500 câu hỏi Trắc nghiệm Sinh lý bệnh

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH
... E Streptomycin II TUẦN HOĂN CÂU HỎI SINH LÝ BỆNH CHƯƠNG TUẦN HOÀN 136: Tăng lưu lượng tim chủ yếu số bệnh lý: A Tại tim B Tại mạch C Ngoài tim mạch D Cấp tính E Câu A B 137: Nguyên nhân dẫn ... chứng bệnh sau không thuộc bệnh vỏ thượng thận A HC Cushing B HC thượng thận di truyền C U tủy thượng thận D Bệnh tăng Aldosteron E Bệnh Addíson 196 Trong HC thượng thận di truyền bẩm sinh ... C (1) (3) D (2) (3) E (1), (2) (3) 299 Protéine niệu: (1) Có thể sinh bệnh (2) Luôn bệnh lý, (3) Rất có giá trị chẩn đoán bệnh thận A (1) B (2) C (1) (3) D (2) (3) E (1), (2) (3) 300 Protéine...
 • 42
 • 3,160
 • 5

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH, HỌC VIỆN QUÂN Y

BỘ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH, HỌC VIỆN QUÂN Y
... y lý, y pháp 5.Chịu ảnh hởng lớn Y học cổ truyền T Quốc Câu Hypocrat với Y học 1,Là ông tổ Y học cổ truyền phơng T y 2.Là ông tổ Y học giới 3 .Y đợc x y dựng dựa suy luận từ triết học 4 .Y ... nan y Y học phơng T y không chữa đợc D.Cơ Y học cổ truyền E.Đã hòa đồng với Y học phơng T y Câu nhiều nớc phơng T y không sử dụng Y học cổ truyền A.Vì họ Y học cổ truyền B.Vì họ cho Y học ... cổ truyền nớc phơng T y D.Dựa Y học đại phơng T y E.Ra đời sau Y học phơng T y Câu Y học cổ truyền dân tộc nớc ta A.Độc lập với Y học cổ truyền Trung Quốc B.Ra đời lúc với Y học cổ truyền Trung...
 • 90
 • 2,615
 • 5

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 1 GIỚI THIỆU MÔN HỌC
... đứng trước ý Câu Sinh bệnh A .Môn học chức B Môn học chế C .Môn học quy luật hoạt động thể bị bệnh D .Môn học trang bị luận E .Môn học chế bệnh sinh Câu Sinh bệnh trang bị cho sinh viên A.Các ... gây bệnh B Phương pháp phát bệnh C.Vì bị bệnh, bệnh diễn biến S D.Phương pháp xử trí bệnh E.Phương pháp phòng bệnh Câu Vị trí môn Sinh bệnh A .Học với môn y sở khác B Học sau môn sinh học, ... hóa sinh C .Học với môn dược lý, phẩu thuật thực hành D .Học trước môn lâm sàng E.Cùng với môn giải phẩu bệnh tạo môn bệnh học Câu Mục tiêu môn SLB chương trình đào tạo A.Trang bị luận Y học...
 • 4
 • 2,195
 • 46

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 2 KHÁI NIỆM VỀ BỆNH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 2 KHÁI NIỆM VỀ BỆNH
... xuất có: 1.Rối loạn về cau truc…………… Rối loạn về chuc nang…………… Câu Hai quan niệm bệnh quan trọng ý kỷ XIX: 1 .Bệnh tb………… 2. Rối loạn…hang dinh noi moi………… Câu Các thời kỳ bệnh 1…u benh…………… ... nguyên nhân gây bệnh 2. Phân loại theo triệu chứng 3.Phân loại theo quan bị bệnh 4.Phân loại theo chế bệnh sinh 5.Phân loại bệnh theo chuyên khoa, theo giới, theo tuổi Phần 2: Câu hỏi nhiều lựa ... S Ý Câu 5 S Đ S S S Đ S S Đ Đ S S Đ S Đ Đ Đ S Đ S Đ S Đ Đ Đ Câu Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D A C Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Câu Cấu trúc Chức Tế bào Hằng định nội môi Ủ bệnh Toàn phát 2. Bộ...
 • 4
 • 1,866
 • 44

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 3 KHÁI NIỆM BỆNH NGUYÊN, BỆNH CĂN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 3 KHÁI NIỆM BỆNH NGUYÊN, BỆNH CĂN
... BÀI KHÁI NIỆM BỆNH NGUYÊN Đúng sai (T/F) 5 S S Đ S S Ý Câu Ý Câu Đ S S S Đ Đ Đ S Đ S S Đ Đ S S S Đ S Đ Đ S S S Đ S S S Đ Đ Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D C C E Ngõ ngắn (S/A) Câu Câu Câu Câu ... tạng A.Làm thay đổi tính đặc trưng bệnh B.Làm thay đổi chất nguyên nhân gây bệnh C.Làm bệnh khó phát sinh D.Làm bệnh dễ phát sinh E.Làm bệnh dễ khó phát sinh Câu5 Bệnh di truyền A.Không có nguyên ... làm bệnh phát sinh C.Yếu tố định diễn biến bệnh D.Yếu tố gây bệnh E.Yếu tố định hậu bệnh Câu Nguyên nhân gây bệnh A.Quyết định gây bệnh B.Quyết định tính đặc trưng bệnh C.Quyết định gây bệnh...
 • 4
 • 960
 • 35

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 4 KHÁI NIỆM VỀ BỆNH SINH

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 4 KHÁI NIỆM VỀ BỆNH SINH
... đứng trước ý Câu Vai trò bệnh nguyên bệnh sinh A.Mở B.Dẫn dắt C.Quyết định khâu kết thúc bệnh D.Gây bệnh E.Tất Câu Bệnh sinh bị chi phối A.Nguyên nhân gây bệnh B.Thể lực, sức khỏe người bệnh C.Tính ... bộ -Bệnh toàn thân A.Mỗi bệnh cụ thể bệnh cục quan, phận xác định B.Một bệnh dù cục bệnh toàn thân C.Không có bệnh cục mà có bệnh toàn thân D Ba ý đa số bệnh E.Ba ý cho tất bệnh Phần 3: Câu hỏi ... Câu Trong nguyên tắc điều trị chung, tìm cách chặt đứt khâu trọng yếu vòng xoắn bệnh cách điều trị theo chế…benh sinh ………… Câu Bệnh kết thúc: Khỏi man tinh………… di chung………… 4. Tử vong BÀI KHÁI...
 • 4
 • 932
 • 33

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 5 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA GLUCID

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 5 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA GLUCID
... E.Ngất xỉu Câu Biểu lâm sàng nặng Glucose máu giảm thấp(dưới 0,6g/l A.Mất trương lực B.Giảm thân nhiệt C .Rối loạn ý thức D .Rối loạn nhịp tim E .Rối loạn nhịp thở Câu Tăng glucose máu bệnh đái đường ... thấu lòng ống thận Câu Nguyên nhân chủ yếu gây hôn mê bệnh đái đường A.Thiếu lượng B .Rối loạn chuyển hóa nước C.Giảm sức đề kháng D.Nhiễm toan, suy kiệt E.Nhiễm khuẩn Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ... tre tuụi………… Câu Đái đường typ II gọi đái đường (1)…khong phu thuoc insulin……………………… thường xảy người (2)nguoi gia…… có địa (3)…beo phi…………… BÀI RỐI LOẠN C.H GLUCID Đúng sai (T/F) 5 Đ Đ Đ Đ Đ...
 • 4
 • 3,925
 • 102

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 6 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 6 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA LIPID
... S S S Đ Câu Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án D C C B E Ngõ ngắn (S/A) Câu (1) Dự trử (2) Bào tương Câu Tế bào gan Câu Do rối loạn chuyển hóa glucid Câu Do ăn nhiều chất giàu cholesterol Câu Béo ... cholesterol………………………… Câu Hậu tăng lipid máu 1beo phi……………… 2tich mo gan……………… 3xo vua dong mach……………… BÀI RỐI LOẠN C.H LIPID Đúng sai (T/F) Ý S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ S Đ S Đ Ý Câu 5 Đ Đ S Đ S Đ Đ ... lượng lipid (2)…bao tuong………… không giảm Câu Tế bào có nhiều thụ thể với LDL thể…te bao gan……………… Câu Cơ chế tăng lipid máu bệnh nhân bị bệnh đái đường roi loan chuyen hoa gluxit………………………… Câu...
 • 4
 • 2,181
 • 46

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 7 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA PROTID

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 7 RỐI LOẠN CHUYỂN HÓA PROTID
... gia vận chuyển chất (lipid, Fe,Cu…) E.Tham gia chuyển hóa chất (enzym) S Câu Bệnh rối loạn gen cấu trúc Hb hay gặp A.HbS B.HbC C.HbE D.HbM E.HbG Câu Bệnh rối loạn gen điều hòa Hb hay gặp A .Bệnh ... thích hợp Câu Hai đặc trưng protid 1dac trung cau truc……………… 2dac trung so luong……………… Câu Lượng protid huyết tương phản ánh…luong protid toan co the…………………… Câu Rối loạn số lượng thành phần protid ... uric…………… BÀI RỐI LOẠN C.H PROTID Đúng sai (T/F) 5 S Đ Đ S Đ Đ S Đ Đ Đ S S S S S Ý Câu Ý Câu Đ Đ S Đ Đ Đ S S Nhiều lựa chọn (MCQ) Đ S Đ S S S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Câu Đáp án B C E E C Ngõ ngắn (S/A) Câu 1...
 • 4
 • 1,169
 • 35

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 8 RỐI LOẠNH CHUYỂN HÓA NƯỚC, ĐIỆN GIẢI

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 8 RỐI LOẠNH CHUYỂN HÓA NƯỚC, ĐIỆN GIẢI
... D.Bỏng E.Mất máu Câu Hậu chủ yếu bị nước nặng ỉa chảy A .Rối loạn chuyển hóa, nhiễm toan B.Nhiễm độc thần kinh C.Máu cô đặc D .Rối loạn huyết động học E Rối loạn hấp thu ruột Câu Tăng Kali máu ... thải, thể bị nhiễm độc Câu 13 Mất nước ỉa chảy cấp 1.Mất nước nhiều nhanh 2.Mất nước nhược trương 3 .Rối loạn chuyển hóa 4 .Rối loạn huyết động, huyết áp giảm 5.Ít bị nhiễm độc Câu 14 Mất nước trẻ ... cấp D, viêm thận nhiễm mỡ E.Viêm thận ngược dòng Câu Phù xuất nhanh A.Phù bệnh tim B.Phù bệnh thận C.Phù suy dinh dưỡng D.Phù bệnh gan E.Phù dị ứng Câu Mất nước đẳng trương thường gặp A.Nôn tắc...
 • 6
 • 2,279
 • 53

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 9 RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID, BASE

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 9 RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID, BASE
... (2)…rlch nuoc…………… Câu Dự trử kiềm thường tăng bị nhiễm toan…hoi…… BÀI RỐI LOẠN THĂNG BẰNG ACID -BASE Đúng sai (T/F) 5 Đ Đ Đ S Đ S Đ Đ S Đ S Đ S Đ Đ S S S Đ S Đ S S Đ S Ý Câu Ý Câu Đ Đ S S S Đ S ... Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án C D C B D Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Hệ thống đệm Phổi Thận Câu2 Tổng số muối kiềm hệ thống đệm máu Câu (1) Ứ đọng CO2 (2) Rối loạn chuyển hóa nước Câu Hơi E B D ... C.Tăng tạo acid rối loạn chuyển hóa D.Thận đào thải acid E.Chậm oxy hóa thể cetonic Câu pO2 giảm nhiều A.Cơn hen B.Xơ phổi C.Chướng phế nang D.Phù phổi cấp E.Viêm phổi cấp Phần 3: Câu hỏi trả lời...
 • 4
 • 1,152
 • 37

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 10 SINH BỆNH QUÁ TRÌNH VIÊM

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 10 SINH LÝ BỆNH QUÁ TRÌNH VIÊM
... non………………… 2…te bao noi mac………………… BÀI 10 SINH LÝ BỆNH QUÁ TRÌNH VIÊM Đúng sai (T/F) Ý Ý Câu Đ Đ Đ S Đ Đ S S Đ Đ S Đ Đ S S Đ S S S S S Đ S S Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ 10 11 12 13 14 Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ Đ ... C.Ổ viêm đỡ nóng D.Không cảm giác thấy mạch đập ổ viêm E.Ổ viêm chuyển màu, đỏ tươi Câu Yếu tố gây đau ổ viêm A.Tác nhân gây viêm kích thích B.Các mediator có mặt ổ viêm kích thích C.Độ toan ổ viêm ... tăng nhiệt độ ổ viêm A.Sung huyết động mạch B.Máu ổ viêm nhiều oxy C.Xuất chất gây sốt nội sinh D.Tăng oxy hóa ổ viêm E.Tăng hoạt động bạch cầu ổ viêm Câu Cơ chế chủ yếu tạo dịch rỉ viêm A.Tăng áp...
 • 5
 • 1,807
 • 43

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 11 RỐI LOẠN THÂN NHIỆT SỐT

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 11 RỐI LOẠN THÂN NHIỆT SỐT
... 3.Tăng thân nhiệt sốt tăng thân nhiệt ưu tuyến giáp chế 4 .Sốt- hậu rối loạn trung tâm điều hòa thân nhiệt 5.Tất bệnh nhiễm khuẩn có sốt Câu Sốt 1.Giai đoạn đầu sốt (sốt tăng) thể phản ... nhiet…bởi tác nhân gây sốt Câu Sốt cao liên tục thường gặp (1) nhiem khuan cap ,sốt cách quảng thường gặp (2)…sot ret BÀI 11 RỐI LOẠN THÂN NHIỆT- SỐT Đúng sai (T/F) Ý Câu Ý Câu 11 12 13 Đ Đ Đ S Đ ... 2.Giai đoạn sốt (sốt đứng) thể không sản nhiệt 3.Giai đoạn sốt (sốt lui) thể phản ứng bị nhiễm nóng 4.Cường độ sốt phụ thuộc vào chất gây sốt, quan thụ cảm nhiệt thể 5.Gây sốt thực nghiệm thành...
 • 5
 • 2,393
 • 56

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 12 RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN MO -U BƯỚU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 12 RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN MO -U BƯỚU
... u phát triển làm rối loạn chức mô bị u mô khác Phần 3: Câu hỏi trả lời ngỏ ngắn (S/A-QROC) Hãy viết bổ sung vào chỗ để trống (….) ký hiệu, từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Hai biểu bệnh rối loạn ... 11 12 13 Đ Đ S Đ Đ Đ S S S Đ Đ S Đ Đ Đ S S S Đ S Đ S Đ Đ S S Đ Đ Đ Đ Câu Nhiều lựa chọn (MCQ) Câu Đáp án C B Ngõ ngắn (S/A) Câu 1 Rối loạn ưu sinh Câu (1) ARN Câu (1) ADN Câu Biến hình D A B Rối ... tăng lên, trình (2).phan bao tăng lên Câu Hai đặc điểm tế bào ung thư: 1.bien hinh 2.khong biet hóa BÀI 12 RỐI LOẠN PHÁT TRIỂN MÔ- U BƯỚU Đúng sai (T/F) Ý Ý Câu S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ S Đ...
 • 5
 • 662
 • 22

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH BỆNH BÀI 13 SINH BỆNH TẠO MÁU

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM SINH LÝ BỆNH BÀI 13 SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU
... nguyen nhan thieu mau 3…Pl theo co che benh sinh Câu Tan máu sinh bất đồng yếu tố Rh thường gặp khi: Con…Rh(+),mẹ Rh(-) BÀI 13 SINH LÝ BỆNH TẠO MÁU Đúng sai (T/F) 5 Đ Đ Đ Đ S Đ Đ Đ Đ Đ Đ S ... từ, cụm từ, câu thích hợp Câu Người có nhóm máu O thường cho người có nhóm máu (1)…A…B… AB…O……Và thường nhận máu người có nhóm máu (2)…O…… Câu Người có nhóm máu AB cho người có nhóm máu (1)…AB……., ... xao thiếu máu A.Số lượng hồng cầu giảm B.Nồng độ HbO2 máu thấp C.Lượng Hb máu giảm D.Cơ thể phân bố lại máu E.Giảm số lượng mao mạch hoạt động Câu Tiêu chuẩn tốt nói lên thiếu máu tan máu mạch...
 • 6
 • 2,221
 • 56

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm sinh lý bệnh miễn dịchcau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 5cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 7cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 3cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 2cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong4cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 6cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong 1cau hoi trac nghiem sinh ly thuc vat chuong8câu hỏi trắc nghiệm sinh lý tiêu hóacâu hỏi trắc nghiệm sinh lý máu500 câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cương a1câu hỏi trắc nghiệm sinh lý thần kinh500 câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cương500 câu hỏi trắc nghiệm vật lý 12 có đáp ánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015SÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây