Một số bệnh sinh sản ở lợn rừng nuôi nhốt

Điều tra tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản lợn nái nuôi tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trị

Điều tra tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản ở lợn nái nuôi tại Trung tâm Thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên và thử nghiệm phác đồ điều trị
... "Điều tra tình hình nhiễm số bệnh sinh sản lợn nái nuôi Trung tâm Thực hành thực nghiệm trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thử nghiệm phác đồ điều trị" 1.2 Tính cấp thiết chuyên đề - Phát bệnh, ... "Điều tra tình hình nhiễm số bệnh sinh sản lợn nái nuôi Trung tâm Thực hành thực nghiệm trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên thử nghiệm phác đồ điều trị" Để đạt đợc mục tiêu thân đợc học tập, tìm ... phác đồ so sánh hiệu điều trị 2.2.2 Các tiêu theo dõi - Cơ cấu đàn lợn nái trại - Tình hình nhiễm số bệnh sản khoa lợn nái tri lợn Trung tâm Thực hành - Thực nghiệm Trờng Đại học Nông Lâm Thái Nguyên...
 • 52
 • 2,048
 • 3

Đánh giá tình hình mắc một số bệnh sinh sản lợn nái và phương pháp điều trị bệnh tại trại lợn Tân Thái- Đồng Hỷ- Thái Nguyên.

Đánh giá tình hình mắc một số bệnh sinh sản ở lợn nái và phương pháp điều trị bệnh tại trại lợn Tân Thái- Đồng Hỷ- Thái Nguyên.
... tình hình mắc số bệnh sinh sản lợn nái phương pháp điều trị bệnh trại lợn Tân Thái- Đồng Hỷ- Thái Nguyên" Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh giá tình hình mắc số bệnh sinh sản thường gặp đàn nái ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGÔ VĂN LỰC Tên đề tài “ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN LỢN NÁI VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ BỆNH TẠI TRẠI TÂN THÁI – ĐỒNG HỶTHÁI NGUYÊN” ... giáo hướng dẫn tiếp nhận sở tiến hành thực tập Trại giống lợn Tân Thái - Hóa Thượng - Đồng Hỷ - Thái Nguyên với đề tài: "Đánh giá tình hình mắc số bệnh sinh sản lợn nái phương pháp điều trị bệnh...
 • 68
 • 221
 • 1

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sảnbệnh thường gặp lợn rừng nuôi theo hình thức bán hoang dã tại tỉnh yên bái

Nghiên cứu xác định một số chỉ tiêu sinh trưởng, sinh sản và bệnh thường gặp ở lợn rừng nuôi theo hình thức bán hoang dã tại tỉnh yên bái
... n r ng nuôi theo hình th c bán hoang t i t nh Yên Bái 1.2 M c tiêu nghiên c u Xác ñ nh m t s ch tiêu sinh trư ng c a ñàn l n r ng nuôi theo hình th c bán hoang t i t nh Yên Bái Xác ñ nh ... h c v sinh sinh trư ng, sinh s n, b nh thư ng g p kh thích nghi v i ñi u ki n chăn nuôi theo hình th c bán hoang th c hi n ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh m t s ch tiêu sinh trư ng, sinh s ... Phương th c chăn nuôi Chăn nuôi l n r ng t i t nh Yên Bái có th ñư c chia thành phương th c chăn nuôi ch y u sau: Chăn th hoang dã, bán hoang nuôi nh t Phương th c nuôi chăn th hoang thư ng ñư...
 • 79
 • 280
 • 0

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái ngoại và thử nghiệm một số phác đồ điều trị.
... 2.4.2 Ảnh hưởng yếu tố lứa đẻ đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 51 2.4.3 Ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ chuồng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 53 2.4.4 Ảnh hưởng yếu ... -  - LÒ VĂN SƠN Tên đề tài: “NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỶ LỆ MẮC MỘT SỐ BỆNH SINH SẢNTRÊN ĐÀN LỢN NÁI NGOẠI VÀ THỬ NGHIỆM MỘT SỐ PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ” KHãA LUËN TèT NGHIÖP §¹I HäC ... sinh sản lợn nái ngoại 52 Bảng 2.3: Ảnh hưởng yếu tố nhiệt độ chuồng nuôi đến tỷ lệ mắc bệnh sinh sản lợn nái ngoại 53 Bảng 2.4: Ảnh hưởng yếu tố tháng nuôi đến tỷ lệ mắc...
 • 71
 • 232
 • 0

khảo sát một số bệnh sinh sản trên bõ sữa cần thơ, long an, sóc trăng và lựa chọn phác đồ điều trị hiệu quả

khảo sát một số bệnh sinh sản trên bõ sữa ở cần thơ, long an, sóc trăng và lựa chọn phác đồ điều trị hiệu quả
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ KHOA NÔNG NGHIỆP & SINH HỌC ỨNG DỤNG  LÊ HỮU TRÍ KHẢO SÁT MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRÊN BÕ SỮA CẦN THƠ, LONG AN, SÓC TRĂNG VÀ LỰA CHỌN PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ HIỆU QUẢ Luận văn ... tài: Khảo sát số bệnh sinh sản sữa Long An, Cần Thơ, Sóc Trăng lựa chọn phác đồ điều trị hiệu ” Mục đích đề tài Điều tra tình hình mắc bệnh sinh sản tìm nguyên nhân từ đưa phác đồ điều trị ... phố Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng Qua phân loại bệnh sinh sản bò thử hiệu điều trị số thuốc cho bò bị bệnh sinh sản Tỷ lệ nhiễm bệnh sinh sản sữa số nông hộ trang trại nuôi thành phố Cần Thơ, Long...
 • 89
 • 212
 • 1

Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn lăng trung kiên thuộc xã khánh long, tràng định, lạng sơn và sử dụng một số phác đồ điều trị

Tình hình mắc một số bệnh sinh sản trên đàn lợn nái nuôi tại trại lợn lăng trung kiên thuộc xã khánh long, tràng định, lạng sơn và sử dụng một số phác đồ điều trị
... dõi tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại Lăng Trung Kiên 2.4.2.1 Tình hình chung số bệnh sinh sản trại Để đánh giá tình hình mắc bệnh sinh sản đàn nái nuôi trại Lăng Trung Kiên, ... Trung Kiên thuộc Kháng Long, Tràng Định, Lạng Sơn Tôi tiến hành đề tài: Tình hình mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái nuôi trại lợn Lăng Trung Kiên thuộc Khánh Long, Tràng Định, Lạng Sơn sử dụng ... đàn lợn nái nuôi trại lợn Lăng Trung Kiên thuộc Khánh Long, Tràng Định, Lạng Sơn sử dụng số phác đồ điều trị 17 - Mục tiêu đề tài - Xác định tỷ lệ mắc số bệnh sinh sản đàn lợn nái sinh sản...
 • 59
 • 284
 • 1

Theo dõi tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản của đàn lợn nái tại trại Hà Duy Văn phường Lương Châu thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên và phác đồ điều trị

Theo dõi tình hình nhiễm một số bệnh sinh sản của đàn lợn nái tại trại Hà Duy Văn phường Lương Châu thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên và phác đồ điều trị
... thực tế trên, tiến hành thực đề tài Theo dõi tình hình nhiễm số bệnh sinh sản đàn lợn nái trại Duy Văn - phường Lương Châu - thị Sông Công - tỉnh Thái Nguyên phác đồ điều trị 1.2 Mục tiêu ... THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HOÀNG THỊ HỒNG Tên đề tài: THEO DÕI TÌNH HÌNH NHIỄM MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN CỦA ĐÀN LỢN NÁI TẠI TRẠI HÀ DUY VĂN - PHƢỜNG LƢƠNG CHÂU THỊ XÃ ... Lương Châu - thị Sông Công - tỉnh Thái Nguyên - Thời gian: từ 2/3/2015 - 24/5/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu - Theo dõi tình hình nhiễm số bệnh sinh sản đàn lợn nái - Điều trị số phác đồ so...
 • 58
 • 473
 • 0

Tài liệu Một số bệnh thường gặp lơn mẹ và con pptx

Tài liệu Một số bệnh thường gặp ở lơn mẹ và con pptx
... Chuồng trại ẩm ớt Thức ăn cho lợn mẹ thay đổi đột ngột ! Triệu chứng Bệnh thờng gặp giai đoạn # Giai đoạn sơ sinh Bệnh xảy cấp tính Nớc chảy từ hậu môn ra, màu trắng vàng Toàn thân lạnh nhớt, xù lông, ... Hồng - Tháng 9/2001 V ! - Bệnh lợn ỉa phân trắng Đặc điểm bệnh Lợn sau đẻ đến 21 ngày tuổi thờng hay mắc bệnh tiêu chảy phân trắng, vàng Bệnh gây tiêu chảy, nớc, tỷ lệ chết cao ! Nguyên nhân Do ... tử cung cha mở: dùng tay sát trùng - chụm ngón tay cho vào cổ tử cung nhẹ nhàng mở cổ tử cung theo nhịp co bóp Cũng dùng Oxytoxine tiêm bắp tiêm dới da - Do hẹp âm môn: giải phẫu mở rộng âm môn...
 • 3
 • 580
 • 6

nghiên cứu nồng độ một số hormon sinh sản phụ nữ vô sinh tại thành phố hải phòng

nghiên cứu nồng độ một số hormon sinh sản ở phụ nữ vô sinh tại thành phố hải phòng
... nghiên cứu vấn đề phụ nữ sinh thành phố Hải Phòng, nên tiến hành đề tài Nghiên cứu nồng độ số hormon sinh sản phụ nữ sinh thành phố Hải Phòng với mục tiêu nghiên cứu sau: - Xác định nồng ... Vì vậy, tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu nồng độ hormon sinh sản phụ nữ sinh thành phố Hải Phòng 24 Chương ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu 2.1.1.Tiêu chuẩn ... khả sinh sản người phụ nữ độ tuổi sinh học thể người phụ nữ [78] Cũng giới, Việt Nam có số nghiên cứu hormon sinh sản bệnh nhân sinh Nhưng chưa có nghiên cứu mối liên quan hormon hướng sinh...
 • 96
 • 461
 • 3

một số bệnh thường gặp lợn

một số bệnh thường gặp ở lợn
... 0.15g/kg lợn choai 3-6 tháng lần BỆNH GIUN PHỔI Bệnh KST gây Triệu chứng: Lợn mắc bệnh ho nhiều, thở khó, chậm lớn, thiếu máu Trường hợp nặng gây ngạt thở, viêm phế quản hay viêm phổi Bệnh tích: ... mì BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG Bệnh Virus gây Triệu chứng: Lợn sốt, run rẩy bỏ ăn Mụn nước vành móng kẽ móng, nặng sứt móng Viêm miệng, lưỡi, vành mũi hình thành mụn nước lở loét, miệng chảy rãi Bệnh ... BỆNH THIẾU SẮT Bệnh thiếu sắt Triệu chứng: Lợn sơ sinh 210ngày tuổi không bổ sung sắt gây thiếu máu Da niêm mạc nhợt nhạt, lợn run rẩy, thân nhiệt thấp, tim đập nhanh khó thở Bệnh tích: Xác lợn...
 • 20
 • 269
 • 2

MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA docx

MỘT SỐ BỆNH SINH SẢN TRONG CHĂN NUÔI BÒ SỮA docx
... giảm sản lượng sữa chất lượng sữa Bệnh nguy hiểm chỗ mắc bệnh biểu để người chăn nuôi quan sát mà muốn phát bệnh phải thực test kiểm tra sữa Do vậy, mầm bệnh tồn lây lan cho khác mà người chăn ... tốt khâu vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, vệ sinh vắt sữa (dụng cụ, nơi vắt sữa, thể bị, bầu vú, núm vú, tay người vắt sữa) Tốt người chăn nuôi không sử dụng “người vắt sữa thuê”.â Cho ăn cám ... Viêm vú (Mastitis): Đây loại bệnh phổ biến sữa, dễ lây lan gây thiệt hại kinh tế lớn làm giảm sản lượng sữa chất lượng sữa Bệnh gây vệ sinh chuồng trại, vệ sinh vắt sữa không tốt, tạo điều kiện...
 • 9
 • 268
 • 1

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.

Đánh giá một số chỉ tiêu chất lượng tinh dịch của hai giống lợn Landrace, DU75 và điều tra một số bệnh thường gặp ở lợn đực giống nuôi tại Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên.
... Đánh giá số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Landrace, DU75 điều tra số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm truyền giống gia súc Thái Nguyên” 2.1.1 Mục đích nghiên cứu đề tài - Đánh ... giá số tiêu chất lượng tinh dịch hai giống lợn Landrace DU75 - Phát điều trị số bệnh thường gặp lợn đực giống nuôi Trạm - Trên sở đánh giá để áp dụng biện pháp kỹ thuật nhằm phát triển chăn nuôi ... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ––––––––––––––––––– PHÙNG THỊ KIỀU Tên đề tài: “ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG TINH DỊCH CỦA HAI GIỐNG LỢN LANDRACE, DU75 VÀ ĐIỀU TRA MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG...
 • 77
 • 229
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dieu tra tinh hinh mac mot so benh sinh san cua lon nai sinh sanvệ sinh thú y và phòng trị một số bệnh thường gặp ở lợnmột số bệnh sinh sản gây chậm sinh ở bò sữamột số bệnh thường gặp ở lợn náimột số bệnh thường gặp ở lợn thịtmột số bệnh thường gặp ở lợnmột số bệnh thường gặp ở lợn conbệnh sinh sản ở lợnđặc điểm bệnh lý và lâm sàng của một số bệnh giun sán ở ngựa việt nammot so benh thuong gap o ca keo nuoi trong aoxác định diễn biến một số hormone sinh sản nhằm ứng dụng trong chẩn đoán phòng trị hiện tượng chậm thành thục tính và chậm động dục lại sau đẻ ở bò sữa do nguyên nhân bệnh lý buồng trứngđiêu tra một số đặc diểm dịch tễ của hội chứng rối loạn hô hấp vá sinh sản ở lợn và biện phap điiều trịbệnh rối loạn sinh sản ở lợnmột số bệnh về da ở trẻ sơ sinhmột số bệnh thường gặp ở trẻ sơ sinhDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại