sinh viên nghiên cứu khoa học. đề tài NGHIÊN CỨU CHẾ TẠO ROBOT THĂM DÒ ĐỊA HÌNH VÀ VẼ BẢN ĐỒ TRÊN MÁY TÍNH

Tài liệu Nghiên cứu chế tạo robot thăm đường ống pdf

Tài liệu Nghiên cứu và chế tạo robot thăm dò đường ống pdf
... loại robot vào loại đường ống phức tạp để sửa chữa, khắc phục cố (nghẹt, nứt…) mà người đến Đề tài nghiên cứu chế tạo robot thăm đường ống đưa mô hình robot mẫu có khả di chuyển linh hoạt đường ... ên, ôn n KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT ệ Mô tr ng: 26 (2013): 17-23 Kết đề tài ứng dụng cho nghiên cứu sâu loại robot thăm đường ống, ứng dụng thực tế cho khảo sát, chuẩn đoán đường ống thoát nước Ngoài ... thống ống dẫn giúp tiết kiệm thời gian tiền Ví dụ, chuyên gia Đại học Irvine (Mỹ) phát triển robot có khả len lỏi vào đường ống nước hư cũ tiến hành sửa chữa; loại robot thăm kiểm tra hệ thống...
 • 7
 • 253
 • 5

Tài liệu Nghiên cứu khoa học đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý điểm sinh viên hệ Cao đẳng" ppt

Tài liệu Nghiên cứu khoa học đề tài
... vi nghiên cứu Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản điểm sinh viên hệ Cao đẳng Nhiệm vụ nghiên cứu Nghiên cứu môn phân tích thiết kế hệ thống, từ phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản ... môn phân tích thiết kế hệ thống thông tin có nhiều ưu điểm mạnh Do chúng em định chọn đề tài "Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản điểm sinh viên hệ Cao đẳng" để nghiên cứu khoa học Mục ... quản điểm sinh viên hệ Cao đẳng Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu luận: Tham khảo nghiên cứu số tài liệu sở đó, tiến hành phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản điểm sinh viên hệ Cao...
 • 21
 • 838
 • 6

Công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học - Đề tài "Ẩm thực Hà Nội trong phát triển kinh doanh du lịch" pptx

Công trình dự thi sinh viên nghiên cứu khoa học - Đề tài
... • Ẩm thực Nội tài nguyên du lịch ngành du lịch Nội Phát triển kinh doanh du lịch ẩm thực hướng cho ngành du lịch nước ta nói chung thủ đô Nội nói riêng • Phát triển kinh doanh du lịch ... cục trình bày A Đặt vấn đề B Nội dung đề tài I Tổng quan ẩm thực Nội II Vai trò tiềm ẩm thực Nội phát triển kinh doanh du lịch III Giải pháp định hướng nhằm khai thác phát triển tiềm du ... •Ô mai Hàng Đường • Bánh tôm hồ Tây Hiện đại • Lẩu Nội • Các ăn tiệc Buffet Nội Chương II: Vai trò tiềm ẩm thực Nội phát triển kinh doanh du lịch Thực trạng phát triển du lịch Nội 1.1...
 • 39
 • 1,029
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌM HIỂU MỘT SỐ NGUYÊN NHÂN YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN BỆNH NHÂN VÔ SINH TẠI KHOA PHỤ SẢN BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... 4,54 Tn sut trung bỡnh: -4 ln / thỏng Nhỡn chung tn sut giao hp ca cỏc bnh nhõn vụ sinh thp Phõn loi vụ sinh, cỏc nguyờn nhõn gõy vụ sinh 30% 33 3.1 Phõn loi vụ sinh: Vọ sinh NP 77 Vọ sinh TP 70% ... Vụ sinh khụng ch l mt bnh lý ph khoa n thun m l mt ln v mt xó hi v y hc L mt bnh lý ph khoa phc v nhiu nguyờn nhõn gõy nờn Kho sỏt 110 cp v chng vụ sinh ti Khoa Ph sn Bnh vin Trung ng Hu Tui trung ... ca vũi trng BN LUN Cỏc c im ca mu nghiờn cu: Khoa Ph Sn Bnh vin Trung ng Hu l ni tip nhn iu tr vụ sinh cho gn nh c khu vc Trung, s 110 cp bnh nhõn vụ sinh thuc din nghiờn cu, 60% hin sng ti tnh...
 • 27
 • 544
 • 4

Nghiên cứu khoa học - Đề tài về Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học KTQD

Nghiên cứu khoa học - Đề tài về Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học của sinh viên đại học KTQD
... thực trạng NCKH sinh viên trường đại học KTQD • Tìm nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học sinh viên KTQD mức độ tác động nhân tố tới động lực NCKH sinh viên KTQD • Từ đề xuất giải pháp ... nhóm định lựa chọn đề tài là: nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới động lực nghiên cứu khoa học sinh viên đại học KTQD Có lẽ đề tài xa lạ chẳng cũ mà tình hình nghiên cứu khoa học diễn với chất lượng ... hành vấn thăm dò sinh viên đại học KTQD Nhằm tìm nhân tố khác tác động tới động lực nghiên cứu khoa học sinh viên đại học KTQD Nhóm tiến hành vấn trực tiếp 20 sinh viên đại học KTQD vào tháng 2/2013...
 • 64
 • 217
 • 0

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' vận dụng mô hình phương trình cấu trúc (sem) để phân tích mối quan hệ giữa hành vi của nhân viên phục vụ, niềm tin khách hàng, giá trị khách hàng với lòng trung th

báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài ' vận dụng mô hình phương trình cấu trúc (sem) để phân tích mối quan hệ giữa hành vi của nhân viên phục vụ, niềm tin khách hàng, giá trị khách hàng với lòng trung th
... t dài lâu lòng trung th nh c a khách hàng s ñư c hình th nh M t khác, m i quan h gi a khách hàng ngư i bán hàng nh ng nh ng ñ ng th i làm gia tăng lòng tin c a khách hàng t phía nhân vi n ph c ... i quan h chi u gi a kh gi chân khách hàng (RE) lòng trung th nh c a khách hàng (LI) H16 Có m i quan h chi u gi a s nhìn nh n ch quan (BE) c a khách hàng v doanh nghi p lòng trung th nh c a khách ... thuy t hình nghiên c u 2.1 Các khái ni m liên quan Hành vi ph c v c a nhân vi n (Selling behaviors) bao g m b n lo i c th sau: - Hành vi ph c v th ch nghi (Adaptive selling behaviors) kh thay...
 • 8
 • 342
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU SỨC SINH SẢN CỦA VỊT CV SUPER M TRONG ĐIỀU KIỆN NUÔI KHÔ " doc

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... đàn vịt Nghiên cứu nh m l m sáng tỏ th m sở khoa học thực tiễn cho việc thực ý tưởng ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu đàn vịt giống, dòng m i CV Super M giai ... trứng vịt dòng m i CV Super M2 81,93gr Các kết nghiên cứu dòng vịt 22 Trung t m nghiên cứu vịt Đại Xuyên Nguyễn Đức Trọng, Hoàng Văn Tiệu cộng (1993 - 2000) cho số liệu tương tự Như vậy, vịt nuôi ... thấy vịt loài thủy c m nuôi cạn với kết tốt KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua kết nghiên cứu cho phép rút kết luận: Vịt giống CV super M nuôi khô đạt tiêu sản xuất cao: Tuổi đẻ: 22-23 tuần, khối lượng vịt...
 • 13
 • 502
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌNH TRẠNG SUY DINH DƯỠNG Ở HỌC SINH BỊ MỘT SỐ KHUYẾT TẬT TỪ 7 ĐẾN 14 TUỔI Ở THỪA THIÊN HUẾ " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... 30.00 20.00 15.00 N 30 21 37 24 % 24.39 17. 07 30.08 19.51 TUỔI 7- 9 Bảng 6: Tỷ lệ suy dinh dưỡng học sinh khuyết tật 10 - 14 tuổi HAZ HAP BMI N 14 18 27 % 30.43 39.13 58 .70 N 24 24 34 % 48.00 48.00 ... suy dinh dưỡng trẻ em khuyết tật Suy dinh dưỡng nghèo đói hai phạm trù liên hệ chặt chẽ với nhau, nghèo kéo theo suy dinh dưỡng, nghèo nên phải phòng chống suy dinh dưỡng [1] Việt Nam suy dinh ... xử lý số liệu SPSS 11.0và EPI - INFO 6.0 KẾT QUẢ Bảng 5: Tỷ lệ suy dinh dưỡng học sinh khuyết tật - tuổi HAZ HAM WHZ WHM N 11 15 12 % 30.56 19.44 41. 67 33.33 N 14 % 14. 89 4.26 29 .79 12 .77 N 12...
 • 17
 • 421
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌM HIỂU TÌNH HÌNH SUY THẬN TRONG HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT Ở TRẺ EM TẠI KHOA NHI - BỆNH VIỆN TRUNG ƯƠNG HUẾ " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... LUẬN Qua nghiên cứu 120 trẻ bị hội chứng thận tiên phát có 19 bệnh nhân suy thận , rút kết luận sau: 4.1 Tỉ lệ suy thận hội chứng thận tiên phát trẻ em 15,83% (19/120 ) + Tỉ lệ suy thận cấp ... HCTHTP) trẻ em Khoa Nhi - Bệnh viện Trung ương Huế “ với mục đích: 1.1 Tìm hiểu tần suất suy thận hội chứng thận tiên phát trẻ em 1.2 Nhận xét đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ST / HCTHTP trẻ em ĐỐI ... suy thận hay không yếu tố quan trọng can thiệp tiên lượng [5] Xuất phát từ vấn đề trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Tìm hiểu tình hình suy thận hội chứng thận tiên phát (ST / HCTHTP) trẻ...
 • 20
 • 411
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Phân tích hiệu quả kinh tế của các cây trồng chủ yếu đề xuất sinh kế cho người dân ở 7 xã vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... gian g n ñây, h tiêu lên giá nên c n khuy n khích bà nông dân tr ng h tiêu ð xu t sinh k cho ngư i dân Bàng vùng ñ m Vư n Qu c gia Phong Nha – K Bên c nh k t qu ñánh giá hi u qu kinh t - ... 1.8 07 12,04 14,8 S n 13 .74 9 7. 649 185 6.100 32,98 79 ,7 L c 7. 813 5.630 200 2.183 10,92 38,8 H tiêu 96.600 57. 700 4 27 38.900 91,10 67, 4 60 Ngô 8. 178 6.531 150 1.6 47 10,98 25,2 Cao su 20.208 12. 674 ... 2 Phân tích hi u qu kinh t tr ng ch y u gia Phong Nha – K Bàng vùng ñ m Vư n Qu c Hi u qu kinh t ph thu c r t nhi u y u t , ñó có y u t b n su t giá c th trư ng c a lo i nông - lâm s...
 • 7
 • 282
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " Sự hài lòng đối với công việc của giảng viên: tiếp cận hành vi quản trị " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... c c a gi ng vi n h u không liên quan ñáng k ñ n s hài lòng công vi c 4.5 M c ñ hài lòng c a gi ng vi n Nhìn chung, ña s gi ng vi n hài lòng v i công vi c c a mình, nhiên, m c ñ hài lòng không ... vào s hài lòng công vi c [5] Tương t , nghiên c u c a Nwachukwu Prince Ololube [16] v s hài lòng c a gi ng vi n t i bang River State Nigeria cho th y s hài lòng ñ i v i công vi c c a gi ng vi n ... gian công tác - ðơn v công tác - V trí công tác Tính ch t công vi c: Công vi c c a gi ng vi n bao g m nh ng công vi c chu n b giáo án, truy n t i n i dung h c, ñánh giá trình h c t p c a sinh vi n,...
 • 12
 • 232
 • 2

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " ghiên cứu khả năng sinh trưởng sức xuất thịt của tổ hợp lợn lai ba giống ngoại Pietrain x (Landrace x Yorkshire) ở Thừa Thiên Huế " pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... lợn lai P x (L x Y) Kết suất phẩm chất thịt x tổ hợp lợn lai P x Bảng Năng suất phẩm chất thịt x tổ hợp lợn lai giống ngoại P x (L x Y) Chỉ tiêu Đơn vị tính (L x Y) n=6 Khối lượng giết thịt ... cho biết lai D x (L x Y) đạt tỷ lệ nạc 59,42 %; lai D x (Y x L) đạ ị Vân cộng ỷ lệ nạc /thịt x tổ hợp lai (Y x L) đạt 62,75 %, tổ hợ 62,49 % Điều chứng tỏ tổ hợp lợn lai P x (L x Y) tổ hợ , ức ... tổ hợp lợn lai D x ( L x Y) P x (L x Y) lần lượ ết ề độ dày mỡ lưng lợn thí nghiệm thấp so vớ Từ kết trên, kết luận tổ hợp lợn lai ba giống ngoại P x (L x Y) nuôi điều kiện trang trại Thừa Thiên...
 • 9
 • 157
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " TÌNH HÌNH NHIỄM KÝ SINH TRÙNG TRÊN ĐÀN CỪU NUÔI TẠI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VẬT NUÔI THỦY AN HIỆU QUẢ SỬ DỤNG THUỐC TẨY TRỪ " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... loại thuốc tẩy Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu nghiên cứu Nghiên cứu thực 56 mẫu phân cừu Phan Rang nuôi Trung tâm Nghiên cứu Vật nuôi Thủy An, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế Cừu ... cường độ nhiễm loài sinh trùng cừu Kết đánh giá thành phần loại sinh trùng, tỷ lệ nhiễm cường độ nhiễm đàn cừu Phan Rang sau tháng nuôi thích nghi Trung tâm nghiên cứu vật nuôi Thủy An trình ... tra tình hình nhiễm sinh trùng đàn cừu nuôi Trung tâm nghiên cứu vật nuôi Thủy An, tiến hành thử nghiệm hiệu số loại thuốc tẩy thông thường nhằm tìm biện pháp phòng trừ hiệu cho cừu nuôi, ...
 • 9
 • 316
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGOẠI HÌNH, TẬP TÍNH SINH HOẠT, KHẢ NĂNG TẬP TÍNH SINH SẢN CỦA LỢN RỪNG THÁI LAN NHẬP NỘI NUÔI Ở MIỀN TRUNG VIỆT NAM " potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... Việt Nam Vì vậy, tiến hành nghiên cứu nghiên cứu đặc điểm ngoại hình, tập tính sinh hoạt ngày, khả tập tính sinh sản đàn lợn rừng Thái Lan nhập nội Đối tượng, nội dung phương pháp nghiên cứu Nghiên ... nuôi Phần lớn số lượng lợn rừng nuôi Việt Nam lợn rừng có nguồn gốc từ Thái Lan [6] Tuy nhiên, chưa có nhiều nghiên cứu hệ thống đặc điểm sinh học khả sinh sản giống lợn điều kiện chăn nuôi Việt ... trị trung bình độ lệch chuẩn tính trạng đề cập Kết thảo luận 3.1 Đặc điểm ngoại hình lợn rừng Thái Lan nhập nội Kết quan sát theo dõi đặc điểm ngoại hình lợn rừng Thái Lan nhập nội mô tả theo đặc...
 • 8
 • 541
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài du lịchtiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài lốc xoáybai tieu luan mon phuong phap nghien cuu khoa hoc de tai baobai tieu luan phuong phap nghien cuu khoa hoc de tai baotiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài sấm séttiểu luận môn phương pháp nghiên cứu khoa học đề tài tin họcđề cương nghiên cứu khoa học đề tài bạo lực học đườngxậy dựng đề cương nghiên cứu khoa học đề tài nghiên cứu biện pháp tổ chức hoạt động ngoại khóa cho trẻ mầm nonco so khoa hoc de tai danh gia bat dong sanvề mặt khoa học đề tài góp phần làm rõ những vấn đề lý luận về các tội phạm trong lĩnh vực tai nạn giao thông đường bộkhám phá khoa học đề tàichức năng này cho phép người quản lý quản lý được thông tin về điểm của sinh viên sau mỗi đợt làm đề tài bao gồm thêm mới sửa xóa điểm của sinh viêntrình tự phổ biến của một bài báo khoa học đề tài khoa họcxây dựng co sở khoa học đề xuất gam thủy điện nhỏ việt nam đánh giá tổng quan về phát triển thủy điện nhỏ trên thế giới và ở việt namvề ý thức pháp luật của sinh viên các trường đại học cao đẳng ở thành phố hải phòng hiện nay thực trạng và nguyên nhânQuyết định 29 2016 QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do thành phố Cần Thơ ban hànhQuyết định 2958 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần ThơQuyết định 30 2016 QĐ-UBND Quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bắc KạnQuyết định 2853 QĐ-UBND về Kế hoạch kiểm tra kết quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 9 tháng đầu năm 2016 trên địa bàn tỉnh Đắk LắkQuyết định 1266 QĐ-LĐTBXH năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộiQuyết định 3060 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh PhúcQuyết định 2277 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên HuếQuyết định 2730 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch xây dựng Khu nuôi tôm trên cát (giai đoạn 2) tại xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh tỷ lệ 1 500Quyết định 2644 QĐ-UBND năm 2016 về Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái BìnhQuyết định 715 QĐ-UBND năm 2016 về ủy quyền thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia LaiQuyết định 2149 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh Nam ĐịnhQuyết định 3382 QĐ-BVHTTDL năm 2016 về kiện toàn Ban Hội nhập quốc tế về kinh tế Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchQuyết định 1553 QĐ-UBND Kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, năm 2016Quyết định 2303 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Điều lệ Hội Sản xuất và kinh doanh mật ong Cao nguyên đá tỉnh Hà GiangQuyết định 2872 QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 03 danh mục công trình, dự án sử dụng đất và Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk LắkQuyết định 5479 QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Hội đồng Tư vấn khoa học nội dung trưng bày Bảo tàng Hà NộiQuyết định 3186 2016 QĐ-UBND về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng tỉnh Quảng NinhQuyết định 3948 QĐ-BCT năm 2016 về Quy chế tiếp nhận và xử lý thông tin qua đường dây nóng về xuất nhập khẩu hàng hóa của Bộ Công thươngQuyết định 3505 QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt mức chi tiền thưởng thực hiện theo Nghị định 42 2010 NĐ-CP do tỉnh Bình Định ban hànhQuyết định 2775 QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang đã chuẩn hóa về nội dung