tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

25 831 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 25/07/2014, 08:49

. của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả nhằm nghiên cứu và chế tạo vật liệu có thể đáp ứng nhu cầu bảo quản rau quả sau thu hoạch, góp phần tăng hiệu quả kinh tế. 2. Nội dung nghiên cứu của. GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM VIỆN HOÁ HỌC o0o PHẠM THỊ THU HÀ NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA MÀNG POLYME ỨNG DỤNG ĐỂ BẢO QUẢN QUẢ . của luận án a) Nghiên cứu chế tạo vật liệu dạng dung dịch từ shellac - Tạo màng và xác định tính chất của màng shellac với chất hóa dẻo (hình thái học, tính chất cơ lý, tính chất nhiệt của màng) .
- Xem thêm -

Xem thêm: tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả, tóm tắt luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo và tính chất của màng polyme ứng dụng để bảo quản quả

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn