ĐỀ THI và đáp án TRẠI hè HÙNG VƯƠNG lần XII năm 2016 môn SINH học 10 TRƯỜNG CHUYÊN lê HỒNG PHONG NAM ĐỊNH

Đề thi (đề xuất) trại hùng vương lần thứ XII năm 2016 môn vật lý 10 trường chuyên HỒNG PHONG NAM ĐỊNH

Đề thi (đề xuất) trại hè hùng vương lần thứ XII năm 2016 môn vật lý 10 trường chuyên lê HỒNG PHONG NAM ĐỊNH
... Tính điện tích d1 d2 tích hiệu Unối A ĐÁP ÁN Câu 1: a (4điểm) - Xác định lực tác dụng lên vật - Vì vật không trượt nêm nên hệ vật nêm chuyển động với gia tốc a = g sin α - Xét hệ quy chiếu gắn ... tâm vật 1, tâm C: Gia tốc khối tâm C hệ có phương thẳng đứng a0 = -g Gia tốc vật 1,3 đất phương thẳng đứng là: v2 a13 = − g 12l a13 = (a13Q)ht +ac Để vật nâng lên a13> suy v02> 12gl Vậy để vật ... vật (1, 3) không bị nâng lên v02≤ 12gl * Xét hệ quy chiếu gắn với sàn: - Vì vật 1, không nâng lên nên trước vật chạm sàn vận tốc theo v v1n = v n = v3n = phương ngang vật là: Theo ĐLBTCN: 0,5đ...
 • 7
 • 287
 • 0

Đề thi đáp án TN Bổ túc THPT Ngữ văn năm 2007

Đề thi và đáp án TN Bổ túc THPT Ngữ văn năm 2007
... 1 Bộ giáo dục v đ o tạo đề thi thức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: Văn - Bổ túc trung học phổ thông h ớng dẫn chấm thi Bản Hớng dẫn gồm 04 trang I H ớng ... dùng từ, ngữ pháp - Điểm 1: Trình by thi u ý sơ si, mắc nhiều lỗi diễn đạt, ngữ pháp, tả - Điểm 0: Hon ton lạc đề giáo dục v đ o tạo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: văn - ... nhiều lỗi diễn đạt, ngữ pháp, tả - Điểm 0: Hon ton lạc đề 1 giáo dục v đ o tạo kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2007 Môn thi: văn - Trung học phổ thông phân ban đề thi CHíNH thức Thời...
 • 22
 • 242
 • 0

Đề thi đáp án KT HK2 lớp 12 Ban TN năm 2008-2009

Đề thi và đáp án KT HK2 lớp 12 Ban TN năm 2008-2009
... Đáp án vắn tắt biểu điểm môn Toán 12 Ban KHTN - HK2 Đợc đăng tại: http://vuthindp.violet.vn/ b) - Vẽ đồ thị hàm số - Miền cần tính diện ... (P) qua H(3;1;4) có VTPT 0.5 Suy (d'') có phơng trình: d Đáp án vắn tắt biểu điểm môn Toán 12 Ban KHTN - HK2 Đợc đăng tại: http://vuthindp.violet.vn/ uu r uu uu r r nP = ud , ud ' = ( 1; 20;11) ... sau: z (3 + 2i ) z + 6i = (1.0 đ) Tính đợc: = 12i Kết luận đúng: I = I1 + I = 0.25 0.25 x y = Để tìm đợc bậc hai giải đợc hệ phơng trình xy = 12 Giải đợc hệ, kết luận có hai bậc hai là: 3-2i...
 • 3
 • 270
 • 0

Tài liệu Đề thi đáp án chính thức Tiếng Đức khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo ppt

Tài liệu Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Đức khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo ppt
... D C A D C A B D C B D D A C D B D C D A C C A C A D A C C A B D D C B B D D D B C A C B D C D B D B C D A C D B D B A B C A C B D D C B D A B C C D C D A D B C A D B A C D D C B C D D C B C D ... D D C B C A B B A A B A C C C A C B A C B C D A D D A D B A B A D B D A B D D C C B A A D D D D C C A C D C B A B D A B C B C D A A D C A B C A B A A A B D B D B B A A C A B D B D D A D A B D ... Mã đề thi 351 BỘ GIÁO D C VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC NĂM 2009 Môn: TIẾNG ĐỨC; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề đề thi...
 • 38
 • 234
 • 0

Tài liệu Đề thi đáp án chính thức Tiếng Nga khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo pdf

Tài liệu Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Nga khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo pdf
... D C D C D B C D D B D A A A A D C D A B A A A B B D B A C B A D A B D B D B A A D C B C D A D C B C D A B C D C C C C D B A D D A B C A D C A B D D B C B A D D C D A D D B C A A B C A C C A D ... B D D D C D D B C A D A B D C C C D A B B C B A C C B A D B A A B C C B C D B D B D D C B C A B B D C D C B B D A D A C C A D C A D A D C A C D D D D D D C C A B B B A C A C C D A C C B D A D ... Môn: TIẾNG NGA; Khối: D đề thi 379 695 136 241 713 864 D B C D B A B D A D B C D A D A A B B A D C D C A A D C D D D A A D B D A A D C B B B A A B C B B D C D D D C C B A C C D A B C A D B D...
 • 26
 • 183
 • 0

Tài liệu Đề thi đáp án chính thức Tiếng Nhật khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo doc

Tài liệu Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Nhật khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo doc
... Môn: TIẾNG NHẬT; Khối: D đề thi 528 615 269 391 724 927 A D C A A A B A D B C B A D B B B A A D A C B D C B A B B A A A D C A B B D B D D D D A C D D D D C C B A C A B B D D B C D D A D C C ... C C A B A B D D D B A B B B C B C B A C C A C D D D A B C D D C B A B D B A B A B D B A C D D C A A C D D C C D A C C D C A B D D B B D D D B B B A D D B B C B C A C C C A C D C C D B B C A B ... B C D A A C B C D D B C D C A D D C C C C A C A A A D C A C A A A B C B A D A C B C A B C D D B D D D B D C B C C A B C B C B A B C A C C A B D C A A A D B C B D A B B D D D C B A D A C D D B...
 • 38
 • 264
 • 0

Tài liệu Đề thi đáp án chính thức Tiếng Pháp khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo ppt

Tài liệu Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Pháp khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo ppt
... D D D C C B C A D C C C A B C C B A A C C B C C C C B D A A D D A C A D B D D D A B D A C B B B C B D C B A D D C A B C D C A A B A D B B C D A B D D A C B B D B B C C C D D D A B D C D C C D ... D D D B B A D A B D C B C D B A B B D C B D B B C A C D B D B B A C A A B D D A C D C C B D A D D A C A A A D D A C A D A B C D A D D C C B B B B D D C C A B B A C C C D A C C B B D A B B D C ... D D D B C C C C D C A B A D B B C D B C D C A A A D D A C C D A B C A A A A C A D B A C B A B C A A D A A A B C B D B A A D D C D A D D A C A B B D A D B B B C B B A D B B D B B A B D D A C D...
 • 32
 • 205
 • 1

Tài liệu Đề thi đáp án chính thức Tiếng Trung khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo doc

Tài liệu Đề thi và đáp án chính thức Tiếng Trung khối D năm 2009 của Bộ Giáo Dục-Đào Tạo doc
... B A D D B B C A D A B D D D A D A D D A D B C A B B A B A A C D D A A A D D A D C B D D C A A C A B A A B D C C B B C B A B B B C C A C D B B D D A C D D C C C D A B C D D B B A D D A D A D B ... C D B D A B B D A B D C B C D A B D C D A B D C C C D A B B D A B B B B A D C A C A D D B A D C C B A A C D C C A D C B D D B A C B B B A C D C A C A D A A B B C A C C A C D C D C D D A C D D ... A C C B A D B A B B A B D B A C A C C C A D A C D A D D A B A B B C B C D D A D D C C B A C C D C B C D B B D B D B B B D A D D C A C B B B B D C A C B B A A A D C B D D C C A C C D B C A C C...
 • 27
 • 308
 • 0

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn địa lý

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn địa lý
... Trái đất:  X c định mùa (2.0) Bắc bán cầu Thu Xuân Đông Hạ HƢỚNG DẪN CHẤM TRẠI HÈ HÙNG VƢƠNG LẦN X MÔN: ĐỊA LÍ - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Hướng dẫn có 06 trang ... (2.0) nƣớc Trái Đất: - Đều vòng tuần hoàn khép kín - Đều có trình: bốc nước rơi - Đều có tác nhân x Mặt Trời  Trình bày giải thích thay đổi độ muối đại dƣơng theo vĩ độ - Độ muối trung bình ... lục địa - Kiểu khí hậu ôn đới lục địa (lạnh): Đất pôtdôn thảm thực vật rừng kim - Kiểu khí hậu ôn đới hải dương: Đất nâu x m; thảm thực vật rừng rộng rừng hỗn hợp - Kiểu khí hậu ôn đới lục địa...
 • 8
 • 313
 • 0

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn hóa

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn hóa
... 0 ,100 3,85 .10 -3 3,33 .10 -5  0,25 = k (3,33 .10 ) = k (2,00.1 0-4 ) 7,69 .10 =  -6 1,67 .10 -2 -2 -5 1,67.1 0- 3,33 .10=  11 0 ,100 2,00 .104 0,231 = (0,231)  = 0,25 0,167 = (0,167)  = 3,85.1 0- ... TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: HÓA HỌC - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Đề thi gồm: 03 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Bài (2, điểm) ... (133,906700 - 133,904490) (1 0-3 /6,02 .102 3)( 2,998 .108 )2(J) = 3,3.1 0-1 3 J = 3,3.1 0-1 3/1,602.1 0-1 9 = 2,06 .106 eV → 5X5 + + 1e- I5 1s 1s0 E(1s1) = -1 3,6.52 /12 = -3 40 (eV) E(1s0) = (eV) I5 = – (-3 40) =...
 • 17
 • 745
 • 3

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn lịch sử

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn lịch sử
... NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG KỲ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: LỊCH SỬ - KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Hướng dẫn chấm: gồm 09 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu Nội dung Điểm Câu ... chống quân Mông-Nguyên kỉ XIII - Thế kỉ XIII, bước đường ổn định phát triển đất nước thời Trần, nhân dân Đại Việt phải đương đầu với ba lần x m lược quân Mông-Nguyên vào năm 1258,1285 1288 - Dưới ... để làm kế sâu gốc bền rễ Câu Đầu kỉ XIX, triều Nguyễn Việt Nam thi t lập bối cảnh lịch sử nào? Hãy nêu đóng góp nhà Nguyễn lịch sử dân tộc a/ Bối cảnh lịch sử - Thế giới: + Sau cách mạng tư sản,...
 • 10
 • 374
 • 1

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn sinh

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn sinh
... THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: SINH HỌC KHỐI 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 Thời gian: 180 phút Đề thi gồm: 03 trang ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1: ( 1.0 ... êtanol ATP 0,25 - Nếu loại bỏ đihiđrôxiaxêtôn-P => không tạo thành glixêralđêhit-3-P => có phân tử glixêralđêhit-3-P ôxi hóa => tạo phân tử ATP 0,25 - Trong giai đoạn đầu đường phân tiêu ... cấp cho TB không đủ 0,5 - Ứng dụng: sản xuất axit lactic, muối dưa, làm sữa chua 0,25 b Các tế bào có các pha sinh trưởng -Pha tiềm phát - Pha lũy thừa - Pha cân - Pha suy vong (HS trả...
 • 11
 • 311
 • 2

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tiếng anh

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tiếng anh
... GD&ĐT QUẢNG NINH TRƯỜNG THPT CHUYÊN HẠ LONG ĐÁP ÁN ĐỀ THI OLYMPIC TRẠI HÈ HÙNG VƯƠNG LẦN THỨ X MÔN: TIẾNG ANH KHỐI: 10 Ngày thi: 01 tháng 08 năm 2014 ĐỀ CHÍNH THỨC PART I: LISTENING ( 40 POINTS) Part ... the personal details on this application form first, if that's OK? Student: Yes, that's fine Agent: Now, what's your name again? Student: Anita Newman - that's N-E-W-M-A-N Agent: And your address, ... the same proportion of left-and right-handers as humans C more apes are left-handed than right-handed Your answers ……………… ……………… ……………… ……………… ……………… PART II: LEXICO - GRAMMAR ( 50 points) Question...
 • 13
 • 3,056
 • 30

Đề thi Olympic trại Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tin

Đề thi Olympic trại hè Hùng Vương lần X năm 2014 - Khối 10 môn tin
... đội tuyển thi học sinh giỏi môn Tin học thường chơi game giỏi Trại Hùng Vương lần thứ X, lần môn Tin học Ban Tổ chức định đưa vào nội dung thi Olympic Trại Hùng Vương Trong kỳ thi lần này, ... DIGIT.OUT 10 Ràng buộc:  Có 60% số test ứng với 60% số điểm có N  20 Bài Giải phương trình (7 điểm) Cho phương trình: x  S ( x) .x  N  Trong x, N số nguyên dương, S ( x) tổng chữ số x Yêu cầu: ... trường hợp không tìm x ghi -1 Ví dụ: SOLVE.INP SOLVE.OUT -1 Ràng buộc:  Có 40% số test ứng với 40% số điểm có N  104  Có 30% số test khác ứng với 30% số điểm có N  101 0 Bài Trò chơi (7 điểm)...
 • 3
 • 371
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: de thi tyuen sinh vao lop 10 truong chuyen le hong phong nam dinh nam 2013 2014 mon toan co dap andap an de thi tuyen sinh lop 10 truong thpt le hong phong nam 2007 2008đề thi vào lớp 10 trường chuyên lê hồng phongde thi va dap an mon he co so du lieuđề thi và đáp án môn toán cao cấp 2 truong dh spkt hung yenđề thi và đáp ánđề thi và đáp án học sinh giỏi tiếng anhđề thi và đáp án toán b đhcđ 2011đề thi và đáp án toán d đhcđ 2011đề thi và đáp án quản trị nguồn nhân lựcđề thi và đáp án tuyển sinh đại học năm 2010 mônđề thi và đáp án tuyển sinh môn toánđề thi và đáp án khối b cao đẳng 2009đề thi và đáp án khối a cao đẳng 2009đề thi và đáp án khối c cao đẳng 2009chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)bao cao nguyen ly bao quan thuc phamHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính