Đánh giá thực trạng gây trồng cây chùm ngây (moringa oleifera lam1785) tại huyện phú lương huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Luận văn đánh giá thực trạng gây trồng cây chùm ngây (moringa oleifera) tại thị xã sông công tỉnh thái nguyên

Luận văn đánh giá thực trạng gây trồng cây chùm ngây (moringa oleifera) tại thị xã sông công tỉnh thái nguyên
... thầy giáo TS Vũ Văn Thông, lựa chọn đề tài nghiên cứu: Đánh giá thực trạng gây trồng Chùm ngây (Moringa Oleífera) Thị Sông Công Tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng gây ... nghiệp, thực tập Thị Sông Công với tên đề tài: Đánh giá thực trạng gây trồng Chùm ngây (Moringa Oleífera) Thị Sông Công Tỉnh Thái Nguyên Sau thời gian nghiên cứu, hoàn thành khóa luận tốt ... Hà Văn Trần Đức Hùng Thuận Sông Công Tổ Phường Lương Thôn Tân Sơn Vinh Châu Thị Sông Sơn Thị Sông Công Công Tổ Phường Lương Thôn Tân Sơn Vinh Châu Thị Sông Sơn Thị Sông Công Công...
 • 52
 • 109
 • 0

Đánh giá thực trạng gây trồng cây Chùm ngây tại Thị xã Sông Công Tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng gây trồng cây Chùm ngây tại Thị xã Sông Công Tỉnh Thái Nguyên
... Đánh giá thực trạng gây trồng Chùm ngây (Moringa Oleifera) Thị Sông Công Tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục đích nghiên cứu Đánh giá thực trạng gây trồng làm sở đề xuất giải pháp phát triển Chùm ngây ... Sơn Thị Sông Công Thôn Tân Sơn Vinh Sơn Thị Sông Công Thôn Tân Sơn Vinh Sơn Thị Sông Công Thôn Tân Sơn Vinh Sơn Thị Sông Công Thôn Tân Sơn Vinh Sơn Thị Sông Công TB 1,071 ... nhiều diện tích trồng Chùm ngây nhỏ địa bàn thị Sông Công số hộ không gia đình trồng Chùm ngây trình vấn người dân có số hộ dân tới Chùm ngây + Mỗi có chục hộ gây trồng Chùm ngây vơi diện...
 • 60
 • 177
 • 0

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... tác nghiên cứu cải tiến hệ thống trồng huyện Đồng Hỷ cần thiết Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu cải tiến hệ thống trồng số loại đất huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên ... HỌC THÁI NGUYÊN NGUYỄN THỊ LỢI NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN HỆ THỐNG CÂY TRỒNG TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT CHÍNH TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, TỈNH THÁI NGUYÊN Chuyên ngành : Trồng trọt Mã số : 62 62 01 01 LUẬN ÁN TIẾN ... huyện Đồng Hỷ - Hệ thống trồng đất vụ - Hệ thống trồng đất vụ - Hệ thống trồng nông nghiệp đất gò đồi 3.2.3 Nghiên cứu cải tiến hệ thống trồng nông nghiệp loại đất huyện Đồng Hỷ 3.2.3.1 Nghiên cứu...
 • 165
 • 546
 • 0

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Tóm tắt luận án tiến sĩ nông nghiệp nghiên cứu cải tiến hệ thống cây trồng trên một số loại đất chính tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... PHÁP NGHIÊN C U 3.1 N i dung nghiên c u 32.1 ðánh giá nh hư ng c a ñi u ki n t nhiên, kinh t - xã h i huy n ð ng H t i h th ng tr ng 32.2 ðánh giá hi n tr ng c a h th ng tr ng huy n ð ng H 32.3 Nghiên ... n ð ng H , t nh Thái Nguyên Mô hình ñư c ti n hành t năm 2007 - 2009 t i xóm Ao Sơn, xã Minh L p, huy n ð ng H t nh Thái Nguyên Gi ng chè Trung du th i kỳ kinh doanh s d ng ñ nghiên c u, li u ... Lu n án qu ñât chưa ñư c nghiên c u ñó qu ñ t tr ng hàng năm lo i hình soi bãi qu ñ t gò ñ i tr ng lâu năm lâm nghi p k t h p v i m t s tr ng nông nghi p c n ñư c nghiên c u ti p ð tài nghiên...
 • 24
 • 295
 • 0

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên

Những giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập quốc tế tại huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên
... giá hộ nông dân nâng cao hiệu Chƣơng kinh tế sản xuất chè nông hộ thời kỳ hội nhập GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ kinh tế quốc tế huyện Đồng Hỷ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA NÔNG HỘ TRONG THỜI ... TRẠNG SẢN XUẤT VÀ HIỆU QUẢ KINH Chƣơng 3: GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA NÔNG HỘ TRONG THỜI QUẢ KINH TẾ SẢN XUẤT CHÈ CỦA NÔNG HỘ KỲ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ TẠI HUYỆN ĐỒNG ... diện có hệ thống giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu kinh tế sản xuất chè nông hộ thời kỳ sản xuất chè nông hộ thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hội nhập kinh tế quốc tế huyện Đồng Hỷ địa phƣơng...
 • 56
 • 218
 • 0

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và ảnh hưởng của chúng đến môi trường đất trồng chè tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học và ảnh hưởng của chúng đến môi trường đất trồng chè tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN NGỌC HÀ ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT, PHÂN BÓN HÓA HỌC VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA CHÚNG ĐẾN MÔI TRƯỜNG ĐẤT TRỒNG CHÈ TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ, ... Đánh giá thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học ảnh hưởng chúng đến môi trường đất trồng chè huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên triển khai nghiên cứu huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái ... 1.3.3 Thực trạng sử dụng thuốc bảo vệ thực vật cho chè 13 1.4 Thực trạng sử dụng phân bón hóa học 14 1.4.1 Thực trạng sử dụng phân bón hóa học giới 14 1.4.2 Thực trạng sử dụng phân bón...
 • 93
 • 294
 • 2

Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây chùm ngây moringa oleifera lam 1785 trồng tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá sinh trưởng và năng suất lá cây chùm ngây moringa oleifera lam 1785 trồng tại huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM KHÚC VĂN HỢP Tên đề tài: ĐÁNH GIÁ SINH TRƢỞNG VÀ NĂNG SUẤT LÁ CÂY CHÙM NGÂY (Moringa Oleifera. Lam 1785) TRỒNG TẠI HYỆN ĐỒNG HỶ - TỈNH THÁI NGUYÊN KHÓA ... cao suất, chất lượng trồng việc giám sát đánh giá sinh trưởng, phát triển giống Chùm ngây cần thiết Vì vậy, thực đề tài: Đánh giá sinh trƣởng suất Chùm ngây (Moringa Oleifera. Lam 1785) trồng huyện ... 1785) trồng huyện Đồng Hỷ- tỉnh Thái Nguyên 1.2 Mục tiêu đề tài - Đánh giá sinh trưởng suất Chùm ngây huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên - Nhận biết đặc trưng hình thái, phản ứng trồng với điều kiện...
 • 61
 • 244
 • 0

Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên

Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ  tỉnh thái nguyên
... “ Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng việc quản nhà nước môi trường ... hội môi trường huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 41 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 41 3.2 Đánh giá thực trạng ... hội môi trường huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 41 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 41 3.2 Đánh giá thực trạng...
 • 92
 • 667
 • 4

Đánh giá thực trạng sản xuất chè và một số yếu tố môi trường góp phần sản xuất chè an toàn tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên

Đánh giá thực trạng sản xuất chè và một số yếu tố môi trường góp phần sản xuất chè an toàn tại huyện đồng hỷ, tỉnh thái nguyên
... xu t chè an toàn t i Trung Qu c Nh ng năm g n ñây, Trung Qu c ñang chuy n m nh sang s n xu t chè an toàn, chè h u Hi n nay, Trung Qu c có kho ng 6.700 chè an toàn, ch y u Tri t Giang, Giang Tây, ... hoá mang ñ m b n s c c a dân t c t nh Thái Nguyên Nh n th c rõ vai trò c a vi c s n xu t chè an toàn có ý nghĩa s ng ñ i v i chè, t nh Thái Nguyên ñã tri n khai quy ho ch vùng s n xu t chè an toàn ... Nepal, Tri u Tiên, Pakistan, Afganistan, Azerbaijan, Campuchia, Nh t B n, Myanma, Thái Lan Lào - Châu Phi có 21 nư c g m: Kenya, Malawi, Uganda, Tanzania, Mozambic, Ruanda, Zaire, Nam Phi, Congo,...
 • 119
 • 159
 • 0

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Môi Trường Tại Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên

Đánh Giá Thực Trạng Và Đề Xuất Giải Pháp Tăng Cường Công Tác Quản Lý Nhà Nước Về Môi Trường Tại Huyện Đồng Hỷ, Tỉnh Thái Nguyên
... “ Đánh giá thực trạng đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng Hỷ - tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá thực trạng việc quản nhà nước môi trường ... hội môi trường huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên .41 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên 41 2.3.3 Công tác quản nhà nước ... hội môi trường huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên - Điều kiện tự nhiên - Điều kiện kinh tế xã hội - Hiện trạng môi trường 2.3.2 Đánh giá thực trạng công tác quản nhà nước môi trường huyện Đồng...
 • 96
 • 97
 • 0

Luận văn đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên

Luận văn đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện võ nhai, tỉnh thái nguyên
... cầm huyện Bảng 8: Hiện trạng dân số đất huyện Nhai năm 2003 Bảng 9: Cơ cấu loại đất huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Bảng 10: Hiện trạng sử dụng đất năm 2003 Bảng 11: Hiện trạng sử dụng loại đất ... Bản đồ đất huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên - Bản đồ trạng sử dụng đất huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên - Bản đồ định hớng sử dụng đất cha sử dụng huyện Nhai tỉnh Thái Nguyên Tất loại đồ đợc thể ... bao chiếm đất bỏ hoá đất Bảng 16: Biến động đất cha sử dụng huyện Nhai Bảng 17: Các loại đất huyện Nhai, tỉnh Thái Nguyên Bảng 18: Tổng hợp tiêu phân cấp đánh giá đất cha sử dụng Bảng 19:...
 • 101
 • 591
 • 2

thực trạng thiếu máu ở phụ nữ sán dìu trong thời kỳ mang thai tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và hiệu quả của biện pháp can thiệp

thực trạng thiếu máu ở phụ nữ sán dìu trong thời kỳ mang thai tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên và hiệu quả của biện pháp can thiệp
... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN LÊ MINH CHÍNH THỰC TRẠNG THIẾU MÁU PHỤ NỮ SÁN DÌU TRONG THỜI KỲ MANG THAI TẠI HUYỆN ĐỒNG HỶ TỈNH THÁI NGUYÊN VÀ HIỆU QUẢ CỦA BIỆN PHÁP CAN THIỆP Chuyên ... có hiệu Xuất phát từ vấn đề nêu trên, thực đề tài Thực trạng thiếu máu phụ nữ Sán Dìu thời kỳ mang thai huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên hiệu biện pháp can thiệp Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực ... thực trạng số yếu tố liên quan đến thiếu máu phụ nữ thai người dân tộc Sán Dìu huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên Xây dựng đánh giá hiệu mô hình can thiệp phòng chống thiếu máu phụ nữ có thai...
 • 201
 • 227
 • 3

Đánh giá hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện đồng văn tỉnh hà giang

Đánh giá hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp tại huyện đồng văn  tỉnh hà giang
... Đánh giá trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp huyện Đồng Văn - tỉnh Giang" Mục đích, yêu cầu nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu - Đánh giá trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp ... hội huyện Đồng Văn 22 2.3.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn 22 2.3.3 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn .22 2.3.4 Đề xuất ... hội huyện Đồng Văn 22 2.3.2 Hiện trạng sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn 22 2.3.3 Hiện trạng nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp địa bàn huyện Đồng Văn .22 2.3.4 Đề xuất...
 • 80
 • 195
 • 1

Đánh giá tập đoàn và so sánh một số giống lúa cạn có triển vọng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá tập đoàn và so sánh một số giống lúa cạn có triển vọng tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... Đánh giá tập đoàn so sánh số giống lúa cạn triển vọng huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá đặc điểm nông học giống lúa cạn thu thập - Lựa chọn số giống lúa cạn ... Chƣơng KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 46 3.1 Đánh giá tập đoàn giống lúa cạn 46 3.1.1 Thời gian sinh trưởng giống lúa cạn 46 3.1.2 Đánh giá số đặc tính nông học giống lúa cạn 47 3.1.3 ... Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên * Thời gian nghiên cứu: Vụ mùa năm 2012 vụ mùa năm 2013 2.3 Nội dung nghiên cứu - Đánh giá đặc điểm nông học giống lúa thu thập - So sánh số giống lúa triển...
 • 116
 • 405
 • 1

Đánh giá tác động vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới phát triển kinh tế hộ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá tác động vốn tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tới phát triển kinh tế hộ tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên
... chung tín dụng tín dụng phát triển kinh tế hộ - Đánh giá thực trạng tín dụng phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn huyện Đồng Hỷ - Phân tích tác động hoạt động tín dụng tới phát triển kinh tế hộ ... TRÒ CỦA TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HỘ 1.1 Tín dụng hình thức tín dụng ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn phát triển kinh ... triển kinh tế địa phương nói chung ngành nông nghiệp nói riêng Chính lý mà tác giả chọn vấn đề: "Đánh giá tác động vốn tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tới phát triển kinh tế hộ...
 • 109
 • 230
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênluận văn đánh giá hiện trạng và định hướng sử dụng đất chưa sử dụng huyện võ nhai tỉnh thái nguyênmột số giải pháp nhằm phát triển kinh tế trong hệ thống nông nghiệp trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnhững giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất chè của nông hộ trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế tại huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyêntừ kết quả khảo sát đợt 1 xem phụ lục 2 nhóm nghiên cứu rút ra các đánh giá thực trạng của nghề và làng nghề trên địa bàn 6 huyện đồng bằng trung du và tp quảng ngãi như saunghiên cứu hiện trạng ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong trồng rừng nguyên liệu ván dăm bằng cây keo lai ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênđánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng hỗ trợ va tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20062010đánh giá công tác bồi thường giải phóng mặt bằng một số dự án trên địa bàn huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên giai đoạn 20082013nghiên cứu ảnh hưởng của một số quần xã thực vật đến tính chất lí hóa học cơ bản của đất rừng trồng tại hai xã khe mo và văn hán huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyêncác trang trại ở huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênnghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênluận văn nghiên cứu hiện trạng và đề xuất giải pháp sử dụng đất lâm nghiệp sau khi giao tại xã hòa bình huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên potxđiều tra cây thuốc được sử dụng theo kinh nghiệm của đồng bào dân tộc dao ở xã hợp tiến huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênxã cây thị huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyênđánh giá thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường trung học phổ thông ở đà nẵngbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXBài 60. Động vật quý hiếmbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảm