Nghiên cứu cấu trúc của ống Nano cacbon dưới tác động của các bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ

Nghiên cứu cấu trúc của ống Nano cacbon dưới tác động của các bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường trụ

Nghiên cứu cấu trúc của ống Nano cacbon dưới tác động của các bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ
... thnh mt bc tin ln s hiu bit v thự hỡnh cacbon, m trc ú ch b gii hn than chỡ, kim cng, v cacbon vụ nh hỡnh nh mui than v than g 1.2.4 ng nano carbon (Carbon nanotube) - CNTs Khỏc vi fullerene, CNTs ... in cc plasma quay 1.4.3 Ch to ng nano carbon dựng ngun laser Mt chựm laser nng lng cao (xung hoc liờn tc) lm bay hi mt bia o graphite lũ nhit cao khong 1200 C Trong lũ cú cha khớ tr He hoc Ne ... Cỏc tớnh nng ca CNT-FED: Mng, sỏng cao, tng phn cao, hiu sut phỏt quang cao, gúc nhỡn rng, ỏp ng nhanh, in th tiờu th thp, tiờu th ớt in nng 1.7.3 u dũ nano v sens Do tớnh dai c s dng nh cỏc...
 • 52
 • 359
 • 0

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA ỐNG NANO CARBON DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRỤ

NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA ỐNG NANO CARBON DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG VŨ TRỤ
... ca ng nano carbon ng carbon c dựng lm kờnh dn transistor Hỡnh 1.19 Transistor trng s dng ng nanno carbon in th cc cng cú nh hng rt ln n tớnh dn in ca ng nano carbon Vi vic s dng ng nano carbon ... ng nano carbon cú ng kớnh t 15- 90 nm, tinh kit l 97%, v phn cũn li l cht v carbon vụ nh hỡnh [4] kho sỏt s nh hng ca mu ng nano carbon vi iu kin chiu x cú cng ln v nng lng cao, mu nano carbon ... cú nhiu lp carbon, ng ny lng vo ng Cỏc ng sau ny c gi l ng nano carbon a tng (MWCNTs- multi wall carbon nanotubes) Mc dự cú nhiu tớnh cht c bit, nhng khụng d dng phõn tớch ng nano carbon bng...
 • 54
 • 448
 • 1

luận văn: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA ỐNG NANO CARBON DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG TRỤ ppt

luận văn: NGHIÊN CỨU CẤU TRÚC CỦA ỐNG NANO CARBON DƯỚI TÁC ĐỘNG CỦA BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG CAO ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG VŨ TRỤ ppt
... ca ng nano carbon ng carbon c dựng lm kờnh dn transistor Hỡnh 1.19 Transistor trng s dng ng nanno carbon in th cc cng cú nh hng rt ln n tớnh dn in ca ng nano carbon Vi vic s dng ng nano carbon ... ng nano carbon cú ng kớnh t 15- 90 nm, tinh kit l 97%, v phn cũn li l cht v carbon vụ nh hỡnh [4] kho sỏt s nh hng ca mu ng nano carbon vi iu kin chiu x cú cng ln v nng lng cao, mu nano carbon ... cú nhiu lp carbon, ng ny lng vo ng Cỏc ng sau ny c gi l ng nano carbon a tng (MWCNTs- multi wall carbon nanotubes) Mc dự cú nhiu tớnh cht c bit, nhng khụng d dng phõn tớch ng nano carbon bng...
 • 54
 • 351
 • 0

nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới tác động của các loại bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong trụ

nghiên cứu cấu trúc của ống nano carbon dưới tác động của các loại bức xạ năng lượng cao định hướng ứng dụng trong vũ trụ
... ng nano carbon cú ng kớnh t 15- 90 nm, tinh kit l 97%, v phn cũn li l cht v carbon vụ nh hỡnh [4] kho sỏt s nh hng ca mu ng nano carbon vi iu kin chiu x cú cng ln v nng lng cao, mu nano carbon ... cú nhiu lp carbon, ng ny lng vo ng Cỏc ng sau ny c gi l ng nano carbon a tng (MWCNTs- multi wall carbon nanotubes) Mc dự cú nhiu tớnh cht c bit, nhng khụng d dng phõn tớch ng nano carbon bng ... ch mc ng nano carbon Trong phng phỏp ny hi carbon c to bng cỏch phúng mt lung h quang in gia hai in cc lm bng carbon cú hoc khụng cú cht xỳc tỏc CNTs t mc lờn t hi carbon Hai in cc carbon t...
 • 27
 • 213
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường trụ

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại bức xạ năng lượng cao đến các tính chất của chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng trong môi trường vũ trụ
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ PHÙNG VIỆT TIỆP NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC LOẠI BỨC XẠ NĂNG LƯỢNG CAO ĐẾN CÁC TÍNH CHẤT CỦA CHẤM LƯỢNG TỬ CdTe ĐỊNH HƯỚNG ỨNG DỤNG TRONG MÔI TRƯỜNG VŨ TRỤ Chuyên ... Nhằm đánh giá khả sử dụng vật liệu CdTe QDs điều kiện trụ chọn Nghiên cứu ảnh hưởng loại xạ lượng cao đến tính chất chấm lượng tử CdTe định hướng ứng dụng môi trường trụ đề tài luận văn ... năm gần đây, nghiên cứu chế tạo ứng dụng chấm lượng tử QDs đề tài thu hút quan tâm nhiều nhà khoa học giới Trong hệ chấm lượng tử chấm lượng tử dựa hợp chất A2B6 nghiên cứu nhiều Các vật liệu...
 • 55
 • 358
 • 0

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa bằng tin nhắn SMS và ứng dụng trong lĩnh vực cơ điện tử

Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa bằng tin nhắn SMS và ứng dụng trong lĩnh vực cơ điện tử
... THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XA BẰNG TIN NHẮN SMS ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN TỬ” với mục đích thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa tin nhắn SMS nhằm đáp ứng nhu ... CÔNG NGHỆ HOÀNG VĂN MẠNH NGHIÊN CỨU, THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ ĐIỆN TỪ XA BẰNG TIN NHẮN SMS ỨNG DỤNG TRONG LĨNH VỰC CƠ ĐIỆN TỬ Ngành: học kỹ thuật Chuyên ngành: học ... cập điều khiển hệ thống Tin nhắn SMS đƣợc xoá sau điều khiển xong 2.1.2 Lựa chọn phương án thiết kế Để thiết kế hệ thống điều khiển thiết bị điện từ xa tin nhắn SMS chọn hai phuơng án thiết kế...
 • 95
 • 261
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo, tính chất của một số compozit nền kim loại gia cường bằng ống nano cácbon định hướng ứng dụng trong công nghiệp điện và điện tử

Luận án tiến sĩ nghiên cứu chế tạo, tính chất của một số compozit nền kim loại gia cường bằng ống nano cácbon định hướng ứng dụng trong công nghiệp điện và điện tử
... dẫn nghiên cứu sinh lựa chọn thực luận án: Nghiên cứu chế tạo, tính chất số compozit kim loại gia cường vật liệu ống nanô cácbon định hướng ứng dụng công nghiệp điện điện tử Mục tiêu nghiên cứu ... HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ …… ….***………… PHẠM VĂN TRÌNH NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO, TÍNH CHẤT CỦA MỘT SỐ COMPOZIT NỀN KIM LOẠI GIA CƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU ỐNG NANÔ CÁCBON ĐỊNH HƯỚNG ... cáo số tính chất nói compozit kim loại gia cường vật liệu nanô cácbon Tính chất học Sự tăng cường tính chất học tượng nghiên cứu nhiều vật liệu compozit kim loại gia cường vật liệu nanô cácbon...
 • 155
 • 232
 • 0

Nghiên cứu chế tạo, tính chất của một số compozit nền kim loại gia cường bằng ống nano cácbon định hướng ứng dụng trong công nghiệp điện và điện tử (TT)

Nghiên cứu chế tạo, tính chất của một số compozit nền kim loại gia cường bằng ống nano cácbon định hướng ứng dụng trong công nghiệp điện và điện tử (TT)
... nghệ chế tạo số compozit kim loại dạng khối gia cường ống nano cácbon theo phương pháp luyện kim bột nghiên cứu hiệu ứng gia cường CNT đến số tính chất - lý vật liệu chế tạo  Thử nghiệm ứng dụng ... hay kim loại 1.3 Vật liệu compozit kim loại gia cường vật liệu nano cácbon Compozit kim loại gia cường CNT với vai trò lớp vật liệu gia cường cho hệ compozit kim loại kỳ vọng làm tăng tính chất ... cho thiết bị điện tử Đề tài dự định tiến hành nghiên cứu chế tạo compozit kim loại Cu Al với vật liệu gia cường ống nano cácbon nhằm khai thác tính chất dẫn nhiệt, dẫn điện tốt tính giãn nở nhiệt...
 • 30
 • 96
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... nghiệm nghiên cứu khả diệt khuẩn than hoạt tính than hoạt tính tẩm hạt nano bạc trên, thấy than hoạt tính khả hấp phụ tốt lại tác dụng diệt khuẩn, việc tẩm thêm hạt nano bạc tác dụng diệt ... định hạt nano bạc phân tán than hoạt tính a, Phổ X-ray hạt nano bạc (AgNP) b, Phổ X-ray than hoạt tính (AC) c, Phổ X-ray than hoạt tính tẩm hạt nano bạc (AgAC) Hình 3.11 Phổ X-ray mẫu nano bạc than ... đo mẫu than hoạt tính than hoạt tính tẩm nano bạc thấy mẫu vật liệu chế tạo độ cao, hạt nano bạc phân tán tốt than hoạt tính không bị thay đổi kích thước so với ban đầu III.2 Nghiên cứu khả...
 • 25
 • 521
 • 0

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc của Bùn Đỏ nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu xác định thành phần và cấu trúc của Bùn Đỏ nhằm định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM NGUYỄN VĂN THÀNH NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VÀ CẤU TRÚC CỦA BÙN ĐỎ NHẰM ĐỊNH HƢỚNG ỨNG DỤNG TRONG XỬ LÝ MÔI TRƢỜNG CHUYÊN NGÀNH : HOÁ PHÂN TÍCH MÃ SỐ: ... tích thành phần bùn đỏ 30 Bảng 3.9: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ thô 31 Bảng 3.10: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ biến tính 200oC 33 Bảng 3.11: Cấu trúc pha hợp phần bùn đỏ biến ... thải bùn đỏ đặc tính bùn đỏ 1.2.1 Công nghệ thải bùn đỏ 1.2.2 Thành phần tính chất bùn đỏ 1.2.3 Định hướng xử bùn đỏ 10 1.3 Các phương pháp phân tích xác định...
 • 69
 • 296
 • 0

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường

Nghiên cứu chế tạo hạt bạc có cấu trúc nano trên nền than hoạt tính và định hướng ứng dụng trong xử lý môi trường
... định hướng xử môi trường trên, chọn tên đề tài nghiên cứu là: Nghiên cứu chế tạo hạt bạc cấu trúc nano than hoạt tính định hướng xử môi trường Nôi dung luận văn gồm có: Lời nói đầu ... nước hoạt hóa II.3 Phân tán hạt nano bạc than hoạt tính (AgAC) Dựa vào đặc tính hấp phụ tốt than hoạt tính kích thước cỡ nanomet hạt bạc chế tạo, phân tán hạt bạc nano than hoạt tính cách: chế tạo ... cạnh cấu trúc tinh thể cấu trúc lỗ xốp, than hoạt tính cấu trúc hóa học Khả hấp phụ than hoạt tính định cấu trúc vật cấu trúc lỗ xốp chúng bị ảnh hưởng mạnh cấu trúc hóa học Thành phần định...
 • 84
 • 339
 • 0

Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao

Nghiên cứu chế tạo compozit cacbon cacbon chứa cốt sợi ống nano cacbon định hướng ứng dụng trong công nghệ kỹ thuật cao
... CH VIT TT CCC Compozit cacbon- cacbon CCC0 Compozit cacbon- cacbon khụng cha ng cha CNTbt CCCCNT Compozit cacbon- cacbon cha ng cha CNTbt Cf Si cacbon CNT ng nano cacbon CNTbt ng nano cacbon bin tớnh ... Cu trỳc vt liu compozit cacbon- cacbonError! Bookmark not defined 1.2.3 Tớnh cht vt liu compozit cacbon- cacbonError! Bookmark not defined 1.3 Cụng ngh ch to vt liu compozit cacbon- cacbonError! Bookmark ... dng vt liu compozit cacbon- cacbon trờn th gii v nc Error! Bookmark not defined 1.2 Vt liu compozit cacbon- cacbon Error! Bookmark not defined 1.2.1 Thnh phn compozit cacbon- cacbon Error!...
 • 30
 • 175
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá biến đổi nông thôn dưới tác động của quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa huyện hoài đức thành phố hà nộitương tác của bức xạ gamma với vật chất và ứng dụng trong thiết kế che chắnsự trùng nhau của các bức xạ 1 2 khoảng vân tương ứng là i1 i2tổng hợp coban ferit cấp hạt nano bằng phương pháp đồng kết tủa và nghiên cứu cấu trúc tính chất từ của chúngnghiên cứu cấu trúc của nanô bạc bằng nhiễu xạ rơnghen xrdcác phƣơng pháp thực nghiệm nghiên cứu cấu trúc và thành phần của mẫunghiên cứu cấu trúc sâu vỏ quả đất miền bắc việt nam bằng địa chấn dò sâu và từ tellua nhằm nâng cao độ tin cậy của các dự báo thiên tai địa chấtchế tạo bột sno2 sno2co và nghiên cứu cấu trúc kích thước hạt tính chất từ của chúngluận văn cấu trúc vốn và ý nghĩa của việc nghiên cứu cấu trúc vốn doccác phƣơng pháp nghiên cứu cấu trúcđánh giá kết quả nghiên cứu cấu trúc tài chính và các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tài chính của các công ty ngành bất động sản niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namnghiên cứu cấu trúc máy tínhnghiên cứu cấu trúcnghiên cứu cấu trúc dữ liệunghiên cứu cấu trúc mã nguồnbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây