Lễ hội đền thờ mạc đĩnh chi xã nam tân, huyện nam sách, tỉnh hải dương không gian tương tác cộng đồng

Lễ hội đền thờ mạc đĩnh chi nam tân, huyện nam sách, tỉnh hải dương không gian tương tác cộng đồng

Lễ hội đền thờ mạc đĩnh chi xã nam tân, huyện nam sách, tỉnh hải dương không gian tương tác cộng đồng
... KHƠNG GIAN LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI 2.1 Khảo tả di tích đền thờ Mạc Đĩnh Chi Khu di tích Mạc Đĩnh Chi thơn Long Động, Nam Tân, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương bao gồm 03 phận: đền thờ Mạc Đĩnh ... hội tương tác cộng đồng người nơi Lễ hội đề thờ Mạc Đĩnh Chi; - Tìm hiểu mối quan hệ, tương tác di tích liên quan lễ hội đền thờ Mạc Đĩnh Chi; - Nghiên cứu nội dung diễn trình lễ hội đền thờ Mạc ... VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN DỖN HỒNG LỄ HỘI ĐỀN THỜ MẠC ĐĨNH CHI NAM TÂN, HUYỆN NAM SÁCH, TỈNH HẢI DƢƠNG: KHƠNG GIAN TƢƠNG TÁC CỘNG ĐỒNG Chun ngành: Văn...
 • 101
 • 184
 • 0

Danh nhân văn hoá mạc đĩnh chilễ hội đền thờ mạc đĩnh chi trên quê hương nam tân nam sách hải dương

Danh nhân văn hoá mạc đĩnh chi và lễ hội đền thờ mạc đĩnh chi trên quê hương nam tân nam sách  hải dương
... ThS.GVC Vũ Văn Ký TRNG I HC S PHM H NI KHOA NG VN MC TH NHUNG DANH NHN VN HểA MC NH CHI V L HI N TH MC NH CHI TRấN QUấ HNG NAM TN NAM SCH - HI DNG KHO LUN TT NGHIP I HC Chuyờn ngnh: Vit Nam ... Danh nhõn húa Mc nh Chi Chng 3: L hi n th Mc nh Chi trờn quờ hng Nam Tõn - Nam Sỏch - Hi Dng SV: Mạc Thị Nhung 11 K32- Việt Nam học Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.GVC Vũ Văn Ký NI DUNG Chng 1: ... t nc SV: Mạc Thị Nhung 37 K32- Việt Nam học Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS.GVC Vũ Văn Ký Chng 3: L HI N TH MC NH CHI TRấN QUấ HNG NAM TN - NAM SCH - HI DNG 3.1 Khu di tớch n th Mc nh Chi ti quờ...
 • 81
 • 148
 • 0

ảnh hưởng của xuất khẩu lao động tới tình hình sản xuất và đời sống của các hộ gia đình tại Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương

ảnh hưởng của xuất khẩu lao động tới tình hình sản xuất và đời sống của các hộ gia đình tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương
... TẾ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN *** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ẢNH HƯỞNG CỦA XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG ĐẾN TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ ĐỜI SỐNG CÁC HỘ GIA ĐÌNH TẠI XÃ GIA TÂN, HUYỆN GIA LỘC, TỈNH HẢI ... nhóm hộ điều tra 60 4.2.2 Ảnh hưởng xuất lao động đến tình hình sản xuất hộ gia đình 66 4.2.3 Ảnh hưởng xuất lao động đến đời sống hộ gia đình Gia Tân .81 4.3 Đánh giá chung ảnh hưởng ... tình hình sản xuất đời sống hộ gia đình Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá ảnh hưởng xuất lao động đến đời sống tình hình sản xuất kinh...
 • 116
 • 227
 • 1

Tình hình bệnh phân trắng lợn con tại Kim Tân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và xác định hiệu lực của thuốc AMPIDE COLI và COLISTIN- 1200

Tình hình bệnh phân trắng lợn con tại xã Kim Tân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương và xác định hiệu lực của thuốc AMPIDE COLI và COLISTIN- 1200
... mẹ bệnh phân trắng lợn gây thiệt hại không cho ngành chăn nuôi, em tiến hành thực chuyên đề với nội dung: Tình hình bệnh phân trắng lợn Kim Tân huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương xác định hiệu ... nghiên cứu: Tình hình cảm nhiễm phân trắng lợn từ sơ sinh đến cai sữa Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương - Miêu tả triệu chứng - Bệnh tích - Hiệu lực loại thuốc AMPIDE COLI COLISTIN- 1200 điều ... báo cáo: “TÌNH HÌNH BỆNH PHÂN TRẮNG LỢN CON TẠI XÃ KIM TÂN HUYỆN KIM THÀNH TỈNH HẢI DƯƠNG VÀ XÁC ĐỊNH HIỆU LỰC CỦA THUỐC AMPIDE COLI COLISTIN- 1200 NHẬT KÝ THỰC TẬP Họ tên Hệ đào tạo Chuyên...
 • 43
 • 289
 • 0

tìm hiểu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông của hộ nông dân tại nhật tân, huyện gia lộc, tỉnh hải dương

tìm hiểu rủi ro trong sản xuất và tiêu thụ rau vụ đông của hộ nông dân tại xã nhật tân, huyện gia lộc, tỉnh hải dương
... Tìm hiểu rủi ro sản xuất tiêu thụ rau vụ đông hộ nông dân Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương Đề tài nghiên nhằm tìm hiểu, phân tích đánh giá rủi ro sản xuất tiêu thụ rau vụ đông địa phương ... trọng sản xuất vụ đông, từ thực tiễn sản xuất rau vụ đông Nhật Tân, vai trò sản xuất rau vụ đông hộ nông dân, gia tăng rủi ro sản xuất vụ đông năm gần tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu rủi ... bàn Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương có phát triển sản xuất vụ đông từ sớm, phát triển sản xuất vụ đông mang tính chất hàng hoá cao, sản xuất vụ đông hộ nông dân coi vụ sản xuất...
 • 94
 • 810
 • 21

Theo dõi quy trình nuôi dưỡng chăm sóc trên đàn lợn thịt lai giữa Landrac và Duroc tại trang trại Kim Tân Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương

Theo dõi quy trình nuôi dưỡng chăm sóc trên đàn lợn thịt lai giữa Landrac và Duroc tại trang trại Kim Tân xã Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương
... 19/6/2011 3.2 Nội dung thực - Theo dõi quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc đàn lợn thịt lai Landrace Duroc trang trại Kim Tân Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương - Áp dụng quy trình phòng bệnh việc ... HOÀNG THỊ HỒNG PHƯƠNG Tên đề tài: “ Theo dõi quy trình nuôi dưỡng chăm sóc đàn lợn thịt lai Landrac Duroc trang trại Kim Tân Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP ... thực chuyên đề với nội dung: “ Theo dõi quy trình nuôi dưỡng, chăm sóc cho đàn lợn thịt ( ♀Landrace x Duroc) trang trại Kim Tân Kim Tân huyện Kim Thành tỉnh Hải Dương 1.2 Sự cần thiết tiến...
 • 47
 • 280
 • 1

TRÒ DIỄN VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG LỄ HỘI LỒNG TỒNG CỦA NGƯỜI TÀY YÊN LỖ, HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN

TRÒ DIỄN VÀ TRÒ CHƠI DÂN GIAN TRONG LỄ HỘI LỒNG TỒNG CỦA NGƯỜI TÀY XÃ YÊN LỖ, HUYỆN BÌNH GIA, TỈNH LẠNG SƠN
... tế, hội người Tày Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Chương II: Các trò diễn trò chơi dân gian lễ hội Lồng Tồng người Tày Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn Chương III: Giá trị trò ... phần vào việc gìn giữ phát huy tiếng nói dân tộc Tày thông qua trò chơi Mục đích nghiên cứu Tìm hiểu trò diễn, trò chơi dân gian lễ hội Lồng Tồng người Tày Yên Lỗ, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn ... diễn, trò chơi dân gian lễ hội Lồng Tồng người Tày vấn đề đặt CHƯƠNG I NHỮNG NÉT KHÁI QUÁT VỀ ĐỊA LÝ, KINH TẾ, XÃ HỘI CỦA NGƯỜI TÀY XÃ YÊN LỖ, HUYỆN BÌNH GIA,TỈNH LẠNG SƠN 1.1 Vị trí địa lý người...
 • 47
 • 398
 • 2

TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNHHUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG

TÁC ĐỘNG CỦA THU HỒI ĐẤT SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN BIẾN ĐỔI CHỨC NĂNG KINH TẾ CỦA HỘ GIA ĐÌNH Ở HUYỆN NAM SÁCH TỈNH HẢI DƯƠNG
... cạnh tác động việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến biến đổi chức kinh tế hộ gia đình bị thu hồi đất làm sáng tỏ tác động việc thu hồi đất đến biến đổi chức hộ gia đình từ phát huy tác động ... giá tác động việc thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến biến đổi chức kinh tế hộ gia đình Đánh giá tác động tích cực tiêu cực việc thu hồi đất nông nghiệp đến biến đổi chức kinh tế hộ gia đình Biến ... nghiên cứu biến đổi chức gia đình trước tác động thu hồi đất Đề tài nghiên cứu Tác động thu hồi đất sản xuất nông nghiệp đến biến đổi chức kinh tế hộ gia đình huyện Nam Sách tỉnh Hải Dương (nghiên...
 • 22
 • 290
 • 0

Tài liệu Một số yếu tố liên quan đến hành vi tự khám vú tại nhà ở phụ nữ độ tuổi 15 – 49 tại Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương potx

Tài liệu Một số yếu tố liên quan đến hành vi tự khám vú tại nhà ở phụ nữ độ tuổi 15 – 49 tại xã Hưng Đạo, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương potx
... cảm phụ nữ ung thư 3.4 Một số yếu tố liên quan đến hành vi tự khám người phụ nữ Khi tìm hiểu số yếu tố liên quan đến thực hành dự phòng UTV (trong có hành vi tự khám vú) người phụ nữ, sử ... lệ phụ nữ tự khám khác tầng yếu tố (p value < 0,05), OR tính để xác đònh độ lớn mối liên quan Kết phân tích đơn biến cho thấy tỷ lệ phụ nữ tự khám nhà cao nhóm tuổi từ 30 39 40 49, sống ... vi tự khám người phụ nữ 42 Tạp chí Y tế Công cộng, 1.2009, Số 11 (11) Bảng Tỷ suất chênh, khoảng tin cậy giá trò p thể mối liên quan số yếu tố liên quan với hành vi tự khám người phụ nữ Yếu...
 • 6
 • 431
 • 2

Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘI CỦA CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG docx

Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG docx
... trình công nghiệp hóa Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đóng góp cho phát triển bền vững địa phương  Mục tiêu cụ thể • Tìm hiểu thực trạng công nghiệp hóa Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, ... nhiều vấn đề kinh tế, hội môi trường cần giải • Nghiên cứu trình công nghiệp hóa Cẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương góp phần làm phong phú thêm đánh giá tác động trình công nghiệp hóa phát triển Việt ... cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tác động trình công nghiệp hóa đến vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, môi trường hội hộ gia đình Cẩm phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương II CƠ SỞ VẤN ĐỀ...
 • 34
 • 460
 • 0

Nghiên cứu hoạt động thu bảo hiểm hội bắt buộc tại huyện nam sách tỉnh hải dương

Nghiên cứu hoạt động thu bảo hiểm xã hội bắt buộc tại huyện nam sách tỉnh hải dương
... c u t ch c c a B o hi m h i ñ a phương B o hi m h i huy n Nam Sách có v trí, ch c sau: B o hi m h i huy n Nam Sách m t quan tr c thu c B o hi m h i t nh H i Dương ñ t t i huy n, có ... v i huy n Nam Sách, ñã l a ch n ñ tài: “ Nghiên c u ho t ñ ng thu BHXH b t bu c t i huy n Nam Sách t nh H i Dương nh m nghiên c u ñưa nh ng ñ xu t, gi i pháp tăng cư ng ho t ñ ng thu BHXH b ... ho t ñ ng thu BHXH b t bu c ñ a bàn huy n Nam Sách t nh H i Dương 96 K T LU N VÀ KI N NGH 102 Ki n ngh 103 5.1 ð i v i UBND huy n Nam Sách 103 5.2 ð i v i B o hi m h i huy n Nam Sách 103 5.3...
 • 121
 • 176
 • 0

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá tình hình quản lý thu chi BHXH tại BHXH huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương giai đoạn 2003 đến 2010

Chuyên đề tốt nghiệp: Đánh giá tình hình quản lý thu chi BHXH tại BHXH huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương giai đoạn 2003 đến 2010
... đoạn 2003 - 2010 làm chuyên đề tốt nghiệp Chuyên đề viết với mục đích: - Làm rõ công tác thu - chi BHXH quản thu - chi BHXH; - Đánh giá thực trạng công tác quản thu - chi BHXH bắt buộc BHXH ... tỉnh Hải Dương Nhưng tồn công tác cần phải xem xét bàn luận nhiều khía cạnh khác Chính em lựa chọn đề tài: Đánh giá tình hình quản thu - chi BHXH BHXH huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương giai đoạn ... buộc BHXH huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương giai đoạn từ năm 2003 đến 2008; - Đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu công tác quản thu - chi BHXH huyện Ninh Giang thời gian tới Chuyên đề thực thành...
 • 97
 • 319
 • 0

Những thay đổi về kinh tế, văn hóa và hội của dân cư Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương dưới tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất16292820150227

Những thay đổi về kinh tế, văn hóa và xã hội của dân cư xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương dưới tác động của quá trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất16292820150227
... - BÙI LAN CHI NHỮNG THAY ĐỔI VỀ KINH TẾ, VĂN HÓA VÀ XÃ HỘI CỦA DÂN CƢ XÃ CẨM ĐIỀN, HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƢƠNG DƢỚI TÁC ĐỘNG CỦA QUÁ TRÌNH CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ PHÁT TRIỂN ... nông dân Xuất phát từ tình hình thực tiễn Cẩm Điền, mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: Những thay đổi kinh tế, văn hóa hội dân Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương tác động trình ... thay đổi kinh tế, văn hóa hội dân Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dƣơng dƣới tác động trình chuyển đổi mục đích sử dụng đất để phát triển KCN vấn đề phức tạp Đề tài đòi hỏi phải tổng...
 • 184
 • 343
 • 0

XHH044 - Thực trạng nghề nông ở các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Khảo sát địa bàn Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)

XHH044 - Thực trạng nghề nông ở các hộ gia đình vùng ven khu công nghiệp (Khảo sát địa bàn xã Ái Quốc, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương)
... y r ng có khơng s h gia ình v n ti p t c tích c c i theo hư ng u tư vào s n xu t nơng nghi p u tư vào chăn ni gia súc, gia c m, thu s n ây có l hư ng i c a khơng h gia ình nh m thích ng v i ... Vi c d ch v nhà u ng m c lên ngày nhi u ăn g n khu cơng nghi p t o cho gia ình cơng ăn vi c t m th i giai o n khu cơng nghi p i vào ho t ng Nh ng h gia ình ây có i u ki n h thơn khác có ngu n thu ... a h p tác d ch v , b o m t, phân bón, th c ăn chăn ni, thú y… V i nh ng cách nghĩ, cách làm m i, ng quy t ốn, tin tư ng r ng nh ng năm t i ây nơng nghi p Nam Sách nói chung t ng huy n nói...
 • 19
 • 101
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: xã thanh giang huyện thanh miện tỉnh hải dươngxã an đức huyện ninh giang tỉnh hải dươngxã vĩnh hòa huyện ninh giang tỉnh hải dươngkhảo sát và đánh giá hiện trạng chất lượng nước ngầm tại xã văn tố huyện tứ kỳ tỉnh hải dươngbáo cáo tốt nghiệp quy hoạch sử dụng đất đai xã thanh giang huyện thanh miện tỉnh hải dương docnghiên cứu các mối liên kết của các hợp tác xã chăn nuôi lợn thịt trên địa bàn huyện nam sách tỉnh hải dươngđánh giá tình hình quản lý thu chi bhxh tại bhxh huyện ninh giang tỉnh hải dương giai đoạn 2003 2010lễ hội lồng tồng của dân tộc tày nùng ở huyện cao lộc tỉnh lạng sơnbảo hiểm xã hội huyện cẩm giàng tỉnh hải dươngvai trò của phụ nữ nông thôn trong phát triển kinh tế hộ gia đình tại xã hoàng tung huyện hòa an tỉnh cao bằngmột số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trƣờng mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơmột số biện pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ 5 – 6 tuổi trường mẫu giáo minh tân xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai qua tổ chức hoạt động đọc thơnghiên cứu xây dựng định mức tiêu hao điện năng của các trạm bơm tưới do khối hợp tác xã quản lý tại huyện gia lộc tỉnh hải dươngđịa chỉ xã nhân mỹ huyện lý nhân tỉnh hà namcác xã huyện ninh giang tỉnh hải dương2. Mẫu sơ yếu lí lịch So yeu ly lich (1)Tìm số trung bình cộngHai đường thẳng song songkế hoạch chuyên môn sử 12 PPCT Sử 12Giáo án lịch sử nâng cao lớp 11Giáo án tiếng anh 12skkn một số giải pháp giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua dạy học môn tiếng việt lớp 4 trong chương trình VNENMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp mộtNghiên cứu hệ thống giao thông thông minh và thử nghiệm hệ thống Telematics car (LV thạc sĩ)Kĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Triển khai công nghệ Gpon trong mạng Lao telecom tại thủ đô Viêng Chăn (LV thạc sĩ)Quy hoạch mạng truy nhập vô tuyến 4g cho Mobifone Hà Nội (tt)Down load CV i s 1254 (1)Vai trò của nhà nước trong phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ ở việt namĐịnh tuyến trong mạng tùy biến di động (tt)Cải thiện hiệu năng mạng cảm biến không dây thông qua tiếp cận xuyên lớp mac và giao thức định tuyến (LV thạc sĩ)Nghiên cứu các kỹ thuật quét của sâu mạng và các phương pháp phát hiện (LV thạc sĩ)Đề thi HK1 năm 2006 2007 ban cơ bản KHTNNghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (tt)Giáo án 10 nâng cao HK2