Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG docx

34 652 0

Daniel Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 111,496 tài liệu

  • Loading ...
1/34 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 05/03/2014, 20:20

TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾHỘI CỦA CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG Le Thi Xuan NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU 1.1. Vấn đề nghiên cứu 1.2. Mục đích nghiên cứu 1.3. Phạm vi nghiên cứu II. CƠ SỞ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1. Địa bàn nghiên cứu 4.2. Ảnh hưởng của công nghiệp hóa tới kinh tế hội Cẩm Phúc V. KIẾN NGHỊ NỘI DUNG I. GIỚI THIỆU 1.1. Vấn đề nghiên cứu • Thực tiễn kinh tế thế giới cho thấy, tất cả các nước phát triển đều đã trải qua quá trình công nghiệp hóa • Là một quốc gia đang phát triển với 70.3 % (2009) dân số sống ở nông thôn và 58% (2009) lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, Việt Nam coi công nghiệp hóa là môt trong những giải pháp quan trọng hàng đầu để phát triển đất nước • Công nghiệp hóa ở Việt Nam dẫn đến nhiều thay đổi tích cực đồng thời cũng làm xuất hiện nhiều vấn đề kinh tế, hội và môi trường cần giải quyết. • Nghiên cứu quá trình công nghiệp hóaCẩm Phúc, Cẩm Giàng, Hải Dương sẽ góp phần làm phong phú thêm những đánh giá về tác động của quá trình công nghiệp hóa đối với sự phát triển của Việt Nam hiện nay . Mục tiêu chung Mục tiêu của nghiên cứu là chỉ rõ những mặt tích cực và tồn tại của quá trình công nghiệp hóa tại Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, đóng góp cho sự phát triển bền vững của địa phương  Mục tiêu cụ thể • Tìm hiểu thực trạng công nghiệp hóa tại Cẩm Phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương • Đánh giá những ảnh hưởng tích cực và tiêu cực của công nghiệp hóa tới đời sống của các hộ gia đình • Đưa ra một số gợi ý (đề xuất) đối với quá trình công nghiệp hóa của Cẩm Phúc I.GIỚI THIỆU 1.2 Mục tiêu nghiên cứu I. GIỚI THIỆU 1.2 Mục tiêu nghiên cứu  Công nghiệp hóaCẩm phúc hiện nay đang diễn ra như thế nào?  Công nghiệp hóa ảnh hưởng như thế nào đến đời sống của các hộ gia đình ở Cẩm phúc?  Phải làm gì để giải quyết những mặt tiêu cực góp phần nâng cao hiệu quả của quá trình công nghiệp hóacẩm phúc? I.GIỚI THIỆU 1.3 Câu hỏi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu tác động của quá trình công nghiệp hóa đến các vấn đề lao động, việc làm, thu nhập, môi trường và xã hội của các hộ gia đình tại Cẩm phúc, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương. I. GIỚI THIỆU 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1. Khái niệm công nghiệp hóa Năm 1963 tổ chức phát triển công nghiệp của Liên hợp quốc (UNIDO) đã đưa ra khái niệm quy ước về công nghiệp hóa: CNH là một quá trình phát triển kinh tế, trong đó một bộ phận nguồn lực ngày càng tăng của đất nước được huy động để phát triển một cơ cấu kinh tế đa ngành với công nghệ hiện đại. • Đảng cộng sản Việt Nam xác định: Công nghiệp hóa là quá trình chuyển đổi cơ bản toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và quản lý kinh tế hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng một cách phổ biến lao động cùng với công nghệ, phương tiện và phương pháp tiên tiến hiện đại dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ ….để tạo ra năng suất lao động cao. II. CƠ SỞ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 2. Tác động của công nghiệp hóa - Thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao thu nhập - Thúc đẩy chuyển dich cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. - Công nghiệp hóa gắn với quá trình đô thị hóa và tăng trưởng nhanh của dân số - Quá trình đô thị hóa lại gắn với sự xuất hiện của một số vấn đề: thiếu nhà ở; sự bất bình đẳng và nếu tăng trưởng chậm, nghèo đói ngày càng tồi tệ, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm, tội phạm, … II. CƠ SỞ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 3.Một số mô hình công nghiệp hóa trên thế giới. - Mô hình công nghiệp hóa cổ điển(XVIII-XIX) • Mô hình công nghiệp hóa thay thế nhập khẩu(50 -60 ở các nước đang phát triển Châu Á, Phi, Mỹ la tinh) Mô hình công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu(70 của thế kỷ XX, là một số nền kinh tế Đông Á như: Hàn Quốc, Đài Loan, Hồng Công, Singapo và một số nước châu mỹ la tinh như: Mehico, Braxin, Achentina, Chile… ) Mô hình công nghiệp hóa hỗn hợp theo hướng hội nhập quốc tế II. CƠ SỞ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 4. Chính sách công nghiệp hóa ở Việt Nam  Công nghiêp hóa trước chính sách đổi mới  Công nghiêp hóa trước chính sách đổi mới • Thứ nhất, nhằm tránh nguy cơ tụt hậu công nghiệp hóa ở Việt Nam được xác định là phải gắn liền với hiện đại hóa. • Thứ hai, Công nghiệp hóa được hiểu là quá trình trang bị lại những công cụ thiết bị, phương tiện hiện đại và áp dụng công nghệ tiên tiến cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân, đặc biệt là các ngành quan trọng (trước hết là công nghiệp và dịch vụ) • Thứ ba, Công nghiệp hóa ở Việt Nam găn liền với quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu hội, trước hết là từ cơ cấu kinh tế “nông nghiệpcông nghiệp - dịch vụ” sang cơ cấu kinh tế “công nghiệp - nông nghiệp - dịch vụ” • Thứ tư, Quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam vừa là quá trình xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật vừa là quá trình làm thay đổi các lĩnh vực kinh tế, hội, văn hóa, khoa học. Quá trình công nghiệp hóa tác động đến tới tất cả mọi người, mọi gia đình và mọi lĩnh vực của đời sống hội • Thứ năm, Công nghiệp hóa ở Việt Nam đồng thời là quá trình mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế về các mặt kinh tế - hội, khoa học công nghệ, văn hóa • Thứ sáu, Quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là cải biến hội Việt Nam từ hội truyền thống thành hội hiện đại, phát triển. II. CƠ SỞ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU [...]... sâu Quan sát Điều tra hộ - Các Điều kiện tự nhiên, kinh tế, hội - Lịch sử công nghiệp hóa tại - Tác động của công nghiệp hóa tới: + Kinh tế + hội + Môi trường… - Thiết kế & chọn mẫu Cấu trúc bảng hỏi Phân tích thông tin Viết báo cáo Báo cáo nghiên cứu trước đây - Tài liệu đã xuất bản - Bài báo - Báo cáo hàng năm của Tổng quan về công nghiệp hóa IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Địa bàn nghiên cứu... tông hóa là 90%, có công trình cấp nước sạch … IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.2 Tác động của công nghiệp hóa đến kinh tế, hội Cẩm Phúc 3.2.1 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến cơ cấu đất đai 2000 Tổng diện tích 1 Đất nông nghiệp Năm 2005 2010 591.06 591.06 591.68 363.7 237.73 232.98 Tổng số hộ 2 Phi nông nghiệp 1996 80 2.1 Đất ở 2004 685 2005 316 2.2 đất sản xuất kinh doanh Tổng 1081 2.3 Đất công. .. có tới 80% các hộ gia đình mong muốn được nâng cao trình độ trên tất cả các lĩnh vực từ khoa học kỹ thuật đến kinh tế và văn hóa - Ngoài ra, người dân còn được sử dụng một số dịch vụ công cộng tốt hơn như: đường giao thông thuận tiện, các công trình văn hóa được tôn tạo, thông tin liên lạc nhanh, phúc lợi hội được cải thiện 4.2.7 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến các vấn đề hội. .. dịch vụ như: Karaoke, internet, cafe -Sự gia tăng số lượng công nhân và làm việc theo ca làm cho làng xóm trở nên ồn ào - Âm thanh từ các cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp, phương tiện giao thông… 4.2.6 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến môi trường Table 13: Ý kiến của các hộ điều tra về mức độ tác động của công nghiệp hóa đối với môi trường Chỉ tiêu Ý kiến của các hộ điều tra (%) 1 Môi trường... sản của tập thể và công nhân - Nhiều gia đình, anh em, cha con, hàng xóm tranh chấp, mâu thuẫn cũng vì các khoản tiền đền bù thu hồi đất - 100% số hộ được hỏi cho rằng sự phát triển của các công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp làm ảnh hưởng đến trật tự an ninh hội do lượng công nhân về làm việc quá đông, công nhân lại làm việc theo ca nên xóm làng trở nên ồn ào, mất trật tự 4.2.7 Ảnh hưởng của quá... công cộng (đường, công trình công cộng ) 226.34 353.33 45.98 45.94 358.7 46.54 2.69 146.02 148.15 Bảng 2: Số hộ gia dình bị thu hồi 82.23 83.28 85.3 đất ở Cẩm Phúc qua các năm Bảng 1: Cơ cấu đất đai của Cam Phuc (2000-2010) 4.2.1.Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến cơ cấu đất đai 4.2.1 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến cơ cấu đất đai Bảng 4: Hiện trạng sử dụng đất của các hộ trước... thôn: Lê Xá, Tân Hòa, Cờ Đỏ, Vũ Xá, Phúc A, Phúc B, Phúc Cầu Nằm ở phía Tấy Nằm ở phía tây huyện Cam Giang, tỉnh Hai Duong, có vị trí địa lý ở giữa vùng tam giác trọng điểm kinh tế phía bắc: Ha Noi – Hai Phong- Quang Ninh Hệ thống giao thông của tương đối thuận lợi cả đường bộ, đường sắt và đường thủy Cam phuc có cơ sở hạ tầng thuận lợi cho việc phát trển kinh tế như 100% số hộ có điện lưới quốc... trường xấu hơn 91.7 4.2.7 Ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa đến các vấn đề hội - Đường giao thông ở các địa phương cũng được hoàn thiện hơn - Khả năng tiếp cận thị trường của người dân được nâng lên -Mức độ nhận thức của người dân cũng có nhiều thay đổi theo chiều hướng tốt hơn, nhất là trong cách nhìn nhận vai trò, vị trí của người phụ nữ nông thôn trong hội hiện nay tăng lên Quan niệm... - 100% các hộ gia đình được điều tra đều cho rằng việc giáo dục con cái trong thời điểm hiện nay là vô cùng khó khăn vì: bố mẹ có trình độ thấp, hàng quán dịch vụ nhiều, con cái hay đua đòi theo bạn bè…bố mẹ không thể kiểm soát được những việc con cái làm 4.2.8 Đánh giá chung ảnh hưởng của công nghiệp hóa đối với địa bàn Cẩm Phúc Kinh tế Chỉ tiêu Tốt Khá hội Trung bình Xấu Tốt Môi trường Trung... thể hoá các chính sách hỗ trợ kinh tế hộ nông dân Đồng thời trong quá trình thực hiện quy hoạch cần tiếp tục chỉnh sửa, bổ sung các chính sách cho phù hợp với tình hình kinh tế của vùng - Đối với hộ nông dân: Các hộ cần nhanh chóng thích ứng với việc các công ty doanh nghiệp, khu công nghiệp được xây dựng ngay trên mảnh đất nông nghiệp của mình mà từ đó tích cực học hỏi kinh nghiệm, tham gia các lớp . TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG Le Thi Xuan NỘI. - Điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội - Lịch sử công nghiệp hóa tại xã - Tác động của công nghiệp hóa tới: + Kinh tế + Xã hội + Môi trường… -
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG docx, Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG docx, Đề tài: TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HÓA TỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI CỦA XÃ CẨM PHÚC HUYỆN CẨM GIÀNG, TỈNH HẢI DƯƠNG docx

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn