Hiện tượng nhà thơ nam giới hư cấu giọng nữ qua tác phẩm chinh phụ ngâm của đặng trần côn và một số bài thơ của nguyễn bính

So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” pot

So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” pot
... lòng đến nơi chồng chinh chiến - Người cung nữ nhớ mong nhớ “đứng tuổi ngồi sầu” nàng bị động vò võ chờ người phụ bạc không hành động người chinh phụ - Người chinh phụ tìm cách để thoát nỗi cô đơn ... Người chinh phụ bơ phờ, héo úa phải lo lắng cho chồng nơi chiến trường khốc liệt - Người cung nữ tự tin xem người có “tài sắc bì” mà lại bị nhà vua phụ bạc, bội ước - Người chinh phụ nhớ chồng ... - Người cung nữ có chồng bị ép buộc; xa chồng bị bỏ rơi -Cô gái vợ người dân bình thường; sống đơn sơ, giản dị -Người gái vợ lẻ người đứng đầu quốc gia, dân tộc; vinh hoa, phú quý có thừa -Người...
 • 3
 • 2,518
 • 30

So sánh điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” doc

So sánh điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” doc
... lòng đến nơi chồng chinh chiến - Người cung nữ nhớ mong nhớ “đứng tuổi ngồi sầu” nàng bị động vò võ chờ người phụ bạc không hành động người chinh phụ - Người chinh phụ tìm cách để thoát nỗi cô đơn ... -Người cung nữ cô đơn, buồn tủi bị nhà vua ruồng bỏ, phụ bạc -Người chinh phụ hãnh diện chồng chinh chiến; xa chồng hoàn cảnh chiến tranh - Người cung nữ có chồng bị ép buộc; ... lo lắng cho chồng nơi chiến trường khốc liệt - Người cung nữ tự tin xem người có “tài sắc bì” mà lại bị nhà vua phụ bạc, bội ước - Người chinh phụ nhớ chồng đứng ngồi không yên nên chủ động nhờ...
 • 3
 • 1,288
 • 14

So sánh những điểm tương đồng khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” “Cung oán ngâm” doc

So sánh những điểm tương đồng và khác biệt về thân phân người phụ nữ trong hai tác phẩm “Chinh phụ ngâm” và “Cung oán ngâm” doc
... lòng đến nơi chồng chinh chiến - Người cung nữ nhớ mong nhớ “đứng tuổi ngồi sầu” nàng bị động vò võ chờ người phụ bạc không hành động người chinh phụ - Người chinh phụ tìm cách để thoát nỗi cô đơn ... Người chinh phụ bơ phờ, héo úa phải lo lắng cho chồng nơi chiến trường khốc liệt - Người cung nữ tự tin xem người có “tài sắc bì” mà lại bị nhà vua phụ bạc, bội ước - Người chinh phụ nhớ chồng ... - Người cung nữ có chồng bị ép buộc; xa chồng bị bỏ rơi -Cô gái vợ người dân bình thường; sống đơn sơ, giản dị -Người gái vợ lẻ người đứng đầu quốc gia, dân tộc; vinh hoa, phú quý có thừa -Người...
 • 3
 • 606
 • 5

Quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên thế giới một số bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.doc

Quản trị rủi ro thanh khoản của các ngân hàng thương mại trên thế giới và một số bài học rút ra cho các ngân hàng thương mại Việt Nam.doc
... CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG TRÊN THẾ GIỚI… 20 I MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP THẤT BẠI TRONG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA CÁC NHTM TRÊN THẾ GIỚI .20 Rủi ro khoản Argentina ... trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Phần tiểu luận đề cập đến chiến lược quản trị rủi ro khoản ngân hàng thương mại Châu Âu II HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ RỦI RO THANH KHOẢN CỦA NGÂN HÀNG HSBC Vài nét ... I: Lý luận chung khoản, rủi ro khoản quản trị rủi ro khoản ngân hàng Chương II: Chiến lược quản trị rủi ro khoản ngân hàng giới Chương III: Hoạt động quản trị rủi ro khoản NHTM Việt Nam Chương...
 • 66
 • 2,634
 • 43

khóa luận tốt nghiệp hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới một số bài học kinh nghiệm cho việt nam

khóa luận tốt nghiệp hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho việt nam
... QTKD Hoại động đầu mạo hiểm mội số nước th giới học kinh nghiệm cho Việt N MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG ì NHỮNG LÝ LUẬN CHUNG VÉ ĐÀU TƯ MẠO HIỂM 1.1 Khái niệm, đặc điểm đầu mạo hiểm 1.1 ỉ ... sinh lời vốn đầu Nguyễn Thị Kim Oanh - A1K41 - QTKD 13 Hoạt động đầu mạo hiểm số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam 1.2.3.3 Két thúc đầu (thoát vốn) Vốn mạo hiểm hoạt động theo chu ... TKD Hoạt động đầu mạo hiểm số nước giới học kinh nghiệm cho Việt Nam Đ T M H sô nước thê giới, qua đưa sô nhận xét vê hoạt động Đ T M H giới nói chung Chương ba, dựa kinh nghiệm quốc tế rút số...
 • 101
 • 533
 • 0

đánh giá hiện trạng đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá con ấu trùng tôm-tôm con một số yếu t

đánh giá hiện trạng và đề xuất các biện pháp bảo vệ trứng cá cá con và ấu trùng tôm tôm con ở vùng biển ven bờ đông tây nam bộ-khu vực phân bố tập trung, mùa vụ sinh sản trứng cá-cá con và ấu trùng tôm-tôm con và một số yếu t
... t i: "Đánh giá trạng đề xu t biện pháp bảo vệ trứng ấu trùng t m -t m ven bờ Đơng T y Nam Bộ" Các chuyến thực vùng biển ven bờ Đơng T y Nam Bộ (có độ sâu < 30m nước) 2.2 Khu vực Khu vực nghiên ... đề xu t biện pháp bảo vệ trứng cá, ấu trùng t m, t m vùng ven bờ Đơng T y Nam Bộ”, với mục tiêu: • Xác định trạng thành phần, phân bố, bãi đẻ, mùa vụ sinh sản vùng hạn chế (cấm) khai thác trứng ... năm, t nh ch t mùa biển Đơng - T y Nam Bộ thể trạng thái mùa: mùa mưa thường tháng 11 k t thúc vào tháng năm sau; mùa khơ t tháng 10, đơi kéo dài đến tháng 11 T y theo mùa, t nh ch t thuỷ...
 • 80
 • 512
 • 0

Hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới một số bài học kinh nghiệm cho việt nam (2008)

Hoạt động đầu tư mạo hiểm trên thế giới và một số bài học kinh nghiệm cho việt nam (2008)
... VIT NAM 80 3.1 THI C 80 3.2 THCH THC 81 II MT S BI HC KINH NGHIM V GI í CHNH SCH PHT TRIN HOT NG TMH VIT NAM 84 MT S BI HC KINH NGHIM PHT TRIN HOT NG TMH VIT NAM ... gii v mt s bi hc kinh nghim cho Vit Nam lm Khúa lun tt nghip cho mỡnh Khúa lun nhm nghiờn cu s hỡnh thnh, phỏt trin hot ng TMH trờn th gii cng nh c im, vai trũ ca nú i vi nn kinh t mt s nc trờn ... BA: MT S BI HC KINH NGHIM V GI í CHNH SCH PHT TRIN HOT NG TMH VIT NAM 68 I THC TRNG V TRIN VNG HOT NG TMH VIT NAM 68 S CN THIT CA VIC HèNH THNH V PHT TRIN TMH VIT NAM 68...
 • 120
 • 262
 • 0

tưởng cách mạng con đường cách mạng trong tác phẩm “ đường cách mệnh” của nguyễn ái quốc; ý nghĩa trong việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của việt nam

Tư tưởng cách mạng và con đường cách mạng trong tác phẩm “ đường cách mệnh” của nguyễn ái quốc; ý nghĩa trong việc kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của việt nam
... nớc Việt Nam theo đờng hội chủ nghĩa tảng chủ nghĩa Mác-Lênin t tởng Hồ Chí Minh Vờ ly cach mang bung nụ, sở giác ngộ lập trờng, quan đi m vô sản với hiểu biết sâu sắc tình hình hội Việt Nam, ... dân chủ, phát triển tiến hội dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhng có bớc phát triển Theo qui luật tiến hoá lịch sử, loài ngời định tiến 15 tới chủ nghĩa hội7 Đi lên chủ nghĩa hội ... chọn đắn Đảng Cộng sản Việt Nam chủ tịch Hồ Chí Minh, phù hợp với xu phát triển lịch sử hôi hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng hội: Dân giàu, nớc mạnh, hội dân chủ, công bằng, văn...
 • 16
 • 661
 • 6

Vai trò của ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam

Vai trò của ngân hàng thế giới đối với các nước đang phát triển và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam
... trưởng phát triển kinh tế Xuất phát từ suy nghĩ đó, em chọn đề tài Vai trò Ngân hàng giới nước phát triển số vấn đề đặt Việt Nam ” nhằm đánh giá tác động Ngân hàng giới nước phát triển đề xuất số ... pháp nhằm phát triển quan hệ Ngân hàng giới Việt Nam 3.1 Hoạt động Ngân hàng giới Việt Nam 77 3.1.1 Khái quát mối quan hệ Việt Nam Ngân hàng giới 77 3.1.2 Tác động Ngân hàng giới Việt Nam 79 3.1.2.1 ... hướng việc phát triển quan hệ Việt Nam với Ngân hàng giới 97 3.2.1 Phát triển quan hệ với Ngân hàng giới vấn đề tất yếu, có tính chiến lược lâu dài 97 3.2.2 Phát triển quan hệ với Ngân hàng giới cần...
 • 47
 • 1,939
 • 2

Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay[153254]2015020215325420150202

Quan niệm đạo đức học trong chủ nghĩa hiện sinh và một số bài học của nó đối với việc giáo dục đạo đức ở Việt Nam hiện nay[153254]2015020215325420150202
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN NGUYỄN THỊ NHƢ HUẾ QUAN NIỆM ĐẠO ĐỨC HỌC TRONG CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VIỆT ... tiết Chƣơng TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI: QUAN NIỆM ĐẠO ĐỨC HỌC TRONG CHỦ NGHĨA HIỆN SINH VÀ MỘT SỐ BÀI HỌC CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC VIỆT NAM HIỆN NAY 1.1 Loại ... trị, hạt nhân hợp lý đạo đức học sinh vào việc giáo dục đạo đức Việt Nam Có thể nói, việc tìm hiểu quan niệm đạo đức học chủ nghĩa sinh việc làm có ý nghĩa để hiểu triết học sinh, tránh nhìn hời...
 • 172
 • 279
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hình tượng người phụ nữ chinh phụ ngâm của đặng trần cônem hay làm rõ thân phận người nông dân việt nam trước cách mạng tháng 8 qua tác phẩm hai đứa trẻphân tích tâm trạng của người chinh phụ trong bài thơ chinh phụ ngâm của đặng trần cônnghi luan ve than phan nguoi phu nu qua tac pham chuyen nguoi con gai nam xuonghình tượng nhân vật nữ trong tác phẩm cao lương đỏ của mạc ngônsự tham gia của đồng bào dân tộc thiểu số trong dự án giảm nghèo tỉnh phú thọ 2002 – 2007 thực trạng và một số bài học kinh nghiệmmột số tài liệu tham khảo từ internet khoa cntt đh khtn đh bkhn đh cần thơ và một số bài báo khoa họciv kinh nghiệm phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ngành dệt may của một sò quốc gia trên thê giới và một số bài học kinh nghiệm rút ranghiệm của trung quốc trong thực thi hiệp định trips và một số bài học cho việt namlý thuyết trò chơi và một số hiện tượng thơ việt nam đương đại luận án tiến sĩ ngữ vănhiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầuhiện tượng nhà kínhhiện tượng nhật thực năm 1995hiện tượng biến đổi khí hậu toàn cầu hiện naycác bài tập thể dục tại nhà cho nam giớichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 43. Rễ cây