Giáo án tin học lớp 3, 4,5 và lịch phân phối chương trình cả năm học

Giáo án thể dục lớp 3 - Tuần 1 1:GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ppt

Giáo án thể dục lớp 3 - Tuần 1 1:GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ppt
... theo nhịp hát Tập thể dục phát triển 2x chung L2 * Trò chơi: PHẦN CƠ BẢN Kiểm tra cũ Bài mới: Phân công tổ 3 Tập hợp hàng nhóm tập luyện-chọn cán dọc môn học + chọn biên chế tổ lớp học 7’ Nhắc ... phải 3 Trò chơi: Nhanh lên bạn Ôn số động tác đội hình đội ngũ PHẦN KẾT THÚC Hồi tĩnh: Đi thường theo 2’ hàng dọc nhịp 1, 2 giáo viên Học 2’ sinh hệ thống Nhận xét-Dặn dò: Nhận xét học Giáo viên ... PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP GIẢNG DẠY ĐL PHƯƠNG PHÁP VĐ TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp: Ổn định 2’ Tập hợp hàng nhanh, trật tự Phổ biến nội dung bản, nội dọc, quay phải 3 dung tập luyện...
 • 5
 • 333
 • 0

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Chương trình xiếc đặc sắc. ppt

Giáo án Tiếng Việt lớp 3 : Tên bài dạy : Tập đọc Chương trình xiếc đặc sắc. ppt
... luyện đọc, kết hợp với giải nghĩa từ - Gv mời đọc câu Hs đọc câu Hs đọc đồng - Gv viết lên bảng: – ; 50% ; 10% ; Hs tiếp nối đọc 518 036 0 câu - Gv mời Hs tiếp nối đọc câu Hs đọc đoạn trước lớp ... Hs đọc đoạn trước lớp Hs luyện đọc từ - Gv gọi Hs đọc tiếp nối đoạn trước lớp Hs giải nghĩa từ - Giúp hs giải nghĩa t : 19 giờ, 15 Hs tiếp nối đọc đoạn - Gv cho Hs đọc đoạn nhóm trước lớp Cả lớp ... tiêu: Giúp em củng cố lại Hs đọc - Gv mời Hs đọc Hs thi đọc quảng - Gv yêu cầu Hs thi đọc đoạn quảng cáo cáo - Gv yêu cầu Hs thi đọc Hai Hs thi đọc - Gv nhận xét nhóm đọc đúng, đọc hay Hs lớp...
 • 6
 • 1,408
 • 7

phân phối chương trình cả năm lớp 3

phân phối chương trình cả năm lớp 3
... Đạo đức Mỹ thuật Toán Thể dục Chính tả 32 63 32 156 32 32 157 63 63 Tập đọc Toán TNXH Tập viết Thủ công L từ & câu Thể dục Chính tả Toán 64 158 63 32 32 32 64 64 159 Cuốn sổ tay Luyện tập Ngày ... Thể dục Chính tả 33 65 33 161 33 33 162 65 65 Cóc kiện Trời Cóc kiện Trời Kiểm tra Dành cho địa phơng TTMT:Xem tranh thiếu nhi giới Ôn tập số đến 100 000 Tung bắt bóng theo nhóm 2 -3 ng Nghe-viết: ... Nghe-viết: Cóc kiện Trời Tập đọc Toán TNXH Tập viết Thủ công L từ & câu Thể dục Chính tả Toán 66 1 63 65 33 33 33 66 66 164 Mặt trời xanh Ôn tập số đến 100 000 Các đới khí hậu Ôn chữ hoa: Y Làm quạt giấy...
 • 36
 • 12,378
 • 119

phân phối chương trình cả năm lớp 4

phân phối chương trình cả năm lớp 4
... PPCT 47 116 47 24 117 24 24 47 24 47 118 24 48 48 119 47 24 24 48 48 120 48 24 24 ngày đến / / 2010 ) Đồ dùng cho tiết dạy Tên học Vẽ sống an toàn Luyện tập ánh sáng cần cho sống Phép trừ phân ... theo PPCT 43 106 43 22 107 22 22 42 22 43 108 22 44 44 109 43 22 22 44 44 110 44 22 22 ngày đến / / 2010 ) Đồ dùng cho tiết dạy Tên học Sầu riêng Luyện tập chung Âm sống So sánh hai phân số mẫu ... Tiết theo PPCT 41 101 41 21 102 21 21 41 21 41 103 21 42 42 1 04 41 21 21 42 42 105 42 21 21 ngày đến / / 2010 ) Đồ dùng cho tiết dạy Tên học Anh hùng LĐ Trần Đại Nghĩa Rút gọn phân số Âm Luyện...
 • 36
 • 10,618
 • 59

phân phối chương trình cả năm lớp 5

phân phối chương trình cả năm lớp 5
... lý Ltừ & câu Toán T.làm văn SHTT Âm nhạc ( Từ Tiết theo PPCT 55 136 55 28 55 137 28 28 55 55 138 28 56 56 139 55 28 56 28 56 140 56 28 28 ngày / / 20 đến ngày / / 20 ) Đồ dùng cho tiết dạy Tên ... ( Từ Tiết theo PPCT 49 121 49 25 25 122 25 25 49 49 123 25 50 50 124 49 25 50 25 50 1 25 40 25 25 ngày / / 20 đến ngày / / 20 ) Đồ dùng cho tiết dạy Tên học Phong cảnh đền Hùng Kiểm tra định kỳ(giữa ... Từ Tiết theo PPCT 57 141 57 29 29 142 29 29 57 57 143 29 58 58 144 57 29 58 29 58 1 45 58 29 29 ngày / / 20 đến ngày / / 20 ) Đồ dùng cho tiết dạy Tên học Một vụ đắm tàu Ôn tập phân số ( tiếp )...
 • 36
 • 4,306
 • 43

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 9: ôn đi vượt chướng ngại vật potx

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 9: ôn đi vượt chướng ngại vật potx
... tra cũ Ôn tập hợp hàng ngang, quay phải, trái 10’ Tập hợp hàng Bài mới: Ôn vượt ngang chướng ngại vật (hình dung có chướng ngại vật Tập theo đội hình trước mặt), em sẵn hàng dọc sàng vượt qua ... 2’ + Giáo viên Học sinh hệ thống học 1’ Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét tiết học + Ôn luyện vượt chướng ngại vật Ban Giám Hiệu (Tổ trưởng Chuyên môn) DUYỆT ... chân không thẳng dẫn lại động tác, hướng, lệch làm mẫu đường kẻ cho HS tập Trò chơi: “Thi xếp hàng” tập luyện ý đảm bảo trật tự, kẻ luật PHẦN KẾT THÚC Hồi tĩnh: theo nhịp 1’ hát 2’ + Giáo viên...
 • 5
 • 752
 • 0

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 11: ôn đi vượt chướng ngại vật pps

Giáo án thể dục lớp 3 - Bài 11: ôn đi vượt chướng ngại vật pps
... PHẦN CƠ BẢN Kiểm tra cũ Ôn tập 1’ Mỗi động tác hợp hàng ngang, dóng hàng, thực lần theo 1-4 hàng dọc 8’ Đi thực Bài mới: Ôn vượt lần chướng ngại vật Trước Tập theo đội giáo viên cho học sinh hình ... tĩnh: theo vòng 2’ tròn thả lỏng vừa hít thở sâu 2’ + Giáo viên Học sinh hệ thống học Nhận xét-Dặn dò: + Nhận xét học 1’ + Ôn vượt chướng ngại vật ... đúng luật chướng ngại vật NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG BIỆN PHÁP ĐL PHƯƠNG GIẢNG DẠY VĐ PHÁP TỔ CHỨC PHẦN MỞ ĐẦU Nhận lớp: Phổ biến nội 2’ Tập hợp hàng dung,...
 • 5
 • 433
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập các số có năm chữ số. ppsx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập các số có năm chữ số. ppsx
... 35 890, 33 133 , 99999, 46609 - 35 890 : Ba mươi lăm nghìn tám trăm chín mươi - 33 133 : ba mươi ba nghìn trăm ba mươi ba - 99999 : chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín - 46609 : bốn ... Bài tập trăm linh chín - Điền số vào chỗ trống a) 12000, 130 00, ., ,16000, + HS lên bảng, lớp làm 17000 12000, 130 00, 14000, b) 230 00, 231 00, ., , , 15000,16000, 17000 235 00 230 00, 231 00, 232 00, ... 231 00, 232 00, 233 00, c) 91210, 91220, , , 91250, 234 00, 235 00 91210, 91220, 91 230 , 91240, - GV chấm, nhận xét 91250, 91260 IV Củng cố, dặn dò - GV nhận xét chung tiết học - Dặn HS nhà ôn ...
 • 3
 • 292
 • 0

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Các số có năm chữ số. potx

Giáo án môn Toán lớp 3 :Tên bài dạy : Ôn tập Các số có năm chữ số. potx
... 5 130 0; 5 131 0; 5 132 0; 5 133 0; 5 134 0; 5 135 0 - Từ trái sang phải, từ hàng cao đến hàng thấp -Chấm bài, nhận xét 3/ Củng c : -Khi đọc viết số chữ số ta đọc viết từ đâu? - Dặn d : Ôn lại ... 27000; *Bài 3: 28000 - Đọc đề? b )Số đứng trước cộng thêm trăm - Giao phiếu HT 638 00; 639 00; 64000; 64100; 64200 - Muốn điền số ta c )Số đứng trước cộng thêm chục làm nn? 51280; 51290; 5 130 0; 5 131 0; ... lăm nghìn ba trăm -GV viết s : + Bảy mươi tám nghìn chín trăm 37 042 bảy mươi + Mười hai nghìn không trăm linh 58611 ba 4 530 0 78970 -Điền số -Làm phiếu HT 120 03 a )Số đứng trước cộng thêm nghìn...
 • 4
 • 317
 • 0

Giáo án lớp 5 trọn bộ theo phân phối chương trình TUẦN 3

Giáo án lớp 5 trọn bộ theo phân phối chương trình TUẦN 3
... nhận xét 60 : (5 + 7) × = 25 (m) Chiều dài vườn hoa là: 60 – 25 = 35 (m) Diện tích vườn hoa là: 25 × 35 = 8 75 (m2) Diện tích lối là: 8 75 : 25 = 35 (m2) Đáp số: a, 35 m 25 m b, 35 m2 III Chuẩn ... thứ hai là: 55 : (9 – 4) × = 44 - Chữa bài, nhận xét Số thứ là: 44 + 55 = 99 * HSHN: 80 – 35 = 44 + 45 = - Hs đọc đề bài, xác định yêu cầu bài, Bài 2: dạng toán - Hs tóm tắt giải toán - Yêu cầu ... cứu cán cách mạng c, Hướng dẫn đọc diễn cảm: - HS đọc theo vai, em làm người dẫn - Hướng dẫn hs luyện đọc theo cách phân chuyện đọc phần mở đầu vai - Hs luyện đọc theo nhóm 5, theo cách đọc phân...
 • 39
 • 196
 • 0

Giáo án buổi chiều lớp 3 môn tập đọc phân hoá đối tượng (chi tiết)

Giáo án buổi chiều lớp 3 môn tập đọc phân hoá đối tượng (chi tiết)
... Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc ... Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc ... Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc...
 • 71
 • 212
 • 0

Giáo án buổi chiều lớp 3 môn chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)

Giáo án buổi chiều lớp 3 môn chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)
... học 20 13 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/ 1 Thị Hoa b Hoạt động 2: Bài tập tả (12 phút): Bài Điền vào chỗ trống oc ooc : Đáp án: toán h…… búa hạt th … toán hóc ... thả cánh d…… Bé thả cánh diều Lên cao, cao nhé! Lên cao, cao nhé! Cái nắng đến đậu Cái nắng đến đậu Nhuộm đỏ cánh d… Nhuộm đỏ cánh diều Gió nâng cao Gió nâng cao D… buổi chiều Dịu buổi chiều ... nhà quê Mỗi sáng, chiều, dòng xe cộ lại nườm nượp Ban đêm, đèn điện lấp lánh sa.” Design by quangtlt.cuchi Năm học 20 13 - 2014 Trường Tiểu học Trung Lập Thượng Giáo viên : Nguyễn Lớp 3/ 1 Thị Hoa...
 • 68
 • 276
 • 1

Giáo án buổi chiều lớp 3 môn tập đọc phân hoá đối tượng (chi tiết)

Giáo án buổi chiều lớp 3 môn tập đọc phân hoá đối tượng (chi tiết)
... Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc ... Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc ... Luyện đọc hiểu (15 phút) * Mục tiêu: Rèn kĩ đọc hiểu cho học sinh * Cách tiến hành: - Giáo viên yêu cầu học sinh lập nhóm 4, thực phiếu tập nhóm - Gọi em đọc nội dung tập phiếu - em đọc to, lớp đọc...
 • 73
 • 301
 • 1

Giáo án lớp 5 trọn bộ theo phân phối chương trình TUẦN 24

Giáo án lớp 5 trọn bộ theo phân phối chương trình TUẦN 24
... 2 ,5% 240 - GV hướng dẫn HS làm Vậy: 17 ,5% 240 42 - Cho HS làm vào nháp b Nhận xét: 35% = 30% + 5% - Mời HS lên bảng chữa 10% 52 0 52 - Cả lớp GV nhận xét  30% 52 0 156 5% 52 0 26 Vậy: 35% 52 0 ... 6, 25 ( cm2) - Cả lớp GV nhận xét Diện tích toàn phần HLP là: 6, 25 × = 37 ,5 ( cm2) Thể tích HLP là: 2 ,5 × 2 ,5 × 2 ,5 = 15, 6 25 ( cm3) Đáp số: S1m: 6, 25 cm2 Stp: 37 ,5 cm2 V: 15, 6 25 cm3 ¬ Hoạt động ... treo bảng nhóm phương là: - Cả lớp GV nhận xét 1 ,5 × 1 ,5 × = 13 ,5( m2) c Thể tích hình lập phương là: 1 ,5 × 1 ,5 × 1 ,5 = 3,3 75( m3) Đáp số: a 9m2 ; b 13,5m2 c 3,375m3 ¬ Hoạt động 3: - Nhằm đạt mục...
 • 36
 • 259
 • 1

Giáo án lớp 5 trọn bộ theo phân phối chương trình TUẦN 25

Giáo án lớp 5 trọn bộ theo phân phối chương trình TUẦN 25
... 12 tháng × = 72 tháng năm rưỡi = 3 ,5 năm = 12 tháng × 3 ,5 = 42 tháng b = 60 phút × = 180 phút 3 = 60 phút × = 45 phút 4 + Bài giải: a 72 phút = 1,2 ;270 phút = 4 ,5 *b 30 giây = 0 ,5 phút 1 35 giây ... bạn đất nước ta? - HS trình bày trước lớp a) Ngày tháng năm 19 45 b) Ngày tháng năm 1 954 c) Ngày 30 tháng năm 19 75 d) Sông Bạch Đằng e) Bến Nhà Rồng f) Cây đa Tân Trào - Cả lớp GV nhận xét Củng ... phút có 60 giây + Một năm rưỡi băng tháng? 1 ,5 năm = 12 tháng × 1 ,5 = 18 tháng + phút? 2 = 60 phút × = 40 phút + 0 ,5 phút? 3 + 216 phút giờ? 0 ,5 = 60 phút × 0 ,5 = 30 phút 216 phút : 60 = 3giờ 36...
 • 36
 • 223
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: phân phối chương trình cả năm lớp 2giáo án thể dục lớp 3 bài 9 ôn đi vượt chướng ngại vật potxlich phan phoi chuong trinh ngu van lop 7giáo án tin học lớp 8 bài thực hành 3 khai báo và sử dụng biến ppsxgiáo án tin học lớp 3 cả nămgiáo án tin học lớp 8 3 cộtgiáo án tin học lớp 10 bài 3giáo án tin học lớp 5 quyển 3giáo án tin học lớp 3 4 5giáo án tin học lớp 7 3 cộtgiáo án tin học lớp 3 2012giáo án tin học lớp 3 haygiáo án tin học lớp 3 kì 2giáo án tin học lớp 3 mớigiáo án tin học lớp 3 quyển 1Cọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Bài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học