CHƯƠNG III véc tơ TRONG KHÔNG GIAN QUAN hệ VUÔNG góc TRONG KHÔNG GIAN

Chương III : VÉC TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pot

Chương III : VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN pot
... vấn đề :Trong không gian cho hai vectơ a ,b không phương vectơ c Nếu tìm (m,n) cho c =n a + n b Thì kết luận ba vectơ a ,b , c đồng phẳng Vậy có ba vectơ a ,b ,c , không đồng phẳng vectơ x ta ... ĐIỀU KIỆN ĐỂ VECTƠ ĐỒNG PHẲNG : Định lý 1: Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên HĐ 1: Tiếp cận định lý thông qua môtả Trong không gian cho hai vectơ a ,b không gv phương vectơ c GV hướng dẩn ... nghiệm véc không gian Câu : Cho điểm không thẳng hàng A , B, C điểm M tùy ý không gian Với vị trí điểm M, ta có : r r r r r r r r A AM  MB  3MC  AC  AB r B r C AM  MB  3MC  AC  AB Câu :...
 • 5
 • 215
 • 0

Chương III : VÉC TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN ppsx

Chương III : VÉC TƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN ppsx
... đưa khái niệm điểm cuối B ta có vectơ ,vectơ gọi vectơ không gian theo quan điểm vectơ không gian Vậy cá nhân ?2 Vectơ không gian ? -Quan sát hình vẽ kể tên véctơ -Chính xác hóa định nghĩa kí hiệu, ... “Đồng phẳng “ ba véc không gian II ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TOÁN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN 1.Khái niệm đồng phẳng ba vectơ không gian Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên HĐ 5: Hình thành khái ... Hình thành khái niệm trực quan -Chiếu vectơ khác véctơ không theo hình 3.5 véctơ đồng phẳng không đồng SGK phẳng , quan sát hình vẽ 3.5 SGK -Xét hai khả xảy nêu ĐN ba véctơ máy chiếu đồng phẳng...
 • 5
 • 316
 • 3

BT HÌNH học 11 CHƯƠNG III véc TRONG KG

BT HÌNH học 11  CHƯƠNG III véc tơ TRONG KG
... tâm hình hộp a) Phân tích hai vectơ OI AG theo ba vectơ OA, OC, OD b) Phân tích vectơ BI theo ba vectơ FE, FG, FI HD: a) OI   OA  OC  OD  , AG  OA  OC  OD b) BI  FE  FG  FI Cho hình ... vectơ AE theo ba vectơ AC, AF, AH HD: a) AE   AF  AH  AC  b) Phân tích vectơ AG theo ba vectơ AC, AF, AH HD: b) AG   AF  AH  AC  VẤN ĐỀ 3: Tích vô hướng hai vectơ không gian Cho hình ... vectơ a, b , c không đồng phẳng vectơ d a) Cho d  ma  nb với m n  Chứng minh ba vectơ sau không đồng phẳng: i) b , c , d ii) a, c , d b) Cho d  ma  nb  pc với m, n p  Chứng minh ba vectơ...
 • 12
 • 161
 • 0

LT HÌNH học 11 CHƯƠNG III véc TRONG KG

LT HÌNH học 11  CHƯƠNG III véc tơ TRONG KG
... giác đều, hình lăng trụ ngũ giác đều… Hình lăng trụ đứng có đáy hình bình hành gọi hình hộp đứng Hình lăng trụ đứng có đáy hình chữ nhật gọi hình hộp chữ nhật Hình lăng trụ đứng có đáy hình vuông ... 0933.168.309 Hình hộp chữ nhật Hình lập phương SP Tốn K35 - ĐH Cần Thơ HÌNH HỌC 11 FB: http://www.facebook.com/VanLuc168 IV- HÌNH CHÓP ĐỀU VÀ HÌNH CHÓP CỤT ĐỀU: Hình chóp đều: Cho hình chóp đỉnh ... HÌNH HỌC 11 FB: http://www.facebook.com/VanLuc168 §1 VÉC TƠ TRONG KHƠNG GIAN I- ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC PHÉP TÓAN VỀ VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN: Cho đoạn thẳng AB không...
 • 17
 • 154
 • 0

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... a D 2a 5.d> Góc mặt phẳng (SCD) (ABCD) tan nhận giá trị là: A B C Phần II: Tự luận D Một giá trị khác Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông cạnh a, tâm O SO vuông góc với đáy, ... 5.a> Hình chiếu vuông góc B lên mặt phằng (SAD) A Điểm S B Điểm A C Điểm D D Một điểm khác 5.b> Góc SB mặt phẳng (SAD) A 90o B 60o C 45o D Một giá ... (SCB) (SAD) 3> Xác định tính độ dài đoạn vuông góc chung đờng thẳng BC AD đáp án Phần I Trắc nghiệm Câu Đáp án A C A B 5a B 5b C 5c A Phần II Tự luận Vẽ hình 0,5 điểm 1> (SAC) (SBD) (1 điểm) mà...
 • 3
 • 3,926
 • 78

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... mặt phẳng (P) Gọi H hình chiếu vuông góc O lên mặt phẳng (P) Khi khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (P) đoạn OH O H P M Nội dung học Bài tập Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình thoi ABCD tâm AOB ... O cạnh a có góc a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt ... O cạnh a có góc a) Chứng minh mặt phẳng (SAC) vuông góc với mặt phẳng (ABCD) b) Tính khoảng cách từ S đến mặt phẳng (ABCD) độ dài đoạn SC c) Chứng minh SB vuông góc với BC d) Gọi góc hai mặt...
 • 17
 • 4,490
 • 29

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Kiểm tra Hình học 11 chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... hình lập phương ABCD.EFGH Góc cặp vector HF DC bằng: A 1200 B 900 C 450 D 600 II Phần tự luận Bài Cho hình chóp S.EFGH có đáy hình vuông cạnh a, SE = a SE ⊥ (EFGH) Gọi M, N hình chiếu vuông góc ... Trường THTP Bán công Lệ Thuỷ Năm học 2007 – 2008 Kiểm tra 45 phút – Bài số Môn: HÌNH HỌC 11CB Họ tên học sinh …………………………………….Lớp……………………Đề số I Phần trắc nghiệm Bài ... ur r u ur u u u u uu ur ur AC − BD ( C MN = ( B MN = A MN = AC + BD ) ) Bài Cho hình hộp ABDC.A’B’C’D’ Gọi O tâm hình hộp Khi vector uu ur DO phân tích thành: uu ur u u u u u ur ur ur u u ( DA...
 • 2
 • 2,241
 • 40

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian

Ôn tập chương III: Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
... CỦNG CỐ : - Nêu cách chứng minh :  Chứng minh đt vuông góc  Chứng minh đt vuông góc mp  Chứng minh mp vuông góc  Chứng minh đt song song D/ BÀI TẬP VỀ NHÀ : - Các 2,3,4,5,7,8 trang 120, 121 ... , ∠BOC = 90 a/ Chứng tỏ ABC tam giác vuông OA ⊥ BC b/ Tìm đường vuông góc chung IJ OA BC Tính d(OA,BC) c/ Chứng minh hai mặt phẳng (ABC )& (OBC) vuông góc với HOẠT ĐỘNG GV HOẠT ĐỘNG HS Tóm ... ∃!(m,n) :   c = m a +n  đường thẳng vuông góc CHƯƠNG III Đ.thẳng vuông góc mặt phẳng  Định nghĩa  Định nghĩa  Định nghĩa Các tính chất  Các tính chất Góc đt d1 // d  d1 ≡ d ⇔ ∠(d ;d...
 • 4
 • 749
 • 11

CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

CHƯƠNG III: VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN
... thẳng vuông góc với mặt phẳng Chứng minh hai đường thẳng vuông góc * Chứng minh đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Để chứng minh d ⊥ (P), ta chứng minh cách sau: • Chứng minh d vuông góc với ... tứ diện có cặp cạnh đối vuông góc với cặp cạnh đối lại vuông góc với VẤN ĐỀ 2: Tìm thiết diện qua điểm vuông góc với đường thẳng Phương pháp: Tìm đường thẳng cắt vuông góc với đường thẳng cho, ... qua S vuông góc với BC b) (P) qua A vuông góc với trung tuyến SI tam giác SBC c) (P) qua trung điểm M SC vuông góc với AB HD: S= a2 2a2 21 5a2 b) c) 49 32 Cho hình chóp SABCD, có đáy hình vuông...
 • 15
 • 2,663
 • 23

sử dụng phần mềm geometer's sketchpad làm phương tiện trực quan trong việc dạy học hình học không gian 11 (thể hiện qua chương iii - quan hệ vuông góc)

sử dụng phần mềm geometer's sketchpad làm phương tiện trực quan trong việc dạy học hình học không gian 11 (thể hiện qua chương iii - quan hệ vuông góc)
... Trong dạy học hình học không gian 11 ta sử dụng dạng phơng tiện trực quan nào? Phần mềm Geometer's Sketchpad có u giảng dạy hình học không gian so với công cụ trực quan khác? Làm để sử dụng phần ... chọn đề tài cho luận văn là: Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad làm phơng tiện trực quan việc dạy học hình học không gian 11 (Thể qua chơng III - Quan hệ vuông góc) Câu hỏi nghiên cứu Luận ... không gian 1.6 Những yêu cầu phần mềm dạy học 1.7 Thực trạng việc sử dụng dụng cụ trực quan giảng dạy hình học không gian trờng THPT Chơng 2: Sử dụng phần mềm Geometer's Sketchpad làm phơng tiện trực...
 • 82
 • 459
 • 3

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc ) pptx

KIỂM TRA 1 TIẾT Môn: Hình học ( Chương III: Vectơ trong không gian- Quan hệ vuông góc ) pptx
... ? A) Nếu a b vuông góc với c a // b B) Nếu a // b c  a c  b C) Nếu góc a c góc b c a // b D) Nếu a b nằm ( P ) // c góc a c góc b c B TỰ LUẬN ( ) Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD hình vuông ... 5 Cho hình chóp SABC có đáy ABC tam giác cân A BC = a, SA  ( ABC ) SA = a Tính số đo góc đường thẳng SB ( ABC ) A) 300 B) 450 C) 600 D) 900 Trong không gian, cho ba đường ... ABCD hình vuông cạnh a, SA  (ABCD ) SA = a a, Tính khoảng cách hai đường thẳng SB & AD b, Gọi M trung điểm AB, α mặt phẳng qua M & α  SB Xác định thiết diện tạo mpα hình chóp S.ABCD c, Tính diện...
 • 2
 • 276
 • 0

CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC ppsx

CHƯƠNG III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN. QUAN HỆ VUÔNG GÓC ppsx
... 133 CHƯƠNG III VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN QUAN HỆ VUÔNG GÓC § BÀI TẬP HAI MẶT PHẲNG VUÔNG GÓC I Mục tiêu Kiến thức - Nắm khái niệm góc hai mặt phẳng, hai mặt phẳng vuông góc - Nắm định lí liên quan ... lí liên quan đến hai mặt phẳng vuông góc khái niệm khác Kĩ năng: - Nắm vững phương pháp chứng minh hai mặt phẳng vuông góc, đường thẳng vuông góc mặt phẳng - Tính góc hai mặt phẳng Tư duy: - Phát ... Theo định lý 1, ta biểu thị vectơ qua vectơ lại, cho r r r a, b, c vectơ không đồng phẳng liệu có tồn vectơ biểu thị qua r r r vectơ a, b, c ? Hoạt động HS - HS theo dõi tìm hiểu nhiệm vụ Hoạt...
 • 9
 • 228
 • 0

“sử dụng phần mềm cabri 3d làm phương tiện trực quan trong việc dạy học hình học không gian 11” (thể hiện qua chương iiiquan hệ vuông góc).

“sử dụng phần mềm cabri 3d làm phương tiện trực quan trong việc dạy học hình học không gian 11” (thể hiện qua chương iii – quan hệ vuông góc).
... sử dụng phương tiện trực quan trình dạy học 2.2 Tổng quan phần mềm Cabri 3D 2.3 Sử dụng phần mềm Cabri 3D làm phương tiện trực quan trình dạy học hình học không gian 11 (Thể qua chương III - Quan ... dụng dụng cụ trực quan giảng dạy hình học không gian trường THPT 6 CHƯƠNG 2: SỬ DỤNG PHẦN MỀM CABRI 3D LÀM PHƯƠNG TIỆN TRỰC QUAN TRONG DẠY HỌC HÌNH HỌC KHÔNG GIAN 11 2.1 Các nguyên tắc việc ... việc dạy học toán nói chung dạy học hình học không gian nói riêng Thực hành ứng dụng phần mềm Cabri 3D vào dạy học hình học không gian (thể qua chương III Quan hệ vuông góc) Tiến hành thực nghiệm...
 • 98
 • 251
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: ôn tập hình học 11 chương iii vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gian3 tr kiểm tra hình học 11 chương iii vectơ trong không gian quan hệ vuông góc trong không gianxây dựng nội dung trang web hỗ trợ việc dạy học chương vectơ trong không gian quan hệ vuông góc theo chương trình toán lớp 11 trường thptkiem tra hinh hoc chuong 3 vecto trong khong gian quan he vuong goc trong khong gianquan hệ vuông góc trong không gianbài tập quan hệ vuông góc trong không gianlý thuyết quan hệ vuông góc trong không gianbài tập quan hệ vuông góc trong không gian 11bài tập quan hệ vuông góc trong không gian violetquan hệ vuông góc trong hình học không gianchuyên đề quan hệ vuông góc trong không gianquan hệ vuông góc trong không gian 11quan hệ vuông góc trong không gian lớp 11quan hệ vuông góc trong không gian violetvecto trong không gian quan hệ vuông gócchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học