DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ

bài giảng dân trong luật quốc tế

bài giảng dân cư trong luật quốc tế
... text] Page DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ Các điều ước quốc tế đa phương: + Người hai quốc tịch nước mà họ mang quốc tịch coi công dân + Không dành bảo hộ ngoại giao cho công dân chống lại quốc gia ... Quyền bảo vệ sức khỏe [Type text] Page 13 DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ Quyền tố tụng dân Vấn đề trú trị luật quốc tế đại: trú trị ( tỵ nạn trị) việc quốc gia cho người bị truy nã đất nước họ ... phục lại quốc tịch cũ cho người lý quốc tịch cũ Thực chất việc có quốc tịch phép trở lại quốc tịch [Type text] Page DÂN CƯ TRONG LUẬT QUỐC TẾ Vấn đề trở lại quốc tịch đặt người trước lý bị quốc tịch...
 • 16
 • 653
 • 1

DÂN TRONG LUẬT QUỐC tế

DÂN cư TRONG LUẬT QUỐC tế
... theo • Quốc tịch vừa mang tính quốc tế, vừa đối tượng điều chỉnh pháp luật quốc gia Trong quan hệ quốc tế, quốc tịch sở để quốc gia tiến hành bảo hộ ngoại giao cho công dân mình; sở để quốc gia ... công dân với quốc gia mà họ mang quốc tịch + Đối với nhà nước, xác lập quốc tịch hành vi thực chủ quyền quốc gia dân họ, vì, mặt pháp lý, quốc tịch để xác định giới hạn thẩm quyền tài phán quốc ... xác định quốc tịch người hai không quốc tịch ♣ Người hai quốc tịch - Hai quốc tịch tình trạng pháp lý người lúc công dân hai quốc gia Nói cách khác, pháp luật hai quốc gia coi người công dân mình,...
 • 12
 • 1,921
 • 13

tóm tắt luận án dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật việt nam

tóm tắt luận án dẫn độ trong luật quốc tế và pháp luật việt nam
... Thứ ba, luận án công trình Việt Nam nghiên cứu so sánh pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam dẫn độ với trọng tâm so sánh quy định dẫn độ ĐƯQT mà Việt Nam ký kết gia nhập với pháp luật Việt Nam với ... mà Việt Nam ký kết, gia nhập pháp luật Việt Nam dẫn độ Dự báo yếu tố liên quan đến dẫn độ Việt Nam làm sở cho việc xây dựng giải pháp góp phần hoàn thiện pháp luật quốc tế pháp luật Việt Nam dẫn ... đề tài: “DẪN ĐỘ TRONG LUẬT QUỐC TẾ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM làm Luận án Tiến sĩ Luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Dẫn độ hình thức hợp tác quốc tế điều chỉnh đồng thời pháp luật quốc tế (các...
 • 27
 • 218
 • 0

Dẫn độ tội phạm trong luật quốc tế và liên hệ thực tiễn việt nam

Dẫn độ tội phạm trong luật quốc tế và liên hệ thực tiễn việt nam
... hoạt động dẫn độ tội phạm Về chủ thể thực hoạt động dẫn độ tội phạm: Các quốc gia độc lập có chủ quyền chủ thể chủ yếu Luật quốc tế, đồng thời chủ thể tham gia vào hoạt động dẫn độ tội phạm Trong ... độ, dẫn độ lại, cảnh); Quy định chi phí dẫn độ tội phạm Những quy định dẫn độ tội phạm điều ước quốc tế Việt Nam số quốc gia nêu thể tương thích với quy định pháp luật quốc tế dẫn độ tội phạm ... quốc tế dẫn độ tội phạm quy định pháp luật Việt Nam vấn đề Đề tài nghiên cứu hợp tác dẫn độ tội phạm sở tìm hiểu điều ước quốc tế đa phương, song phương pháp luật số quốc gia dẫn độ tội phạm Trong...
 • 13
 • 1,124
 • 3

Dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế và liên hệ thực tiễn Việt Nam Luận văn ThS. Luật

Dẫn độ tội phạm trong Luật quốc tế và liên hệ thực tiễn Việt Nam Luận văn ThS. Luật
... động dẫn độ Trong thực tiễn quan hệ quốc tế, có nhiều quan điểm khác loại tội phạm (tội phạm quốc tế, tội phạm có tính chất quốc tế, tội phạm hình chung…) Khi tiến hành hoạt động dẫn độ tội phạm, ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI KHOA LUẬT HÀ THANH HOÀ DẪN ĐỘ TỘI PHẠM TRONG LUẬT QUỐC TẾ VÀ LIÊN HỆ THỰC TIỄN VIỆT NAM Chuyên ngành: Luật quốc tế Mã số: 60 38 60 LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Người hướng dẫn ... dẫn độ tội phạm; - Luận văn hệ thống làm rõ vấn đề pháp lý pháp luật Việt Nam dẫn đô tội phạm; - Luận văn đề xuất số giải pháp hoàn thiện pháp luật Việt Nam dẫn độ tội phạm Kết cấu luận văn Ngoài...
 • 138
 • 1,077
 • 4

bảo hộ công dân trong luật quốc tế và pháp luật việt nammột số vấn đề lí luận và thực tiễn

bảo hộ công dân trong luật quốc tế và pháp luật việt nammột số vấn đề lí luận và thực tiễn
... Bảo hộ công dân luật quốc tế pháp luật Việt Nam-một số vấn đề luận thực tiễn sở pháp quan trọng để quốc gia liên quan vào bảo hộ công dân 2.2 Pháp luật Việt Nam vấn đề bảo hộ công dân 2.2.1 ... Bảo hộ công dân luật quốc tế pháp luật Việt Nam-một số vấn đề luận thực tiễn Phạm vi nghiên cứu Đề tài bảo hộ công dân đề tài rộng, thực tế có nhiều vấn đề liên quan đến hoạt động bảo hộ công ... công dân pháp luật Việt Nam 223 CHƯƠNG PHÁP LUẬT VỀ VẤN ĐỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN, THỰC TIỄN VẤN ĐỀ BẢO HỘ CÔNG DÂN TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM 26 2.1 Bảo hộ công dân quy định pháp luật quốc tế ...
 • 58
 • 1,029
 • 8

Nguyên tắc dân tộc tự quyết trong luật quốc tế

Nguyên tắc dân tộc tự quyết trong luật quốc tế
... dân tộc sở tôn trọng nguyên tắc bình đẳng chủ quyền dân tộc tự quyết" Như vậy, khái niệm "dân tộc tự quyết" nhắc đến Hiến chương LHQ quyền tự dân tộc theo nghĩa tập hợp sắc tộc quyền tự dân tộc ... quyền tự dân tộc, kiến lập biên giới quốc gia trái với ý muốn dân cư Quyền dân tộc tự vấn đề có ý nghĩa sống dân tộc Nếu quyền dân tộc tự quyền bình đẳng, tự cho dân tộc giới Một dân tộc quyền dân ... “Quyền dân tộc tự có nghĩa quyền phân lập mặt nhà nước dân tộc khỏi tập thể dân tộc khác, có nghĩa thành lập quốc gia dân tộc độc lập” Quyền dân tộc tự nguyên tắc Hiến chương Liên hợp quốc Nguyên tắc...
 • 11
 • 771
 • 2

Quyền thành lập, tham gia công đoàn trong luật quốc tếluật Việt Nam

Quyền thành lập, tham gia công đoàn trong luật quốc tế và luật Việt Nam
... quyền tự công đoàn, nhất, quốc gia thành viên Tổ chức phải đảm bảo cho tất người lao động phải có quyền tham gia, thành lập công đoàn Quyền thành lập, tham gia công đoàn pháp luật Việt Nam Cho ... xử, có quyền tham gia thành lập gia nhập công đoàn để bảo vệ lợi ích cho So sánh với luật Việt Nam, thấy Luật Công đoàn năm 1990 cho phép “người lao động Việt Nam tham gia, thành lập công đoàn ... lao động có quốc tịch Việt Nam thành lập trở thành công đoàn viên Việt Nam Hậu pháp lý là, người lao động nước người quốc tịch lao động Việt Nam tham gia thành lập hay gia nhập công đoàn với người...
 • 5
 • 202
 • 2

VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ THỪA QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC TẾ

VẤN ĐỀ CHUNG VỀ KẾ THỪA QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC TẾ
... đến kế thừa quốc gia:  Sự kế thừa quốc gia kết phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Môn: Luật quốc tế Đề tài: Kế thừa quốc gia  Sự kế thừa quốc gia kết cách mạng xã hội  Sự kế thừa quốc gia ... QUỐC GIA THÀNH MỘT QUỐC GIA Lý thuyết chung kế thừa quốc gia trương hợp nhiều quốc gia thành quốc gia Môn: Luật quốc tế Đề tài: Kế thừa quốc gia Kế thừa quốc gia thành nhiều quốc gia bao gồm có hai ... Quốc gia để lại kế thừa tồn chủ thể luật quốc tế Các quyền nghĩa vụ quốc tế quốc gia để lại kế thừa trì quốc gia kế thừa không ảnh hưởng đến quyền nghĩa vụ quốc tế quốc gia kế thừa Môn: Luật quốc...
 • 50
 • 2,010
 • 5

Khai thác chung trong Luật quốc tế

Khai thác chung trong Luật quốc tế
... BÀI TẬP HỌC KỲ – LUẬT BIỂN QUỐC TẾ HIỆN ĐẠI khai thác chung điều ước quốc tế quốc gia hữu quan phù hợp tuân theo quy định chung Luật Quốc tế Ngoài hai sở quan trọng trên, quốc gia phải xem xét ... thác chung Vai trò khai thác chung Trên thực tế, giải pháp khai thác chung ngày tỏ hiệu ngày quốc gia giới áp dụng Việc hợp tác, khai thác chung vừa làm “loãng” “mềm” hóa xung đột, căng thẳng quốc ... động quốc gia; - Nhu cầu hợp tác khai thác chung Việc hợp tác khai thác chung phải xuất phát từ lợi ích mà quốc gia đạt được, nhu cầu quốc gia, hai điều kiện này, quốc gia không tiến hành khai thác...
 • 4
 • 271
 • 3

Các vùng khai thác chung trong Luật Quốc tế hiện đại

Các vùng khai thác chung trong Luật Quốc tế hiện đại
... mà Luật Biển quốc tế quy định Do đó, nguyên tắc, không chế định vùng khai thác chung vượt quy định chung Luật Quốc tế Trong việc khai thác nguồn tài nguyên khoáng sản khu vực khai thác chung, quốc ... khu vực khai thác chung điều ước quốc tế quốc gia hữu quan phù hợp tuân theo quy định chung Luật Quốc tế Có hai vấn đề cần phải làm rõ vùng khai tác chung phải tuân thủ quy định Luật Quốc tế chúng ... luật áp dụng cho vùng khai thác chung luật nước (luật bên hay luật nước thứ ba luật hỗn hợp bên thoả thuận xây dựng nên) chế độ pháp lý vùng khai thác chung phải tuân thủ quy định Luật Quốc tế...
 • 9
 • 264
 • 4

Khủng bố hàng không trong luật quốc tế hiện đại, thực trạng và giải pháp

Khủng bố hàng không trong luật quốc tế hiện đại, thực trạng và giải pháp
... phạm khủng bố quốc tế Chương 2: Các quy định pháp luật quốc tế chống khủng bố hàng không quốc tế Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu hợp tác quốc tế phòng chống tội phạm khủng bố hàng không ... đề lý luận thực tiễn khủng bố hàng không quốc tế, từ đưa số giải pháp kiến nghị - Đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện quy định pháp luật tội phạm khủng bố nói chung khủng bố hàng không nói ... công bố như: - Nguyễn Long: Pháp luật quốc tế chống khủng bố, số vấn đề lý luận thực tiễn, Hà Nội, 2003 - Công Phương Vũ: Khủng bố quốc tế sở pháp quốc tế ngăn ngừa trừng trị khủng bố quốc tế, ...
 • 14
 • 568
 • 0

Báo cáo " Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 và vấn đề quyền con người trong luật quốc tế " pptx

Báo cáo
... qu c t ch Vi t Nam nm 2008, cú cỏc tạp chí luật học số 6/2009 Tổng quan Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 cn c (phng th c) m t qu c t ch Vi t Nam sau õy: - c thụi qu c t ch Vi t Nam; - B t c qu ... t tạp chí luật học số 6/2009 Tổng quan Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 Nam luụn l ng i b o h cho tr em m i hon c nh t th i i m cú qu c t ch Vi t Nam cho t i th i i m qu c t ch Vi t Nam c a tr ... nm 2008 ó xỏc l p cỏc phng th c cú qu c t ch, c th bao g m: tạp chí luật học số 6/2009 Tổng quan Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 - Do sinh t ng tr ng h p c th ; - c nh p qu c t ch Vi t Nam; ...
 • 8
 • 334
 • 0

đề cương bài giảng lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế

đề cương bài giảng lãnh thổ và biên giới quốc gia trong luật quốc tế
... biờn gii quc gia phc nht l xỏc nh biờn gii quc gia trờn b v xỏc nh biờn gii quc gia trờn bin gia hai quc gia cú chung biờn gii Nguyờn tc ca lut phỏp quc t xõy dng biờn gii quc gia Trong thc tin ... biờn gii quc gia a nh ngha biờn gii quc gia b Cỏc b phn cu thnh biờn gii quc gia c Cỏc kiu biờn gii quc gia Xỏc nh biờn gii quc gia a.Nguyờn tc ca lut phỏp quc t xõy dng biờn gii quc gia b Quỏ trỡnh ... GIA I KHI NIM V CC B PHN CU THNH LNH TH QUC GIA 1.Khỏi nim - Trong khoa hc lut Quc t, quc gia l ch th c bn v ch yu tham gia vo rt nhiu quan h phỏp lý Quc t rt nhiu lnh vc ca i sng xó hi Quc gia...
 • 56
 • 6,070
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: khái quát về dân cư trong luật quốc tếthực tiễn cư trú chính trị trong luật quốc tếquyền dân sự chính trị trong luật quốc tếgiải quyết tranh chấp trong luật quốc tếquyền kinh tế xã hội văn hóa trong luật quốc tếcác biện pháp cưỡng chế trong luật quốc tếchủ thể trong luật quốc tếbiện pháp cưỡng chế trong luật quốc tếhình phạt tử hình trong luật quốc tếtrách nhiệm pháp lý khách quan trong luật quốc tếtrách nhiệm pháp lý trong luật quốc tếcông nhận trong luật quốc tế7 nguyên tắc trong luật quốc tếcá nhân và công ty đa quốc gia các tổ chức phi chính phủ không là chủ thể của luật quốc tếtrò của án lệ trong luật quốc tếThực trạng chăm sóc dinh dưỡng tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình và kết quả can thiệp dinh dưỡng cho người bệnh thận nhân tạo chu kỳHiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có Probiotic, Prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 2536 tháng tuổi.Báo cáo thường niên 2009 (PHẦN II)Hiệu quả của sản phẩm dinh dưỡng có probiotic, prebiotic đến tình trạng dinh dưỡng, miễn dịch, nhiễm khuẩn của trẻ em 25 36 tháng tuổiNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm bình yên tỉnh nam định và hiệu quả một số biện pháp can thiệpNghiên cứu điều kiện lao động, tình trạng sức khỏe bệnh tật của người lao động tại làng nghề tái chế nhôm Bình Yên tỉnh Nam Định và hiệu quả một số biện pháp can thiệp.DE THI TIN HOC HKI KHÓI 3 NH 16-17Nghiên cứu ứng dụng tư liệu viễn thám xác định lượng nước bốc hơi do bức xạ Mặt Trời tại Lưu vực Sông CầuGiao lưu văn hóa Việt Nam Nhật Bản trong hoạt động truyền thông VOV4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016TÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKHƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY GIẶT LỒNG NGANGMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘLĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNđịnh tính vibrio cholerae3.Bao cao HDQT nam 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20166.Bao cao Tai chinh 2016 (KQ2016)7.Bao cao Tai chinh 2017 (KH2017)