CHẾ tạo CHẤM LƯỢNG tử CHÌ SULFIDE (PBS), ỨNG DỤNG vào điện cực ANODE QUANG TRONG PIN mặt TRỜI CHẤM LƯỢNG tử NHẠY QUANG (QDSSCS)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite fe2o3 c ứng dụng làm điện cực âm cho pin fe khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu nano composite fe2o3 c ứng dụng làm điện cực âm cho pin fe khí
... ĐẠI H C QU C GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI H C KHOA H C TỰ NHIÊN Phùng Thị Sơn NGHIÊN C U CHẾ TẠO VẬT LIỆU NANO COMPOSITE Fe2 O3/ C ỨNG DỤNG LÀM ĐIỆN C C ÂM CHO PIN Fe/ KHÍ Chuyên ngành: Vật Lí ... mẫu composit nm -Fe2 O3, µm -Fe2 O3, nm -Fe2 O3/ AB µm -Fe2 O3/ AB phương pháp nghiền h c ứng dụng làm điện c c âm pin Fe - khí Đo đ c khảo sát tính chất vật điện hóa hệ mẫu AB, nmFe2O3; µm -Fe2 O3 nm -Fe2 O3/ AB; ... µm -Fe2 O3 không tạo ảnh hưởng tích c c mặt hoạt động điện hóa điện c c µm -Fe2 O3 Khảo sát ảnh hưởng chất phụ gia K2S dung dịch điện ly đến tính chất điện hóa điện c c nm -Fe2 O3/ AB µm -Fe2 O3/ AB Kết cho...
 • 11
 • 201
 • 0

Khảo sát quy trình chế tạoứng dụng chấm lượng tử sdse trong pin mặt trời thế hệ mới luận văn thạc sỹ vật lý

Khảo sát quy trình chế tạo và ứng dụng chấm lượng tử sdse trong pin mặt trời thế hệ mới luận văn thạc sỹ vật lý
... hành chế tạo chấm lượng tử CdSe 1.3.2.3 Kết thí nghiệm CHƯƠNG II ỨNG DỤNG CHẤM LƯỢNG TỬ CdSe TRONG CHẾ TẠO PIN MẶT TRỜI THẾ HỆ MỚI 2.1 Pin mặt trời sở tinh thể Si (pin mặt trời ... tính chất thú vị tiềm ứng dụng to lớn vật liệu bán dẫn kích thước nanomet, chọn đề tài Khảo sát quy trình chế tạo ứng dụng chấm lượng tử CdSe pin mặt trời hệ mới cho luận văn thạc sĩ Quang học ... nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử CdSe theo hướng thân thiện với môi trường; Chương 2: Ứng dụng chấm lượng tử CdSe pin mặt trời hệ Các ứng dụng chấm lượng tử CdSe thực tế, đặc biệt pin mặt trời hệ...
 • 59
 • 121
 • 0

Đề tài : Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa

Đề tài : Chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa
... sau: Chương 1: Pin m t tr i quang ñi n hóa d ng SSSC-V t li u ôxít titan (TiO2) ôxít k m (ZnO) Chương 2: Công ngh , k thu t phân tích th c nghi m ch t o màng m ng Chương 3: Màng m ng ôxít titan ... ly TCO : Màng ôxít d n ñi n su t XRD : Nhi u x tia X WE : ði n c c làm vi c Các ký hi u ρ : ði n tr su t λ : Bư c sóng η : Hi u su t α : H s h p th ω :T ns hν : Năng lư ng ánh sáng xvi Eg : ð r ... (TiO2) ,ôxít k m (ZnO) c u trúc nano ng d ng làm ñi n c c thu ñi n t pin m t tr i quang ñi n hóa ” M c tiêu c a lu n án: Nghiên c u ch t o ñi n c c thu ñi n t s màng m ng TiO2 ZnO c u trúc nano làm ti...
 • 159
 • 638
 • 0

Tóm tắt luận án chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa

Tóm tắt luận án chế tạo và khảo sát các tính chất của màng ôxít titan (tio2), ôxít kẽm (zno) cấu trúc nano ứng dụng làm điện cực thu điện tử trong pin mặt trời quang điện hóa
... titan (TiO2), ôxít k m (ZnO) c u trúc nano ng d ng làm ñi n c c thu ñi n t pin m t tr i quang ñi n hóa ” M c tiêu c a lu n án: Nghiên c u ch t o ñi n c c thu ñi n t s màng m ng TiO2 ZnO c u trúc ... Chương 4: Màng ôxít k m (ZnO) ôxít k m/sunfua cadimi (ZnO/CdS) Chương PIN M T TR I QUANG ðI N HÓA D NG SSSC-V T LI U ÔXÍT TITAN (TiO2) VÀ ÔXÍT K M (ZnO) 1.1 Pin m t tr i quang ñi n hóa d ng SSSC ... 0C thích h p ñ ch t o màng TiO2 c u trúc h t nano s i nano tương ng hai t c ñ l ng ñ ng màng Ti 3.2 Tính ch t quang, quang ñi n hóa c a màng TiO2 3.2.1 Tính ch t quang c a màng TiO2 Khi tăng nhi...
 • 24
 • 538
 • 1

Hiệu ứng sinh đa Exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử

Hiệu ứng sinh đa Exciton trong pin mặt trời chấm lượng tử
... dẫn khối Hơn nữa, ánh sáng mặt trời có dải phổ rộng hấp thụ ánh sáng mặt trời đồng thời xảy trình sinh nhiều exciton Hiệu ứng sinh đa exciton pin mặt trời chấm lƣợng tử đƣợc nhóm nhà nghiên cứu ... tử sinh điện tử, sinh lỗ trống tƣơng ứng sinh exciton, số hạng chứa hàm nối chứa cặp toán tử sinh điện tử toán tử sinh lỗ trống cho ta exciton Dƣới ta xét trƣờng hợp tƣơng ứng với khả sinh exciton ... KIỀU THỊ QUYÊN HIỆU ỨNG SINH ĐA EXCITON TRONG PIN MẶT TRỜI CHẤM LƯỢNG TỬ Chuyên ngành: Công nghệ nanô Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS Nguyễn Văn Hiệu Hà Nội – 2007 MỤC...
 • 55
 • 134
 • 0

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử
... 3.6 Ứng dụng mực in nano kim loại thu để in mạch điện tử Chúng ứng dụng mực in hạt nano bạc chế tạo để in mạch điện tử công nghệ in phun Hình 3.84 bước chế tạo mạch in điện tử công nghệ in phun ... nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại cho việc chế tạo mạch điện tử công nghệ ... nồng độ cao ứng dụng chế tạo mực in nano kim loại cho công nghệ in phun; - Đã chế tạo thành công mực nano kim loại (nano metal ink) có tính chất phù hợp với công nghệ in phun điện tử, chất lượng...
 • 25
 • 481
 • 0

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử NCS. Đặng Thị Mỹ Dung

Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử NCS. Đặng Thị Mỹ Dung
... 3.6 Ứng dụng mực in nano kim loại thu để in mạch điện tử Chúng ứng dụng mực in hạt nano bạc chế tạo để in mạch điện tử công nghệ in phun Hình 3.84 bước chế tạo mạch in điện tử công nghệ in phun ... nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại cho việc chế tạo mạch điện tử công nghệ ... nồng độ cao ứng dụng chế tạo mực in nano kim loại cho công nghệ in phun; - Đã chế tạo thành công mực nano kim loại (nano metal ink) có tính chất phù hợp với công nghệ in phun điện tử, chất lượng...
 • 26
 • 464
 • 2

Nghiên cứu chế tạo mục in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử

Nghiên cứu chế tạo mục in nano kim loại và ứng dụng trong công nghệ in các mạch điện tử
... nano kim loại bạc đồng chế tạo Luận án So sánh mực in nano kim loại chế tạo Luận án với mực in kim loại thương mại Để chế tạo ứng dụng mực in nano kim loại cho việc chế tạo mạch điện tử công nghệ ... in phun nhằm chế tạo vi mạch điện tử Việt Nam, chọn đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại ứng dụng công nghệ in mạch điện tử cho Luận án Ở Việt Nam, nghiên cứu mực in ... Luận án nghiên cứu chế tạo mực in nano kim loại ứng dụng công nghệ in mạch in điện tử công nghệ in phun Để thực mục tiêu chính, mục tiêu cụ thể cần thực là: - - Nghiên cứu giải vấn đề công nghệ...
 • 175
 • 159
 • 0

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của chấm lượng tử cdse ứng dụng trong pin mặt trời
... h p thành công QDs có tính chất quang m nh nhằm ứng d ng PMT Nghiên cứu chế t o thành công màng anốt quang theo cấu trúc song song nhằm nâng cao hiệu suất pin Nghiên cứu thành công quy trình công ... tâm đến Pin m t trời (PMT) chấm l ng t (QDs) (QDSSCs s chất TiO2, lo i pin có nhiều u điểm so v i PMT chất nhu m nh y quang (DSSCs) DSSCs hấp th đ l o đ ch a tận d ng hết ph c ánh sáng m t trời ... tác nhân thiol TOP đ nh h ết nghiên cứu t nh chất quang ng ứng s ng c c s đ thời gian n ng đ chất ao ơn ảnh h ằng ph ơng ng s c thông qua ph hấp th ph Quang phát quang (PL), c c ph ơng ph p x...
 • 258
 • 86
 • 0

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ TỔNG hợp CHẤM LƯỢNG tử cdse NHIỆT độ CAO, NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT QUANG MÀNG FTOTiO2CdSe làm điện cực ANODE ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI

TÓM tắt LUẬN văn THẠC sĩ TỔNG hợp CHẤM LƯỢNG tử cdse NHIỆT độ CAO, NGHIÊN cứu TÍNH CHẤT QUANG MÀNG FTOTiO2CdSe làm điện cực ANODE ỨNG DỤNG TRONG PIN mặt TRỜI
... Tóm tắt Điện cực anode TiO2 phủ lớp chấm lượng tử CdS, CdSe ZnS thực phương pháp SILAR ngâm Các chấm lượng tử CdS, CdSe, ZnS nhằm làm mở rộng vùng hấp thụ TiO từ vùng tử ngoại sang ... kết hợp chấm lượng tử CdS CdSe cải thiện đáng kể hiệu suất chyển đổi quang điện Hơn nữa, điện cực TiO 2/CdS /CdSe với lớp phủ ZnS làm hiệu suất pin tăng lên tới 1.38% Hiệu suất chuyển đổi quang điện ... quang điện điện cực kết hợp đặc tính hình thành cấu trúc vùng lượng dạng bậc, cấu trúc thuận lợi cho việc phun electron phục hồi lỗ trống Abstract TiO2 anode electrode modified by CdS, CdSe and...
 • 2
 • 191
 • 0

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời

Chế tạo và nghiên cứu vật liệu ôxít kim loại có kích thước nanomét sử dụng trong pin mặt trời
... hin quang laser, in cc sut (TCO), 1.2 ng dng ca vt liu ZnO pin mt tri 1.2.1 Cu to v nguyờn tc hot ng a Pin mt tri Si Pin mt tri Si (hay pin quang in) cú cu to ging nh mt diode bỏn dn loi p-n cú ... 1.7) Hỡnh 1.7: Cu to ca pin mt tri Si truyn thng Hỡnh 1.8: S nguyờn tc hot ng ca pin mt tri chuyn tip p-n b Pin mt tri trờn c s vt liu CuIn1-x GaxSe2 (CIGS) õy l loi pin mt tri tiờn tin th h ... ỏnh sỏng kh kin ng dng lm lp in cc dn pin mt tri CIGS Trờn c s ú, lun ca tụi trỡnh by v : Ch to v nghiờn cu vt liu ụxớt kim loi cú kớch thc nanomột s dng pin Mt tri nhm mc ớch: (1) gii thiu phng...
 • 23
 • 410
 • 0

Đề tài : Nghiên cứu chế tạo bột tio2 kích thước nanomet và ứng dụng

Đề tài : Nghiên cứu chế tạo bột tio2 kích thước nanomet và ứng dụng
... HIỆN ĐỀ TÀI I THÔNG TIN CHUNG Tên đề tài: Nghiên cứu chế tạo bột TiO2 kích thước nanomet ứng dung Mã số đề tài: KC 02.27/06-10 Thuộc Chương trình khoa học công nghệ KC 02/06-10 Chủ nhiệm đề tài: ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CHƯƠNG TRÌNH KHCN CẤP NHÀ NƯỚC KC 02/06-10 BÁO CÁO TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO BỘT TiO2 KÍCH THƯỚC NANOMET ỨNG DỤNG ... Nguyễn Thị Nguyên Nghiên cứu công nghệ tinh chế TiCl4, sản xuất bột TiO2 nano anatase nghiên cứu ứng dụng chúng làm chất xúc tác quang Nghiên cứu công nghệ sản xuất TiO2 nano ứng dụng trọng kỹ thuật...
 • 208
 • 550
 • 1

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả
... chế tạo tính chất màng polyme ứng dụng để bảo quản quả nhằm nghiên cứu chế tạo vật liệu đáp ứng nhu cầu bảo quản rau sau thu hoạch, góp phần tăng hiệu kinh tế Nội dung nghiên cứu luận án a) Nghiên ... với đối chứng + Độ thấm nước màng chứa phụ gia cao màng PE thông thường 3.4 Ứng dụng loại vật liệu để bảo quản vải mận 3.4.1 Nghiên cứu bảo quản mận chế phẩm tạo màng phủ 3.4.1.1 Bảo quản mận ... cứu chế tạo vật liệu dạng dung dịch từ shellac - Tạo màng xác định tính chất màng shellac với chất hóa dẻo (hình thái học, tính chất lý, tính chất nhiệt màng) b) Nghiên cứu chế tạo vật liệu bảo...
 • 25
 • 606
 • 0

nghiên cứu tính chất quang của vật liệu chế tạo và mô phỏng một vài thông số trong pin mặt trời hữu cơ

nghiên cứu tính chất quang của vật liệu chế tạo và mô phỏng một vài thông số trong pin mặt trời hữu cơ
... đến môi trường Với lý lựa chọn thực khóa luận: “Khảo sát tính chất quang vật liệu chế tạo vài thông số pin mặt trời hữu ” a Nội dung nghiên cứu: - Tính chất quang, điện vật liệu chế tạo pin mặt ... NGHỆ Nguyễn Văn Giang NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT QUANG CỦA VẬT LIỆU CHẾ TẠO VÀ MÔ PHỎNG MỘT VÀI THÔNG SỐ TRONG PIN MẶT TRỜI HỮU CƠ KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY Ngành: Vật Lý Kỹ Thuật Cán ... nhìn tổng quan pin mặt trời, tính chất quang vài vật liệu phổ biến sử dụng để chế tạo pin mặt trời hữu cơ, phân bố từ trường ánh sáng, suy hao lượng ánh sáng pin hoạt động Một số pin có cấu trúc...
 • 55
 • 495
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quảkhảo sát và chế tạo các đơn lớp bán dẫn cơ bản và các điện cựcđề tài nghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngnghiên cứu công nghệ sản xuất chế phẩm nấm bạch cương beauveria bassiana để ứng dụng phòng trừ sâu hại cây trồngcông nghệ chế tạo năng lượng giókỹ thuật chế tạo bê tông tự lènPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học