GIÁO án đại số 9 HK1 (2016 2017) toán 9 ngô dương khôi

Giáo án Đại số 9 (3 cột - HK1)

Giáo án Đại số 9 (3 cột - HK1)
... số lớn nhỏ 100 *Ví dụ 1: - Tìm 1,68 ( Mẫu 1) - số 1, 296 1,68 ≈ 1, 296 a/ 4 ,9 ≈ 2,214 b/ 8, 49 ≈ 2 ,91 4 + Thực VD2 - số 6,253 *Ví dụ : - Tìm 39, 18 ( Mẫu ) Trang 24 39 cột - Tại giao hàng 39 ... toán trừ phép ngược phép toán cộng, phép chia phép toán ngược phép nhân.Vậy phép KP phép toán ngược phép toán ? - Để KP số người ta làm cách ? - VD : CBH -2 4=2; - =2 - Số âm CBH bình phương số ... a)2 - 180a 2a a/ 3a = 2a 3a = 0,2 a2 = 6a 24 = a = a    2 a = , với a ≥0 d/ ( 3- a) 2- 0,2 180a = - 6a + a2 - 0,2.180a = - 6a + a2 - 36a = - 6a + a2 -6 a (1)  Nếu a ≥0 ⇒a = a (1) ⇔ -...
 • 86
 • 1,169
 • 9

GIÁO án đại 9 HK1 (3 cột CHUẨN)

GIÁO án đại sô 9 HK1 (3 cột CHUẨN)
... kinh nghiệm: Giáo viên: Mai Văn Dũng 24 Trường THCS Quang Trung Giáo án: Đại số Giáo viên: Mai Văn Dũng Học kì 25 Trường THCS Quang Trung Giáo án: Đại số Học kì Tuần Tiết 13 Ngày ... nhóm Giáo viên: Mai Văn Dũng - Hoạt động nhóm làm 17 Trường THCS Quang Trung Giáo án: Đại số làm?4 Học kì 3’ - Đại diện nhóm nêu đáp - Nhấn mạnh: Đưa thừa số án vào hay ngồi dấu có tác dụng so sánh ... thức 25 196 là: 49 81 20 15 10 b) c) 9 Điền vào chỗ trống thiếu để hồn thành phát biểu sau: a) Giáo viên: Mai Văn Dũng d) tất sai 37 d) kết khác Trường THCS Quang Trung 10 Giáo án: Đại số Học...
 • 82
 • 532
 • 13

giao an dai so 9 hk1

giao an dai so 9 hk1
... 100 - Tìm giao hàng 1,6 Ví du 1ï: Tìm 1, 68 ≈ 1 ,96 cột số nào.? … … - Tương tự dò bảng - Là : 1, 296 N cho biết: : 4 ,9 ≈ 8, 49 ≈ + GV cho HS làm tiếp ví dụ - HS tự làm Tìm giao hàng 39 cột + GV ... thức dấu Bài 32/ SGK 19 a) 25 49 25 49 = 16 100 16 100 7 = = 10 24 = d) = (1 49 − 76)(1 49 + 76) (457 − 384)(457 + 384) Giáo viên: Nguyễn Chí Hiếu Trường TH-THCS Lán Tranh Giáo án Đại Số rút ... HS làm việc cá nhân giải ? + GV yêu cầu HS lên bảng làm ?3 SGK 17 để củng cố quy − HS1: a) 99 9 = 99 9 = = 111 111 tắc 52 52 + GV nêu ý − HS : b) = = = 117 117 + GV yêu cầu HS làm ?4 + HS làm việc...
 • 84
 • 100
 • 0

giao an dai so 9 ki 1

giao an dai so 9 ki 1
... x2) = - x - 15 x=0 - 15 x = - 15 x = 15 -30 x = 0 ,15 - 15 , Bµi tËp 13 (12 x - 5)(4x - 1) + (3x - 7) (1 - 16 x) = 81 48x2 - 12 x - 20x +5 + 3x - 48x2 -7 + 11 2x = Bµi tËp 13 Tr - SGK 81 GV ®a bµi lªn ... -1 )2 = x2 - 2.x +12 = x2 -2x +1 b/ (2x - 3y)2 = 4x2 -12 xy +9y2 c/ 99 2 = (10 0 - )2 = 10 02 - 200 +1 = 10 000 - 200 +1 = 98 00 +1 = 98 01 Ho¹t ®éng HiƯu hai b×nh ph¬ng (10 phót) HiƯu hai b×nh ph¬ng cÇu ... x3y2 -1/ 2 x2y+2xy-2x2y3+xy2-4y2; 8b) HS kh¸c lµm vµo vë bµi tËp x3+y3 IV Híng dÉn häc ë nhµ: - Häc thc qui t¾c nh©n - Lµm bµi tËp 9; 10 ;11 ;12 Tr - SGK Chn bÞ bµi tËp 12 , 13 , 14 Tr 8, - SGK Ngi so n:...
 • 11
 • 512
 • 0

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)

Tron bo Giao an Dai so 9 (08-09)
... tr23 SGK 9, 1 19 Biết 9, 1 19 ; 91 190 ; 3,0 19 0, 091 19; Hãy tính 0,00 091 19 GV dựa sở xác định HS: áp dụng ý quy tắc dời dấu đợc kết quả? phẩy để xác định kết 9, 1 19 3,0 19 (dời dấu phẩy sang phải ... ví dụ Tìm 1,68 Mẫu GV giao hàng 1,6 cột số HS: số 1, 296 GV: Vậy 1,68 1, 296 HS ghi: 1,68 1, 296 GV: Tìm 4 ,9 HS: 4 ,9 2,214 8, 49 8, 49 2 ,91 4 GV cho HS làm tiếp VD Tìm 39, 18 GV đa tiếp mẫu lên ... sang phải GV gọi HS đứng chỗ trả lời chữ số kết quả) 91 190 301 ,9 18 Thiết kế giảng Đại số học 2008-20 09 Năm 0,30 19 0,00 091 19 0,030 19 0, 091 19 Bài 42 tr23 SGK Dùng bảng thức bậc hai để tìm giá...
 • 103
 • 360
 • 2

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TUẦN 16(Tiết 30-31)(3 CỘT)

GIÁO ÁN ĐẠI SỐ 9 TUẦN 16(Tiết 30-31)(3 CỘT)
... =  y = Cho x =  y = Giao điểm hai đt M(2 ; 1)  x + y = 3(d1 )   x − y = 0( d ) + y= Giáo án Đại số (d1) qua hai điểm (0 ; 3) (3 ; 0) (d2) qua hai điểm (0 ; 0) (2 ; 1) y Hai đường thẳng y= ... +  b)  Hai đường thẳng song y = − x +1   ’ ’ song a = a ; b ≠ b Do hệ pt vô nghiệm Giáo án Đại số ) ) y -2 − a)  a ≠ a Do hệ phương trình có nghiệm   y = x + 3(d1 )  ⇒  y = x − (d ... cắt => nghiệm hpt * Bài học: Giải hệ phương trình phương pháp IV Rút kinh nghiệm bổ sung: Giáo án Đại số Trường THCS Lê Hoàn GV: Phan Thanh Trúc Tiết 32 GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẰNG PHƯƠNG PHÁP THẾ...
 • 7
 • 401
 • 1

Giáo án đại số 9 - Chương I

Giáo án đại số 9 - Chương I
... sánh giá trị biểu thức v i số II Chuẩn bị: GV giáo án HS Ôn l i phép biến đ i học , làm tập đợc giao III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2:ớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (7) ? Rút gọn biểu ... bậc hai I Mục tiêu HS biết ph i hợp kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai Biết sử dụng kỹ biến đ i biểu thức chứa thức bậc hai để gi i toán có liên quan II Chuẩn bị: GV bảng phụ HS Ôn l i phép ... gi i phơng trình II Chuẩn bị: GV: Bảng phụ, câu h i, l i gi i mẫu HS: ôn HĐT đáng nhớ, bảng nhóm III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: .Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (7) ? Nêu i u kiện...
 • 37
 • 602
 • 4

Giáo án đại số 9 chương II

Giáo án đại số 9 chương II
... II Chuẩn bị: GV bảng phụ HS Ôn kiến thức hàm số y = f(x) III- Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (6) ? Hàm số ? cho ví dụ hàm số cho công thức ? ? Cho hàm số ... định đợc hàm số thoả mãn đầu II Chuẩn bị: GV thớc thẳng, phấn màu HS thớc kẻ, ôn tập toàn chơng II, làm câu hỏi ôn tập chơng II III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm ... tập đợc giao III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (15) Lớp 9A2: Đề + Đề on Quc Vit THCS Nhõn Hũa Vnh Bo Hi Phũng Lớp 9A3: Đề + Đề Lớp 9A4: Đề + Đề...
 • 23
 • 1,249
 • 14

Giáo án đại số 9 chương III

Giáo án đại số 9 chương III
... III, máy tính bỏ túi III Tiến trình dạy: 1) ổn định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: Lớp 9A2: đề số + đề số Lớp 9A3: đề sô + đề số Lớp 9A4: đề số + đề sô 3) Nhận xét kết Lớp 9A2 9A3 ... chữ số đợc số 10y + x GV nhận xét bổ xung Theo đầu ta có hệ PT ? Dạng toán dạng toán HS toán liên quan đến 10y + x 10x y = 63 học ? số 10y + x + 10x + y = 99 ? Khi làm dạng toán cần ý 9y 9x ... pháp cộng đại số ? ? Nhận xét hệ số ẩn ? ? Giải hệ PP cộng đại số ta làm ntn ? GV yêu cầu HS thực GV lu ý HS hệ số ẩn số chứa bậc hai ? Hệ số ẩn hệ PT có đặc biệt ? ? Biến đổi PT có hệ số hữu tỉ...
 • 24
 • 461
 • 3

Giáo án đại số 9 chương IV

Giáo án đại số 9 chương IV
... định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: Lớp 9A2: đề số Lớp 9A3 đề số .Lớp 9A4 đề số 3) Nhận xét kết Lớp TS Giỏi Khá TB Yếu Kém on Quc Vit THCS Nhõn Hũa Vnh Bo Hi Phũng 9A2 9A3 9A4 4) ... định: Lớp 9A2: Lớp 9A3: Lớp 9A4: 2) Kiểm tra: (15 ) Lớp 9A2: đề số + 3; Lớp 9A3: đề số + 4; Lớp 9A4: đề số + 3) Bài mới: Hoạt động GV H/ động HS Ghi bảng GV yêu cầu HS giải tập 20(sgk/ 49) Hoạt ... phải chọn số 15 Nếu bạn chọn số 15 bạn phải chọn số - 10 4) Hớng dẫn nhà : (2 ) - Nắm bớc giải toán cách lập PT - GV lu ý HS Với dạng toán có đại lợng có đại lợng tích hai đại lợng (toán chuyển...
 • 37
 • 735
 • 9

Giáo án Đại số 9

Giáo án Đại số 9
... Lộc, tỉnh Thanh Hoá Giáo án - đại số Tiết 23: Luyện tập Người thực hiện: Phạm Ngọc Thanh Kiểm tra cũ Câu hỏi Nêu tính chất đồ thị hàm số y = ax + b ? (a 0) Trả lời 1: Đồ thị hàm số y = ax + b (a ... hàm số y = 3x + b có giá trị 11 Tìm b Vẽ đồ thị hàm số với giá trị b vừa tìm b Biết đồ thị hàm số y = ax + qua điểm A(-1 ; 3) Tìm a Vẽ đồ thị với giá trị a vừa tìm Củng cố - Để vẽ đồ thị hàm số ... thị hàm số vẽ đường thẳng qua hai điểm + Vẽ đường thẳng y = ax (a 0) (d) qua điểm (0; b) vẽ đường thẳng song song với (d) - Khi đồ thị hàm số qua điểm toạ độ điểm thoả mãn công thức hàm số ngược...
 • 9
 • 235
 • 0

Giáo án Đại số 9

Giáo án Đại số 9
... 3.4 + b b = 11 12 = -1 Vậy hàm số cần tìm y = 3x - HS nhận xét, đánh giá - GV cho HS nhận xét, đánh giá - HS tự vẽ đồ thị hàm số - GV cho HS vẽ đồ thị hàm số y = 3x - y = 3x + Bài tập 18b ... đồ thị hàm số y = ax + b (a 0) Củng cố 3: - Khi đồ thị hàm số qua điểm toạ độ điểm thoả mãn công thức hàm số Củng cố 4: - Cách tìm giao điểm hai đồ thị Củng cố 5: - Muốn xác định hàm số ta phải: ... Xác định dạng hàm số + Tìm hệ số * Hớng dẫn học sinh học nhà: Ôn tập kiến thức hàm số bậc Tự luyện tập vẽ đồ thị mặt phẳng toạ độ Tìm giao điểm đồ thị ( Nếu có ) Giải tập 19 SGK trang 52 Tìm...
 • 4
 • 335
 • 1

Giáo án Đại số 9 học kì II

Giáo án Đại số 9 học kì II
... làm làm theo qui tắc cộng đại số II\ Bài mới: HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH 1\ Qui tắc cộng đại số 10’ Hãy nêu qui tắc cộng đại số Qui tắc cộng đại số dùng để biến đổi hệ phương ... y = 1 89 ⇔ 14x + 9y = 95 5 5 −x + y = 13 −9x + 9y = 117 ⇔  14x + 9y = 94 5 14x + 9y = 94 5 Thực ?3; ?4 ?4: Từ ?3 ?4 ta hệ phương trình nào? Ta hệ : 23x = 828 x = 36 ⇔ ⇔ 14x + 9y = 94 5 y ... ( có hai chữ số số cũ 27 đơn vò Trong toán có đại lượng Có hai đại lượng chưa biết cần tìm là: chữ chưa biết cần tìm? số hàng chục chữ số hàng đơn vò Gọi chữ số hàng chục x cữ số Điều kiện...
 • 40
 • 497
 • 4

Giáo án Đại số 9

Giáo án Đại số 9
... đọc to qui tắc khai phương thương a\ 99 9 99 9 = = =3 111 111 b\ 52 52 = = = 117 117 Giáo viên: Đàm Ngọc Minh 16 Trường THCS Lóng Sập 99 9 a\ 111 Giáo án Đại Số 52 117 Nêu phần ý: Một cách tổng quát ... CỦA GIÁO VIÊN Bài 73 sgk Rút gọn tính giá trò biểu thức a\ −9a − + 12a + 4a2 a= -9 HS làm hướng dẫn giáo viên Giáo án Đại Số HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH a \ 9. (−a) − (3 + 2a)2 = −a − + 2a Thay a= -9 ... thích học Giáo viên: Đàm Ngọc Minh 43 Trường THCS Lóng Sập Giáo án Đại Số II - CHUẨN BỊ : Giáo viên: Giáo án, sgk, thước thẳng (một số đồ dùng dạy học cần thiết) Học sinh: ơn lại phần hsố lớp 7,...
 • 68
 • 281
 • 0

Xem thêm