Bài giảng hóa phân tích 1 tác giả GVC ths trương bach chiến trường đh công nghiệp thực phẩm tp HCM 2013

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG dạy ANH văn THEO học CHẾ tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM

NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢNG dạy ANH văn THEO học CHẾ tín CHỈ tại TRƯỜNG đại học CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP HCM
... ngắn ng i s b hạn chế Cho nên học chế tín đòi h i cao việc đ i phương pháp giảng dạy c a giáo viên Do đó, để nâng cao hiệu giảng dạy theo học chế tín học ph n Anh văn, chia s vài kinh nghiệm Giờ ... tự chọn môn học giảng viên ph h p theo qui đ nh s gây nhiều khó khăn công tác quản l sinh viên, tham gia công tác sinh hoạt đoàn thể Các môn học theo học chế tín chỉ bố trí tín (Anh văn không ngoại ... dụng học Anh văn, đối sinh viên yếu Anh văn lại khó khăn, lúc vai trò c a giáo viên h tr cán quản l thời gian học nhà lại nặng thêm (qui đ nh c a học chế tín chỉ) 111 Đào tạo theo học chế tín...
 • 6
 • 164
 • 1

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 1 pot

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 1 pot
... tan ca Mg(OH)2 bng : 0,84 .10 /10 00.58 =1, 4 .1 0-4 mol/l Nh th [Mg ]= 1, 4 .1 0-4 mol/l 2+ [OH ] = 2 .1, 4 .1 0-4 =2,8 .1 0-4 mol/l 32 TMg(OH)2 = 1, 4 .1 0-4 .(2,8 .1 0-4 )2 = 1, 1 .1 0 -1 1 Vy: 4.2 CC YU T HNG N TAN ... 1 0-6 ,4 HCO-3 H+ + CO3 2- vi hng s axit K2 = 1 0 -1 0,3 Ta thy: K1/K2 = 1 0-6 ,4 /1 0 -1 0,3 = 10 4 - H3PO4 phõn li theo ba nc cú hng s axit tng ng cú cỏc giỏ tr l pK1 = 2 ,12 ; pK2 = 7, 21; pK3 = 12 ,36 Nh vy ... trỡnh: [H+]2 = 1 0-4 ,75 .1 0-4 1 0-4 ,75 [H+] [H+]2 + 1 0-4 ,75 [H+] 1 0-4 ,75 = Gii ta c [H+] = 0, 81 1 0-4 ,38 v pH = -lg[H+] = 4,470 Nhng nu b qua [H+] cnh CA thỡ pH = 0,5 4.75 0,5.lg1 0-4 = 2, 375 +...
 • 45
 • 315
 • 0

Bài giảng Hóa phân tích II (hóa học phân tích định lượng) và đánh giá xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê

Bài giảng Hóa phân tích II (hóa học phân tích định lượng) và đánh giá xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác xuất thống kê
... số liệu thực nghiệm xác xuất thống (3 tín = 45 tiết) Thái nguyên, 2011 Lời nói đầu Trên sở kiến thức học phần sở hóa học phân tích (hóa phân tích I) bi giảng Hóa học phân tích định lợng (Hóa ... (Hóa phân tích II) giới thiệu phơng pháp phân tích định lợng v cách xử lý, thống kết thực nghiệm thu đợc cho kết có độ tin cậy cao Để biên soạn Hóa học phân tích định lợng, tác giả tham khảo giáo ... đạI học thái nguyên trờng đạI học s phạm Khoa Hoá học TS Mai Xuân Trờng 0912.739.257 CQ : 0280.3856.853 NR 0280.3759.402 Bài giảng Hoá phân tích II (Hoá học phân tích định lợng) v đánh giá, xử lý...
 • 125
 • 697
 • 40

Bài giảng hóa phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác suất thống kê phần2 TS mai xuân trường

Bài giảng hóa phân tích II và đánh giá, xử lý số liệu thực nghiệm bằng xác suất thống kê phần2  TS mai xuân trường
... cần phân tích nhanh Khi có nhiều yếu tố gây cản trở phơng pháp phân tích khối lợng lâu Phơng pháp phân tích khối lợng đợc thực đòi hỏi dộ xác cao không ý đến yếu tố thời gian VII Các ví dụ thực ... phơng pháp phân tích khối lợng Nói chung phơng pháp phân tích khối lợng cho kết xác tin cậy xác định cấu tử với lợng lớn trung bình Nhợc điểm lớn phơng pháp phân tích khối lợng thời gian phân dài, ... hởng đến kết phân tích II. 2 Dạng cân + Thành phần phải ứng với công thức + Bền tiến hành thao tác phân tích + Hàm lợng nguyên tố cần tìm nhỏ tốt III Lựa chọn điều kiện lm kết tủa III.1 Lợng chất...
 • 41
 • 235
 • 0

Bài giảng hóa phân tích chương 1 đại cương về hóa phân tích

Bài giảng hóa phân tích  chương 1 đại cương về hóa phân tích
... Công việc Nhà hóa học phân tích: - Nghiên cứu biện pháp nhằm gia tăng độ tin cậy phƣơng pháp phân tích có nhằm đáp ứng tốt yêu cầu đo lƣờng hóa học - Hiệu chỉnh phƣơng pháp phân tích cho phù hợp ... cậy Slide 11 Thành phần hóa học bao gồm: Thành phần nguyên tố hóa học Thành phần nguyên tố đồng vị Thành phần loại đồng phân Thành phần phân tử Thành phần cấu trúc phân tử ion Slide 12 Thành phần ... tốt để phân tích Lấy mẫu: bƣớc lấy mẫu phải đƣợc tiến hành cho kết phân tích phản ánh đƣợc hàm lƣợng trung bình thành phần Slide 15 Chuẩn bị mẫu: công đoạn quan trọng công đoạn đo mẫu Phân tích...
 • 14
 • 258
 • 0

BÀI GIẢNG hóa PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG mói nhât

BÀI GIẢNG hóa PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG mói nhât
... dụng phân tích định lượng Nội dung  Đối tượng phân tích định lượng Phân loại phương pháp phân tích định lượng - Phương pháp hóa học - Phương pháp vật lý, hóa Đối tượng phân tích định lượng Phân ... tích (mẫu thử )  Phân tích định lượng có vị trí quan trọng nhiều ngành: Hóa học, địa chất, sinh học, nông nghiệp… Đối tượng phân tích định lượng  Trong ngành dược phân tích định lượng ứng dụng ... đem nung, sau cân lên định lượng Fe2O3 suy FeCl3 Phân loại phương pháp phân tích định lượng 1.2.1 Phương pháp phân tích khối lượng Bản chất phương pháp - Chuyển chất cần phân tích vào dd - Kết tủa...
 • 157
 • 11,998
 • 556

Tài liệu BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH docx

Tài liệu BÀI GIẢNG HÓA PHÂN TÍCH docx
... CÁC BÀI TẬP KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG) TÀI LIỆU HỌC TẬP: BÀI GIẢNG TRÊN LỚP TÀI LIỆU PHOTO CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH 1.1 NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA HÓA PHÂN ... chuyên ngành nhỏ sau: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lí, hóa sinh hóa phân tích - Hóa học phân tích khoa học phương pháp phân tích định tính định lượng chất Ngoài hóa học phân tích khoa học phương ... thêm phần hóa học phức chất) 1.4 Yêu cầu thuốc thử dùng hóa phân tích • Độ tinh khiết: hàm lượng hợp chất X thuốc thử - Hóa chất kỹ thuật X ≤ 99% - Hóa chất phân tích 99% ≤ X ≤ 99,9% - Hóa chất...
 • 25
 • 1,941
 • 10

bài giảng hóa phân tích

bài giảng hóa phân tích
... ướt (mẫu phân tích dạng DD) phân tích lối khô (mẫu phân tích trạng thái rắn) III CÁC LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC DÙNG TRONG HÓA PHÂN TÍCH Những biến đổi hóa học kèm theo thay đổi thành phần hóa học, ... dùng hóa phân tích Các loại phản ứng dùng hóa phân tích chia thành hai nhóm chính: Phản ứng oxy hóa khử Phản ứng oxy hóa khử phản ứng trao đổi điện tử đôi oxy hóa/ khử, thường dùng hóa phân tích ... 2H+ Ca 26 Hóa phân tích CHƯƠNG ĐẠI CƯƠNG VỀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH I CÁC KHÁI NIỆM LIÊN QUAN ĐẾN PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Phân tích thể tích phương pháp đònh lượng cấu tử X dựa phép đo thể tích Khi...
 • 56
 • 720
 • 5

Bài giảng Hóa phân tích - GV. Lại Thị Hiền

Bài giảng Hóa phân tích - GV. Lại Thị Hiền
... Chương Phân tích phức chất • Chương Phân tích kết tủa Nhập môn hóa phân tích  Nội dung yêu cầu hóa học phân tích Phân loại phương pháp phân tích Các loại phản ứng hóa học dùng hóa phân tích Các ... điện, từ PP hóa lí: kết hợp PPVL PPHH - Các pp phổ - Các pp điện hóa - Các pp sắc kí Phân loại phương pháp phân tích Phân loại theo lượng mẫu phân tích hay kĩ thuật phân tích Phân tích thô: sử ... Chương Phân tích định tính cation nhóm  PHẦN THỨ HAI: ĐỊNH LƯỢNG • Chương Phân tích khối lượng • Chương Phân tích thể tích • Chương Phân tích axit – bazơ • Chương Phân tích oxy hóa- khử • Chương Phân...
 • 98
 • 1,036
 • 4

bài giảng hóa phân tích

bài giảng hóa phân tích
... mẫu phân tích dựa vào tính chất hóa học hay vật lý đặc trưng (màu, mùi, dạng tinh thể, hiệu ứng vật lý,…) Định lượng : xác định hàm lượng cấu tử nghiên cứu mẫu phân tích b) Vai trò hóa phân tích: ... trình phân tích: (hòa tan mẫu; loại bỏ cấu tử cản trở; làm giàu cấu tử phân tích) Áp dụng pp phân tích số liệu pt - Xử lý số liệu PT (toán thống kê) - Tính kết sai số -Kết luận vấn đề phân tích ... độ đúng, độ xác, độ nhạy phương pháp phân tích - điều kiện trang thiết bị phân tích - thời gian, chi phí phân tích Cấu tử đa lượng : %X = 1-100% (w/w) PP PT hóa học Cấu tử vi lượng : %X = 0,01...
 • 231
 • 2,049
 • 6

Bài giảng hóa phân tích ppt

Bài giảng hóa phân tích ppt
... chuyên ngành nhỏ sau: Hóa vô cơ, hóa hữu cơ, hóa lí, hóa sinh hóa phân tích - Hóa học phân tích khoa học phương pháp phân tích định tính định lượng chất Ngoài hóa học phân tích khoa học phương ... CÁC BÀI TẬP KIỂM TRA KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP ỨNG DỤNG) TÀI LIỆU HỌC TẬP: BÀI GIẢNG TRÊN LỚP TÀI LIỆU PHOTO CÁC TÀI LIỆU KHÁC CHƯƠNG 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA PHÂN TÍCH 1.1 NỘI DUNG VÀ YÊU CẦU CỦA HÓA PHÂN ... lí, hóa, sinh, …tin học => nắm vững, sâu vào phương pháp, phát triển phương pháp phân tích 1.2 PHÂN LOẠI CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH (PPPT) 1.2.1 Phân loại theo chất phương pháp - Phương pháp hóa...
 • 25
 • 1,405
 • 12

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ

bài giảng hóa phân tích cơ sở chương 3 phương pháp chuẩn đồ
...  CH3COOH 0,1M CH3COONa 0,1M CH3COOH 0,3M CH3COONa 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,1M NH4Cl 0,1M NH3 0,3M 3. 3 Dung dịch đệm  Để thấy rõ tác dụng đệm dung dịch, xét ví dụ:  Ví dụ 1: pH dung dịch CH3COOH ... dung chương sở nguyên tắc pp Đường cong chuẩn độ pH-V Dung dịch đệm Chuẩn độ đa axit Pha chế thiết lập nồng độ axit-bazo 3. 1 sở nguyên tắc pp  Dựa phản ứng: H+ + OH- ⇋ H2O  Trong trình chuẩn ... muốn sai số phép chuẩn độ thuộc khoảng pH cuối phép chuẩn phải thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 Chất thị sử dụng có pT thuộc khoảng 4 ,3 đến 9,7 23 Chuẩn độ acid mạnh, baz mạnh 24 3. 2.2 .Chuẩn độ axit yếu...
 • 39
 • 1,929
 • 2

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 2 pdf

Bài Giảng Hóa Phân tích - Phần 2 pdf
... màu trắng - MgSiO3 Dung dịch molipđat (NH4)2MO4 - - - - - Kết tủa màu vàng - - - - HNO3 Các axit - Khí SO2 Có SO2 S tách Khí CO2 - Các muối NH4+, NH4Cl, (NH4 )- - - - - - - - - - - 2SO4 Dung Natrinitropruxua ... Sn2+ + 2OH- → Sn(OH )2 - Sn(OH )2 tan trong kiềm dư tạo thành anion stanit SnO2 2- : Sn(OH )2 + 2OH- → SnO2 2- + 2H2O Để lâu đun nóng, SnO2 2- phản ứng với nước: SnO2 2- + H2O → HSnO 2- + OHTrong môi ... MnO 4- có màu tím đặc trưng: Mn2+ + 5S2O8 2- + 8H2O → 2MnO 4- + 10SO4 2- + 16H+ chế phản ứng có nhiều giả thiết khác nhau, phổ biến theo chế sau: Ag+ + S2O8 2- → 2Ag2+ + 2SO 422 Mn2+ + 10Ag2+ + 8H2O → 2MnO4-...
 • 50
 • 420
 • 4

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng

Bài giảng Hóa phân tích thực phẩm Thạc sĩ Phạm Kim Phượng
... HĨA PHÂN TÍCH • 1/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH • 2/ ĐỊNH NGHĨA THẾ NÀO LÀ HĨA PHÂN TÍCH THỰC PHẨM • 3/ PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH • 4/ PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG • 5/ ĐÁNH GÍA PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ... chất cho thêm vào • Kiểm nghiệm phân tích thực phẩm phương pháp hóa học ngồi phân tích trạng thái cảm quan, vi sinh vật… THẾ NÀO LÀ PHÂN TÍCH HĨA THỰC PHẨM Thực phẩm thức ăn , nước uống chất dinh ... thực phẩm t, n, ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH - Độ xác – Precision Biểu thị qua kết phân tích 01 người thực số người khác thực phòng thí nghiệm sử dụng phương pháp phân tích thiết bị phân tích...
 • 31
 • 285
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng hóa phân tíchcâu hỏi và bài tập hóa phân tích 1bài tập hóa phân tích 1bài giảng hóa phân tích định tínhgiải bài tập hóa phân tích 1slide bài giảng hóa phân tíchbài giảng hóa phân tích của cô hoàng thị huệ anbài giảng hóa phân tích analytical chemistrygiải bài tập hóa phân tích 1 cân bằng ion trong dung dịchgiải bài tập hóa phân tích chương 1huong dan giai bai tap hoa phan tich chuong 1bài tập hóa phân tích chương 1 4 có giảibai tap hoa phan tich chuong 1 2bai tap hoa phan tich chuong 1bai tap hoa phan tich moi truong chuong 1CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học