Hóa sinh động vật Thầy Đặng Thái Hải Carbohydrate

Hóa sinh động vật

Hóa sinh động vật
... trúc thành tế bào thực vật vỏ cứng nhiều loài động vật côn trùng, giáp xác - Tinh bột: tạo từ thực vật, nguồn lượng dự trữ quan trọng thực vật thức ăn quan trọng động vật người Tinh bột có nhiều ... cấu trúc tính chất vật lý cellulose amylose Nhiều loài động vật sử dụng cellulose làm nguồn nhiên liệu enzyme thủy phân liên kết (β1→ 4) glycoside Động vật nhai lại số loài động vật khác thỏ, ngựa ... amino acid mà thể động vật không tổng hợp tổng hợp không đủ đáp ứng nhu cầu sinh trưởng sinh sản cách tối ưu Số lượng amino acid thay từ 8-10 loại amino acid tùy theo loài động vật (bảng 1.1) Ngược...
 • 106
 • 918
 • 0

giáo trình hóa sinh động vât

giáo trình hóa sinh động vât
... trỡnh Hoỏ Sinh ng vt http://www.ebook.edu.vn Hoỏ sinh ó gi vai trũ l cụng c quan trng s phỏt trin ca sinh hc phõn t v hng lot cỏc ngnh hoỏ sinh i nh hoỏ sinh dch, cụng ngh hoỏ sinh, hoỏ sinh lõm ... (genome) ca nhiu loi sinh vt Hoỏ sinh cú vai trũ quan trng ton b lnh vc phỏt trin sinh hc Nh s phỏt trin nhanh chúng v nhng phỏt kin hoỏ sinh mang li m nhiu cuc cỏch mng sinh hc ó bựng n, ó gii ... dung sinh học phân tử vấn đề cấu trúc v trình chuyển hoá vật chất cấu tạo nên thể sống, nh protein, acid nucleic, trình phiên mã v giải mã ADN, nucleic, trình chuyển hoá, hấp thu chất thể, trình...
 • 40
 • 627
 • 2

Giáo trình hóa sinh động vật pot

Giáo trình hóa sinh động vật pot
... Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 265 http://www.ebook.edu.vn động vật có nhân không cần trình hoạt động định hướng rõ rệt (hình 8.22) Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình ... loài giống, trình tạo kháng thể, trình sinh trưởng, phát dục động vật Đây ba nội dung sinh học phân tử đại (năng lượng sinh vật, trao đổi acid nucleic sinh tổng hợp protein) Về chế sinh tổng hợp ... dung trình chép theo sơ đồ sau (hình 8.11) Quá trình chép mã di truyền chất coi trình sinh tổng hợp RNA thông tin (m-RNA) Quá trình thực nhân tế bào động vật có nhân DNA sinh vật chưa có nhân, trình...
 • 34
 • 221
 • 0

Giáo trình hóa sinh động vật phần 3 doc

Giáo trình hóa sinh động vật phần 3 doc
... Enzyme có sinh vật, tế bào sinh vật động lực trình sống Hay nói Enzyme chất mà tác dụng chúng phản ứng hoá sinh thực nhanh chóng với nhịp điệu, trình tự rõ ràng xác trình trao đổi vật chất (TĐVC) ... tâm hoạt động Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 75 http://www.ebook.edu.vn Có thể coi trung tâm hoạt động phần định hoạt động Enzyme nên tác động có ... tích dương (hình 3. 3) CoEnzyme flavin Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 79 http://www.ebook.edu.vn Hình 3. 4 Cấu tạo phân tử FAD chế hoạt động coEnzyme...
 • 34
 • 222
 • 0

Giáo trình hóa sinh động vật phần 2 ppt

Giáo trình hóa sinh động vật phần 2 ppt
... kính 22 0A° khối lượng phân tử 4kDa có tiểu phân 60s 40s Tuy nhiên kích thước tiểu phần thường khác động vật thực vật r-RNA thực vật có loại 25 S 16S 18s, động vật có loại 26 s 18s r-RNA 28 s động vật ... tiếp thu 02; mô bào áp suất 02 40mmHg, 02 nhả dùng vào trình hoá sinh học Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 32 http://www.ebook.edu.vn Hình 1 .26 Sơ đồ ... Nông nghiệp Hà Nội – Giáo trình Hoá Sinh động vật …………………………… 52 http://www.ebook.edu.vn Hình 2. 11 7-MethylGuanine đầu mũ 5’ tìm thấy hầu hết m-RNA sinh vật nhân chuẩn 3.4 .2 RNA ribosome (r-RNA)...
 • 34
 • 220
 • 1

đề cương hóa sinh thực vật cao đẳng

đề cương hóa sinh thực vật cao đẳng
... lượng sinh học Chương Vitamin Chương Enzyme xúc tác sinh học Chương Carbohydrate trao đổi carbohydrate thể thực vật Chương Lipid trao đổi lipid thể thực vật Chương Axit nucleic chuyển hóa axit ... TRONG CƠ THỂ THỰC VẬT 4.1 Cấu tạo, tính chất, vai trò cacbohydrate 4.2 Các monosacharide 4.3 Các polysacharide 4.4 Hoá sinh quang hợp (Sinh viên tự nghiên cứu) 4.5 Hoá sinh hô hấp (Sinh viên tự ... 6.3 Sinh tổng hợp axit nucleic 6.4 Sinh tổng hợp ADN (Sinh viên tự nghiên cứu) 6.5 Sinh tổng hợp ARN (Sự phiên mã – Transcription) (Sinh viên tự nghiên cứu) 6.6 Sự chuyển hoá axit nucleic (Sinh...
 • 4
 • 189
 • 0

Đề cướng hóa sinh động vật

Đề cướng hóa sinh động vật
... Câu 24: Sinh tổng hợp acid amin động vật Câu 25: Quá trình phiên dịch mã di truyền ...
 • 2
 • 308
 • 1

Nghiên cứu tình hình gây hại của nguyên sinh động vật nosema apis zander (dissociodihaplophasida nosematidae) trên ong mật apis mellifera linnaeus

Nghiên cứu tình hình gây hại của nguyên sinh động vật nosema apis zander (dissociodihaplophasida nosematidae) trên ong mật apis mellifera linnaeus
... học, thực tiễn nêu trên, tiến h nh đề t i nghiên cứu: "Nghiên cứu tình hình gây hại nguyên sinh động vật Nosema apis Zander (Dissociodihaplophasida: Nosematidae) ong mật Apis mellifera Linneaus ... pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng, vật liệu, địa điểm v thời gian nghiên cứu 3.1.1 Đối tợng nghiên cứu Nguyên sinh động vật Nosema apis gây bệnh đ n ong ngoại Apis mellifera L 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu ... tình hình nghiên cứu nớc 2.2 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.1 Giới thiệu chung bệnh Nosema apis Nosema apis l bệnh gây hại chủ yếu ong trởng th nh lo i Apis mellifera Vi b o tử trùng Nosema apis...
 • 108
 • 233
 • 0

Nghiên cứu tình hình gây hại của nguyên sinh động vật nosema apis zander (dissociodihaplophasida nosematidae) trên ong mật apis mellifera linnaeus

Nghiên cứu tình hình gây hại của nguyên sinh động vật nosema apis zander (dissociodihaplophasida nosematidae) trên ong mật apis mellifera linnaeus
... học, thực tiễn nêu trên, tiến h nh đề t i nghiên cứu: "Nghiên cứu tình hình gây hại nguyên sinh động vật Nosema apis Zander (Dissociodihaplophasida: Nosematidae) ong mật Apis mellifera Linneaus ... pháp nghiên cứu 3.1 Đối tợng, vật liệu, địa điểm v thời gian nghiên cứu 3.1.1 Đối tợng nghiên cứu Nguyên sinh động vật Nosema apis gây bệnh đ n ong ngoại Apis mellifera L 3.1.2 Vật liệu nghiên cứu ... tình hình nghiên cứu nớc 2.2 Tình hình nghiên cứu giới 2.2.1 Giới thiệu chung bệnh Nosema apis Nosema apis l bệnh gây hại chủ yếu ong trởng th nh lo i Apis mellifera Vi b o tử trùng Nosema apis...
 • 108
 • 237
 • 0

GIÁO TRÌNH SINH HÓA HỌC ĐỘNG VẬT pdf

GIÁO TRÌNH SINH HÓA HỌC ĐỘNG VẬT pdf
... có sinh hoá học động vật, sinh hoá học thực vật, sinh hoá học vi sinh vật, enzym học, sinh hoá học di truyền Chương THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA TẾ BÀO VÀ DỊCH THỂ Ở CƠ THỂ ĐỘNG VẬT Thành phần hoá học ... Nội dung giáo trình có 15 chương bao gồm phần chính: sinh hoá học tĩnh anh hoá học động Sinh hoá học tĩnh cung cấp kiến thức thành phần cấu tạo hoá học chất có thể động vật Sinh hóa học động cung ... như: sinh học, bệnh lý học, nội khoa, truyền nhiễm học VỊ TRÍ MÔN HỌC Sinh hoá học môn khoa học sở có tính chất bắc cầu khoa học khoa học chuyên ngành Sinh hoá học, song song với sinh học, ...
 • 248
 • 601
 • 6

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật ppt

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật ppt
... Mỗi đội học sinh - Mỗi tên động vật dán điểm - Đội dán nhanh thắng Yêu cầu: - Hãy lựa chọn tên động vật thích hợp để dán vào cột trống cho tương ứng với đặc điểm quan di chuyển bảng Sự phân hoá ... ngón có màng bơi chức khác Cánh cấu tạo lông vũ Cánh cấu tạo màng da Bàn tay, bàn chân cầm nắm Tên động vật Hình 53.2 Sự phức tạp hoá chuyên hoá quan di chuyển số động vật Trò chơi: nhanh tay, nhanh ... loài động vật khác lại có cách di chuyển khác nhau? Vậy hình thức di chuyển có ý nghĩa đời sống chúng? Di chuyển giúp động vật: - Tìm thức ăn - Tìm môi trường sống thích hợp, - Tìm đối tượng sinh...
 • 15
 • 658
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật docx

Giáo án điện tử môn môn sinh học: sự tiến hóa của động vật docx
... 2 Sự tiến hóa quan di chuyển Ý nghĩa phức tạp hóa phân hóa quan di chuyển? - Đảm bảo cho vận động có hiệu - Giúp động vật thích nghi với hình thức di chuyển điều kiện sống khác 2 Sự tiến hóa ... Chi phân hóa thành đốt khác chuyển hóa thành đôi chi bò, đôi chi nhảy Châu chấu Chi chuyên hóa thành vây bơi, có tia Cá Sự tiến hóa quan di chuyển Ếch Cá sấu Chim hải âu Dơi Vượn Động vật có xương ... màng bơi Cánh cấu tạo lông vũ Cánh cấu tạo màng da Bàn tay, bàn chân cầm, nắm Tên động vật 1.Các hình thức di chuyển Sự tiến hóa quan di chuyển Điền tên đại diện động vật cho phù hợp với đặc điểm...
 • 21
 • 502
 • 0

Giáo án điện tử môn môn sinh học: thế giới động vật đa dạng và phong phú ppt

Giáo án điện tử môn môn sinh học: thế giới động vật đa dạng và phong phú ppt
... THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG, PHONG PHÚ I/ ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Đa dạng loài: Quan sát số hình ảnh sau: Em nhận xét số ... động vật thuộc ba môi trường vùng nhiệt đới? San hô Sao biển Gôrila Động vật nước ta có đa dạng, phong phú không? Vì sao? Chim vẹt Chim uyên ương Ta phải làm để giới động vật đa dạng, phong phú ... ĐA DẠNG LOÀI VÀ PHONG PHÚ VỀ SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Sự phong phú số lượng cá thể: - Dưới kính hiển vi, giọt nước biển thấy số loài đa dạng - Một số loài động vật có với số lượng cá thể nhiều II ĐA DẠNG...
 • 18
 • 700
 • 3

đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần hóa học động vật thủy hải sản

đề tài các yếu tố ảnh hưởng đến thành phần hóa học động vật thủy hải sản
... 6: Động thực vật nguyên sinh • Yếu tố ảnh hưởng đến thành phần hóa học thành phần thức ăn - Thức ăn có nguồn gốc động vật, thực vật - Một số sản phẩm tiết, phân hủy chúng phân động vật, ... Các yếu ảnh hưởng đến thành phần hóa học động vật thủy hải sản 2.3.1 Loài, giống • Tùy thuộc vào loài thủy hải sản mà có thành phần hóa học khác Ví dụ: Hàm lượng lipid cá dao động nhiều (0,1-30%) ... thành phần thức ăn, môi trường sống, kích cỡ đặc tính di truyền ảnh hưởng đến thành phần hóa học, đặc biệt đông vật thủy sản nuôi Các yếu tố kiểm soát chừng mực NỘI DUNG BÁO CÁO 2.1 Thành phần hóa...
 • 17
 • 412
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình hoá sinh động vậttrác nghiệm hóa sinh động vậtgiáo trình hóa sinh đọng vật chương pổtemôn hóa sinh động vật đề tài lipid máu lớp đhsh07lt nhóm 02trac nghiem sinh hoc 11 tieu hoa o dong vatsinh hoc lop 11 bai 16 tieu hoa o dong vatsinh học 7 sự tiến hoá của động vật môi trường sống và sự vận động di chuyển ppsxtrình bày đặc điểm tiến hóa của động vật thông qua cấu tạo các hệ thần kinh hô hấp tuần hoàn và hệ sinh dụcbai giang sinh ly tieu hoa o dong vatvi sinh vật ở đường tiêu hoá của động vật và phòng bệnhsự gây bệnh và tác hại của nguyên sinh động vậtcách gọi và tả các sự vật con vật như vậy làm cho các sự vật con vật trở nên sinh động gần gũi đáng yêu hơnkhả năng sừ dụng nguyên sinh động vật trừ sâu hạichuyển hóa ở động vậtthế giới động vật đa dạng phong phú111Nghi quyet DHCD 2011111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017bctc da kiem toan nam 2016bien ban dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017ThS chuẩn đầu ra ch rhmdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.chuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch noi khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch tmhThS chuẩn đầu ra ch yhcnMau so 5B BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Dao tao | Tin tuc | Trường Đại học Hùng Vương CHAN NUOI TYHD do nhiet do, do am, toc do gioMau so 02 – NĐ 39 (BC thanh tich ca nhan)thu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biển