ĐGNL NGÂN HÀNG câu hỏi SINH NHÂN đôi ADN

ngan hang cau hoi sinh 7

ngan hang cau hoi sinh 7
... hình thức sinh sản vô tính hình thức sinh sản hữu tính ? (10 phút) Đáp án:Hình thức sinh sản vô tính kết hợp tế bào sinh dục đực tế bào sinh dục thụ tinh trứng ngược hẳn lại với hình thức sinh sản ... sinh học ? (10 phút) Đáp án Nghiêm cấm khai thác rừng bừa bãi Thuần hóa, lai tạo giống để tăng độ dạng sinh học độ đa dạng loài Câu 2: Thế biện pháp đấu tranh sinh học ? (15 phút) Đấu tranh sinh ... tranh sinh học ? (40 phút) Đáp án -Ưu điểm: tiêu diệt sinh vật gây hại, tránh ô nhiễm môi trường -Nhược điểm: đấu tranh sinh học có hiệu nơi có khí hậu ổn định, thiên địch không diệt triệt để sinh...
 • 7
 • 588
 • 6

Ngân hàng câu hỏi sinh học bằng tiếng anh - chuyên ngành công nghệ sinh học

Ngân hàng câu hỏi sinh học bằng tiếng anh - chuyên ngành công nghệ sinh học
... Alcaligeneseutrophus 2,3-Butane di-ol Poly-β-hydroxybutyric acid Glutamic acid Citric acid (A) P-3,Q-1,R-2,S-4 (C) P-1,Q-3,R-2,S-4 Q.27 (B) P-3,Q-1,R-4,S-2 (D) P-1,Q-3,R-4,S-2 Match the entries ... Acetolactatesynthetase Dehalogenase 5-Enolpyruvyl shikimate3-phosphate synthase (A) P-4, Q-1, R-2, S-3 (C) P-4, Q-3, R-2, S-1 Q.34 (B) P-2, Q-1, R-4, S-3 (D) P-3, Q-2, R-4, S-1 The activity of an enzyme ... CstF Polyadenylation Splicing Ribozymes DNA-RNAhybrids (A) P-3, Q-4, R-2, S-1 (C) P-3, Q-2, R-1, S-4 Q.36 (B) P-4, Q-3, R-2, S-1 (D) P-2, Q-4, R-1, S-3 Determine the correctness or otherwise of...
 • 13
 • 1,531
 • 19

Ngân hàng câu hỏi sinh học hay và hấp dẫn

Ngân hàng câu hỏi sinh học hay và hấp dẫn
... đúng: C Câu 341(QID: 341 Câu hỏi ngắn) Nhúm sinh vt no sau õy cú nhim sc th (NST)? A Sinh vt nhõn thc B Vi khun C Nguyờn sinh vt D Virus E A+B+C F A+B+C+D Đáp án đúng: F Câu 342(QID: 342 Câu hỏi ... Đáp án đúng: C Câu 355(QID: 355 Câu hỏi ngắn) Ngi ta cũn gi t bo sinh dng l: A T bo lng bi (2n) B T bo n bi (n) C T bo sinh tinh D T bo sinh trng Đáp án đúng: A Câu 356(QID: 356 Câu hỏi ngắn) Ngi ... D Câu 206(QID: 206 Câu hỏi ngắn) C th cú t bo sinh dng tha chic cp nhim sc th tng ng thỡ gi l: A Th khụng B Th mt C Th hai D Th ba Đáp án đúng: D Câu 207(QID: 207 Câu hỏi ngắn) C th cú t bo sinh...
 • 165
 • 306
 • 0

Ngân hàng câu hỏi sinh 6- giữa kì 2

Ngân hàng câu hỏi sinh 6- giữa kì 2
... trâm bầu, hạt hoa sữa Câu : - Rêu chưa có rễ thức, chưa có mạch dẫn → Chức hút dẫn truyền chưa hoàn chỉnh - Việc hút nước chất khoáng hoà tan thực cách thấm qua bề mặt 32 ... - Quả : Bảo vệ hạt góp phần phát tán hạt - Hạt : Nảy mầm thành con, trì phát triển nòi giống Câu : • Đặc điểm quả, hạt phát tán nhờ gió : Quả, hạt thường nhỏ nhẹ, có cánh có túm lông nên bị...
 • 2
 • 137
 • 1

NGÂN HÀNG câu hỏi PHẦN NHẬN ĐỊNH PHÁP LUẬT đại CƯƠNG

NGÂN HÀNG câu hỏi PHẦN NHẬN ĐỊNH  PHÁP LUẬT đại CƯƠNG
... quy phạm pháp luật, chế định pháp luật, ngành luật hệ thống pháp luật - Tiêu chí xác định ngành luật hệ thống pháp luật Việt Nam Ngân hàng câu hỏi đáp án STT 46 Loại Câu hỏi Đáp án Câu hỏi 47 Đáp ... phải có đồng ý 15 Câu hỏi 61 62 Đáp án Câu hỏi Đáp án 63 64 Câu hỏi Câu hỏi Đáp án 65 Câu hỏi Đáp án 66 Câu hỏi Đáp án 67 Câu hỏi Đáp án người đại diện theo pháp luật Theo quy định Luật dân hành, ... thi gồm phần ( Phần nhận định chiếm 60% phần tập chiếm 40 % số điểm thi ) Phần nhận định gồm câu hỏi (với loại câu hỏi điểm) 10 câu hỏi (với loại câu hỏi 0.6 điểm)Chú ý: Nên lấy câu hỏi chương...
 • 19
 • 4,462
 • 17

NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHI THỨC ĐỘI

NGÂN HÀNG CÂU HỎI NGHI THỨC ĐỘI
... Câu 6: Các hình thức nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh gồm có: A Lễ chào cờ, Lễ duyệt Đội, Lễ kết nạp Đội viên B Lễ diễu hành, lễ công nhận Đội, Lễ trưởng thành Đội C Đại hội Đội, Liên hoan ... chạy Câu 10: Chi đội thành lập có tối thiểu đội viên trở lên? A 02 đội viên B 03 đội viên C 05 đội viên D 09 đội viên Đáp án: B 03 đội viên Câu 11: Đội TNTP Hồ Chí Minh hoạt động theo nguyên tắc ... nguyên tắc Câu 12: Em cho biết, cấp hiệu Chỉ huy Đội Liên đội trưởng? A Sao vạch B Sao vạch C vạch D Sao vạch Đáp án: B Sao vạch KIẾN THỨC VỀ LỊCH SỬ ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH Câu 14: Bài ca thức Đội Thiếu...
 • 14
 • 143
 • 0

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (2)

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (2)
... tuần 9, thời gian phút) Trình bày cấu tạo thành động mạch: Đáp án: Động mạch bao gồm có lớp lớp mô liên kết, tiếp đến lớp trơn, lớp biểu bì, xa tim động mạch nhỏ dần độ dày lớp giảm dần Câu 3: ... quen ăn uống hợp vệ sinh, vệ sinh miệng… Câu 3: (Vận dụng- kiến thức tuần 16, thời gian phút): Giải thích câu tục ngữ : sáng ăn cho ta, trưa ăn cho bạn, tối ăn cho thù Đáp án: Câu hàm ý: thức ăn ... 17: Tim mạch máu Câu (nhận biết- kiến thức tuần 9, thời gian phút) Thành tim mỏng là: a.Tâm nhĩ trái c.Tâm thất trái b.Tâm nhĩ phải d.Tâm thất phải Đáp án(0.5đ):yêu cầu chọn b Câu 2: (thông hiểu-...
 • 9
 • 1,995
 • 1

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (1)

Ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 9 (1)
... chế sinh học nào? Đáp án : Khống chế sinh học sở khoa học cho biện pháp đấu tranh sinh học, để tăng hay giảm số lượng loài theo hướng có lợi cho người, đảm bảo cân sinh học cho thiên nhiên Câu ... thể sinh vật nào? Đáp án : Quần xã sinh vật khác quần thể sinh vật có quan hệ loài, khác loài Câu 48: Mức độ vận dụng kiến thức tuần 35 – thời gian phút: ý nghĩa sinh học tượng khống chế sinh học? ... Nhận xét giới hạn sinh thái loài sinh vật? Đáp án: Mỗi loài, cá thể có giới hạn sinh thái riêng nhân tố sinh thái Sinh vật có giới hạn sinh thái rộng phân bố rộng, dễ thích nghi Câu 22: Mức độ nhận...
 • 10
 • 1,957
 • 1

Ngân hàng câu hỏi nhân viên quan hệ công chúng

Ngân hàng câu hỏi nhân viên quan hệ công chúng
... 6 Thỏi c x cú trỏch nhim c miờu t nh l: a b c d nh hng ti nhng th mt v trớ b chi phi bi trỏch nhim Trỏnh s xung t nh hng ti nhng th m quan im ca nú rừ rng l khụng ỳng Phc v cho nhng quan tõm ... tõm ca cụng chỳng Mt nhng nh hng quan trng lờn cỏc mc tiờu v chin lc ca chng trỡnh quan h cng ng l: a b c d Nghiờn cu Thi hnh,thc hin Cung cp thụng tin truyn thụng Quan im ca c ụng Mt nhõn viờn ... th yu? a b c d Thc hnh thụng tin mt chiu Thụng tin cỏc liờn quan n ni b v cụng chỳng bờn ngoi Thụng tin nhng liờn quan v khụng liờn quan n cụng chỳng Tp trung vo cụng chỳng bờn ngoi 46.Cỏi no...
 • 29
 • 1,141
 • 7

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về giao tế nhân sự
... Quỳnh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân –PR Tests d Có nhiều cơng việc giấy tờ 153.Thái độ cơng chúng doanh nghiệp phát triển nhờ vào: a b c d Kinh nghiệm nhân khách hàng, nhân viên ... Người dòch: Duy Tường & Thảo Quỳnh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân –PR Tests c Những trung gian thiên vị,thành kiến d Kinh nghiệm nhân 68.Các cá nhân hưởng lợi nhuận từ hoạt động ... Mỗi cá nhân Hồn cảnh Các chuẩn mực ngề nghiệp,cơ quan cá nhân 38.Điều khơng phải năm yếu tố đạo đức xã hội: -6- Người dòch: Duy Tường & Thảo Quỳnh Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm giao tế nhân –PR...
 • 29
 • 1,324
 • 3

Ngân hàng câu hỏi thi môn vi sinh

Ngân hàng câu hỏi thi môn vi sinh
... trường? Câu 45: Hãy trình bày loại ký sinh vật ký sinh da niêm mạc? Câu 46: Trình bày loại vi sinh vật ký sinh đường hô hấp? Câu 47: Hãy trình bày loại vi sinh vật ký sinh máy sinh dục, tiết niệu? Câu ... Trình bày vi sinh vật ký sinh đường tiêu hóa? Nêu tác dụng vi sinh vật ký sinh đây? Câu 43: Anh(Chị) trình bày định nghĩa cách phân loại virus? Câu 44: Trình bày tóm tắt vi sinh vật ký sinh môi ... điểm sinh học virus? Câu 49: Nêu đặc điểm cấu trúc virus? Câu 50: Trình bày đặc điểm hình thể virus? Câu 52: Anh(Chị) trình bày nhân lên virus? Câu 53: Trình bày phương pháp phòng bệnh virus...
 • 3
 • 2,353
 • 36

Ngân hàng câu hỏi quản trị nguồn nhân lực

Ngân hàng câu hỏi quản trị nguồn nhân lực
... triển nhân lực? Câu Phân tích yếu tố ảnh hưởng tới công tác tuyển dụng nhân lực? Câu Trình bày tóm tắt lĩnh vực quản trị nhân lực doanh nghiệp? Câu Trình bày nội dung đánh giá nguồn nhân lực? Câu ... có chuyên gia lĩnh vực quản trị nguồn nhân lực Tuy nhiên ông băn khoăn có cần phòng nguồn nhân lực không trưởng phận công ty phản ứng trưởng phòng nguồn nhân lực mới? Câu hỏi: 1/ Theo anh (chị) ... Câu Trình bày mục đích cần thiết phải đánh giá nhân lực? Câu Nêu sai lầm cần tránh đánh giá lực thực công việc nhân viên? LOẠI ĐIỂM: Câu Phân tích mô hình quản trị nhân lực doanh nghiệp? Câu...
 • 7
 • 3,077
 • 23

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm

Xây dựng ngân hàng câu hỏi và hỗ trợ cho việc sinh các đề thi trắc nghiệm
... − Sinh đề: + Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn môn thi đề thi gốc Sinh viên thực : Phan Thị Gấm – K54A 21 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm ... Mã đề thi gốc Khóa Mã câu hỏi tương ứng Khóa 1.7 de _thi: Là bảng lưu đề thi sinh từ đề thi gốc Sinh viên thực : Phan Thị Gấm – K54A 14 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc ... ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm 1.12.Quản lý đề thi 1.12.1 Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc Thi t kế chi tiết module chức Tên chức quản lý đề thi Mục đích Tạo đề thi...
 • 22
 • 767
 • 17

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học

Xây dựng phần mềm quản lý ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học
... tính độ khó câu trắc nghiệm so sánh với độ khó vừa phải loại câu trắc nghiệm ấy: 41 Xây dựng phần mềm quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học • Nếu độ khó câu trắc nghiệm > Độ khó ... : Độ phân cách câu trắc nghiệm • N : Số làm (Số thí sinh dự thi) 44 Xây dựng phần mềm quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học • X : Điểm số câu trắc nghiệm thí sinh (X = X = 1) ... lường khả năng, nên chọn câu trắc nghiệm cho điểm trung bình trắc nghiệm xấp xỉ 50% số câu 35 Xây dựng phần mềm quản ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm tuyển sinh đại học hỏi Tuy nhiên, ấn định mức...
 • 237
 • 2,121
 • 5

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ HỖ TRỢ CHO VIỆC SINH CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI VÀ HỖ TRỢ CHO VIỆC SINH CÁC ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
... giao diện − Sinh đề: Các xử lý, thao tác + Vào chức sinh đề thi, hệ thống cho phép người dùng chọn môn thi đề thi gốc 20 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm +  ... môn học khỏi hệ thống môn học bị xóa Acount, câu hỏi hay đề thi thuộc môn học bị xóa theo  Quản lý câu hỏi 12 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Các câu hỏi có ... người dùng: Cho phép liệt kê câu hỏi giáo viên 18 Xây dựng ngân hàng câu hỏi hỗ trợ cho việc sinh đề thi trắc nghiệm Quản lý đề thi 1.12.1 Chức tạo đề thi gốc xóa đề thi gốc 1.12 Thi t kế chi...
 • 21
 • 412
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: ngân hàng câu hỏi sinh học 7ngân hàng câu hỏi sinh học lớp 11ngân hàng câu hỏi sinh học 7 kỳ 2ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 8ngân hàng câu hỏi quản trị nhân sựngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 9ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm về nhân sựngân hàng câu hỏi trắc nghiệm hóa sinhngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 7ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 10ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học đại cươngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm sinh học 12ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm quản trị nhân lựcngân hàng câu hỏi môn quản trị nguồn nhân lựcĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ