Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 – 2015

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 2015.DOC

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 – 2015.DOC
... đoạn 2005 2010 định hướng phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2010 - 2015 tỉnh Ninh Thuận, chọn đề tài: Phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2008 2015” ... nước phát triển hay chậm phát triển 1.1.2 Nội dung phát triển nguồn nhân lực Xuất phát từ quan niệm nguồn lực phát triển nguồn nhân lực nêu trên, theo chúng tôi, nội dung phát triển nguồn nhân lực ... Để phát triển kinh tế - xã hội nhu cầu nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực cho khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận nói riêng mối quan tâm lớn Tỉnh Uỷ Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận Tỉnh uỷ Ninh...
 • 94
 • 693
 • 6

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2008 2015

ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP CỦA TỈNH NINH THUẬN GIAI ĐOẠN 2008 – 2015
... Thuận cho giai đoạn 2008 2015, dự báo dân số độ tuổi lao động để định hướng cho phát triển nguồn nhân lực nói chung cho cụm Khu Công nghiệp tỉnh nói riêng Luận văn xây dựng mục tiêu cho phát triển ... mà tỉnh Ninh Thuận cần có giúp đỡ quan trung ương nỗ lực tỉnh phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nói chung nguồn nhân lực có chất lượng cao cho Cụm, Khu Công ... tâm nguồn nhân lực có chất lượng cao cho khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận; việc xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực nói chung nguồn nhân lực có chất lượng cao nói riêng với giải pháp...
 • 48
 • 236
 • 0

23 Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015

23 Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015
... Chí Minh đến năm 2015 Phần kết luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực (HC) ... quản trị nguồn nhân lực v phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực KCX, KCN t rong thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho cá c KCX, KCN ... nước Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực Khu công nghiệp, Khu chế xuất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần thiết mang lại hiệu cao so với địa bàn lãnh thổ khác Phát triển nguồn nhân lực liên quan...
 • 76
 • 350
 • 2

457 Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015

457 Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn TP.HCM đến năm 2015
... Chí Minh đến năm 2015 Phần kết luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực (HC) ... quản trị nguồn nhân lực v phát triển nguồn nhân lực Chương 2: Thực trạng phát triển nguồn nhân lực KCX, KCN t rong thời gian qua Chương 3: Giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho cá c KCX, KCN ... nước Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực Khu công nghiệp, Khu chế xuất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần thiết mang lại hiệu cao so với địa bàn lãnh thổ khác Phát triển nguồn nhân lực liên quan...
 • 76
 • 210
 • 1

Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015.pdf

Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015.pdf
... án xác định phát triển nguồn nhân lực Khu công nghiệp, Khu chế xuất tr ên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chọn làm giới hạn phạm vi nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm công nghiệp, giữ vai ... nước Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực Khu công nghiệp, Khu chế xuất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần thiết mang lại hiệu cao so với địa bàn lãnh thổ khác Phát triển nguồn nhân lực liên quan ... triển nguồn nhân lực KCN T p .Hồ Chí Minh 1.3.1 Vai trò nguồn nhân lực KCN Tp Hồ Chí Minh Trong khu công nghiệp, nguồn nhân lực có vai tr ò đặc biệt quan trọng vì: 15 - Nguồn nhân lực động lực quan...
 • 76
 • 406
 • 8

Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015

Phát triển nguồn nhân lực cho các Khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2015
... án xác định phát triển nguồn nhân lực Khu công nghiệp, Khu chế xuất tr ên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh chọn làm giới hạn phạm vi nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh trung tâm công nghiệp, giữ vai ... nước Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực Khu công nghiệp, Khu chế xuất địa bàn thành phố Hồ Chí Minh cần thiết mang lại hiệu cao so với địa bàn lãnh thổ khác Phát triển nguồn nhân lực liên quan ... Chí Minh đến năm 2015 Phần kết luận CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC 1.1 Khái niệm nguồn nhân lực, quản trị nguồn nhân lực phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực (HC)...
 • 76
 • 1,161
 • 11

Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và chế xuất, tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề cao, trình độ phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp

Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và chế xuất, tạo ra đội ngũ lao động có tay nghề cao, trình độ phù hợp yêu cầu của doanh nghiệp
... Đa phơng hớng đào tạo phát triển nguồn nhân lực cho khu công nghiệp chế xuất, tạo đội ngũ lao động tay nghề cao, trình độ phù hợp với yêu cầu doanh nghiệp Phơng pháp nghiên cứu: ... hiệu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đến tình trạng sử dụng lao động doanh nghiệp IV- Những yêu cầu công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực doanh nghiệp Yêu cầu công tác đào tạo phát ... pháp đào tạo thích hợp cần thiết đào tạo nghề cho ngời lao động khu công nghiệp Đồng thời, việc cung ứng lao động tay nghề cho doanh nghiệp vấn đề nóng thị trờng lao động Những trình độ tay nghề...
 • 68
 • 701
 • 3

Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và chế xuất

Phương hướng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp và chế xuất
... NHN LC CHO KHU CễNG NGHIP V CH XUT I S cn thit ca cụng tỏc o to v phỏt trin ngun nhõn lc II c thự lao ng ca khu cụng nghip v khu ch xut III Cỏc phng phỏp o to ang ỏp dng khu cụng nghip v khu ch ... thc l rt cn thit cho lao ng h cú kh nng tỡm c vic lm ti cỏc doanh nghip khu cụng nghip v khu ch xut II-c thự lao ng ca cỏc khu cụng nghip v ch xut: Phn ln lc lng lao ng ti khu cụng nghip v ch ... cho thy: Khu vc ụ th : Trờn i hc cú 9176 ngi Khu vc nụng thụn: Trờn i hc cú 2393 ngi Nh vy, ụ th gp bn ln so vi nụng thụn v s lao ng cú trỡnh trờn i hc S cao hc v i hc cỏc khu vc nh sau: Khu...
 • 72
 • 279
 • 0

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế mở vân phong tỉnh khánh hoà

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp thuộc vùng kinh tế mở vân phong tỉnh khánh hoà
... phát tri n ngu n nhân l c cho khu công nghi p thu c vùng Kinh t Vân Phong t nh Khánh Hòa ñư c ch n làm gi i h n ph m vi nghiên c u Tuy nhiên, khu công nghi p thu c Khu kinh t Vân Phong m i thành ... 2: Th c tr ng ngu n nhân l c phát tri n ngu n nhân l c c a khu Kinh t Vân phong th i gian qua Chương 3: Gi i pháp phát tri n ngu n nhân l c t i khu kinh t Vân Phong t nh Khánh Hòa Ph n k t lu ... ngu n nhân l c c a Khu Kinh t Vân Phong T nh Khánh Hòa ñóng góp cho s phát tri n kinh t - xã h i t nh Khánh Hòa Qua sáu năm hình thành phát tri n khu kinh t ñã gi i quy t vi c làm ngày nhi u cho...
 • 26
 • 220
 • 1

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến 2020

Phát triển nguồn nhân lực cho các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2012 đến 2020
... TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Các khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực 1.1.2 Phát triển nguồn nhân lực ... LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC CHO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 1.1 Các khái niệm nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực 1.1.1 Nguồn nhân lực Thuật ngữ nguồn nhân lực (hurman resoures) ... lao động cho phát triển khu công nghiệp giai đoạn tới Những đóng góp luận văn - Làm rõ tính đặc thù nguồn nhân lực, phát triển nguồn nhân lực (nhất nguồn nhân lực KCN địa bàn tỉnh Phú Thọ) điều...
 • 97
 • 339
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp về phát triển nguồn nhân lực cho các ngành công nghiệp mũi nhọncơ sở lý luận phát triển nguồn nhân lực trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh ninh thuậnnhững vấn đề lý luận về phát triển nguồn nhân lực cho quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóaphat trien nguồn nhân lực cho cac kcn của tỉnh bình dươngkhó khăn trong phát triển nguồn nhân lực cho nông thôn nông nghiệp và sức ép của các khó khăn đó cho công tác đào tạochiến lược phát triển nguồn nhân lực cho các kcn tỉnh nghệ an đến năm 2020công tác phát triển nguồn nhân lực cho các kcnthực trạng nguồn nhân lực ở các khu công nghiệptrò của phát triển nguồn nhân lực trong quá trình công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nướcmột số kiến nghị nhằm thực hiện thành công các giải pháp phát triển nguồn nhân lực cho kcn bắc vinh tỉnh nghệ ankế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho công typhát triển nguồn nhân lực cho ngành ngân hàngphat trien nguon nhan luc cho cong ty co phan duong thuychien luoc phat trien nguon nhan luc cho cong ty6xay dung chien luoc phat trien nguon nhan luc cho doanh nghiepUniversity physics with modern physics technology update 13th edition young test bankUnderstanding music 7th edition jeremy yudkin test bankUnderstanding normal and clinical nutrition 9th edition rolfes test bankUsing information technology 10th edition williams test bankUnderstanding psychology 12th edition feldman test bankUsing MIS 6th edition kroenke test bankUsing MIS 7th edition kroenke test bankUnderstanding the essentials of critical care nursing 2nd edition perrin test bankUsing MIS 8th edition kroenke test bankVisual c 2012 how to program 5th edition deitel test bankbai giang mon khi cu dienATVSLDtrong co khi fullVoice and voice therapy 9th edition boone test bankWeb design introductory 5th edition campbell test bankluyện trắc nghiệm toán ôn thi đại họcphân loại rác tại nguồn ở nhật bảnhiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty cổ phần sóng đà 909, thực trạng và giải phápXây dựng mô hình hệ truyền động điện biến tần – động cơ không đồng bộPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (tt)Bài giảng hệ thống thông tin kế toán