Báo cáo bài tập môn thủy lực

báo cáo thực tập môn Thủy sản

báo cáo thực tập môn Thủy sản
... Trang 19/41 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD : HUÊ QUỐC HOÀ Biến đổi vật lý: • Làm tăng thể tích sản phẩm nước sản phẩm tăng thể tích đóng băng • Giãm trọng lượng trình bốc nước bề mặt sản phẩm ... thành phẩm, sản phẩm có chất lượng giá trị dinh dưỡng cao Sản phẩm giử lâu điều kiện bảo quản nhiệt độ, độ ẩm môi trường thích hợp SVTH : Đinh Nguyễn Kim Hiền Trang 3/41 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp ... SINH Trang 7/41 Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp GVHD : HUÊ QUỐC HOÀ VI Sơ đồ mặt nhà máy sơ đồ mặt sản xuất : Sơ đồ mặt nhà máy : SÔNG TIỀN NHÀ XE HỆ THỐNG NƯỚC THẢI PHÂN XƯỞNG SẢN XUẤT CHÍNH KHUÔN...
 • 41
 • 8,225
 • 17

báo cáo bài tập môn tài chính quốc tế đô la hóa nền kinh tế

báo cáo bài tập môn tài chính quốc tế đô la hóa nền kinh tế
... đ la hóa khơng thức tương tự Nga, số nước Đơng Âu khác Chương 2: Thực trạng Đô la hóa Việt Nam hầu thuộc Mỹ Latinh, xếp theo mức độ đ la hóa kinh tế, Việt Nam thuộc diện kinh tế có tượng đ la hóa ... đồng la la hóa chia làm mức độ: Chương 1: Lý luận chung la hóa - Đơ la hóa khơng thức (unofficial dollarization) trường hợp đồng la sử dụng rộng rãi kinh tế, khơng quốc gia thức thừa nhận Đơ la ... tệ hóa "đơ la hóa" Trong điều kiện giới ngày nay, hầu thực thi chế kinh tế thị trường mở cửa; q trình quốc tế hóa giao lưu thương mại, đầu tư hợp tác kinh tế ngày tác động trực tiếp vào kinh tế...
 • 28
 • 545
 • 0

Báo cáo bài tập môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin

Báo cáo bài tập môn học phân tích thiết kế hệ thống thông tin
... khảo: - Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin thầy Trần Đức Khánh Nguyễn Văn Ba – phát triển hệ thống hướng đối tượng với UML 2.0 va C++ Giáo trình: Phân tích thiết kế hệ thống thông tin ... khảo: 50 - Bài giảng phân tích thiết kế hệ thống thông tin thầy Trần Đức Khánh 50 I Giới thiệu khái quát: Lý thuyết:  Quy trình phân tích thiết kế hệ thống: - - - - - Nhìn vào ... nhận thông tin đăng ký từ người dùng Thủ thư kiểm tra thông tin Nếu thông tin xác, tạo tài khoản với thông tin 2a Thông tin điền chưa đủ 2b Thông tin sai 3a Lỗi tạo tài khoản Description Thông tin...
 • 50
 • 573
 • 0

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN : THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN BẰNG MÁY TÍNH potx

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN : THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN BẰNG MÁY TÍNH potx
... /*========================THE_END====================*/ Thiết kế mạch điện máy tính Page 11 Giáo viên hướng dẫn : TS Vũ Chiến Thắng 7/7/2014 4.2 Mã cho LCD: Thiết kế mạch điện máy tính Page 12 Giáo viên hướng dẫn : TS Vũ Chiến Thắng ... lập trình thiết kế mạch : 13 4.3.1.Tài liệu tham khảo : 13 4.3.2.Công cụ lập trình : 13 4.3.3 Trang web tham khảo : 13 Thiết kế mạch điện máy tính Page Giáo ... thuật toán điều khiển : Thiết kế mạch điện máy tính Page Giáo viên hướng dẫn : TS Vũ Chiến Thắng 7/7/2014 Kết luận Đề tài nghiên cứu hoàn thành bao gồm : nguyên tắc hoạt động mạch, sơ đồ khối chức...
 • 13
 • 373
 • 4

Bài tập môn Thủy lực ppt

Bài tập môn Thủy lực ppt
... Giải (2) (4) với d=D=0,15(m) ta : Q=0,0384( m3/s) = 38,4 (l/s) Nhóm:9 Z=1,7 m Trang: Bài Tập Nhóm Môn: Thủy Lực Bài 6.7: Pa h Đề cho: 1 Q = 60 ( v ph ) = 1( l s ) 0 −4 + t = 20 C : υ = St = 2.10 ... 85.9810 = 8338, 5( N m3 ) ⇒ Pdu = Nhóm:9 0, 62.8338, = 0, 05(at ) 0, 98.105 Trang: Bài Tập Nhóm Môn: Thủy Lực BÀI:6-8 0 D - Viết phương trình Becnuli cho mặt cắt 1-1, 2-2 (mặt chuẩn O-O) p1 v12 ... thủy lực ⇒λ = 0,3164 0,3164 = = 0,033 , 25 Re (8490) 0, 25 p1 − p l v2 5.10 2,83 = htb1− = hd = λ = 0,033 = 449 m cột dầu Như vậy: γd D 2g 150.10 −3 2.9,81 Nhóm:9 Trang: Bài Tập Nhóm Môn: Thủy...
 • 9
 • 860
 • 20

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH

BÁO CÁO BÀI TẬP MÔN XỬ LÝ ẢNH
... Xử Ảnh Đà Nẵng, 11/2012 L11CQCN012-B Nhóm Trang Xử Ảnh Đề tài 04: Tìm hiểu phương pháp thay đổi độ tương phản, tạo ảnh âm phân ngưỡng ảnh Thử nghiệm với ảnh 24 bit Phát biểu toán Xử ... chuyên dụng riêng cho Xử ảnh có nhiều ứng dụng thực tiễn như: hệ thông tin địa lý, quân sự, y học Cụ thể, xử ảnh số có nhiều ứng dụng như: − Làm ảnh y học − Khôi phục lại ảnh tác động khí thiên ... trình thao tác cho đồ thị, nút… với yêu cầu đọc file ảnh, xử lý, đưa hình, đồng thời xử đưa file ảnh kết L11CQCN012-B Nhóm Trang Xử Ảnh Thuật toán Kỹ thuật cài đặt Sử dụng phần mềm Matlab...
 • 11
 • 1,439
 • 2

báo cáo bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống dự án quản lí kho hàng

báo cáo bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống dự án quản lí kho hàng
... nhập kho Đơn xuất hàng HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO HÀNG NHÀ CUNG CẤP Nhận hàng Giao hàng KHÁCH HÀNG Thông báo Thông báo Gửi báo cáo Yêu cầu báo cáo PHÒNG BAN VI Biểu đồ phân rã chức HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ... Quản Kho hàng Ngày: Nhân viên thủ kho (D1)Phiếu Nhập Lập Báo Cáo (T3) Nhập Hàng (T1) (D3)Thẻ Kho Xuất Hàng (T2) (D4 )Báo Cáo (D2)Phiếu Xuất 3.Phiếu vấn Dự án: QUẢN LÍ KHO HÀNG Tiểu dự án: Quản ... Phiếu nhập kho Nhập hàng vào kho 1.0 Phiếu nhập kho NHÀ CUNG CẤP D3 Thẻ kho NHẬP KHO Thông báo D1 Phiếu nhập kho Giao hàng cho khách 2.0 KHÁCH HÀNG Phiếu xuất kho D3 Thẻ kho XUẤT KHO Thông báo IX...
 • 21
 • 489
 • 7

CÁC DẠNG VÀ CÁC GIẢI BÀI TẬP MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG

CÁC DẠNG VÀ CÁC GIẢI BÀI TẬP MÔN THỦY LỰC ĐẠI CƯƠNG
... động lực μ = 0,05 (N.s/m2) Vận tốc phân bố theo quy luật: v = 20y - 3y2 (cm/s) (0 ≤ y ≤ d / 2) Xác định lực nhớt đơn vị diện tích cách thành ống (cm)? Giải du = v’ = 20 – 6y (cm/s) dy S = (m2) Lực ... Biết trọng lượng riêng nước 9810 (N/m2) Giải Áp lực nước tác dụng lên cánh cửa OA : h P1 = γ n hc ω = γ n h.b = 9810.1,5.3.0,8 = 35316( N ) Điểm đặt áp lực cách A khoảng : Nguyễn Tiến Hiếu AD = ... có khối lượng riêng 600 (kg/m3) gắn vào lề O đặt cách mặt nước khoảng a = 0,4 (m) Tìm góc nghiêng ɑ thả gỗ vào nước Biết khối lượng riêng nước 1000 (kg/m3) Giải Gọi chiều dài phần gỗ ngập nước...
 • 27
 • 13,245
 • 25

Tài liệu Bài tập môn Thuỷ Lực

Tài liệu Bài tập môn Thuỷ Lực
... l ( 0.0 0.0 0,00) , cao trỡnh mc nc thỏo l thit k thng lu l Z TK , cao trỡnh mc nc h lu tng ng Bài 14-37 Z TK , lu lng thỏo Q TK Xỏc nh chiu cao ngng P vi cỏc tr s Q TK , b, Z TK , Z TK cho ... lu lng Q (Tớnh h bng phng trỡnh ca dũng khụng u bit Q v sõu cui l h h hc h q H Lvào h (m) h Q Bài 14-38 L c Q(m3/s) Lra q hn c Cú th cú hai cỏch gii : - Cỏch th nht : v ng quan h h ~ Q bng cụng...
 • 125
 • 378
 • 1

báo cáo bài tập môn công nghệ phần mềm nâng cao

báo cáo bài tập môn công nghệ phần mềm nâng cao
... điều hành và quản lý Hơn nữa, phần mềm ứng dụng ngành là công cụ rời rạc, phần mềm hỗ trợ phần tác nghiệp Khâu tổ chức lưu trữ hồ sơ chủ yếu thủ công giấy tờ và sổ sách Hình thức ... hành công và cung cấp - tra cứu thông tin Bộ sản phẩm phần mềm thuộc HTTT xây dựng dựa kết quả phân tích văn bản pháp quy quản lý đất đai, quản lý xây dựng, quản lý nhà và công ... tình hình sử dụng đất địa bàn xã/phường và báo cáo phòng TNMT Từ đó, HTTT quản lý nhà đất sẽ giúp rà soát, chuẩn hóa đầy đủ mẫu biểu báo cáo, điều chỉnh nhanh chóng quy trình xử lý...
 • 9
 • 203
 • 2

báo cáo bài tập môn học truyền thông đa phương tiện

báo cáo bài tập môn học truyền thông đa phương tiện
... 2 Hà Nội - 2011 MỤC LỤC Trang YÊU CẦU BÀI TẬP * Download phần mềm tham khảo cho H.264/AVC tại: http://iphome.hhi.de/suehring/tml/download/jm18.0.zip ... cho việc phân tích nội dung gói tin RTP rtp_loss: Công cụ cho việc giả lập gói tin RTP bị Trong báo cáo này, Visual Studio NET 2008 sử dụng để biên dịch Chọn chế độ biên dịch Release Lần lượt chọn ... chạy, mã hóa hiển thị hình số liệu thống kê tốc độ/độ méo cho frame nén Các kết cuối biểu Một số thông tin từ kết thể hiện: - - Input YUV File: E:\foreman.qcif (File cần nén, bao gồm đầy đủ đường...
 • 15
 • 754
 • 1

Báo cáo bài tập môn Quản trị dịch vụ ăn uống: Đánh giá kế hoạch thực đơn của nhà hàng Dulac

Báo cáo bài tập môn Quản trị dịch vụ ăn uống: Đánh giá kế hoạch thực đơn của nhà hàng Dulac
... Đề bài: Đánh giá phù hợp việc xây dựng kế hoạch thực đơn thiết kế thực đơn nhà hàng cao cấp Hà Nội (có phục vụ khách du lịch quốc tế người địa phương) đề xuất giải pháp nhóm I, Tổng quan nhà hàng ... Tổng quan nhà hàng Café Du Lac II, Đánh giá kế hoạch xây dựng thực đơn III, Đánh giá thiết kế thực đơn la carte IV, Đề xuất I Tổng quan nhà hàng Café Du Lac NHÀ HÀNG CAFÉ DU LAC » Thuộc khách sạn ... thiết kế thực đơn la carte Đánh giá chung Hình thức thực đơn Kiểu chữ : phông chữ dễ nhìn , rõ ràng, hình ảnh kèm Bìa bìa cứng, bọc lớp da, màu nâu Kích cỡ thực đơn : Thực đơn đồ ăn (25*45) thực đơn...
 • 28
 • 1,151
 • 8

Báo cáo bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống tại công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng

Báo cáo bài tập môn phân tích thiết kế hệ thống tại công ty thương mại dịch vụ và xuất nhập khẩu Hải Phòng
... Thông báo Thông báo Gửi báo cáo Yêu cầu báo cáo PHÒNG BAN VI Biểu đồ phân rã chức HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO NHẬP KHO XUẤT KHO 1.1.Kiểm tra phiếu nhập kho 2.1.Kiểm tra phiếu xuất kho 1.2 .Nhập hàng vào ... sơ Phiếu nhập Phiếu Xuất Thẻ kho: Báo cáo: IV.Bảng phân tích xác định chức năng, tác nhân hồ sơ: Động từ + Bổ ngữ Nhập + hàng Xuất + hàng Lập + báo cáo Danh từ Phiếu nhập Phiếu xuất Báo cáo Thẻ ... BÁO CÁO D1 Thẻ kho Gửi báo cáo Luồng liệu mức 1: - NHẬP KHO 1.1.1 KIỂM TRA PHIẾU NHẬP KHO “đúng” Phiếu nhập kho NHÀ CUNG CẤP “không đúng” Nhập hàng vào kho D1 Phiếu nhập kho 1.2.1 NHẬP HÀNG VÀO...
 • 13
 • 155
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài tập môn thủy lực đại cươngbài tập môn thủy lực thủy vănbài tập môn thủy lực cơ sở bbáo cáo bài tập môn xử lý ảnhbao cao thuc tap mon thuy khibao cao bai tap mon cong nghe dot netbai tap mon thuy luc moi truongbáo cáo thực tập môn thủy sanrbáo cáo thí nghiệm môn thuỷ lực khí nénbáo cáo bài tập lớn môn giao diện người máybáo cáo bài tập lớn môn công nghệ phần mềmbáo cáo thực tập môn quản trị nhân lựcbáo cáo bài tập lớn môn đồ họa máy tínhbáo cáo bài tập lớn môn mạng máy tínhbài báo cáo thực tập môn tài chính ngân hàngQuy trình sản xuất nước cam ép twistercác phương tiện thanh toán quốc tế thường dùng trong du lịchđánh giá tác động môi trường (environmental impacts assessment eia)hô hấp ở thực vậtHow to arrange your living room furniturekỹ thuật xử lý nước cấp compressedchiến lược kinh doanh của khách sạn majesticchủ đề giai đoạn nhi đồngsâu hại khoai tây cà chuagian đồ chế biến khíỨng dụng phương pháp phân tích đa chỉ tiêu ISM f ANP và GIS trong lựa chọn vị trí quy hoạch bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn huyện hưng hà, tỉnh thái bìnhLàm thế nào để quản lí tài chính tại một doanh nghiệpChương 4 hệ thống lái EPS PPStiểu luận ứng dụng của gỗ vào cuộc sốngcải thiện năng suất trong ngành công nghiệp xây dựngĐặc điểm dập vỡ kiến tạo và mối quan hệ của chúng với nước dưới đất khu vực huyện đắk tô và lân cậnghiên cứu đặc điểm địa chất địa kỹ thuật các thanh tạo trầm tích holocen khu vực quận hải an hải phòng phục vụ phát triển cơ sở hạ tầngquản lý an toàn lao độngLắp ráp cài đặt máy tínhkhu kinh tế dung quất