LÝ THUYẾT và các câu hỏi HOÁ hữu cơ THƯỜNG gặp

Hệ thống thuyết bài tập về Hóa Hữu – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)

Hệ thống lý thuyết và bài tập về Hóa Hữu cơ – Phần dẫn xuất Hiđrocacbon (Hết chương trình Hữu cơ)
... ging glucoz C SACCAROZ MANTOZ I Trng thỏi TN v tớnh cht vt 1/- Trng thỏi t nhiờn Cú nhiu mớa, c ci ng, qu tht nt 2/- Tớnh cht vt -Trng thỏi kt tinh rn, tinh th khụng mu -Tan nhiu nc, tan ... kh nng m vũng) D TINH BT I Trng thỏi t nhiờn v t.C vt 1/- Trng thỏi t nhiờn TB cú nhiu thc vt, nht l cỏc sp ca ng cc 2/- Tớnh cht vt -L cht rn m.trng khụng tan tong nc lnh -Trong nc núng ... hc Hu c phn E XENLULOZ I Trng thỏi t nhiờn- T.C vt 1/ Trng thỏi t nhiờn Cú nhiu thc vt ch yu l mt s cõy : bụng, ay, gai 2/ Tớnh cht vt - L cht rn mu trng khụng b núng chy - Hoỏ than nhit...
 • 64
 • 2,047
 • 8

Bộ 37 câu hỏi về thuyết 15 câu hỏi về bài tập ông thi thuế thu nhập doanh nghiệp

Bộ 37 câu hỏi về lý thuyết và 15 câu hỏi về bài tập ông thi thuế thu nhập doanh nghiệp
... doanh nghiệp a Lợi nhuận trước thu doanh nghiệp thu suất b Thu nhập tính thu thu suất c Doanh thu kỳ tính thu doanh nghiệp thu suất d Thu nhập ròng doanh nghiệp thu suất Câu 31 Doanh nghiệp ... dịch vụ Câu : Giá tính thu TTĐB hàng nhập thu c diện chịu thu tiêu thụ đặc biệt : a Giá tính thu nhập b Giá tính thu nhập + thu nhập c Giá tính thu nhập + thu nhập + thu GTGT Câu : Điều ... Câu 12 Doanh nghiệp không tính vào chi phí trừ xác định thu nhập chịu thu khoản chi đây: a Thu tiêu thụ đặc biệt b Thu xuất nhập c Thu thu nhập doanh nghiệp Câu 13 Doanh nghiệp tính vào chi...
 • 150
 • 597
 • 0

ly thuyet va pp giai toan axit huu co

ly thuyet va pp giai toan axit huu co
... axit axit oxalic hay etandioic CH2 =CH-COOH axit acrylic hay propenoic CH2=C(CH3)-COOH axit metacrylic CH3-(CH2)7-CH=CH-(CH2)7-COOH axit oleic (có dầu mỡ động thực vật) CH3-(CH2)16 -COOH axit ... = nCO2 HD giải: a) nCO2 = 44 18 ⇒ hai axit axit đơn chức no mạch hở (kết câu 24) CT chung hai axit CnH2nO2 ®èt CnH2nO2 →nCO + nH2O  nhçn hỵp 0,1 = ⇒ n = 1, nCO2 n 0,15 Vậy CTPT HCOOH CH3COOH ... CT (COOH)2: axit oxalic VD3 : Trung hòa a mol axit hữu X cần 2a mol NaOH Đốt cháy hồn tồn thể tích axit X thu hai thể tích khí CO2 (cùng điều kiện) CTPT X là: HD giải: CTTQ X R(COOH)x R(COOH)x...
 • 7
 • 465
 • 17

HỆ THỐNG THUYẾT BÀI TẬP LTDH HOA VO CO PHAN 2

HỆ THỐNG LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP LTDH HOA VO CO PHAN 2
... trng) Fe3+ + 1e Fe2+ Fe3+ + 3e Fe t0 Fe2O3 + 2Al Al2O3 + 2Fe 2FeCl3 + Fe 3FeCl2 Cu + 2FeCl3 CuCl2 + 2FeCl2 2FeCl3 + H2S 2FeCl2 + 2HCl + S$vng 2FeCl3 + 2HI 2FeCl2 + 2HCl + I2 i vi Oxit v hidroxit ... loi trờn c Pp lm mm - PP kt ta t0 Vớ d: Ca(HCO3 )2 CaCO3 + CO2 + H2O Ca(HCO3) + Ca(OH )2 2CaCO3 + 2H2O Ca2+ + CO3 2- CaCO3 3Ca2+ + 2PO43- Ca3(PO4 )2 - PP trao i ion Mui Sunfat a Nhúm IA Tt ... D cht BT 50 Cho cỏc phn ng sau: [HKII-07] (1) CaCO3 + H2O + CO2 Ca(HCO3 )2, (2) CaO + CO2 CaCO3 CaCO3 + H2O + CO2 (3) Ca(HCO3 )2 t CaO + CO (4) CaCO3 Phn ng gii thớch s hỡnh thnh thch nh hang...
 • 30
 • 608
 • 3

thuyết các bài tập dao động học

Lý thuyết và các bài tập dao động cơ học
... m1 dao động với chu kỳ 1,2s , treo vào vật m dao động với chu kỳ 1,6s tìm chu kỳ dao động treo đồng thời m1 m2 vào lò xo? 5.Một lò xo thẳng đứng VTCB giãn 0.8cm,lấy g = 10m/s2 tìm chu kỳ dao động ... m2 vào lò xo độ cứng k = 40N/m thời gian định m thực 20 dao động, m2 thực 10 dao động, treo hai vật vào lò xo chu kỳ dao động hệ π /2 s tìm khối lượng hai vật? Khi gắn vật m = 0,4kg vào lò xo dao ... dao động với chu kỳ 1s, gắn vào vật m dao động với chu kỳ 0,5s tìm m2? 12 GV: Trịnh Hồng Trung Khi treo vật nặng 81kg vào lò xo tần số dao động điều hòa 10Hz , thêm vào vật 9g tần số dao động...
 • 24
 • 518
 • 1

thuyết các dạng bài tập sóng

Lý thuyết và các dạng bài tập sóng cơ
... M cách nguồn 17/6 bớc sóng thời điểm 1,5T có li độ u = - 2cm Tính biên độ sóng b Một ngời nhận thấy khoảng cách hai sóng biển liên tiếp 2m thấy 10giây phao nhô lên lần Tính vận tốc truyền sóng ... đại dơng Sau thời gian t = 0,3s, sóng truyền theo chiều dơng đến điểm M cách O khoảng 150cm Coi biên độ sóng không đổi a Xác định bớc sóng sóng b Viết phơng trình sóng M c Xác định li độ M lúc t ... thờm súng c Bài 14: Một sóng ngang lan truyền từ O theo phơng y với tốc độ sóng v = 40cm/s Năng lợng sóng bảo toàn t truyền Dao động O có dạng : u= 4cos ữ cm a Xác định chu kì T bớc sóng b Viết...
 • 36
 • 167
 • 0

câu hỏi hóa hữu thực hành

câu hỏi hóa hữu cơ thực hành
... hóa như: + Oxy hóa hợp chất hữu + Nung cháy hợp chất hữu với kim loại kiềm ( kali natri) Thí nghiệm tìm Carbon hydro: Nguyên tắc Sử dụng pp oxy hóa hợp chất hữu ( Đốt hợp chất hữu với CuO) Để ... tìm chất hữu cơ: - Nguyên tắc chung để định tính nguyên tố hợp chất hữu chuyển nguyên tố thành hợp chất vô tan nước Sau dựa vào phản ứng vô đặc trưng để nhận biết nguyên tố - Những pp vô hóa như: ... nước, chưng cất áp suất áp suất thường… IX Nêu pp để làm tăng độ tinh khiết hợp chất hữu cơ? Trong giáo trình thực tập có pp là: - - Phương pháp kết tinh lại sản phẩm cách đun sản phẩm dung môi...
 • 18
 • 1,362
 • 19

thuyết bài tập tổng hợp hóa hữu

Lý thuyết bài tập tổng hợp hóa hữu cơ
... năm Bài tập tổng hợp Bookgol quà Tài liệu chia làm phần Phần 1: Phần thuyết: Tổng hợp câu hỏi thuyết đa dạng với nhiều ứng dụng thực tế Phần 2: Phần tập: Tổng hợp tập phong phú gồm nhiều tập ... 988 bring about change 22 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Đáp án C Câu 47: Hỗn hợp X gồm BaO, F eO CuO Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch hỗn hợp HCl0, 75M HBr0, 25M vừa đủ ... 20H2 O Tổng hệ số 118 Câu 28: Cho phương trình phản ứng: Mg + HNO3 −−→ Mg(NO3 )2 + NO + N2 O + H2 O bring about change 14 1.2 Bài tập rèn luyện http://bookgol.com/ Nếu tỉ lệ khối hỗn hợp N O...
 • 75
 • 319
 • 0

Những thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) thường gặp trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin

Những lý thuyết giải các bài toán sáng chế (TRIZ) thường gặp trong lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin
... Công Nghệ Thông Tin II Những Nguyên tắc sáng tạo thường gặp Công Nghệ Thông Tin (CNTT) Phân nhỏ (Segmentation): thường áp dụng gặp vấn đề lớn, giải thời điểm Hoặc nhằm tăng hiệu suất giải toán ... Kiếm Kết luận: Với nguyên sáng tạo bản, ta nhìn thấy rõ không riêng lĩnh vực Công Nghệ Thông Tin, lĩnh vực khác hay xác sống ngày dễ dàng nhìn thấy ứng dụng nguyên tắc Những ứng dụng nêu viết ... xác, có lĩnh vực nghiên cứu riêng, phương pháp riêng, ngôn ngữ riêng, công cụ riêng Hạt nhân TRIZ thuật toán giải toán sáng chế Các nguyên tắc sáng tạo (40 nguyên tắc) Altshuler tìm cách phân tích...
 • 21
 • 212
 • 0

các dạng toán hóa thường gặp

các dạng toán hóa vô cơ thường gặp
... mol Dạng 11 : PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TRONG HÓA HỌC Phạm vi áp dụng : toán hỗn hợp cho qua Axit có tính ôxi hóa mạnh sản phẩm khử đem dung dịch cho vào kiềm thu kết tủa, sau nung kết tủa… Hỗn hợp thường ... : ngvuminh249@yahoo.com Đt : 0914449230 GV : Nguyễn Vũ Minh Công thức giải nhanh Hóa Muối (kim lọai phải hóa trị cao nhất) Al, Fe, Cr không tác dụng với H2SO4 HNO3 đặc nguội ncho = ∑ mol ... nhanh Hóa Ta có 2.x = 8.y ⇔ x = 4y , chọn C Câu 60: Cho 3,6 gam Mg tác dụng với dd HNO3 dư sinh 2,24 lít khí X (sp khử đktc) Khí X : A NO B N2O C NO2 D N2 Giải: gọi X độ giảm số ôxi hóa khí...
 • 44
 • 933
 • 2

GIẢI đáp về HNO3 trong chương trình toán trung học phổ thông các cau hỏi thuyết để làm bài tập tốt nhất

GIẢI đáp về HNO3 trong chương trình toán trung học phổ thông và các cau hỏi lý thuyết để làm bài tập tốt nhất
... hợp HNO3 H2SO4 đặc xảy nào? Trả lời: Khi cho hỗn hợp kim loại vào hỗn hợp HNO3 + H2SO4 đặc vấn đề phức tạp: + Về mặt nhiệt động, HNO3 có tính oxi hóa mạnh H2SO4 nên ưu tiên phản ứng Nói cách ... → H[AuCl4] Câu 7: Giải thích hiên tượng thụ động Al, Fe, Cr HNO3 đặc nguội? Trả lời: Khi cho Al, Fe, Cr vào HNO3 đặc nguội chúng không tan, mà bị thụ động hóa, nghĩa sau ngâm HNO3 đặc nguội chúng ... kim loại Do đó, muối tạo thành muối sunfat muối nitrat + Về mặt động học, xảy song song phản ứng: phản ứng kim loại với HNO3 với H2SO4 để tạo đồng thời NO2 SO2 Tuy nhiên, NO3- H+ phản ứng có phần...
 • 2
 • 345
 • 0

thuyết các ví dụ este - lipit - ôn tập hóa

lý thuyết và các ví dụ este - lipit - ôn tập hóa
... NaOH (đun nóng) không phản ứng Na Công thức cấu tạo X1, X2 là: A CH3-COOH, CH3-COO-CH3 B (CH3)2CH-OH, H-COO-CH3 C H-COO-CH3, CH3-COOH D CH3-COOH, H-COO-CH3 Câu 20: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi ... đồng phân hình học) Công thức ba muối là: ≡ A CH2=CH-COONa, HCOONa CH C-COONa B CH3-COONa, HCOONa CH3-CH=CH-COONa ≡ C HCOONa, CH C-COONa CH3-CH2-COONa D CH2=CH-COONa, CH3-CH2-COONa HCOONa ( Trích ... axit thu hỗn hợp không tham gia phản ứng tráng gương CTCT thu gọn este là: A CH3COOCH=CH2 B HCOO-CH=CH-CH3 C CH2=CH-COO-CH3 D HCOO-CH 2- CH=CH2 Hai este đơn chức X Y đồng phân Khi hóa 3,7 gam X ,...
 • 12
 • 481
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: 1000 câu hỏi hóa hữu cơlịch sử tìm ra beri và các câu chuyện hóa học có liên quanlịch sử tìm ra magiê và các câu chuyện hóa học có liên quanlịch sử tìm ra canxi và các câu chuyện hóa học có liên quanlịch sử tìm ra stronti và các câu chuyện hóa học có liên quanlịch sử tìm ra bari và các câu chuyện hóa học có liên quanlịch sử tìm ra rađi và các câu chuyện hóa học có liên quancâu hỏi hóa hữu cơcác câu hỏi trong phỏng vấn thường gặpcác câu hỏi phỏng vấn marketing thường gặpcâu 6 nêu 1 đề tài nghiên cứu thành lập câu hỏi mô hình lý thuyết và các giả thuyết nghiên cứuly thuyet va cac dang bai tap dao dong dieu hoatrên cơ sở phiếu điều tra tác giả tổng hợp lại theo các chỉ tiêu câu hỏi đã được đưa ra và các câu hỏi trả lời trong phiếu điều tra tác giả tiến hành xử lý số liệu bằng phần mềm spsscác câu hỏi hóa phân tíchlý thuyết và kết cấu tàuĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. Quả