Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 3: People's background

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Reading - Writing

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Reading - Writing
... They love working and they love their children as well Writing unit trang 17 sgk tiếng anh 10 D .WRITING (Viết) Task 1: Read the following passage and find all the verbs that are used in the simple ... ihe field, ploughs and harrows ihc plot of land - 7:4?: takes a rest - 10: 30: goes home VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí -1 1 30: has lunch with family in the afternoon 2: ... water into the plot of land Mrs Tuyet does the transplanting - 6: 30: finish work in the evening - have dinner - watch TV go to bed - sometimes visit their neighbors, chat about work, children...
 • 4
 • 451
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Listening - Speaking

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 10 Unit 1: Listening - Speaking
... stall near Ben Thanh Market Alter lunch, he parks his cyclo under a tree and takes a short rest Speaking Unit trang 14 sgk tiếng anh 10 B SPEAKING (Nói) Task 1: Quan is a tenth-grade student He ... with a partner using the information from the timetable (Quan học sinh lớp 10 Anh học buổi sáng Dưới thời khóa biếu hàng tuần anh Hỏi trả lời câu hói với bạn học, sử dựng thông tin thời khóa biểu.) ... morning classes VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí After dinner, I usually watch TV untill 7: 3 0- Then I study and extra exercises I usually go to bed at 10: 30 ...
 • 5
 • 414
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Reading - Speaking

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Reading - Speaking
... tập kèm theo) Bài dịch tiếng anh lớp 12 unit 3: WAYS OF SOCIALISING Để thu hút ý người để nói với người ấy, dùng hình thức giao tiếp lời không lời Chúng ta nhìn vào cách giao tiếp không lời tiếng ... slow hand-clapping VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí A Sorry, I'm not much sure, but as I know slow hand-clapping shows the applause or cheer B However slow hand-clapping ... muốn anh / chị nhìn vào Một gật đầu nhẹ đủ Chỉ vào thường xem vô lễ Dĩ nhiên có nhiều lúc VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí hoàn toàn chấp nhận, giáo viên muốn ý người lớp...
 • 6
 • 356
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Listening - Language Focus

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 3: Listening - Language Focus
... B B A D C VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí LANGUAGE FOCUS - Pronunciation : Stress in two-syllable words - Grammar: Reported Speech Grammar Exercise : Last week you met Thuan, ... speech (Tuần em gặp Thuan, người bạn từ lâu em không gặp Nhìn vào danh sách việc anh nói với em, sau kể cho người hạn khác anh nói Dùng lời tường thuật.) I’m going to work in Ho Chi Minh City ... Write the re-rodered paragraphs in the space provided ( Đặt câu hai đoạn văn thứ tự Viêt đoạn văn xêp lại vào chỗ trống cho) Paragraph 1: Paragraph 2: 1.C C E E A B B A D C VnDoc - Tải tài liệu,...
 • 7
 • 365
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Reading - Writing

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Reading - Writing
... and size Process - conical form - diameter: 45 - 50 cm; 25 - 30 cm high - covering the form with leaves/sewing leaves around ribs Conclusion: - protecting people from sun rain - girls/women look ... superior to the other Both have their corresponding responsibilities for his /her own Writing - Unit trang 25 Tiếng Anh 12 Task 1: You are going to write about the conical leaf hat or the “ nón lá”, ... Conical Leaf Hat Introduction: - symbol of Vietnamese girls/women - part of the spirit of the Vietnamese nation Main body: - special kind of bamboo and young/soft palm VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp...
 • 5
 • 389
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 11 Unit 2: Personal Experiences
... things you’ve lost, but when you lose your family, you lose everything Writing - Unit trang 28 tiếng Anh 11 Writing a personal letter about a past experience (Viết thư cá nhân điều trải qua khứ.) ... How did the experience affect vou? B: It made me appreciate my health more Listening - Unit trang 27 tiếng Anh1 1 Before you listen Work in goups Look at the picture and say what is happening in ... get on the same bus next day and look for the boy to return him the money Speaking - Unit trang 25 tiếng Anh 11 Task Work in pairs Match the things you might have done or epxerienced in box A with...
 • 8
 • 627
 • 1

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Listening - Speaking

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 2: Listening - Speaking
... people who will accompany the groom bringing the trays of gifts - to go to the bride's house Speaking - Unit trang 22 Tiếng Anh 12 Task 1: Work in pairs Express your point of view upon the following ... generations (parents and children) live in a home * Old-aged parents live in nursing homes * Ii is not polite lo ask questions about age, * Old-aged parents often live with their children It's a ... couples alone with their blessings T.: Oh That’s very interesting Thank you T.G.: You're welcome Task 2: Listen again and answer the questions (Nghe lại trả lời câu hỏi.) The most important thing the...
 • 6
 • 450
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 1: My Friends
... father, my dear? Mrs Linh: Fm not sure Go and ask him Mr Lam: Excuse me Are you Mr Thanh? Mr Thanh: Yes, I am Mr Lam: I'm Lam Nga’s fatherỄ Mr Thanh: (6) How you do? Read - Đọc - Trang 13 - Tiếng Anh ... about his friends VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí I am lucky enough to have a lot of friends Of all my friends, Bao, Khai, and Song are the ones I spend most of my time ... enjoy telling jokes My friends usually enjoy my sense of humor However, sometimes my jokes annoy them Although we have quite different characters, the four of us are very close friends Đọc Ba nói...
 • 12
 • 348
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making arrangements

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 8 Unit 2: Making arrangements
... tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Listen and read - Nghe đọc - trang 19 Tiếng Anh LISTEN AND READ Hoa: 84 7 329 Nga: Can I speak to Hoa, please? This is Nga Hoa: Hello, Nga Nga: I’m going ... pháp luật, biểu mẫu miễn phí 1-b 5-i 9-g 2-f 6-c 10 - h 3-j 7-e 11 - d 4-a 8- k Complete the dialogue Ba and Bao are making arrangements to play chess Practice the dialogue with a partner Then make ... mẫu miễn phí d) arranged a meeting place? e) arranged the time? Dịch: Speak - Nói - trang 20 Tiếng Anh SPEAK Put the sentences below in the correct order to make a complete conversation a) I’m...
 • 5
 • 387
 • 0

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Reading - Speaking

Giải bài tập SGK Tiếng Anh lớp 12 Unit 4: Reading - Speaking
... nhà trường Hệ thống giáo dục nhà trường Anh Trình độ giáo dục Tiển học đường Lớp /Năm Tuổi Từ Từ đến Môi 3-4 trường chăm sóc trẻ trường trẻ 4-5 đến VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu ... công Nó xây dựng với môn học sau : tiếng Anh, Thiết kế & Kĩ thuật, Địa lí, Toán, Kĩ thuật thông tin, Nhạc, Khoa học, Hội họa, Thể dục, Lịch sử ngoại ngữ đại Tiếng Anh, Toán Khoa học môn học chính, ... VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ❖ While You Read Read the passage and the tasks that follow (Đọc đoạn văn làm tập kèm theo.) Việc học trường có tính cưỡng bách tất trẻ Anh...
 • 6
 • 320
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai bai tap sgk tieng anh lop 7 unit 4giai bai tap sgk tieng anh lop 9giải bài trong sách tiếng anh lớp 10 unit 9giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 3giải bài tập tiếng anh lớp 10 unit 3 speakingbài tập tiếng anh lớp 10 unit 3giai bai tap sgk hoa hoc lop 10 nang caobai tap on tieng anh lop 10giải bài tập sgk hóa học lớp 10giai bai tap sgk vat ly lop 10giai bai tap sgk tieng anh 9 unit 2huong dan giai bai tap sgk vat ly lop 10giai bai tap sgk hoa hoc lop 10 co bangiai bai tap sgk tieng anh 9 unit 1giai bai tap sgk hinh hoc lop 10Đề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)CATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoạiBài 48. Quả