Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu, đánh giá rừng phục vụ giảm phát thải do mất rừng và suy thoái rừng

Ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp sinh thái cảnh quan miền núi

Ứng dụng công nghệ GIS trong nghiên cứu đánh giá tổng hợp sinh thái cảnh quan miền núi
... Keywords: GIS, mountainous landscape, landscape structure, adaptive ecological assessment, Sapa district Ứng dụng công nghệ GIS nghiên cứu đánh giá tổng hợp Sinh thái Cảnh quan miền núi (Trường hợp nghiên ... hợp Trong luận án tác giả sử dụng GIS phương pháp chủ đạo để phân tích đánh giá cấu trúc sinh thái cảnh quan miền núi Luận án tổng kết nghiên cứu sinh thái cảnh quan tác giả trước, bước đầu xây ... gian, đánh giá quy hoạch sử dụng cảnh quan miền núi huyện Sa Pa Dựa vào sở liệu GIS, luận án tiến hành phân tích cấu trúc sinh thái cảnh quan miền núi huyện Sa Pa thành lập hệ thống đồ sinh thái cảnh...
 • 136
 • 275
 • 0

Tài liệu Tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn doc

Tài liệu Tiếp cận phương pháp định lượng trong nghiên cứu đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do ô nhiễm môi trường nông nghiệp, nông thôn doc
... nhận diện lượng hóa tác động kinh tế môi trường Tiếp cận theo hướng không phù hợp gây tốn lượng hóa thiệt hại kinh tế cho lĩnh vực, chưa thực phù hợp với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn Nguyên ... vi mức độ chuyên môn nhiễm môi trường không khí đến sức khỏe hóa sản xuất nhằm giảm thiểu thiệt người Magrath W & Arens, 1989 hại kinh tế môi trường đánh giá thiệt hại kinh tế xói mòn đất đến ... sản xuất thiệt hại bao gồm không thoải mái, nông nghiệp, làng nghề nước ta, cách chi phí trực tiếp chi phí hội tiếp cận phương pháp lượng hóa nên liên quan đến ô nhiễm môi trường không dựa...
 • 8
 • 562
 • 6

Ứng dụng viễn thám GIS trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoá

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoá
... tiến hành nghiên cứu đề tài: ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông Chu, huyện Th ờng Xuân, tỉnh Thanh Hoá 1.2 Mục đích, đối t ợng phạm vi nghiên cứu 1.2.1 ... Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.2 Tình hình nghiên cứu ứng dụng viễn thám thay đổi lớp phủ số n ớc giới 10 2.3 Tình hình nghiên cứu ứng dụng viễn thám thay đổi lớp phủ Việt Nam ... vi nghiên cứu nghiên cứu: Đối t ợng nghiên cứu: lớp phủ thực vật Phạm vi nghiên cứu không gian: vùng đầu nguồn sông Chu, huyện Th ờng Xuân, tỉnh Thanh Hoá Phạm vi nghiên cứu thời gian : tháng...
 • 93
 • 1,830
 • 4

ứng dụng viễn thám gis trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện sa pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

ứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện sa pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... & LÊ TÚ ANH ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT TRIỂN CỦA RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN SA PA, TRONG BỐI CẢNH BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU Chuyên ngành: Bản đồ, Viễn thám GIS Mã số: 60440214 ... tồn, phát triển ruộng bậc thang nhằm góp phần vào mục tiêu phát triển bền vững Vì vậy, Đề tài Ứng dụng Viễn thám GIS nghiên cứu phát triển ruộng bậc thang huyện Sa Pa bối cảnh biến đổi khí hậu ... động hậu biến đổi khí hậu .53 CHƢƠNG -ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU RUỘNG BẬC THANG TẠI HUYỆN SAPA 54 3.1 Thành lập đồ trạng ruộng bậc thang khu vực huyện Sa Pa...
 • 77
 • 465
 • 0

Ứng dụng Viễn thám GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu

Ứng dụng Viễn thám và GIS trong nghiên cứu sự phát triển của ruộng bậc thang huyện Sa Pa trong bối cảnh biến đổi khí hậu
... phần vào mục tiêu phát triển bền vững Vì vậy, Đề tài Ứng dụng Viễn thám GIS nghiên cứu phát triển ruộng bậc thang huyện Sa Pa bối cảnh biến đổi khí hậu lựa chọn nghiên cứu Quan điểm nghiên cứu ... trung nghiên cứu biến đổi ruộng bậc thang bối cảnh biến đổi khí hậu công nghệ Viễn thám GIS nhằm đưa sở khoa học phục vụ công tác định hướng sử dụng hợp lý, bảo tồn phát triển bền vững ruộng bậc thang ... bối cảnh biến đổi khí hậu Đề xuất số giải pháp sử dụng hợp lý, bảo tồn phát triển bền vững ruộng bậc thang Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu biến đổi ruộng bậc thang khu vực huyện...
 • 7
 • 173
 • 0

Ứng dụng công nghệ viễn thám GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn ven biển, khu vực thực nghiệm ở cửa ba lạt

Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong nghiên cứu biến động rừng ngập mặn ven biển, khu vực thực nghiệm ở cửa ba lạt
... Trần Thị Trang ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN, KHU VỰC THỰC NGHIỆM CỬA BA LẠT Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám hệ thông tin địa lý ... trạng rừng ngập mặn rừng ngập mặn rừng ngập mặn rừng ngập mặn năm 1984 năm 2001 năm 2006 năm 2013 Bản đồ biến động Bản đồ biến động Bản đồ biến động rừng ngập mặn rừng ngập mặn rừng ngập mặn thời ... nghiêm trọng Xuất phát từ thực tiễn trên, chọn đề tài nghiên cứu: Ứng dụng công nghệ Viễn thám GIS nghiên cứu biến động rừng ngập mặn ven biển, khu vực thực nghiệm cửa Ba Lạt ” làm đề tài luận văn...
 • 113
 • 1,260
 • 12

Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất cửa nam triệu cửa cấm (hải phòng) vùng cửa đáy (nam định ninh bình) trong giai đoạn 1987 2010

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất cửa nam triệu cửa cấm (hải phòng) và vùng cửa đáy (nam định  ninh bình) trong giai đoạn 1987  2010
... Thảo ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT CỬA NAM TRIỆU- CỬA CẤM (HẢI PHÒNG) VÀ VÙNG CỬA ĐÁY (NAM ĐỊNH- NINH BÌNH) TRONG GIAI ĐOẠN 1987- 2010 Chuyên ngành: Bản đồ, viễn thám ... Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất cửa Nam Triệu- Cửa Cấm (Hải Phòng) vùng Cửa Đáy (Nam Định- Ninh Bình) giai đoạn 1987- 2010 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu diễn biến ... biệt biến đổi sử dụng đất vùng đà phát triển công nghiệp với vùng nông nghiệp chiếm ƣu thế, tác giả chọn khu vực nghiên cứu vùng cửa Nam Triệu- Cửa Cấm (Hải Phòng) cửa Đáy (Nam Định- Ninh Bình) GIS...
 • 71
 • 403
 • 1

Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất Cửa Nam Triệu-Cửa Cấm (Hải Phòng) vùng Cửa Đáy (Nam Định - Ninh Bình) trong giai đoạn 1987 - 2010

Ứng dụng viễn thám và GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất Cửa Nam Triệu-Cửa Cấm (Hải Phòng) và vùng Cửa Đáy (Nam Định - Ninh Bình) trong giai đoạn 1987 - 2010
... Cửa Đáy (Nam Định- Ninh Bình) giai đoạn 198 7-2 010 Mục tiêu nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu diễn biến hai vùng cửa sông, cửa Nam Triệu- Cửa Cấm (Hải Phòng) Cửa Đáy (Nam Định- Ninh Bình) sở ứng dụng ... tượng CHƯƠNG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG SỬ DỤNG ĐẤT KHU VỰC CỬA NAM TRIỆU- CỬA CẤM (HẢI PHÒNG) VÀ CỬA ĐÁY (NAM ĐỊNH- NINH BÌNH) BẰNG DỮ LIỆU VIỄN THÁM- GIS 3.1 Mô tả liệu 3.1.1 Mô tả liệu viễn thám: 18 ... giá biến động giai đoạn nghiên cứu Trong khuôn khổ luận văn thạc sĩ mình, tác giả chọn tên đề tài: Ứng dụng viễn thám GIS nghiên cứu biến động sử dụng đất cửa Nam Triệu- Cửa Cấm (Hải Phòng) vùng...
 • 38
 • 258
 • 0

Ứng dụng viễn thám GIS trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình

Ứng dụng viễn thám và GIS trong nghiên cứu phòng chống cháy rừng ở thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
... đất rừng thành phố Đồng Hới - Nhân tố ảnh hưởng đến cháy rừng - Nghiên cứu quy hoạch PCCCR thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài thực thành phố Đồng ... Tôi xin cam đoan đề tài “ Ứng dụng Viễn thám GIS nghiên cứu phòng chống cháy rừng thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình công trình nghiên cứu riêng thân Các số liệu sử dụng luận văn trung thực, ... vùng trọng điểm cháy thông qua ứng dụng viễn thám công nghệ GIS - Kết nghiên cứu đề tài tạo sở xây dựng phương án quy hoạch phòng cháy chữa cháy rừng thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình 2.2 Ý nghĩa...
 • 118
 • 961
 • 9

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM GIS TRONG NGHIÊN cứu BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN, KHU vực THỰC NGHIỆM ở cửa BA lạt

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM và GIS TRONG NGHIÊN cứu BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP mặn VEN BIỂN, KHU vực THỰC NGHIỆM ở cửa BA lạt
... Trần Thị Trang ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VIỄN THÁM VÀ GIS TRONG NGHIÊN CỨU BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN, KHU VỰC THỰC NGHIỆM CỬA BA LẠT Chuyên ngành: Bản đồ viễn thám hệ thông tin địa lý ... biến động rừng ngập mặn thời kì Error! Bookmark not defined CHƢƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ GIS THÀNH LẬP BẢN ĐỒ BIẾN ĐỘNG, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ BIẾN ĐỘNG RỪNG NGẬP MẶN VEN BIỂN BA LẠT THỜI ... phần mềm GIS Error! Bookmark not defined 2.2.3 GIS nghiên cứu biến động RNM Error! Bookmark not defined 2.2.4 Tích hợp tư liệu viễn thám GIS nghiên cứu biến động diện tích rừng ngập mặn ...
 • 15
 • 297
 • 1

ứng dụng viễn thám hệ thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá biến động sử dụng tài nguyên đất ngập nước khu vực cửa sông Hồng

ứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý (GIS) trong đánh giá biến động sử dụng tài nguyên đất ngập nước khu vực cửa sông Hồng
... đề tài "ứng dụng viễn thám hệ thông tin địa (GIS) đánh giá biến động sử dụng tài nguyên đất ngập nớc khu vực cửa sông Hồng" đợc thực nhằm mục đích đánh giá trạng mức độ thay đổi sử dụng đất ... Cây ngập mặn + cỏ 16,968 Ghi : * đối tợng không biến đổi hai thời điểm 3.2.4 Các nguyên nhân gây biến động tài nguyên đất khu vực cửa sông Hồng Sự biến động diện tích tài nguyên đất khu vực ... số liệu biến đổi đồ biểu thị biến động 29 3.2 Kết nghiên cứu 3.2.1 Hiện trạng sử dụng đất khu vực cửa Balạt sông Hồng năm 1992 Để thành lập đợc đồ hiên trạng sử dụng đất khu vực cửa sông Hồng năm...
 • 41
 • 1,091
 • 8

Ứng dụng viễn thám GIS trong xây dựng bản đồ, nông nghiệp, lâm nghiệp

Ứng dụng viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ, nông nghiệp, lâm nghiệp
... đường Giới thiệu GIS Phân tích liệu Chồng xếp đồ Giới thiệu GIS Thể liệu Sử dụng GIS thể liệu nhiều cách khác để phù hợp với mục đích bạn Giới thiệu GIS Sản phẩmdữ liệu Sử dụng GIS đưa sản phẩm ... dung hoat ụng cua mụt GIS Giới thiệu GIS GIS làm gì? Thu thập liệu Lưu trữ liệu Tìm kiếm liệu Phân tích liệu Thể liệu Sản phẩm liệu Giới thiệu GIS Thu thập liệu Tọa độ Bản đồ giấy Dữ liệu ... đưa sản phẩm nhiều dạng khác Internet Bản đồ giấy ảnh Văn Giới thiệu GIS Lợi ích việc sử dụng GIS Toàn cầu hóa liệu Thu thp v qun lý d liu xõy dng bn ca GIS C S D LIU Vector/Raster/Bng Thu thp...
 • 26
 • 4,158
 • 19

Tài liệu Ứng dụng viễn thám GIS trong xây dựng bản đồ doc

Tài liệu Ứng dụng viễn thám và GIS trong xây dựng bản đồ doc
... cua mụt GIS Giới thiệu GIS GIS làm gì? Thu thập liệu Lưu trữ liệu Tìm kiếm liệu Phân tích liệu Thể liệu Sản phẩm liệu Giới thiệu GIS Thu thập liệu Tọa độ Bản đồ giấy Dữ liệu số Dữ liệu thu ... thiệu GIS Sản phẩmdữ liệu Sử dụng GIS đưa sản phẩm nhiều dạng khác Internet Bản đồ giấy ảnh Văn Giới thiệu GIS Lợi ích việc sử dụng GIS Toàn cầu hóa liệu Thu thp v qun lý d liu xõy dng bn ca GIS ... hình Giới thiệu GIS Phân tích liệu Tạo vùng đệm Có đất vùng đệm 1500m từ đường Giới thiệu GIS Phân tích liệu Chồng xếp đồ Giới thiệu GIS Thể liệu Sử dụng GIS thể liệu nhiều cách khác để phù...
 • 26
 • 1,094
 • 8

Ứng dụng viễn thám địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông hồng thời kỳ holoxen hiện đại khu vực hà nội

Ứng dụng viễn thám và địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng sông hồng thời kỳ holoxen và hiện đại khu vực hà nội
... nên bề mặt địa hình đồng Bắc Bộ CHƢƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ ĐỊA CHẤT TRONG NGHIÊN CỨU SỰ DỊCH CHUYỂN LÒNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ HOLOCEN VÀ HIỆN ĐẠI KHU VỰC HÀ NỘI 3.1 Sông Hồng hình thành đồng châu ... tài: Ứng dụng viễn thám địa chất nghiên cứu dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen đại khu vực Nội để làm luận văn cho Mục tiêu đề tài - Ứng dụng phương pháp viễn thám phương pháp địa chất ... thành phố Nội Chương Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu dịch chuyển lòng sông Hồng Chương Ứng dụng phương pháp viễn thám địa chất xác định dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holocen đại khu...
 • 24
 • 578
 • 1

Báo cáo " Ứng dụng viễn thám địa chất trong nghiên cứu sự dịch chuyển lòng Sông Hồng thời kỳ Halocen hiện đại khu vực Hà Nội " ppt

Báo cáo
... nên bề mặt địa hình đồng Bắc Bộ CHƯƠNG ỨNG DỤNG VIỄN THÁM VÀ ĐỊA CHẤT TRONG NGHIÊN CỨU SỰ DỊCH CHUYỂN LÒNG SÔNG HỒNG THỜI KỲ HOLOCEN VÀ HIỆN ĐẠI KHU VỰC HÀ NỘI 3.1 Sông Hồng hình thành đồng châu ... tài: Ứng dụng viễn thám địa chất nghiên cứu dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holoxen đại khu vực Nội để làm luận văn cho Mục tiêu đề tài - Ứng dụng phương pháp viễn thám phương pháp địa chất ... thành phố Nội Chương Cơ sở lý luận thực tiễn nghiên cứu dịch chuyển lòng sông Hồng Chương Ứng dụng phương pháp viễn thám địa chất xác định dịch chuyển lòng sông Hồng thời kỳ Holocen đại khu...
 • 19
 • 423
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng viễn thám và gis trong nghiên cứu thay đổi lớp phủ thực vật vùng đầu nguồn sông chu huyện thường xuân tỉnh thanh hoáứng dụng viễn thám và gis trong xây dựng bản đồứng dụng viễn thám và gis trongứng dụng viễn thám và gis trong quy hoạchứng dụng viễn thám và gis trong xây dựng bản đồ nông nghiệp lâm nghiệpứng dụng viễn thám và hệ thông tin địa lý gis trong đánh giá biến động sử dụng tài nguyên đất ngập nước khu vực cửa sông hồngung dung vien tham va gis trong nong nghiep va lam nghiep tinh an giangung dung vien tham va gis trong lam nghiepung dung vien tham va gis trong quy hoachứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ chuyên đề phục vụ quản lý tổng hợp đới bờ tỉnh thanh hóaứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ biến động các loại thực phủ địa bàn thành phố huế tỉnh thừa thiên huếứng dụng viễn thám và gis đánh giá tác động của việc chuyển đổi ranh giới quận đến quá trình đô thị hóa khu vực tây hồ hà nộiứng dụng viễn thám và gis thành lập bản đồ thích nghi sử dụng đất nông nghiệp tỉnh an gianứng dụng sinh học phân tử trong nghiên cứu sán lá nhỏứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá môn tin họcPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngBài 60. Động vật quý hiếmbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học