QUAN điểm của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN về LIÊN MINH CÔNG NHÂN NÔNG dân TRONG CÁCH MẠNG xã hội CHỦ NGHĨA

Đề tài triết học " QUAN ĐIỂM CỦA V.I. LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG CÁCH MẠNG HỘI CHỦ NGHĨA " potx

Đề tài triết học
... QUAN ĐIỂM CỦA V.I LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA NÔNG DÂN TRONG CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA TÔ MẠNH CƯỜNG (*) Bài viết phân tích quan điểm V.I .Lênin số đặc điểm vai trò quan trọng nông dân cách mạng ... lợi cách mạng hội chủ nghĩa Đánh giá vai trò nông dân cách mạng hội chủ nghĩa chủ trương táo bạo, đắn nông nghiệp, nông dân nguyên nhân đem đến thành công bước đầu sách kinh tế (NEP) V.I .Lênin ... cấp nông dân người bị áp bức, bóc lột nặng nề nhất; vậy, đường giải phóng nông dân theo giai cấp vô sản tiến hành cách mạng hội chủ nghĩa Quan điểm V.I .Lênin vai trò nông dân Nga cách mạng xã...
 • 12
 • 284
 • 0

Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
... thực tiễn nhận thức Thứ hai: Vận dụng quan đi m triết học Mác - Lênin để phân tích sở khoa học việc nhận thức đắn đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam giai đoạn yêu cầu cần hoàn thiện nhận thức chủ ... người tác phẩm Lênin vai trò thực tiễn nhận thức (Nxb Sự thật, Hà Nội, 1961), tác giả M.A Tác-khốp-va cách thuyết phục đối lập chủ nghĩa Ma-khơ chủ nghĩa thực dụng với chủ nghĩa Mác - Lênin quan ... vấn đề vai trò thực tiễn nhận thức vận dụng quan đi m vào việc nhận thức đường lên chủ nghĩa hội nước ta chưa nhiều Tuy nhiên với cách tiếp cận, triển khai vấn đề khác nhau, với kết luận quan...
 • 7
 • 301
 • 2

Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa hội ở nước ta hiện nay

Vận dụng quan điểm của triết học Mác - Lênin về vai trò của thực tiễn đối với nhận thức vào việc nhận thức con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta hiện nay
... 1: QUAN ĐI M CỦA TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC 1.1 Khái niệm thực tiễn nhận thức triết học Mác - Lênin 1.1.1 Thực tiễn dạng hoạt động ngƣời 1.1.2 Nhận ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN *************** ĐỖ HỒNG HUYỀN VẬN DỤNG QUAN ĐI M CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ VAI TRÒ CỦA THỰC TIỄN ĐỐI VỚI NHẬN THỨC VÀO VIỆC NHẬN ... phẩm Lênin vai trò thực tiễn nhận thức (Nxb Sự thật, Hà Nội, 1961), tác giả M.A Tác-khốp-va cách thuyết phục đối lập chủ nghĩa Ma-khơ chủ nghĩa thực dụng với chủ nghĩa Mác - Lênin quan đi m thực...
 • 90
 • 105
 • 0

Quan điểm của triết học Mac-LêNin về vật chất và ý nghĩa phương pháp luận của nó ppt

Quan điểm của triết học Mac-LêNin về vật chất và ý nghĩa phương pháp luận của nó ppt
... Câu 4: Quan điểm triết học Mac-Lênin mối quan hệ vật chất ý thức ĐCSVN vận dụng mqh ntn trình lãnh đạo công đổi mới.? TL: Để làm rõ quan điểm triết học Mac-Lênin mối quan hệ vật chất ý thức cần ... trù vật chất: bác bỏ phủ nhận quan điểm CNDT tôn giáo vấn đề + tạo sở cho nhà triết học vật biện chứng xây dựng quan điểm vật chất lĩnh vực đời sống xã hội Câu 2: Quan điểm triết học Mac-Lênin ... luật, có ý chí, phương pháp để tổ chức hành động Sau nói ý nghĩa phương pháp luận mối quan hệ vật chất ý thức: Như biết ta phải tôn trọng khách quan, tức tôn trọng tính khách quan vật chất, đồng...
 • 18
 • 846
 • 2

Quan điểm của triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng và ý nghĩa của nó ở Việt Nam hiện nay

Quan điểm của triết học Mác - Lênin về mối quan hệ biện chứng giữa cái chung và cái riêng và ý nghĩa của nó ở Việt Nam hiện nay
... vấn đề lập trường vật biện chứng, sở làm rõ mối quan hệ biện chứng phạm trù chung riêng ì vậy, quan điểm c a tri t h c Mác - Lênin mối quan hệ chung riêng giá trị mặt lý luận mà có giá trị mặt ... tập trung, hệ thống phạm trù chung, riêng mối quan hệ biện chứng chúng Đồng thời, luận văn làm rõ ý nghĩa c a mối quan hệ biện chứng chung, riêng công xây dựng ch nghĩa xã hội iệt Nam ục đích ... thuy t vụ bả vệ ch nghĩa ác - Lênin Dó đó, nhiệm ác - Lênin nói chung nguyên lý c a nhà kinh điển nói riêng (tr ng có chung riêng) trở thành nhiệm vụ vừa nóng bỏng, vừa có ý nghĩa chi n lược ì...
 • 107
 • 213
 • 0

Vận dụng quan điểm của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH.DOC

Vận dụng quan điểm của triết học Mac- lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người Việt Nam trong thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH.DOC
... 0918.775.368 quan điểm triết học Mac- lênin vấn đề người để tìm hiểu người Việt Nam thời đẩy mạnh CNH-HĐH” Trình bày đề tài này, xin phép nêu khái quát quan điểm triết học Mac -lênin vấn đề người, ... Chương I: Quan điểm triết học Mac -lênin vấn đề người I Bản chất người: Con người thực thể thống mặt sinh vật mặt xã hội: Trong lịch sử có nhiều quan niệm người, từ thời cổ đại, Đêmôcrit đưa quan niệm ... II.Đặc điểm người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH…………11 1.Những nét truyền thống……………………………………………………….11 2.Những nét đổi vấn đề người Việt Nam ………………… 12 III.Những biện pháp thúc đẩy phát triển người...
 • 20
 • 2,780
 • 19

Quan điểm của triết học Mac-Lênin về mối liên hệ phổ biến.DOC

Quan điểm của triết học Mac-Lênin về mối liên hệ phổ biến.DOC
... vật, tợng VD: - Mối liên hệ cung cầu kinh tế - Mối liên hệ kinh tế trị xã hội Mối liên hệ đặc thù mối liên hệ tồn phạm vi giới hạn vật hay tợng Mối liên hệ đặc thù thể mối liên hệ phổ biến giới ... mối liên hệ mối liên hệ tạo thành chất vật VD: Xã hội t tổng thể mối quan hệ kinh tế-chính trịxã hội, nhng mối quan hệ kinh tế mối quan hệ định xã hội t bản, định mối quan hệ khác Đồng thời quan ... hạn cụ thể, tách rời liên hệ phổ biến liên hệ đặc thù Trong triết học biện chứng vật khái niệm mối liên hệ phổ biến đợc dùng để tất tính chất phổ biến mối liên hệ Tất mối liên hệ có số tính chất...
 • 17
 • 3,332
 • 17

385 Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta

385 Quan điểm của Triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề nguồn nhân lực con người trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta
... hiệu nguồn nhân lực, vấn đề quan trọng phải xuất phát từ Tiểu luận Triết học Mac-Lenin đặc điểm thực trạng nguồn nhân lực đất nứơc nh xu hớng biến đổi Có thể thấy đặc điểm nguồn nhân lực nớc ta: ... hạn chế nguồn nhân lực nớc ta chế thị trờng cần đợc khắc phục sớm biện pháp b Một số giải pháp giải hợp lý vấn đề nguồn nhân lực Nhìn rõ thực trạng nguồn nhân lực nớc ta để phát huy điểm mạnh, ... phát triển khác Nguồn nhân lực nớc ta có động lực học tập tốt, thông minh, sáng Điểm yếu nớc ta nguồn nhân lực chủ yếu tri thức, nghiệp vụ kinh doanh, trình độ quản lí tri thức khoa học kĩ thuật...
 • 20
 • 2,582
 • 16

391 Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta hiện nay

391 Quan điểm của triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn nhân lực trong sự nghiệp CNH-HĐH ở nước ta hiện nay
... ngày nay, chủ thể trình công nghiệp hoá, đại hoá ngời Chính vậy, trình đòi hỏi phải có nguồn nhân lực đủ số lợng, mạnh chất lợng Nói cách khác, nguồn nhân lực phải trở thành động lực thật sự phát ... triển nguồn nhân lực sớm tốc độ tăng trởng kinh tế cao Thực tế chứng minh, phát triển nguồn nhân lực mà Hàn Quốc mau chóng trở thành nớc công nghiệp, có hội nhập thần kỳ khu vực Đông trở thành điểm ... phát huy nguồn lực to lớn ngời Việt Nam nhân tố định thắng lợi công công nghiệp hoá, đại hoá Một lần ta khẳng định tính cấp thiết ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu đề tài Qua đó, triết học tiếp...
 • 16
 • 2,025
 • 32

Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta

Quan điểm của triết học Mác- Lênin về con người và vấn đề xây dựng nguồn lực con người trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở nước ta
... nghiệp công nghiệp hoá đại hoá nước ta Mục tiêu "Xây dựng nước ta thành thành nước công nghiệp có sở vật chất kỹ thuật đại, cấu kinh tế hợp lý quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ lực ... Nếu công nghiệp hoá, đại hoá nghiệp phát triển người, người phải coi giá trị tối cao III Hiện trạng giải pháp cho nguồn lực người nước ta Để thực thành công trình công nghiệp hoá, đại hoá đất nước, ... khách quan nghiệp xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, đại hoá đất nước cách mạng người phải nhận thức hai mặt thống nhất, tách rời nghiệp xây dựng Công nghiệp...
 • 14
 • 6,276
 • 17

Trên cơ sở quan điểm của Triết học MácLênin về hình thái kinh tế - hội, phân tích hình thái Kinh tế - hội Việt Nam hiện nay

Trên cơ sở quan điểm của Triết học Mác – Lênin về hình thái kinh tế - xã hội, phân tích hình thái Kinh tế - xã hội Việt Nam hiện nay
... KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1 QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC LÊNIN VỀ HÌNH THÁI KINH TẾ - XÃ HỘI 1.1.1 Khái niệm hình thái kinh tế - hội Theo quan điểm Triết học Mác Lênin hình thái kinh tế - hội hội ... qua học tập lớp, kết hợp với nguồn thông tin tài liệu sách báo, internet Em chọn chuyên đề Trên sở quan điểm Triết học Mác Lênin hình thái kinh tế - hội, phân tích hình thái Kinh tế - hội ... v.v… 1.1.2 Phạm trù hình thái kinh tế - hội HVTH : Tiêu Chí Thành -3 - GVHD : TS Nguyễn Đình Tư Chuyên đề Triết học Theo quan điểm Triết học Mác - Lênin hình thái kinh tế - hội phạm trù chủ...
 • 23
 • 926
 • 11

Vận dụng quan điểm của triết học mác lênin về con người vào vấn đề xây dựng con người việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay

Vận dụng quan điểm của triết học mác lênin về con người vào vấn đề xây dựng con người việt nam trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa hiện nay
... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH NGUYỄN THỊ THU HIỀN VẬN DỤNG QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI VÀO VẤN ĐỀ XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA HIỆN NAY LUẬN ... QUAN ĐIỂM CỦA TRIẾT HỌC MÁC – LÊNIN VỀ CON NGƯỜI – CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA .7 1.1 Quan điểm người chất người triết học ... nghĩa Mác Lênin người Vấn đề trọng tâm công trình vận dụng quan niệm Triết học Mác Lênin người vào việc xây dựng người Việt nam nay; công trình Vấn đề người nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa ...
 • 107
 • 2,050
 • 12

Phân tích quan điểm của triết học mac lenin về vấn đề con người đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở việt nam hiện nay như thế nào

Phân tích quan điểm của triết học mac lenin về vấn đề con người đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở việt nam hiện nay như thế nào
... XIV:VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MAC- LENIN • • Nội dung Vấn đề người chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ cổ đại đến đại Triết học Mác - Lênin nhằm giải nội dung liên quan đến người chất người ... quan Mặt khách quan biểu trình độ phát triển suất lao động xã hội Mặt chủ quan biểu khả nhận thức vận dụng quy luật xã hội phù hợp với mục đích người Vận dụng quan điểm Triết học Mac- Lênin vào ... lịch sử I Bản chất người: Quan niệm người triết học trước Mác • Các nhà triết học nói tới vấn đề người tìm cách trả lời câu hỏi: Bản chất người gì? • 1.1 .Quan niệm người triết học Phương Đông:...
 • 18
 • 1,424
 • 3

Tiểu luận: Phân tích quan điểm của triết học Mac-Lenin về vấn đề con người Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở Việt nam hiện nay như thế nào?

Tiểu luận: Phân tích quan điểm của triết học Mac-Lenin về vấn đề con người Đảng ta đã vận dụng quan điểm đó vào việc phát triển con người ở Việt nam hiện nay như thế nào?
... XIV:VẤN ĐỀ CON NGƯỜI TRONG TRIẾT HỌC MAC-LENIN • • Nội dung Vấn đề người chủ đề trung tâm lịch sử triết học từ cổ đại đến đại Triết học Mác - Lênin nhằm giải nội dung liên quan đến người chất người ... lịch sử I Bản chất người: Quan niệm người triết học trước Mác • Các nhà triết học nói tới vấn đề người tìm cách trả lời câu hỏi: Bản chất người gì? • 1.1 .Quan niệm người triết học Phương Đông: ... quan Mặt khách quan biểu trình độ phát triển suất lao động xã hội Mặt chủ quan biểu khả nhận thức vận dụng quy luật xã hội phù hợp với mục đích người Vận dụng quan điểm Triết học Mac-Lênin vào...
 • 18
 • 3,233
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: quan điểm của triết học mác lênin về nhà nướcquan điểm của triết học mác lênin về vật chấtquan điểm của triết học mác lênin về giai cấpquan điểm của triết học mac lenin về ý thứcvận dụng quan điểm của triết học mac lênin về vấn đề con người để tìm hiểu con người việt nam trong thời kì đẩy mạnh cnhhđh docquan diem cua triet hoc mac lenin ve ban chat sang tao cua tri thucquan diem cua triet hoc mac lenin ve nhan thuc thuc tiencâu 15 anh chị hãy phân tích quan điểm của triết học mác lênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con ngườicâu 11 2 anh chị hãy phân tích quan điểm của triết học mac lênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con ngườiquan điểm của triết học mác lênin về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam hiện naycâu 29 anh chị hãy phân tích quan điểm của triết học mac lênin về bản chất con người và về vấn đề giải phóng con ngườimục đích cuối cùng là xây dựng chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản trên nước việt nam xác lập vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân xác lập sự liên minh công nhân nông dân và trí thứcphan tich noi dung viec xay dung lien mjnh cong nong tri trong cach mang xa hoi chu nghjaquan điểm của chủ nghĩa mác lênin về giai cấp công nhânđiểm của chủ nghĩa mác lênin về giai cấp công nhântrac gnhiem luong giacPhép cộng trong phạm vi 6Luyện tập chung Trang 92Các dạng toán về góc trong hình học không gian - Trần Đình Cưtest 1 lớp 9PPCT VĂN 7De cuong toan 7 ki 2bài kiểm tra định kỳ lần 2 hóa 9Beer johnston mechanics of materials 4thĐỀ THI 8 TUẦN HKI 2017 - 2018vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017thong bao ngay dang ky cuoi cungnghi quyet dhdcd thuong nien nam 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch cnyshdong gop moi cua luan anđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.