fb bai tap on thi p1

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý

185 Bài tập ôn thi đại học môn Vật Lý
... cấp? A Hạt α 164 Hrôn tên gọi hạt sơ cấp nào? A Phôtôn leptôn B Leptôn mêzôn 165 Chọn phát biểu sai nói quac: A Quac thành phần cấu tạo hrôn B Quac tồn hrôn B Hạt β − C Mêzôn barion C Hạt β + ... thành lùn 176 Điều không nói thi n hà? A Hệ thống nhiều tinh vân gọi thi n hà B Đường kính thi n hà khoảng 105 năm ánh sáng C Trong thi n hà, chân không D Quaza thi n thể không nằm Ngân Hà 177 ... Đặc điểm không thuộc Mặt Trăng? A Không phải hành tinh B Nhiệt độ chênh lệch ngày đêm C Không có khí D Chu kì chuyển động quanh Trái Đất khác với chu kì quay quanh trục 173 Số liệu không với Trái...
 • 22
 • 1,077
 • 25

Câu hỏi và bài tập ôn thi kinh tế môi trường

Câu hỏi và bài tập ôn thi kinh tế môi trường
... tâm nhiều đến vấn đề môi trường Câu hỏi Xây dựng đập nước để cung cấp điện gây thi t hại cho hai dòng suối: sử dụng cho hoạt động câu cá giải trí không hỗ trợ cho hoạt động câu cá phần vùng đất ... $1.365 t = - $4 tri u BÀI 8: KINH T TÀI NGUN THI N NHIÊN CH 1: Gi i thi u v l i ích c a tài ngun thi n nhiên, quy n tài s n, tơ, giá tr c a t Câu h i 1: Gi s anh/ch d nh mua m t m vàng Chi phí hàng ... Tuy nhiên, người ta nghó thông tin dạng nhằm để kiểm tra câu trả lời có trung thực hay không trả lời không Một cách gián tiếp hỏi thu nhập họ (cách gián tiếp cho thông tin tình trạng sở hữu xe)...
 • 56
 • 15,187
 • 132

Bài tập ôn thi tốt nghiệp cao đẳng K3- Môn cơ sở dữ liệu

Bài tập ôn thi tốt nghiệp cao đẳng K3- Môn cơ sở dữ liệu
... Cho biết tổng số cán có sở liệu i Cho biết mã cán bộ, tên cán cán có số năm công tác nhất Phần II: Phụ thuộc hàm Bài Cho quan hệ R tập thuộc tính U = {A, B, C, D, E, G) tập phụ thuộc hàm F = {AB ... BC b Tính bao đóng {A}+ tập thuộc tính {A} c Tập phụ thuộc hàm F tối thi u cha? Vì sao? Nếu cha, tìm phủ tối thi u F Bài Cho quan hệ R(U): U = { A, B, C, D, E, G, H } tập phụ thuộc hàm F = {AC, ... KM e Tính bao đóng {G, H}+ tập thuộc tính {G, H} f Tập phụ thuộc hàm F tối thi u cha? Vì sao? Nếu cha, tìm phủ tối thi u F Bài Cho quan hệ R(U): U = {H, I, K, L, M, N} tập phụ thuộc hàm F = {I...
 • 2
 • 552
 • 8

Bài tập ôn thi tốt nghiệp

Bài tập ôn thi tốt nghiệp
... If we nothing to help these poor people, they will be starved a Unless we something to help these poor people, they will be starved b These poor people will be starved if we don't anything to ... other girl in this city is as pretty as Claudia a Claudia is the prettiest girl in the world b Claudia is not so pretty as the other girls in this city c Claudia is the prettier girl in this city ... calm Don't anything _ a dangerously b dangerous c endangered d danger 20/ The lion looked at his prey a hungrily b hungry c hunger d hungered 21/ What's the of this house? a...
 • 10
 • 343
 • 4

Bài tập ôn thi Đại học phần phương trình chứa căn thức

Bài tập ôn thi Đại học phần phương trình chứa căn thức
... toán khác luyện thi Quy định lớp học: - Nghiêm túc ôn thi nỗ lực học nhà - Với môn Toán, thứ tự nội dung tiết học theo lịch trình trên, buổi học cụ thể xếp phù hợp với môn Hóa Lý - Học liên tục ... Tích phân Đại số tổ hợp Nhị thức Newtơn Đại số tổ hợp Nhị thức Newtơn Hình học giải tích mặt phẳng Hình học giải tích mặt phẳng Hình học giải tích không gian Hình học giải tích không gian Một ... Các toán hàm số Phơng trình bất phơng trình vô tỉ Phơng trình bất phơng trình mũ, lôgarit Phơng trình lợng giác Hệ phơng trình Bất đẳng thức giá trị lớn nhất, nhỏ Bất đẳng thức giá trị lớn nhất,...
 • 2
 • 2,013
 • 17

Bài tập ôn thi cho HSG 12

Bài tập ôn thi cho HSG 12
... H2S để không khí lâu ngày bị vẩn đục - Nhỏ vài giọt H2SO4 đặc vào đờng kính trắng, đờng kính hoá đen - Dung dịch HBr không mầu để không khí thời gian chuyển mầu vàng Bài 1: (6điểm) 12 1/ a) Loại ... phản ứng với AgNO3 2/ a) Số mol Cl2 = 0,006 mol (0,5đ) Cl2 + 2NaI = 2NaCl + I2 0,006 0, 012 0, 012 0, 012 0,1 = 0 ,12 M 0,008 = 0,1 = 0,08M nNaI = 0,1.0,2 = 0,02 mol ; d NaI: 0,008 mol [NaCl] = [NaI] ... phân Bài 3: 11 Cho 7,35 gam hỗn hợp MgCO3 CaCO3 tác dụng hết với dung dịch HCl, toàn lợng khí CO2 sinh cho vào dung dịch có 0,05 mol Ba(OH)2 sinh a mol kết tủa Tìm khoảng xác định a 4,0 Bài Gọi...
 • 15
 • 399
 • 5

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn

bài tập ôn thi phần cáu tạo nguyên tử & bảng tuần hoàn
... : 1- Khi nguyên tử Clo nhận thêm hay bớt số e biến thành nguyên tố khác 2- Khi nguyên tử clo nhận hay nhường bớt số e nguyên tố cl không biến thanøh nguyên tố khác 3- Khi hạt nhân nguyên tố ... hạt nhân ngun tử M N B Số electron lớp vỏ ngồi ngun tử M nhiều lớp vỏ ngồi ngun tử N C Số electron lớp vỏ ngun tử M nhiều lớp vỏ ngun tử N D Ngun tố M N phải nằm chu kì bảng tuần hồn Bài : 15078 ... thức phân tử M cơng thức sau đây: Chọn đáp án A B C D Bài : 15076 Ngun tử khối trung bình Bo 10,812 Mỗi có 94 ngun tử có ngun tử ? Chọn đáp án A 405 ngun tử B 403 ngun tử C 406 ngun tử D Khơng...
 • 53
 • 2,445
 • 31

các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp 12 - hệ 3 năm

các dạng bài tập ôn thi tốt nghiệp 12 - hệ 3 năm
... redecorate) the sitting-room 30 .What Tom ( do) now ? He (clean) his shoes 31 .It’s a lovely day The sun ( shine) and the birds ( sing) 32 .Be quiet please, I ( listen) to teacher’s lecture 33 .What you (do) ... encouraging 130 Many a man (not want) to housework 131 Seven and nine (make) sixteen 132 The number of men lost (be) astonishing low in that storm 133 Nobody in the class (know) the answer 134 Four ... a celebration 125 Soup and salad (be) too light a lunch 126 Learning English (be not) easy at all 127 To swim in that river (be) dangerous 128 That you are late (be) a pity 129 What I heard...
 • 5
 • 522
 • 1

Bài tập ôn thi tốt nghiệp lớp 12

Bài tập ôn thi tốt nghiệp lớp 12
... Kiều - Trang 19 - Soạn cho lớp LTĐH Giáo trình Giải tích 12 π ∫x 125 ) Chứng minh rằng: sin xdx = Áp dụng 124 ) g) π − cos x cos x ∫ e dx =2 ∫ e dx Áp dụng 123 ) x −x a 127 ) Chứng minh rằng: Nếu ... Có số tự nhiên có chữ số khác Biết tổng chữ số 12? Kết quả: Có tập hợp chứa phần tử khác có tổng 12 tập hợp chứa phần tử có phần tử có tổng 12. Vậy có 7.3!+3.(2.2.1)=54 số 163) Với chữ số 2, ... A={2,3,4,5,6,7,8,9} lấy C8 = tập có phần tử Hợp tập với {0,1} ta có tập có phần tử có Từ tập hợp tạo 8.8!=322560 Vậy có 8.322560=2580480 số Cách 2: Cho xuất trước: Có cách ( không đứng đầu) Cho xuất...
 • 30
 • 358
 • 0

Xem thêm