100 cụm từ thường gặp nhất trong bài thi TOEIC

100 cụm từ thường gặp trong PART 1 TOEIC

100 cụm từ thường gặp trong PART 1 TOEIC
... watering a plant water /ˈwɔːtə/ tưới waving flags from a window wave /weɪv/ flag /flag/ cờ bay gió từ cửa sổ wearing a helmet wear /wɛː/ /ˈhɛlmɪt/ weighing one’s luggage weigh /weɪ/ luggage cân hành...
 • 5
 • 656
 • 6

250 trạng từ thường gặp nhất trong tiếng anh giao tiếp

250 trạng từ thường gặp nhất trong tiếng anh giao tiếp
... Chi tiết 250 trạng từ thường gặp tiếng anh giao tiếp Vì tính đa nghĩa từ vựng, vị trí từ xếp theo thứ tự sau 1) tần suất xuất từ trạng từ, sau 2) tần suất xuất từ chủ yếu trạng từ, loại từ khác ... teạcher tells him to reạd.” (Anh nhanh chóng mở sách mà giáo viên yêu cầu) 250 trạng từ thường gặp tiếng anh giao tiếp • Một có nhiều trạng từ câu, vị trí trạng từ nằm cuối câu có thứ tự ưu tiên ... He is working harder and harder • Chú ý: Trong so sánh Hơn-Kém so sánh nhất, khác với tính từ, trạng từ kết thúc đuôi - ly (ending by - ly) so sánh tính từ đa (hai trở lên) âm tiết Quickly | more...
 • 13
 • 587
 • 0

Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC

Từ vựng hay gặp nhất trong kỳ thi TOEIC
... mẫu miễn phí inspect kiểm tra kỹ lưỡng inspiration truyền cảm hứng instinct instrument thi t bị integral phần thi u intend có ý định interaction phản ứng phụ inventory hàng tồn kho invest đầu tư ... hợp lý ,logic long-term /ˌlɒŋˈtɜːm/, dài kỳ look forward to trông chờ look to trông cậy vào look up to kính trọng loyal trung thành made of /meɪd əv/, làm từ maintain /meɪnˈteɪn/, trì majority /məˈdʒɒr.ə.ti/, ... hành /rɪˈlɪŋ.kwɪʃ/, đầu hàng ,từ bỏ dựa vào /rɪˈmeɪn.dər/, phần lại /rɪˈmem.bər/, nhớ lại /rɪˈmaɪnd/, nhắc nhở /rɪˈməʊt/, xa xôi /rɪˈpel/, ngăn ngừa /rɪˈpleɪs/, thay /rɪˈpɔːt/, báo cáo, báo cáo...
 • 15
 • 64
 • 0

Tài liệu Lỗi thường gặp nhất trong hoạt động tiếp thị bằng thư điện tử doc

Tài liệu Lỗi thường gặp nhất trong hoạt động tiếp thị bằng thư điện tử doc
... Và chiến dịch tiếp thị không đem lại kết họ dự tính Dưới lỗi thư ng gặp hoạt động tiếp thị thư điện tử: Lỗi thứ nhất: Gửi thư khách hàng chưa cho phép Chính người nhận, người gửi, định việc họ ... tạo khác biệt mặt pháp lý nhà tiếp thị thư điện tử nhà phát tán thư rác (spam) Vậy trước tiên, bạn phải đề nghị có đồng ý người nhận trước gửi thông điệp tiếp thị thư ng mại Và bạn phải đưa cách ... muốn tiếp cận số lượng khách hàng lớn truyền tải thông tin tối đa sản phẩm/dịch vụ, không công ty bỏ qua nguyên tắc hình thức Và chiến dịch tiếp thị không đem lại kết họ dự tính Dưới lỗi thư ng gặp...
 • 7
 • 288
 • 0

Từcụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh

Từ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anh
... cầu, đòi hỏi ngoại trừ, trừ độc quyền điều khoản điều kiện xác loại theo tin là, đồng ý (nhất trí) nếu, khi, trường hợp có chủ tâm, cố ý ...
 • 2
 • 3,717
 • 30

600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic

600 từ vựng thường gặp trong bài thi toeic
... s c khoẻ (khi m) 27 L49 Hospitals tổ ch c từ thi n, tổ ch c c u tế 27 L50 Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa 28 TOEIC 600 WORDS L1 Contracts /'kɔntrækt/ N hợp đồng, giao ... Priority n something of importance, something that should be done before other things (ưu tiên) Prioritize v prior adj Progress n a movement forward, v to move forward on something, especially ... bill (sự bày tỏ, trình bày, phát bi u) Usual /'ju: u l/ adj., ordinary, expected (thường, thông thường, thường lệ, thường dùng, dùng quen) L50 Pharmacy ('fɑ:məsi) dược khoa Consult /kən'sʌlt/ v.,...
 • 28
 • 524
 • 14

Top 100 động từ thường gặp trong tiếng anh có nghĩa tiếng việt

Top 100 động từ thường gặp trong tiếng anh có nghĩa tiếng việt
... lose 46 pay trả 47 meet gặp 48 include bao gồm 49 continue tiếp tục 50 set 51 learn học hỏi 52 change thay đổi 53 lead chì 54 understand hiểu 55 watch xem 56 follow theo 57 stop dừng lại 58 create ... 21 ask hỏi 22 need nhu cầu 23 feel cảm 24 become trở thành 25 leave rời khỏi 26 put đặt 27 mean nghĩa 28 keep giữ 29 let 30 begin bắt đầu 31 seem 32 help giúp 33 show buổi diễn 34 hear nghe 35 ... ủng hộ, hỗ trợ 94 hit đánh 95 produce sản xuất 96 eat ăn 97 cover che phủ 98 catch bắt 99 draw vẽ 100 choose chọn ...
 • 6
 • 335
 • 2

1000 từ hay gặp nhất trong tiếng anh potx

1000 từ hay gặp nhất trong tiếng anh potx
... drive stood contain front teach week final gave green oh quick develop ocean warm free minute strong special mind behind clear tail produce fact street inch multiply nothing course stay wheel ... populat chick dear enemy reply drink occur support speech 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 nature range steam motion path liquid log meant quotien teeth shell neck ...
 • 20
 • 212
 • 0

3000 từ hay gặp nhất trong tiếng anh ppt

3000 từ hay gặp nhất trong tiếng anh ppt
... someone 127 special 128 stand 129 start 130 state 131 stay 132 stood 133 stop 134 stopped 135 strong 136 suddenly 137 summer 138 surface 139 system 140 taken 141 talk 142 tall 143 ten 144 that's ... religious 90 repeat 91 research 92 respect 93 review 94 route 95 silk 96 slept 97 spite 98 stretch 99 stronger 101 stuck 102 swing 103 task 104 tax 105 tea 106 tent 107 thee 108 theory 109 thrown 110 ... 45 Fred 46 frog 47 fully 48 goose 49 gravity 50 Greece 51 guard 52 gulf 53 handsome 54 harbor 55 hay 56 hello 57 horn 58 hospital 59 ill 60 interior 61 Jeff 62 jungle 63 labor 64 limited 65 location...
 • 45
 • 154
 • 0

Bí kíp writing (những cụm từ thường gặp khi viết luận tiếng anh)

Bí kíp writing (những cụm từ thường gặp khi viết luận tiếng anh)
... far Cho So long as Mi n So the story goes Chuy n k r ng Sometimes…sometimes… n nay/ lúc ôi khi ôi khi There is no denying the fact that…Không th ph nh n s th t là… There is no doubt that… Ch ... dù Except that… Ngoài/Tr …ra Far from… Không h … For a long period after… M t th i gian dài sau khi For all that… Cho dù… For all we know M c cho nh ng bi t For example/ For instance Ví d For ... nên bi t r ng… The next important point is that… i m quan tr ng k ti p là… No sooner…than… Ngay khi thì… Not because…but because…Không ph i b i vì…mà vì… Not only…but also… Not that…but that…...
 • 23
 • 1,483
 • 5

50 câu hỏi THƯỜNG gặp NHẤT TRONG PHỎNG vấn

50 câu hỏi THƯỜNG gặp NHẤT TRONG PHỎNG vấn
... chuẩn bị sẵn số câu hỏi cho người vấn Các câu hỏi thích hợp bao gồm: Ðiều làm cho người thành công công ty này? Có kênh giao tiếp người tập người giám sát họ? Xin cho biết số việc thường làm năm ... nguyên tắc làm việc bạn? 47 Trong công việc, điều thật vọng lớn mà vạn gặp phải gì? 48 Hãy nói trường hợp mà bạn cảm thấy vui vẻ công việc? 49 Bạn có câu hỏi cho không? 50 Nếu bạn có đầy đủ tiền ... Việt Nam phù hợp với chương trình phát triển khu vực giới? Hãy mang danh sách câu hỏi đến vấn Hãy tập trung ý trình vấn lĩnh vực mà bạn muốn tìm hiểu ...
 • 2
 • 545
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cum tu hay xuat hien trong de thi toeiccác cụm từ thường gặp trong giao tiếp tiếng anhcác cụm từ thường gặp trong tiếng anhcụm từ thường gặp trong tiếng anhtừ và cụm từ thường gặp trong hợp đồng tiếng anhcấu trúc ngữ pháp thường gặp trong bài thi toeiccác cụm từ thường sử dụng trong tiếng anhngu phap thuong gap trong bai thi toeiccó gì giống và khác nhau giữa cụm từ ta với ta trong bài với cum từ ta với ta trong bạn đến chơi nhà của nguyễn khuyếnsánh cụm từ ta với ta trong bài thơ qua đèo ngang của bà huyện thanh quan với cụm từ ta với ta trong bài thơ bạn đến chơi nhà của nguyễn khuyếncụm từ thường gặp với dotừ vựng thường gặp part 1 kì thi toeicphương pháp học từ trong bài thi toeic hiệu quả iingữ pháp tiếng anh trong bài thi toeic600 từ vựng thông dụng trong đề thi toeicQuyết định 40 2016 QĐ-UBND về quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng TrịQuyết định 3677 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch Đấu giá quyền sử dụng đất năm 2016 trên địa bàn tỉnh Thanh HóaQuyết định 488 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch - tỷ lệ 1 500 Nhà máy nước Quảng NgãiQuyết định 38 2016 QĐ-UBND về giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô tại các bến xe khách trên địa bàn tỉnh Bình ThuậnQuyết định 2120 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (đợt 2) trên địa bàn thành phố Hải PhòngQuyết định 644 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Phương án phòng, chống lũ, lụt cho vùng hạ du đập thủy điện Đăk Srông 3A do tỉnh Gia Lai ban hànhQuy định trình bày LVTS ứng dụngQuyết định 1259 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch tỷ lệ 1 500 khu dân cư thôn Vĩnh Tiến, xã Ninh Phúc, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh BìnhQuyết định 3736 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ và dự toán khảo sát, lập quy hoạch chung xây dựng đô thị Đông Thanh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030Quyết định 2114 QĐ-UBND năm 2016 giải quyết chế độ trợ cấp một lần (Đợt 04 năm 2016) đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào và Căm-pu-chia do thành phố Hải Phòng ban hànhQuyết định 516 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon TumQuyết định 41 2016 QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tỉnh Quảng TrịQuyết định 2165 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Dự án Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa huyện An Biên, tỉnh Kiên GiangQuyết định 3397 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Quảng NamQuyết định 2672 QĐ-UBND phê duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định 33 2015 QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2016 (Đợt 1)Quyết định 2264 QĐ-UBND năm 2016 điều chỉnh chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hànhQuyết định 2277 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2152 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính ban hành mới, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 715 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiQuyết định 1271 QĐ-UBND năm 2016 Kế hoạch thực hiện đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tỉnh Lai Châu, giai đoạn 2016-2020