Công tác cán bộ của tổ chức cơ sở Đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ

Bài giảng lý luận nghiệp vụ công tác đảng bài 10 công tác cán bộ của tổ chức sở đảng nghiệp vụ công tác cán bộ

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 10 công tác cán bộ của tổ chức cơ sở đảng và nghiệp vụ công tác cán bộ
... luận cán công tác cán II Nghiệp vụ công tác cán Đảng sở I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CÁN BỘ VÀ CÔNG TÁC CÁN BỘ Khái niệm cán Cán người giữ chức vụ quan Nhà nước tổ chức hệ thống trị Cán người ... đạo công tác cán quản đội ngũ cán theo nguyên tắc tập trung dân chủ 5 Tiêu chuẩn cán I Phẩm chất trị II Đạo đức, lối sống III Trình độ, lực, sức khỏe II Nghiệp vụ công tác cán tổ chức sở đảng ... trương Đảng, pháp luật NN Tổ chức, hướng dẫn quần chúng nhân dân thực Nắm bắt tâm tư nguyện vọng quần chúng nhân dân Công tác cán TCCSĐ - Công tác cán TCCSĐ công việc mà cấp ủy, tổ chức sở đảng...
 • 38
 • 1,386
 • 6

CÔNG tác ĐẢNG VIÊN của tổ CHỨC sở ĐẢNG NGHIỆP vụ CÔNG tác ĐẲNG VIÊN

CÔNG tác ĐẢNG VIÊN của tổ CHỨC cơ sở ĐẢNG và NGHIỆP vụ CÔNG tác ĐẲNG VIÊN
... ngũ đảng viên số lượng, chất lượng Công tác đảng viên cỏ chức năng, nhiệm vụ xây dựng Đảng vững mạnh tổ chức 1.2 Nội dung công tác đảng viên tổ chức sở đảng Công tác đảng viên tổ chức sở đảng ... mối quan hệ đảng viên với tổ chức đảng Đảng viên “tế bào” xây dựng nên tổ chức sở đảng Không có đảng viên không thành tổ chức Đảng viên tốt bảo đảm xây dựng tổ chức mạnh; đảng viên tổ chức sạch, ... mặt công tác đảng viên công tác đào tạo, bổi dưỡng đảng viên; công tác phân công nhiệm vụ quản lý đảng viên; công tác kiểm tra; công tác kết nạp đảng viên đưa người không đủ tiêu chuẩn đảng viên...
 • 31
 • 2,666
 • 35

TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,ĐẢNG VIÊN HUYỆN THẠCH THÀNH

TIẾP TỤC NÂNG CAO NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO, SỨC CHIẾN ĐẤU CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,ĐẢNG VIÊN HUYỆN THẠCH THÀNH
... sức chiến đấu TCCS đảng CHấT lợng đội ngũ cán bộ, đảng viên 1/ Mục tiêu: - Một là: Tập trung xây dựng, củng cố, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ, tạo đợc chuyển biến rõ rệt chất lợng ... hoá chức danh Bí th Đảng uỷ - Chủ tịch UBND xã đạt hiệu cha cao; lực trình độ cán sở huyện miền núi yếu, lãnh đạo, điều hành hiệu có nhiều hạn chế b- Về đội ngũ cán bộ, đảng viên - Năng lực, ... sống cho cán bộ, đảng viên sở cha thờng xuyên, tính định hớng, tính chiến đấu tính giáo dục, thuyết phục cha cao - Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, khả nhận thức, vận dụng, cụ thể hoá tổ chức thực...
 • 10
 • 2,723
 • 2

Chuyên đề 5 NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG ĐẢNG VIÊN

Chuyên đề 5 NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG VÀ ĐẢNG VIÊN
... tác tổ chức - cán đơn vị Tránh tình trạng sinh hoạt tổ chức sở đảng bàn bạc nghị nội dung không thuộc chức năng, nhiệm vụ tổ chức sở đảng Bám sát nhiệm vụ trị tổ chức sở đảng, nắm điểm cụ thể tổ ... lệ Đảng Năm nhiệm vụ năm nội dung bản, chung để thực chức lãnh đạo tổ chức sở đảng Năm nhiệm vụ có vị trí yêu cầu riêng, coi nhẹ nhiệm vụ Bất kỳ tổ chức sở đảng phải thực đầy đủ thường xuyên nhiệm ... đảng viên; sinh hoạt đảng đóng đảng phí quy định B- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP (những giải pháp chủ yếu để thực tốt nhiệm vụ TCCSĐ đảng viên) Để thực hoàn thành tốt nhiệm vụ trị đảng viên, tổ chức sở...
 • 15
 • 476
 • 0

Bài giảng chuyên đề 5 nhiệm vụ của tổ chức sở đảng đảng viên

Bài giảng chuyên đề 5 nhiệm vụ của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
... THỐNG TỔ CHỨC CỦA ĐẢNG CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TCCS ĐẢNG NHIỆM VỤ CỦA ĐẢNG VIÊN Báo cáo viên: Phạm Văn Ru I Hệ thống tổ chức Đảng Hệ thống tổ chức Đảng Tổ chức sở Đảng hệ thống tổ chức Đảng Báo ... Chi sở (hoặc chi trực thuộc đảng sở) lập tổ đảng trực thuộc Báo cáo viên: Phạm Văn Ru II CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Chức tổ chức sở Đảng Nhiệm vụ tổ chức sở Đảng Báo cáo viên: ... cáo viên: Phạm& Văn Ru TCCSĐ khác Tổ chức sở Đảng hệ thống tổ chức Đảng Tổ chức sở đảng (TCCSĐ) tổ chức đảng trực thuộc đảng huyện tương đương Báo cáo viên: Phạm Văn Ru T chức sở Đảng Tổ chức...
 • 34
 • 623
 • 0

Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức sở Đảng cấp xã vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng cấp xã vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh Bắc Trung Bộ hiện nay
... LUẬN VÀ QUAN ĐIỂM 1.1 QUAN NIỆM VỀ CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG, CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG (CẤP XÃ) 1.1.1 Quan niệm công tác tưởng công tác tưởng tổ chức sở đảng * tưởng công ... công tác tưởng TCCSĐ (cấp xã) vùng đồng bào dân tộc Ýt người thuộc tỉnh Bắc Trung Bé - Phân tích khoa học làm sở cho việc nâng cao chất lượng công tác tưởng TCCSĐ (cấp xã) vùng đồng bào dân ... nâng cao chất lượng công tác tưởng tất cấp, ngành, trọng đổi nâng cao chất lượng công tác tưởng tổ chức sở đảng (TCCSĐ), TCCSĐ tảng Đảng, hạt nhân trị sở Các tỉnh Bắc Trung Bé bao gồm tỉnh: ...
 • 210
 • 698
 • 0

Phương hướng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức sở Đảng cấp xã vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.DOC

Phương hướng và giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở Đảng cấp xã vùng đồng bào dân tộc ít người ở các tỉnh Bắc Trung Bộ.DOC
... đói Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 2.3 Đánh giá công tác xoá đói, giảm nghèo Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 11 2.4.Đề xuất giải pháp công tác xoá đói, giảm nghèo Đồng ... thiệu tổng quan địa bàn Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh Thuận lợi: Đồng Nguyên trung tâm Huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, phía bắc giáp Đồng Quang, Tam Sơn.Phía đông giáp Tơng ... lục: I lời mở đầuv II.Nội dung Giới thiệu tổng quan đại bàn Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn ,tỉnh Bắc Ninh 2 Vai trò Hội phụ nữ công tác xoá đói,giảm nghèo Đồng Nguyên, huyện Từ Sơn, Tỉnh Bắc Ninh...
 • 17
 • 358
 • 0

công tác tổ chức của tổ chức sở đảng

công tác tổ chức của tổ chức cơ sở đảng
... số vấn đề chung công tác Tổ chức sở Bao gồm: +Khái niệm tổ chức công tác tổ chức Đảng sở +Vị trí, vai trò công tác tổ chức Đảng sở * Một số ND công tác Tổ chức Đảng Chi bộ, Đảng sở( Trọng tâm) + ... dựng Tổ chức Đảng tổ chức CM vững mạnh b- Công tác Tổ chức Đảng: Công tác Tổ chức Đảng là: " Công tác xây dựng, kiện toàn mối quan hệ tổ chức Đảng (Từ sở đến toàn Đảng) , hình thành hệ thống tổ chức, ... Các Chi sở: Trực tiếp đ/c Bí thư cấp ủy phụ trách công tác Tổ chức 2- Vị trí, vai trò công tác tổ chức: * Vị trí: Công tác tổ chức giữ vị trí mặt công tác Xây dựng Đảng 5 (Đảng thực công tác xây...
 • 20
 • 1,532
 • 9

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC SỞ ĐẢNG

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG
... đặt công tác quần chúng Đảng + VỊ TRÍ CỦA CÔNG TÁC DÂN VẬN ĐỐI VỚI TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG - Tổ chức sở Đảng giữ ví đặc biệt công tác dân vận: + Là cầu nối Đảng nhân dân, trực tiếp vận động nhân dân ... nhân dân phải đa dạng III NHIỆM VỤ, PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG + Bốn là, Công tác vận động nhân dân trách nhiệm Đảng, quyền đoàn thể nhân dân NHIỆM VỤ CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA ... đạo vừa đầy tớ thật trung thành nhân dân PHƯƠNG THỨC CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG(15phút) 2.1 Tổ chức sở Đảng trực tiếp thực công tác dân vận Dân vận khơng thể dùng báo chương, sách...
 • 13
 • 10,564
 • 34

công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức sở đảng tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị

công tác giáo dục chính trị tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng tiểu luận tốt nghiệp trung cấp chính trị
... trạng sở Đảng Chương III: Một số biện pháp công tác giáo dục trị tưởng tổ chức sở Đảng NỘI DUNG CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ BIỆN PHÁP CÔNG TÁC GIÁO DỤC CHÍNH TRỊ TƯ TƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ... Kết cấu tiểu luận: Ngoài phần mở đầu, Kết luận kiến nghị, phụ lục tài liệu tham khảo; Tiểu luận gồm có chương Chương I: sở luận biện pháp công tác giáo dục trị tưởng tổ chức sở Đảng Chương ... trọng công tác nâng cao chất luợng đội ngũ đảng viên chi sở Được đồng ý nhà trường, khoa xây dựng Đảng nên chọn đề tài Công tác giáo dục trị tưởng tổ chưc sở Đảng làm tiểu luận tốt nghiệp...
 • 39
 • 872
 • 0

Bài giảng lý luận nghiệp vụ công tác đảng bài 13 sự lãnh đạo của tổ chức sở đảng đối với chính quyền sở

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 13 sự lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng đối với chính quyền cơ sở
... CĨ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN CƠ SỞ Câu hỏi thảo luận Tại nói Đảng lãnh đạo quyền ... quyền sở tất yếu? Những cơng việc chủ yếu lãnh đạo Đảng quyền sở? Sự lãnh đạo Đảng quản Nhà nước sở có chung có khác nhau? I TẤT YẾU PHẢI CĨ SỰ LÃNH ĐẠO CỦA TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG ĐỐI VỚI CHÍNH QUYỀN ... phải có lãnh đạo tổ chức đảng quyền sở - Nắm nội dung, phương thức tổ chức đảng lãnh đạo quyền sở - Biết vận dụng nội dung, phương thức lãnh đạo tổ chức đảng vào sở - Kiên định quan điểm có Đảng...
 • 26
 • 392
 • 0

Bài giảng lý luận nghiệp vụ công tác đảng bài 5 nâng cao năng lực lãnh đạo sức chiến đấu của tổ chức sở đảng

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 5 nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng
... lệ Đảng Cộng sản Việt Nam I Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ TCCSĐ 1.Khái niệm tổ chức sở đảng Vị trí, vai trò tổ chức sở đảng Chức năng, nhiệm vụ tổ chức sở đảng 1.Khái niệm tổ chức sở đảng ... thực để nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ Câu hỏi: Theo Anh (Chị) cần thực biện pháp để nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu TCCSĐ? Thứ nhất: Xác định đắn nhiệm vụ trị sở lãnh đạo thực ... tổ chức TCCSĐ Chi sở Đảng sở * Các loại TCCSĐ TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG Chi sở Đảng sở Đảng sở Chi Tr.thuộc Chi tr.thuộc Đảng bộ phận Chi tt Chi tt Đảng bộ phận Chi tt Chi tt Bài tập: Hai ĐV tranh luận...
 • 45
 • 561
 • 0

Bài giảng lý luận nghiệp vụ công tác đảng bài 11 công tác tư tưởng của tổ chức sở đảng

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 11 công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng
... điểm cơng tác tưởng tổ chức sở đảng Ngun tắc phương châm tiến hành cơng tác tưởng Nghiệp vụ cơng tác tưởng tổ chức sở đảng I VAI TRỊ, ĐẶC ĐIỂM CỦA CTTT Khái niệm 1.1 tưởng tưởng ... làm công tác tưởng • Kết hợp công tác tưởng Đảng với công tác tưởng tổ chức đoàn thể toàn dân Cùng trao đổi! Bài tập: Các nhóm phân tích thực trạng cơng tác tưởng tổ chức sở đảng ... cơng tác tưởng • Nâng cao trách nhiệm, rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành cơng tác tưởng tổ chức sở đảng TÀI LIỆU - Giáo trình Trung cấp luận trị - hành (2009), Nghiệp vụ cơng tác...
 • 41
 • 447
 • 1

Bài giảng lý luận nghiệp vụ công tác đảng bài 12 công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức sở đảng

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 12 công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức cơ sở đảng
... nhiệm vụ, ngun tắc, phương pháp KTGS Nghiệp vụ cơng tác KTGS tổ chức sở Đảng TÀI LIỆU - Giáo trình Trung cấp luận Chính trị – Hành năm 2009: Nghiệp vụ cơng tác Đảng, đồn thể sở (T.1, tr.182- 212) ... Hiểu vị trí, nhiệm vụ phương pháp kiểm tra, giám sát Đảng MỤC TIÊU Biết rõ nội dung, phạm vi, trách nhiệm tiến hành cơng tác kiểm tra đảng Vận dụng vào cơng tác kiểm tra đảng sở đảng NỘI DUNG Vị ... pháp kiểm tra: 33 Cơng tác giám sát Đảng ủy sở: 2.1 Đối tượng Tổ chức đảng trực thuộc đảng viên 2.2 Nội dung: Giám sát tổ chức đảng + Việc chấp hành cương lónh, điều lệ, nghò quyết… kết luận...
 • 60
 • 612
 • 8

Bài giảng lý luận nghiệp vụ công tác đảng bài 7 công tác đảng viên của tổ chức sở đảng

Bài giảng lý luận và nghiệp vụ công tác đảng  bài 7 công tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảng
... Học viên nắm u cầu người đảng viên MỤC TIÊU Nắm nội dung cơng tác Đảng viên TCCS Đảng Vận dụng vào việc xây dựng đội ngũ đảng viên đơn vị NỘI DUNG Cơng tác Đảng viên Tổ chức sở Đảng Nghiệp vụ cơng ... cộng 1 87 179 186 609 184 72 0 1 97 028 75 5 536 248 179 173 171 77 1 69 382 69 312 68 415 73 374 280 483 23 308 23 008 23 025 73 374 280 483 243 491 6 67 713 18 114 121 281 27 542 124 018 27 722 123 ... 124 2 17 045 2 17 184 231 961 ụ nữ 78 7 278 866 328 926 078 006 218 n tộc thiểu số 3 27 501 3 47 562 368 870 391 865 48 74 4 54 644 62 265 64 212 àn viên TNCSHCM 5 37 779 5 67 385 625 0 67 703 242 ân nhân...
 • 51
 • 670
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nhiệm vụ công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảngthuc trang cong tac dan van cua to chuc co so dangcông tác kiểm tra giám sát của tổ chức cơ sở đảngcông tác đảng viên của tổ chức cơ sở đảngcông tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảngthực trạng công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng hiện naynâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng cơ quan thuộc đảng bộ cơ quan cấp tỉnh thanh hoá trong giai đoạn hiện naygiai phap nang cao nang luc lanh dao va suc chien dau cua to chuc co so dang o dang bo xa trong giai doan cac mang hien nayxây dựng đổi mới tổ chức và phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng hoạt động của tổ chức công đoàn đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh tổ chức phụ nữ trong các doanh nghiệpvai trò của tổ chức cơ sở đảngchức năng của tổ chức cơ sở đảngnâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảngphát huy vai trò của tổ chức cơ sở đảngví trí vai trò của tổ chức cơ sở đảngvai tro của tổ chức cơ sở đảngPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ