9 k t qu sau: Đã t ng h p thành công xúc tác MCM- 41, Al -MCM- 41 kh o sát ... u biodiesel chuy n hóa t d u jatropha Đi m b t cháy s d ng xúc tác Al -MCM- 41 (Si/Al = 16) Nhi t tr B ng 3.7 Hàm lư ng ch t m u biodiesel Jatropha s d ng Ch s axit TAN STT xúc tác Al -MCM- 41 (Si/Al...
 • 13
 • 311
 • 0

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ từ chất thải bỏ công nghiệp nhằm mụcđích xử lý nước thải

Nghiên cứu điều chế chất hấp phụ từ chất thải bỏ công nghiệp nhằm mụcđích xử lý nước thải
... Phân loại nước thải công nghiệp Nước thải công nghiệp từ sinh hoạt bao gồm nước thải từ nhà vệ sinh nước thải từ hoạt động sinh hoạt toàn nhân viên làm việc Khu công nghiệp Thành phần nước thải thường ... chế xuất vào hoạt động nước ta có 1/3 khu công nghiệp, chế xuất có hệ thống xử nước thải Nhiều nhà máy dùng công nghệ cũ, có khu công nghiệp thải 500.000 m3 nước thải ngày chưa qua xử Chất ... VỀ NƢỚC THẢI CÔNG NGHIỆP [Type text] Page 1.1.1 Nƣớc thải công nghiệp 1.1.1 Giới thiệu nước thải công nghệp Nước thải công nghiệp (industrial wastewater): nước thải từ sở sản xuất công nghiệp, ...
 • 47
 • 116
 • 0

nghiên cứu điều chế thủy tinh lỏng từ soda cát

nghiên cứu điều chế thủy tinh lỏng từ soda và cát
... hợp thủy tinh tan từ soda cát  Khảo sát điều kiện tối ưu để điều chế thủy tinh tan  Tìm hiểu liên hệ tính chất thủy tinh lỏng với module chúng Các nội dung giới hạn đề tài:  Tổng hợp thủy tinh ... Thủy Tinh Vụn Na2O.nSiO2 Hòa Tan Lắng Cặn Thủy Tinh Lỏng Module Thấp Thủy Tinh Lỏng Soda Xút (Na2CO3 NaOH) Hình 10 – Quy trình sản xuất thủy tinh lỏng 12 1.2.3 Chỉ tiêu chất lượng thủy tinh lỏng ... tan từ soda cát  Hòa tan thủy tinh tan nước nóng để tạo thành dung dịch thủy tinh lỏng  Khảo sát điều kiện tối ưu điều chế thủy tinh tan có module 1,6 2,6 ii  Giới hạn đề tài: Khảo sát điều...
 • 71
 • 1,206
 • 5

Nghiên cứu về bentonit điều chế sét hữu từ bentonit ở Việt Nam

Nghiên cứu về bentonit và điều chế sét hữu cơ từ bentonit ở Việt Nam
... thích hợp cho trình điều chế sét hữu từ CTAB bentonit Bình Thuận >90% 9,0 3.1.2 Xây dựng quy trình điều chế sét hữu từ bentonit CTAB 3.1.2.1 Quy trình điều chế sét hữu từ bentonit Bình Thuận ... amoni hữu sét hữu từ bentonit CTAB 3.1.1.1 Ảnh hưởng tỷ lệ cation amoni hữu /bentonit Tỷ lệ CTAB /bentonit sử dụng việc điều chế sét hữu yếu tố quan trọng Tỷ lệ nhỏ dẫn đến hàm lượng hữu sản ... thích hợp 1.2.3 Các phương pháp điều chế sét hữu [32,33,38…] Quá trình tổng hợp sét hữu dựa chế phản ứng mà khoáng sét có với hợp chất hữu Để điều chế sét hữu cơ, người ta thường dùng hai phương...
 • 97
 • 743
 • 3

Nghiên cứu quá trình điều chế sét hữu từ bentonit dodexylamin

Nghiên cứu quá trình điều chế sét hữu cơ từ bentonit và dodexylamin
... khoáng sét thờng đợc sử dụng tác nhân hữu tác nhân vô cơ, có nhiều công trình bién tính khoáng bentonite, sử dụng tác nhân hữu Sét chứa chất hữu (nanoclay hữu cơ) đợc nhà khoa học nghiên cứu khoảng ... tỏch, chế trơng nở phân tán chúng dung môi hữu cha đợc hiểu rõ Sét hữu gọi sét a dầu sản phẩm phản ứng trao đổi ion kim loại nh Na+, Ca++ nằm phiến sét với muối amin bậc Sét hữu đợc điều chế từ sét ... tử hữu xếp thành lớp Có thể minh hoạ định hớng xếp phần tử hữu phân cực không gian hai phiéu sét nh hình 12: Sét Sét Sét Sét Sét Sét Hình12: Sự định hớng xếp phân tử hữu không gian hai lớp sét...
 • 65
 • 351
 • 0

nghiên cứu về bentonit điều chế sét hữu từ bentonit ở việt nam

nghiên cứu về bentonit và điều chế sét hữu cơ từ bentonit ở việt nam
... báo cáo này, chúng nghiên cứu ứng dụng sét bentonit (Bent) đầu làm nguyên liệu đầu để điều chế sét hữu cơ, sét hữu viết tắt Bent -hữu 2.1.1 Xử lý sét thô: Quá trình điều chế sét tinh gồm nhiều ... dùng sét hữu tạo màng để định hướng cho trình tách nước khỏi ancol Để đóng góp phần nhỏ vào việc nghiên cứu bentonit điều chế sét hữu từ bentonit Việt Nam, báo cáo trình bày kết khảo sát trình chế ... cation hữu vào bentonit thấp Vì yếu tố thứ hai mà tiến hành khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ huyền phù, từ tìm nhiệt độ thích hợp cho trình điều chế sét hữu từ bentonit CTAB Các mẫu sét hữu điều chế...
 • 24
 • 339
 • 4

Nghiên cứu điều chế ứng dụng than hoạt tính từ tre để hấp phụ dung môi hữu

Nghiên cứu điều chế và ứng dụng than hoạt tính từ tre để hấp phụ dung môi hữu cơ
... Thạc sĩ Khoa học Môi trờng 12 Nguyễn Văn Sơn a (mmol/g) a (mmol/g) Nghiên cứu điều chế ứng dụng than hoạt tính từ tre để hấp phụ dung môi hữu 2 Hấp phụ Giải hấp (a ) Hấp phụ Giải hấp P/Ps (b ) P/Ps ... Nghiên cứu điều chế ứng dụng than hoạt tính từ tre để hấp phụ dung môi hữu ng vi g cng (thnh phn to nờn g) Than sn xut t tre cú b mt riờng ln tng ng vi than g v tc hp ph cao + Tre l loi ... 2.5 Luận văn Thạc sĩ Khoa học Môi trờng 35 Nguyễn Văn Sơn a (mmol/g) Nghiên cứu điều chế ứng dụng than hoạt tính từ tre để hấp phụ dung môi hữu as Hấp phụ Giải hấp a0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 P/Ps...
 • 73
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: điều chế sét hữu cơdieu che set huu conghiên cứu điều chế thuóc haina điều trị viêm gan b mạn hoạt đồng từ cà gai leonghien cuu dieu che com phanghiên cứu điều chế một số phức nội dùng trong thức ăn chăn nuôinghiên cứu điều chế vật liệu bentonit biến tính lantan ứng dụng xử lý phốtpho trong môi trường nướcnghiên cứu điều kiện địa kỹ thuật phục vụ thiết kế và thi công hố đào sâulê thúy 12 2012 nghiên cứu khả năng thu hồi gelatin từ da phế thải và khả năng áp dụng công nghệ này ở việt namnghiên cứu hạn chế hiện tượng xì mủ bên trong trái và nâng cao năng suất tráinghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ bùn thải nhà máy chế biến và đóng hộp thủy sản hương giang tỉnh kiên giang bằng mô hình hiếú khí thụ động kết hợp xáo trộnnghiên cứu sản xuất phân hữu cơ từ phế thải thủy sảnnghien cuu điều khien tốc độ động cơ một chiều kích từ độc lậptừ những điều nghiên cứu được ở trên ta có các cơ hội kinh doanh saunghiên cứu của trần thị minh hương từ 1997 1999 không có đối tượng là bệnh nhi vì lúc đó viện huyết học truyền máu còn nằm trong bệnh viện bạch mai nên các bệnh nhi được điều trị tại khoa nhinghiên cứu điêu khắc cổ truyềnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 48. Quả