Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường ở tỉnh hòa bình hiện nay

Vấn đề giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giáy tỉnh lào cai hiện nay

Vấn đề giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc giáy ở tỉnh lào cai hiện nay
... GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC GIÁY HIỆN NAY 1.1 MỘT SỐ NÉT VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC, BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC GIÁY 1.1.1 Một số nét sắc văn hóa dân tộc Để hiểu sắc văn hoá dân tộc trước ... Lào Cai 49 2.2 THỰC TRẠNG VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC GIÁY LÀO CAI HIỆN NAY VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 2.2.1 Thực trạng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai ... giữ gìn phát huy tốt sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai giai đoạn Kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung làm sáng tỏ lý luận sắc văn hóa vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai...
 • 107
 • 644
 • 1

TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG MẶT TÍCH CỰC TIÊU CỰC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC GIỮ GÌN PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC

TOÀN CẦU HÓA - NHỮNG MẶT TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC, ẢNH HƯỞNG CỦA NÓ ĐẾN VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC
... HIV - AIDS Toàn cầu hóa ảnh hưởng đến việc giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc Như phân tích, toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến lĩnh vực có văn hóa, đặc biệt Việt Nam, dân tộc văn hóa ... thù phát huy hiệu đấu tranh mang sắc, truyền thống dân tộc Văn hóa - Dân tộc hai phạm trù khác có liên hệ chặt chẽ, mật thiết với khác dân tộc khác văn hóa Bản sắc dân tộc thể tập trung sắc văn ... khuyến khích mở cửa tự xã hộii lục địa” (1) Từ cho thấy nguy đặt mối đe dọa thách thức lớn việc bảo vệ, giữ gìn phát triển sắc văn hóa dân tộc Những nguy cơ, thách thức toàn cầu hóa văn hóa dân...
 • 9
 • 7,918
 • 50

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa kinh bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc dân

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa kinh bắc trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc dân
... cứu khoa học, viết vùng văn hóa Bắc Ninh - Kinh Bắc, văn hiến Kinh Bắc Tuy nhiên, vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ – đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế chưa nhà nghiên cứu ... hướng biến đổi sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời, đề xuất số giải pháp kiến nghị nhằm giữ gìn phát huy sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ (chương 3) ... sắc văn hóa Kinh Bắc với mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế xu hướng biến đổi sắc văn hóa Kinh Bắc thời kỳ tiếp tục đẩy mạnh mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế; làm rõ sở lý luận thực tiễn việc giữ...
 • 12
 • 776
 • 1

LUẬN VĂN: Vấn đề giữ gỡn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giáy Tỉnh Lào Cai hiện nay pptx

LUẬN VĂN: Vấn đề giữ gỡn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Giáy ở Tỉnh Lào Cai hiện nay pptx
... giữ gìn phát huy tốt sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai giai đoạn Kết nghiên cứu luận văn góp phần bổ sung làm sáng tỏ lý luận sắc văn hóa vấn đề giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giáy Lào Cai ... huy sắc văn hóa dân tộc Giáy 1.1 Một số nét sắc văn hóa dân tộc, sắc văn hóa dân tộc Giáy 1.1.1 Một số nét sắc văn hóa dân tộc Để hiểu sắc văn hoá dân tộc trước tiên phải tìm hiểu khái niệm văn ... trường, mở rộng hội nhập quốc tế giao lưu văn hóa nay, điều không ảnh hưởng đến sắc văn hóa dân tộc Đặc biệt sắc văn hóa dân tộc thiểu số Lào Cai dân tộc Giáy Việc giữ gìn sắc văn hoá dân tộc chuyện...
 • 91
 • 498
 • 2

báo cáo khoa học 'giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu'

báo cáo khoa học 'giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc việt nam trong thời kỳ hội nhập toàn cầu'
... kinh tế – xã hội b Bản sắc văn hoá dân tộc gì? Bản sắc văn hoá dân tộc sắc thái gốc, đường nét, màu sắc riêng biệt trộn lẫn văn hoá Bản sắc dân tộc làm nên cốt lõi vững giúp cho văn hoá giữ tính ... mạo bị tiêu diệt văn hoá Việt Nam Giữ gìn sắc văn hoá dân tộc Việt Nam thời kỳ hội nhập toàn cầu Suốt chiều dài lịch sử dựng nước giữ nước sắc thái văn hoá dân tộc Việt Nam kết tinh đậm riêng biệt, ... tham gia hội nhập không sống tiện nghi mà phát triển văn hoá dân tộc Việt Nam ngày tiên tiến, đại đậm đà sắc dân tộc Để hoà vào trình độ phát triển giới giữ gìn sắc văn hoá dân tộc cần phát huy giá...
 • 4
 • 644
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "GIỮ GÌN PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ CÁC DÂN TỘC TÂY NGUYÊN TRƯỚC BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁ" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... phần vào hành trang văn hoá dân tộc trình hội nhập quốc tế Dưới đạo Đảng Nhà nước, công tác bảo tồn phát huy giá trị văn hoá tiêu biểu dân tộc bảo tồn phát triển văn hoá dân tộc thiểu số Tây Nguyên ... kinh tế, văn hoá xã hội Tây Nguyên cần phải tiếp tục giải thời gian đến, đáng ý lĩnh vực văn hoá Câu hỏi đặt trình hội nhập toàn cầu hoá, làm để giữ gìn phát huy giá trị văn hóa dân tộc Tây Nguyên? ... giao lưu văn hoá tuần lễ văn hoá, liên hoan văn hoá địa phương khu vực - Thứ ba: Giữ gìn phát huy giá trị văn hoá truyền thống dân tộc Tây Nguyên không công việc cấp quyền mà đồng thuận dân tộc theo...
 • 6
 • 461
 • 2

Báo cáo khoa học: "Giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước ta hiện nay" ppsx

Báo cáo khoa học:
... giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá - đại hoá nớc ta phát huy sức mạnh văn hoá dân tộc thực có tác dụng to lớn Đảng Nhà nớc đề nhiều chủ trơng phát triển văn hoá, phát huy ... hội đất nớc Giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc thời kỳ công nghiệp hoá, đại Trên tảng sắc văn hoá dân tộc để tiếp nhận tinh hoa văn hoá mục tiêu quan trọng nghiệp cách mạng nớc ta Thực thắng ... nghĩa, đạo lí mạnh văn hoá dân tộc Việt Nam dân tộc ta 2.1 Trong lĩnh vực kinh tế Sức mạnh văn hoá dân tộc Việt Nam Phát triển kinh tế thị trờng, đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá theo định hớng...
 • 7
 • 504
 • 4

Báo cáo khoa học: "Một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc trong giai đoạn hiện nay" doc

Báo cáo khoa học:
... vụ giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam mối quan hệ với việc phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, sở giữ gìn phát huy có hiệu Ba là, giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Việt Nam giai ... hiểu sắc văn hoá dân tộc trớc ảnh hởng xu hội nhập toàn cầu, để tránh lệch lạc trình giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc đa số giải pháp nhằm nâng cao việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc ... sắc văn hoá dân tộc v sắc văn hoá dân tộc Việt Nam Bản sắc văn hoá dân tộc sắc thái gốc đờng nét, màu sắc riêng biệt trộn lẫn văn hoá Bản sắc dân tộc làm nên cốt lõi vững giúp cho văn hoá giữ...
 • 6
 • 500
 • 6

Vai trò của đảng bộ huyện kim bôi hòa bình đối với việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ đổi mới

Vai trò của đảng bộ huyện kim bôi  hòa bình đối với việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc mường trong thời kỳ đổi mới
... đạo Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC 1.1 Cơ sở lý luận việc giữ gìn phát ... Chương 1: Cơ sở khoa học việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Chương 2: Vai trò Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường thời kỳ đổi Chương 3: Những giải ... Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường Đối tượng phạm vi nghiên cứu đề tài Đối tượng nghiên cứu Vai trò Đảng huy n Kim Bôi - Hòa Bình việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Mường...
 • 67
 • 486
 • 3

Công tác giáo dục xây dựng giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Hà

Công tác giáo dục xây dựng giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trong trường Phổ thông dân tộc nội trú Bắc Hà
... nghi m công tác giáo d c xây d ng gi gìn phát huy b n s c v n hóa dân t c nhà tr ng n m h c 2010 - 2011 I.2 Tình hình nghiên c u I.2.1 V lý lu n: Công tác giáo d c xây d ng gi gìn phát huy b ... ph thông dân t c n i trú công tác giáo d c SKKN 2010 - 2011 Th Thái - Hi u tr ng PTDT N i trú THCS&THPT B c xây d ng gi gìn phát huy b n s c v n hóa dân t c m t nhi m v quan trong nhà tr ... THCS&THPT B c I PH N M U I.1 Tính c n thi t c a công tác giáo d c xây d ng gi gìn phát huy b n s c v n hóa dân t c tr ng Ph thông dân t c n i trú Trung h c c s Trung h c ph thông huy n B c Hi n...
 • 11
 • 296
 • 3

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi việt nam trở thành thành viên của WTO

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc khi việt nam trở thành thành viên của WTO
... trở thành thành viên WTO 2.1 Tầm quan trọng việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc trình phát triển dân tộc Theo nghĩa Hán - Việt cốt xương, ... hóa dân tộc biểu sống động cốt cách dân tộc qua bao thăng trầm lịch sử Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc giữ gìn cốt cách dân tộc Cốt cách dân tộc coi "chất", "bộ gien" dân tộc giữ gìn sắc văn hóa dân ... mạnh, Việt Nam không chịu thấp kém" so với dân tộc khác Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc tiếp tục phát huy tính sáng tạo dân tộc trình hội nhập quốc tế Giữ gìn sắc văn hóa dân tộc hướng tới văn hóa dân...
 • 27
 • 551
 • 0

Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk hiện nay

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay
... HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK HIỆN NAY 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 3.1.1 Giữ gìn phát ... khái niệm sắc văn hóa dân tộc sắc văn hóa dân tộc Việt Nam; biểu đặc thù sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nhân ... TRẠNG GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK TRONG NHỮNG NĂM QUA 2.1 KHÁI QUÁT CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐỐI VỚI VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM Ở...
 • 27
 • 437
 • 1

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC: Giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam tỉnh đắk lắk hiện nay

LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc việt nam ở tỉnh đắk lắk hiện nay
... thù sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk; quan điểm Đảng Cộng sản Việt Nam giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc; nhân tố tác động việc giữ gìn phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk ... việc giữ gìn, phát huy sắc văn hóa dân tộc Việt Nam tỉnh Đắk Lắk 124 KẾT LUẬN CHƯƠNG 130 Chương PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP GIỮ GÌN, PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK ... DÂN TỘC VIỆT NAM TỈNH ĐẮK LẮK 1.1 QUAN NIỆM VỀ BẢN SẮC VĂN HÓA DÂN TỘC VÀ BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC VIỆT NAM 1.1.1 Quan niệm văn hóa sắc văn hóa dân tộc Về khái niệm văn hóa Văn hóa lựa chọn...
 • 224
 • 431
 • 1

thực trạng của việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại xa hồng thái - huyện na hang - tỉnh tuyên quang

thực trạng của việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc tại xa hồng thái - huyện na hang - tỉnh tuyên quang
... Minh với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc 17 CHƯƠNG .19 THỰC TRẠNG CỦA VIỆC GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC TẠI XÃ HỒNG THÁI - HUY N NA HANG - TỈNH TUYÊN QUANG ... Chí Minh với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc - Nghiên cứu thực trạng việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc Hồng Thái - huy n Na Hang - tỉnh Tuyên Quang - Đề xuất giải pháp, kiến ... sau: - Chương Lý luận Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc - Chương Thực trạng việc giữ gìn phát huy sắc văn hoá dân tộc xẫ Hồng Thái - Huy n Na Hang...
 • 45
 • 624
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghị luận lam gi de giu gin và phat huy ban sac van hoa dan tocde tai nghien cu tu tuong ho chi minh ve van hoa va y nghia doi voi viec giu gin va phat huy ban sac van hoa viet nam hien naygiữ gìn và phát huy bản sắc văn hóagiu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc la phai la phai lam gisang kien kinh nghiem giu gin va phat huy ban sac van hoa dan toc trong giang day mi thuat o truong tieu hocvai trò của sinh viên trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcniên luận vai trò báo chí giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộcniên luận vai trò củtộca báo chí trong việc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dângắn phát triển con người hiện đại với giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộcde xuat cac bien phap va giai phap chinh sach phat trien kien truc vn theo quan diem giu gin va phat huy ban sac dan tocgiữ gìn và phát huy bản sắc dân tộcthực trạng việc giử gìn và phát huy bản sắc dân tộc khoa sư phạmskkn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộcdinh huong phat trien kien truc vn theo qun diem giu gin va phat huy ban sac dan tocluận văn tốt nghiệp ngành sp giáo dục công dân công tác giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc khmer ở tỉnh hậu giang hiện nay – thực trạng và giải phápĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả