Giải bài tập trang 50 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp và năng suất cây trồng

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật

Giải bài tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11: Quang hợp ở thực vật
... sáng chuyển hoá thành lượng hoá học ATP NADPH II Giải tập trang 39 SGK Sinh học lớp 11 Câu Quang hợp thực vật ? Viết phương trình quang hợp tổng quát Trả lời: Quang hợp xanh trình lượng ánh sáng ... tố quang hợp bên trong) bào quan quang hợp Câu Nêu thành phần hệ sắc tố quang hợp xanh chức chúng Trả lời: Diệp lục carôtenoit Diệp lục gồm diệp lục a diệp lục b Diệp lục sắc tố chủ yếu quang hợp, ... nước Phương trình tổng quái quang hợp: 6CO2 + 12H2O -—> C6H12O6 + 6O2 + 6H2O Câu 2.Vì quang hợp có vai trò định sống Trái Đất ? Trả lời: Vì sản phẩm quang hợp nguồn khởi nguyên cung cấp thức ăn,...
 • 3
 • 288
 • 0

Giải bài tập trang 14 SGK sinh học lớp 11 vận chuyển các chất trong cây

Giải bài tập trang 14 SGK sinh học lớp 11 vận chuyển các chất trong cây
... văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí II Đáp án lời giải tập trang 14 SGK Sinh học lớp 11 Bài Chứng minh cấu tạo cấu mạch gỗ thích nghi với chức vận chuyển nước ion khoáng từ rễ lên lá? Trả lời: Mạch ... di chuyển bên Các ống xếp sít loại (quản bào - quản bào, mạch ống - mạch ống) hay khác loại (quản bào - mạch ống) theo cách lỗ bên ống sít khớp với lỗ bên ống bên cạnh, đảm bảo cho dòng vận chuyển ... vận chuyển bên liên tục số ống bị hư hỏng hay bị tắc đường cho dòng vận chuyển ngang Bài Động lực giúp dòng nước ion khoáng di chuyển từ rễ lên gỗ cao lớn hàng chục mét? Trả lời: Áp suất rể (động...
 • 2
 • 298
 • 0

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát hơi nước

Giải bài tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11: Thoát hơi nước
... phủ, gọi thoát nước qua cutin VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí - Cấu trúc tham gia vào trình thoát nước khí khổng cutin II Giải tập trang 19 SGK Sinh học lớp 11 Bài Vì bóng ... độ thoát nước cao loài - Mặt đoạn khí khổng có thoát nước chứng thực trình thoát nước xảy không qua đường khí khổng Bởi vì, nước khuếch tán qua lớp biểu bì chưa bị lớp cutin dày che phủ, gọi thoát ... miễn phí Cân nước tưới tiêu hợp lý cho - Cân nước tính so sánh lượng nước rễ hút vào (A) lượng nước thoát (B) + Khi A = B: Mô đủ nước phát triển bình thường + Khi A > B: Mô thừa nước phát triển...
 • 3
 • 264
 • 0

Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng

Giải bài tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11: Vai trò của các nguyên tố khoáng
... dưỡng khoáng thiết yếu Trả lời: - Khái quát vai trò nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu: + Các nguyên tố đại lượng thành phần đại nguyên tử tế bào (prôtêin, axit nuclêic lipit ) có vai trò cấu ... môi trường Trả lời: Bón phân với liều lượng tối ưu bảo đảm cho sinh trưởng tốt mà không gây ô nhiễm môi trưởng III Giải tập trang 24 SGK Sinh học lớp 11 Bài Vì cần phải bón phân với liều lượng hợp ... thống keo chất nguyên sinh + Các nguyên tố vi lượng thành phần hầu hết enzim, hoạt hóa enzim… Câu 3: Dựa vào hình 4.3 rút nhận xét liều lượng phân bón hợp lí để đảm bảo cho sinh trưởng tốt mà không...
 • 3
 • 466
 • 0

Giải bài 1,2,3 SGK trang 50 Sinh 11: Quang hợp năng suất cây trồng

Giải bài 1,2,3 SGK trang 50 Sinh 11: Quang hợp và năng suất cây trồng
... quả, củ, ) Bài 3: (SGK Sinh 11 Quang hợp suất trồng) Nêu biện pháp tăng suất trồng thông qua điều khiển quang hợp? Đáp án hướng dẫn giải 3: – Tăng diện tích – Tăng cường độ quang hợp – Tăng ... hướng dẫn giải 3: – Tăng diện tích – Tăng cường độ quang hợp – Tăng hệ số kinh tế Bài tiếp: Giải 1,2,3, 4 trang 55 SGK Sinh 11 : Hô hấp thực vật ...
 • 2
 • 275
 • 0

Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG pptx

Sinh học 11 - Bài 11 : QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG pptx
... I QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NẮNGUẤT CÂY TRỒNG * Hoạt động Học sinh nghiên cứu mục I Sau nêu khái niệm sinh học liên quan : +Cường độ quang hợp -Quang hợp tạo 9 0-9 5% chất khô +năng suất sinh học +Năng ... +Năng suất kinh tế ? nói quang hợp định -5 -1 0% chất dinh dưỡng khoáng suất trồng Học sinh : nêu có quang hợp tạo chất hữu Giáo viên : cho học sinh quan sát hình 11. 1 ? dự vào khái niệm, em tính suất ... suất học sinh, suất kinh tế hướng dương ? Giáo viên : Gọi học sinh lên tính II.TĂNG NĂNG SUẤT CÂY Giáo viên : Giữa suất trồng TRỒNG THÔNG QUA SỰ ĐIỀU quang hợp có mối liên hệ phụ thuộc vào TIẾT QUANG...
 • 5
 • 5,734
 • 16

bài giảng sinh học 11 bài 11 quang hợp năng suất cây trồng

bài giảng sinh học 11 bài 11 quang hợp và năng suất cây trồng
... biệt suất sinh học suất kinh tế? I Quang hợp định suất trồng Năng suất sinh học Năng suất kinh tế Quan sát hình vẽ kết hợp nghiên cứu mục I SGK, phân biệt suất sinh học suất kinh tế? I .QUANG HỢP ... lấy từ trồng? suất động quang hợp CAM NĂNG SUẤT CAO LÚA CHỊU HẠN NĂNG SUẤT CAO I .QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Năng suất sinh học Năng suất kinh tế Quan sát hình vẽ kết hợp nghiên cứu ... Câu 1: Quang hợp định phần trăm suất trồng? A Quang hợp định 80 – 85% suất trồng B Quang hợp định 70 – 75% suất trồng C Quang hợp định 60 – 65% suất trồng D Quang hợp định 90 – 95% suất trồng...
 • 25
 • 610
 • 0

bai 11: quang hop va nang suat cay trong

bai 11: quang hop va nang suat cay trong
... vào đâu mà có? trình quang hợp xanh Người ta chứng minh tổng số chất khô quang hợp tạo chiếm 90%– 95% tổng lượng chất khô thực vật  Vậy quang hợp có vai  Quang hợp định 90%– Quang hợp định 90%– ... khiển quang hợp NSCT phụ thuộc phần lớn vào hiệu suất trình quang hợp Mà quang hợp lại chịu ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp từ nhân tố môi trường Do II Tăng suất trồng thông qua điều khiển quang ...  Gồm biện pháp: tăng diện tích lá, tăng cường độ quang hợp, tăng hệ số kinh tế  Lá quan quang hợp, có lục lạp chứa hệ sắc Tăng diện tích tố quang hợp hấp thu lượng ánh sáng để tổng hợp chất...
 • 4
 • 2,797
 • 28

Bài 11. Quang hợp năng suất cây trồng.

Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng.
... 2) Tên mới: NỘI DUNG BÀI (LƯU BẢNG) I Quang hợp định suất trồng: - Quang hợp định 90-95% suất trồng Bài 11 QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THỜI GIAN 15 phút - Năng suất sinh học tổng lượng ... luận - Lắng nghe - Năng suất trồng phụ thuộc - Lắng nghe vào trình quang hợp, quang hợp chịu ảnh hưởng nhân tố ngoại cảnh Dựa vào ảnh hưởng người điều khiển quang hợp nhằm tăng suất trồng - Tại ... phù hợp) - Nhận xét, kết luận - Lắng nghe thuật chăm sóc phù hợp loài giống trồng Tăng cường độ quang hợp: - Cường độ quang hợp thể hiệu suất hoạt động máy quang hợp - Điều tiết hoạt động quang...
 • 3
 • 159
 • 0

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1

Giải bài tập trang 31 SGK Hóa học lớp 8: Bài luyện tập 1 chương 1
... X va O công thức X2O mà hợp chất nặng H2 31 lần nên lấy hc: H2 = 31) b) Ta có: 2X + O = 62 => X = 23 đvC Vậy X nguyên tố natri (23) Kí hiệu hóa học Na Bài Chép câu sau với đầy đủ cụm từ thích ... nặng phân tử hidro 31 lần a) Tính phân tử khối hợp chất b) Tính nguyên tử khối X, cho biết tên kí hiệu củ nguyên tố (xem bảng trang 42) Hướng dẫn giải 3: a) Hc/ H2 = 2X + O/ = 31 ⇒ Phân tử khối ... dẫn giải 4: a) Những chất tạo nên từ hai nguyên tố hóa học trở lên gọi hợp chất b) Những chất có phân tử gồm nguyên tử loại liên kết với gọi đơn chất c) Đơn chất chất tạo nên từ nguyên tố hóa học...
 • 3
 • 406
 • 0

thuyết trình sinh học -quang hợp năng suất cây trồng

thuyết trình sinh học -quang hợp và năng suất cây trồng
... CAM NĂNG SUẤT CAO LÚA CHỊU HẠN NĂNG SUẤT CAO Năng suất sinh học Năng suất kinh tế Quan sát hình vẽ kết hợp nghiên cứu mục I SGK, phân biệt suất sinh học suất kinh tế? Năng suất sinh học Năng suất ... 1: Quang hợp định phần trăm suất trồng? A Quang hợp định 80 – 85% suất trồng B Quang hợp định 70 – 75% suất trồng C Quang hợp định 60 – 65% suất trồng D Quang hợp định 90 – 95% suất trồng Câu ... QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG + C: 45% C, H, O Phần lớn suất cam, lúa cóchiếm 90 + H: 6,5% nhờ trình củatổng lượng chất -95% ? + O: 42 – 45% khô CAM NĂNG SUẤT CAO LÚA CHỊU HẠN NĂNG SUẤT CAO...
 • 18
 • 1,490
 • 0

thuyết trình sinh học -quang hợp năng suất cây trồng

thuyết trình sinh học -quang hợp và năng suất cây trồng
... khô với 95% suấtvà H2O thông đối suất trồng? qua hoạt động quang hợp CAM NĂNG SUẤT CAO LÚA CHỊU HẠN NĂNG SUẤT CAO I.QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Năng suất sinh học Năng suất kinh tế ... hưởng đến quang hợp thực vật Nêu vai trò nước với quang hợp Tiết 11(bài 11): QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I.QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG II.TĂNG NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG THÔNG QUA ... kết hợp nghiên cứu mục I SGK, phân biệt suất sinh học suất kinh tế? I.QUANG HỢP QUYẾT ĐỊNH NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG Năng suất sinh học Năng suất kinh tế Là tổng lượng chất khô tích luỹ ngày gieo trồng...
 • 18
 • 700
 • 0

thuyết trình sinh học -quang hợp năng suất cây trồng

thuyết trình sinh học -quang hợp và năng suất cây trồng
... trồng II Các biện pháp nâng cao suất trồng thông qua quang hợp Mối quan hệ hoạt động quang hợp suất trồng: Biểu thức tính suất trồng: (Nhitripirovic) Nkt = (FCO2 L Kf Kkt) n Trong đó: Nkt: suất ... quang hợp :gồm cường độ quang hiệu suất quang hợp: L : Diện tích quang hợp :gồm diện tích quang hợp Kf: Hệ số hiệu quang hợp: Kkt: Hệ số kinh tế n: Thời gian hoạt động Thế suất sinh học, suất ... kg sinh khối Trong có 2400 kg Kết luận: Năng suất sinh học (Nsh) = 3000/60= 50 kg/ngày/ha Năng suất kinh tế (Nkt) = 2400/60 = 40 kg/ha/ngày Hệ số kinh tế = 40/50 =0,8 Từ Biểu thức tính suất trồng: ...
 • 22
 • 547
 • 0

thuyết trình sinh học -quang hợp năng suất cây trồng

thuyết trình sinh học -quang hợp và năng suất cây trồng
... hợp I Quang hợp định suất trồng: Quang Quang hợp định như95% hợp định 90% - đến năng suất trồng suất trồng? I Quang hợp định suất trồng: Năng suất sinh học Năng suất kinh tế Phân biệt suất sinh ... mía mủ nhiều phận khác Cây cao su Cây cà rốt hạt Cây cà phê I Quang hợp định suất trồng: II Tăng suất trồng thông qua điều khiển quang hợp: Năng suất trồng phụ thuộc vào trình quang hợp Do ... QUANG HỢP VÀ NĂNG SUẤT CÂY TRỒNG I Quang hợp định suất trồng: II Tăng suất trồng thông qua điều khiển quang hợp: Tăng diện tích lá: Tăng cường độ quang hợp: Tăng hệ số kinh tế: I Quang hợp định suất...
 • 23
 • 873
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: sinh 11 bai 11 quang hop va nang suat cay trongbài 11 quang hợp và năng suất cây trồngbai 11 quang hop va nang suat cay trong giao ansoạn bài 11 quang hợp và năng suất cây trồngbài 11 quang hợp và năng suất cây trồng docxgiáo án bài quang hợp và năng suất cây trồngbai 10 quang hop va nang suat cay trongquang hợp và năng suất cây trồng sinh 11 violetsoạn bài quang hợp và năng suất cây trồngquang hợp và năng suất cây trồng sinh 11bai 10 quang hop va nang suat cay trong nang caobai 11 quang hop va nang xuat cay trong trac nghiemgiải bài tập chương 1 sgk sinh học 12giai bai tap savh gia khoa sinh hoc lop 12giải bài tập chương 2 môn sinh học lớp 12PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao phu gia thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1CHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ