NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM điện CÔNG NGHỆ 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ chế tạo máy 1

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ chế tạo máy 1
... nguyên công a nguyên công b nguyên công c nguyên công d nguyên công Đáp Án: b 13 Với chi tiết hình 1, yêu cầu độ bóng mặt A Rz = 0,32 có nguyên công a 1nguyên công b nguyên công c nguyên công d ... nguyên công c nguyên công d nguyên công Đáp Án: b 17 Để gia công chi tiết hình ta thực lần gá a lần gá b lần gá c lần gá d lần gá 80 12 0 14 0 Hình 12 ∅22 ∅30 Đáp Án: c 18 Trong trường hợp gia công ... ĐỒ GÁ 12 1.Tài liệu ban đầu để thiết kế đồ gá: a.Bản vẽ chi tiết gia công, sổ tay công nghệ, sổ tay đồ gá b Bản vẽ chi tiết gia công, sản lượng hàng năm, chế độ cắt 18 c.Bản vẽ chi tiết gia công, ...
 • 31
 • 7,070
 • 93

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM (1)

ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tư tưởng HCM (1)
... Miến Câu 11 tưởng cụ Nguyễn Sinh Sắc có ảnh hưởng định đến tưởng xây dựng nhà nước dân, dân, dân Hồ Chí Minh? a) Thương yêu người nghèo b) Lòng yêu nước c) Lòng căm thù bọn xâm lược d) tưởng ... lại được” Bác nói câu năm nào? a) Năm 1945 b) Năm 1948 c) Năm 1960 d) Năm 1941 Câu 67 “Những tưởng dân tộc chân phong trào công nhân tưởng quốc tế chân chính” Ai nói câu http://www.facebook.com/DethiNEU ... http://www.facebook.com/DethiNEU Câu Trong sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh, sở quan trọng nhất? a) Cơ sở khách quan b) Cơ sở chủ quan c) Cơ sở quan trọng d) Không xác định Câu Trong tiền đề lý lụận hình thành tưởng...
 • 104
 • 13,544
 • 118

NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn học CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy

NGÂN HÀNG câu hỏi TRẮC NGHIỆM môn học CÔNG NGHỆ CHẾ tạo máy
... vẽ chi tiết gia công, sản lượng hàng năm, chế độ cắt 18 c.Bản vẽ chi tiết gia công, sản lượng hàng năm, sổ tay công nghệ, sổ tay đồ gá, bảng thiết bị, chế độ cắt, sơ đồ nguyên công thiết kế đồ ... hợp d Câu b c Đáp Án: d 45 Công dụng đồ gá a Nâng cao độ xác gia công, tăng suất, tăng khả công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc b Nâng cao độ xác gia công, tăng suất, tăng khả công nghệ, cải ... xuất hàng loạt c.Sản xuất hàng loạt lớn hàng khối d Cả a, b c Đáp án: a CHƯƠNG VI: THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO ĐỒ GÁ 121.Tài liệu ban đầu để thiết kế đồ gá: a.Bản vẽ chi tiết gia công, sổ tay công nghệ, ...
 • 31
 • 1,339
 • 12

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY I potx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY I potx
... SimpoTRƯỜNG Đ I HỌC Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com PDF Merge and CÔNG NGHIỆP TP HCM TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ NGÂN HÀNG CÂU H I TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY ... nhanh: a Tiết kiệm vật liệu, th i gian, giảm giá thành chế tạo sản phẩm b Tiết kiệm th i gian chi phí cho việc thiết kế chế tạo đồ gá c Có tính động, linh hoạt sản xuất d Tiết kiệm th i gian chi phí ... nguyên công a Chi tiết gia công phức tạp, có máy móc chuyên dùng b Khi gia công chi tiết đơn giản, có maý móc chuyên dùng c Khi chi tiết đơn giản, có máy móc tổ hợp d Khi chi tiết gia công phức...
 • 37
 • 542
 • 5

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY I pptx

NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM MÔN HỌC: CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY I pptx
... a.Tiết kiệm vật liệu, th i gian, giảm giá thành chế tạo sản phẩm 15 b Tiết kiệm th i gian chi phí cho việc thiết kế chế tạo đồ gá c.Có tính động, linh hoạt sản xuất d Tiết kiệm th i gian chi phí ... nguyên công a Chi tiết gia công phức tạp, có máy móc chuyên dùng b Khi gia công chi tiết đơn giản, có maý móc chuyên dùng c Khi chi tiết đơn giản, có máy móc tổ hợp d Khi chi tiết gia công phức ... gia công, tăng suất, tăng khả công nghệ, c i thiện i u kiện làm việc, giảm căng thẳng cho công nhân d Nâng cao độ xác gia công, tăng suất, tăng khả công nghệ, c i thiện i u kiện làm việc, giúp...
 • 37
 • 609
 • 5

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Học phần thủy khí_Môn công nghệ nhiệt-lạnh pptx

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm: Học phần thủy khí_Môn công nghệ nhiệt-lạnh pptx
... HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM Biểu mẫu 3b KHOA: CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC BỘ MƠN: BỘ MƠN CƠNG NGHỆ NHIỆT - LẠNH Tên học phần: Thủy khí Mã học phần: 1132020 Số ĐVHT: 03 Trình độ đào tạo: Đại học quy A - NGÂN ... Hiểu kiến Có khả vận Câu hỏi nhiều lưa chọn thức học mục dụng linh hoạt trường hợp cụ thể, giải tốn có liên quan đến vấn đề Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương tt Câu hỏi đáp án Các lực sau ... tục dòng lưu chất Mức độ Hiểu kiến Có khả vận Câu hỏi –sai thức học mục dụng vào trường hợp cụ thể Ngân hàng câu hỏi đáp án chi tiết chương tt Câu hỏi đáp án Đường dòng trùng với quĩ đạo khi:...
 • 70
 • 398
 • 5

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương An toàn điện

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương An toàn điện
... vỏ c/ Nên lắp đặt mạng điện ngầm đảm bảo an toàn d/ Cúp cầu dao trước cắm phích điện 16/ Phát biểu sau ? a/ Tất thiết bị điện phải nối đất b/ Điện áp an toàn 220V c/ Dùng điện để rà cá không gây ... điện b/ Hiệu điện hai chân bước vào vùng đất có điện c/ Sự chênh lệch điện hai chân d/ Tất 10/ Người ta bị điện giật : a/ Chạm vào vật mang điện b/ Có điện trở người nhỏ c/ Có dòng điện qua người ... tăng d/ Dòng điện qua người theo đường từ chân sang chân nguy hiểm 15/ Khi sử dụng điện, để đảm bảo an toàn : a/ Luôn mang găng tay b/ Thường xuyên kiểm tra vỏ thiết bị bút thử điện để tránh...
 • 3
 • 4,932
 • 69

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Đo điện

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Đo điện
... a/ Đo điện trở, đo điện áp chiều, đo dòng điện chiều, đo điện áp xoay chiều b/ Đo điện trở, đo điện áp chiều, đo dòng điện xoay chiều, đo điện áp xoay chiều c/ Đo điện trở, đo điện tiêu thụ, đo ... Đo điện trở, đo điện tiêu thụ, đo dòng điện chiều, đo điện áp xoay chiều d/ Đo điện trở, đo điện áp chiều, đo công suất, đo điện áp xoay chiều 13/ Muốn đo điện áp xoay chiều ta điều chỉnh đồng ... 23/ Để phép đo dòng điện xác thì: a/ Điện trở ampe kế phải nhỏ b/ Điện trở ampe kế phải lớn c/ Điện trở vôn kế phải nhỏ d/ Điện trở vôn kế phải lớn 24/ Để phép đo điện áp xác thì: a/ Điện trở ampe...
 • 3
 • 537
 • 17

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Động cơ điện

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Động cơ điện
... hiệu suất động 19/ Chọn phát biểu sai? a/ Động làm việc với dòng điện xoay chiều gọi động điện xoay chiều b/ Động điện làm việc với dòng điện chiều gọi động điện chiều c/ Động đồng động điện có ... dòng điện dây quấn c/ Đảo chiều dòng điện dây quấn dây quấn phụ d/ Đảo chiều phích cắm điện (dùng cấp điện cho động cơ) 21/ Trong động điện pha có dây quấn phụ nối tiếp với tụ điện học, thì: a/ Điện ... dụng là: a/ Động điện xoay chiều b/ Động điện chiều c/ Cả a, b d/ Cả a, b sai 23/ Vòng chập động điện pha dùng để: a/ Làm cho động tự khởi động b/ Làm cho dòng điện cuộn dây dòng điện cảm ứng...
 • 3
 • 1,784
 • 16

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Mạng điện sinh hoạt

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm chương Mạng điện sinh hoạt
... c/ Mạng điện chiều d/ Mạng điện xoay chiều ba pha 14/ Điện áp định mức mạng điện nhà nước ta : a/ Điện áp pha định mức 220V b/ Điện áp dây định mức 220V c/ Điện áp pha định mức 110V d/ Điện ... Cầu chì khí cụ điện dùng để : a/ Đóng cắt mạch điện có dòng điện lớn b/ Đóng cắt mạch điện có dòng điện nhỏ c/ Bảo vệ mạch điện có cố chập mạch hay tải xảy d/ Đưa điện tới đồ dùng điện 16/ Cỡ dây ... điện 16/ Cỡ dây chảy cầu chì chọn tuỳ theo : a/ Điện áp mạng điện b/ Cường độ dòng điện sử dụng mạch điện c/ Cả a, b d/ Cả a, b sai 17/ Cầu chì khí cụ điện mắc : a/ Nối tiếp với phụ tải dây trung...
 • 3
 • 650
 • 5

xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý liệu học với sự hỗ trỡ của công nghệ thông tin

xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn vật lý liệu học với sự hỗ trỡ của công nghệ thông tin
... dựng ngân hàng câu hỏi TNKQ thiết kế phần mềm dùng KTĐG môn Vật liệu học 10 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN MÔN VẬT LIỆU HỌC Căn vào quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi ... khoa học có giá trị để chế tạo công cụ KTĐG môn học Vật liệu học Người nghiên cứu mạnh dạn lựa chọn đề tài: Xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm khách quan môn Vật liệu học với hỗ trợ công nghệ ... tốt thuyết trắc nghiệm, kiến thức công nghệ thông tin để xây dựng ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thiết kế phần mềm quản ngân hàng câu hỏi thi trắc nghiệm từ đề soạn sẵn - Đã cụ thể hóa lý...
 • 40
 • 350
 • 0

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
... nước công 86 công nghiệp công nghệ thông tin phát triển sản phẩm công tăng giá trị nguồn tài phẩm công nghệ thông nghiệp công nghệ thông quyền nghệ thông tin nguyên thông tin tin tin Sở Thông tin ... công nghệ thông tin cấp chứng Bộ Thông tin Truyền 12 công nghệ thông tin, việc công nhận Bộ Giáo dục Đào tạo thông chứng công nghệ thông tin tổ chức nước sử dụng Việt Nam Bộ Thông tin Truyền thông ... ngành công 78 Bộ Giáo dục Đào tạo nghệ cho đội ngũ nhân lực công nghiệp công nghệ thông tin; cấp chứng công nghệ thông tin? Phương án Bộ Thông tin Truyền thông Khi thực đầu tư phát triển công nghiệp...
 • 30
 • 1,226
 • 9

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
... định chức năng, nhiệm 14 vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn, cấu tổ chức Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn có tổ chức nghiệp? Có tổ chức Có tổ chức Có tổ chức Thông ... trình xây Nông nghiệp Phát triển nông thôn Hướng dẫn thực Bộ Các xã địa lưới chợ nông 27 dựng nông thôn tiêu chí quốc gia nông thôn quy định tiêu chí chợ đạt bàn nông thôn thôn UBND địa chuẩn áp ... 5 Theo Thông tư liên tịch số 61/2008/TTLT-BNN-BNV ngày 15/5/2008 Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bộ Nội vụ; Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn chịu đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp...
 • 54
 • 1,855
 • 21

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành DU LỊCH

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức chuyên ngành DU LỊCH
... cầu du lịch, yếu thành các khu du lịch, khu du lịch, điểm du lịch, tố để hình thành các điểm du lịch, tuyến du tuyến du lịch, đô thị du khu du lịch, điểm du lịch, lịch, đô thị du lịch lịch ... vụ du lịch khu du lịch, điểm du Kinh doanh dịch vụ du Kinh doanh dịch vụ du lịch, đô thị du lịch bao gồm lịch khu du lịch, lịch khu du lịch, kinh doanh lữ hành, lưu trú điểm du lịch, đô thị du ... thực chức tra Tổ chức hoạt động chuyên ngành du lịch Thanh tra du lịch quy Thanh tra du lịch thực tra chuyên ngành Thanh tra du lịch thực Tổ chức hoạt động 19 định theo Luật chức tra chuyên du lịch...
 • 37
 • 1,101
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điện tử công suấtngân hàng câu hỏi trắc nghiệm điện tử viễn thôngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chứcngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức hà nội 2014ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức năm 2014ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức 2014ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm thi công chức tiêu chuẩn đo lường chất lượng chuyên ngành quản lý chất lượng sản phẩmngân hàng câu hỏi trắc nghiệm dien tu co banngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa học lớp 10ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 11ngan hang cau hoi trac nghiem tin hoc lop 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn sinh học 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học lớp 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tin học lớp 10câu hỏi trắc nghiệm môn công nghệ 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học