nghiên cứu giảm PAPR trong hệ thống LTEADVANCED

Nghiên cứu giảm PAPR trong hệ thống LTE ADVANCED

Nghiên cứu giảm PAPR trong hệ thống LTE ADVANCED
... kỹ thuật nỗi bậc LTE- Avanced so với hệ thống LTE, giúp cho hệ thống LTEAdvanced đạt yêu cầu IMT -Advanced nhằm cải thiện cách đáng kể mặt hiệu so với hệ thống bao gồm hệ thống LTE phiên CHƯƠNG ... với hệ trước đặc biệt hệ tiền 4G (LTE) , LTE- Advanced chiếm ưu đua với WirlessMAN -Advanced để trở thành công nghệ ứng dụng rộng rãi cho 4G LTE- Advanced có cải tiến đáng kể so với hệ tiền 4G (LTE) ... dụng phần băng thông hệ thống LTE- Advanced Đồng thời LTE- Advanced tận dụng lại tối đa thiết kế phiên cũ Kỹ thuật kết tập sóng mangcho phép LTE- Advanced đạt mục tiêu bắt buộc IMT -Advanced, trì tính...
 • 72
 • 226
 • 1

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong hệ thống nhận dạng mặt người

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong hệ thống nhận dạng mặt người
... PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI Khái niệm hệ thống nhận dạng mặt người Hệ thống nhận dạng mặt người hệ thống nhận đầu vào ảnh hay ... THUYẾT PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI I HỆ THỐNG NHẬN DẠNG MẶT NGƯỜI 1.1 Khái niệm hệ thống nhận dạng mặt người 1.2 Cơ sở lý thuyết toàn nhận ... môn học Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Mục đính môn học làm rõ phương pháp nghiên cứu khoa học vận dụng thực tế Trong bày báo cáo trình bày sở lý thuyết phương pháp nghiên cứu khoa học...
 • 25
 • 513
 • 0

nghiên cứu mã turbo trong hệ thống cdma

nghiên cứu mã turbo trong hệ thống cdma
... tài: Nghiên cứu Turbo hệ thống CDMA Nội dung đồ án gồm chương :  Chương 1:Tổng quan công nghệ CDMA: Giới thiệu đặc tính CDMA  Chương 2: Khái niệm Turbo: Nói kết nối tích chập hệ thống đệ ... đời Turbo( TC)  Gới thiệu chập hệ thống đệ quy (Recursive Systematic Convelutional Code_RSC), sở việc tao TC 2.2 SỰ KẾT NỐI MÃ VÀ RA ĐỜI CỦA MÃ TURBO( TURBO CODE) Forney sử dụng ... Bộ hoá RSC2 c1 c2 c3 Hình 3.2: PCCC tốc độ 1/3 gồm hoá chập hệ thống đệ quy 18 Chương 3: Turbo kết nối song song Bộ hoá Turbo thiết kế cách kết nối song song hai hoá hệ thống...
 • 87
 • 415
 • 1

Nghiên cứu về giới trong hệ thống chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại 4 tỉnh hà tây, thái bình, thanh hóa và long an

Nghiên cứu về giới trong hệ thống chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại 4 tỉnh hà tây, thái bình, thanh hóa và long an
... chăn nuôi gia cầm với quan sát trực tiếp việc chăn nuôi, vận chuyển tiêu thụ gia cầm, thông tin vai trò giới sản xuất gia cầm, đánh giá hiểu biết thói quen nam giới nữ giới bệnh cúm gia cầm thông ... bán gia cầm Trước Sau dự dự án án Chồng 11,7 38,83 20,96 41 ,28 8,00 41 ,01 5, 90 33,77 8, 54 40,36 Vợ 46 ,49 60,96 37 ,42 58,72 65, 54 58,99 61,65 66,23 39,63 59, 64 Cả hai 41 ,81 0,21 41 ,62 Bán gia cầm ... DA Chồng 14. 86 19.1 16.29 20 .48 22.86 19.29 Vợ 22.29 42 .97 22.86 44 .15 23. 14 51.02 Cả hai 40 .57 29 .44 41 . 14 26.86 16 23.35 Người khác 5. 04 6.29 5.32 6.09 Không 16.29 3 .45 13 .43 3.19 34 0.25 Sau...
 • 10
 • 391
 • 0

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm
...  Hàm tính CCDF PAPR theo lý thuyết : ( P( PAPR PAPR0 ) = − − e ) − PAPR0 N 12 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR Các phương pháp giảm PAPR 13 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR  Cắt biên ...  Chương 2: Các vấn đề kỹ thuật OFDM  Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Chương 4: Mô số phương pháp giảm PAPR Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Giới thiệu OFDM OFDM (Orthogonal ... Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Các vấn đề kỹ thuật OFDM Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Phần thực hành Mô số phương pháp giảm PAPR Nội dung trình bày  Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM  Chương...
 • 30
 • 368
 • 1

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm

các phương pháp giảm papr trong hệ thống ofdm
...  Hàm tính CCDF PAPR theo lý thuyết : ( P( PAPR PAPR0 ) = − − e ) − PAPR0 N 12 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR Các phương pháp giảm PAPR 13 Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR  Cắt biên ...  Chương 2: Các vấn đề kỹ thuật OFDM  Chương 3: Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Chương 4: Mô số phương pháp giảm PAPR Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Giới thiệu OFDM OFDM (Orthogonal ... Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM Các vấn đề kỹ thuật OFDM Các phương pháp giảm PAPR OFDM  Phần thực hành Mô số phương pháp giảm PAPR Nội dung trình bày  Chương 1: Giới thiệu OFDM ứng dụng OFDM  Chương...
 • 30
 • 345
 • 2

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU MÃ TURBO TRONG HỆ THỐNG CDMA ppsx

ĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU MÃ TURBO TRONG HỆ THỐNG CDMA ppsx
... Nguyễn Huy Hùng Nghiên cứu Turbo hệ thống CDMA PHẦN A TỔNG QUAN VỀ CDMA VÀ NGHIÊN CỨU M TURBO SVTH:Nguyễn Thanh Hùng Trang GVHD: Th.S Nguyễn Huy Hùng Nghiên cứu Turbo hệ thống CDMA CHƯƠNG TỔNG ... Th.S Nguyễn Huy Hùng Nghiên cứu Turbo hệ thống CDMA NGUYÊN CỨU MÃ TURBO I SỰ KẾT NỐI MÃ VÀ SỰ RA ĐỜI CỦA MÃ TURBO Turbo kết nối gồm hai hay nhiều riêng biệt để tạo tốt đương nhiên lớn ... Hùng Nghiên cứu Turbo hệ thống CDMA IV.Quyết đònh cứng đònh mềm V .Mã hóa Turbo 1.Bộ hóa 2.Kỹ thuật xóa (funture) 3.Bộ chèn CHƯƠNG 7:GIẢI MÃ MÃ TURBO I.Tổng quan thuật toán giải II.Giải...
 • 107
 • 197
 • 0

Quá trình hình thành phương pháp nghiên cứu băng tần trong hệ thống con chuyển mạch GSM p1 pot

Quá trình hình thành phương pháp nghiên cứu băng tần trong hệ thống con chuyển mạch GSM p1 pot
... hệ thống GSM Luận văn tốt nghiệp NSS: Mạng hệ thống chuyển mạch BSS: Hệ thống trạm gốc OSS: Hệ thống khai thác MS: Trạm di động Hình 1.1: Cấu trúc chung GSM 1.1 Hệ thống chuyển mạch (SS) Hệ thống ... giao diện bên BSS cho hình 1.2 OSS Luồng điều khiển Luồng lưu lượng MS BSS NSS NSS: Mạng hệ thống chuyển mạch BSS: Hệ thống trạm gốc OSS: Hệ thống khai thác MS: Trạm di động Hình 1.2: Các giao diện ... Ecrisson với bề dày kinh nghiệm việc thiết kế sản xuất hệ thống tổ ong Hệ thống CME20 cho GSM thiết kế sở chuyển mạch số AXE10 Ở nước ta có hai hệ thống điện thoại di động Vinaphone, VMS - Về chất...
 • 10
 • 221
 • 0

Nghiên cứu chống nhiễu trong hệ thống thông tin di động dscdma_hvktqs

Nghiên cứu chống nhiễu trong hệ thống thông tin di động dscdma_hvktqs
... cho hệ thống thông tin di động hệ Châu Âu, Nhật Bản, Hồng Công đặc biệt Hàn Quốc phát triển hệ thống thông tin di động hệ sử dụng công nghệ CDMA Việt Nam, mạng Sfone phát triển hệ thống thông tin ... hiệu hệ thống thông tin trải phổ hay nói cách khác chất l-ợng hệ thống thông tin trải phổ phụ thuộc nhiều vào khả đồng chuỗi PN máy thu máy phát Cũng nh- hệ thống thông tin khác hệ thống thông tin ... II Các Hệ thống thông tin trải phổ Ngày nay, giới có nhiều hệ thống CDMA, nh-ng có hai hệ thống đ-ợc sử dụng phổ biến Đó hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp hệ thống trải phổ nhảy tần Hệ thống trải...
 • 99
 • 202
 • 0

Nghiên cứu về giới trong hệ thống chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại 4 tỉnh Hà Tây, Thái Bình, Thanh Hóa và Long An thuộc dự án IDRC

Nghiên cứu về giới trong hệ thống chăn nuôi gia cầm nhỏ lẻ tại 4 tỉnh Hà Tây, Thái Bình, Thanh Hóa và Long An thuộc dự án IDRC
... tiền bán gia cầm Trước Sau dự dự án án Chồng 11,7 38,83 20,96 41 ,28 8,00 41 ,01 5, 90 33,77 8, 54 40,36 Vợ 46 ,49 60,96 37 ,42 58,72 65, 54 58,99 61,65 66,23 39,63 59, 64 Cả hai 41 ,81 0,21 41 ,62 Bán gia ... 79. 94 90 80 70 60 % 50 Trẻ em 40 Chồng 30 Vợ 20 Cả hai 10 Trước dự Sau dự án Trước dự Sau dự án Trước dự Sau dự án án án án Cho gia cầm ăn Nhặt trứng Dọn chuồng Biểu đồ Vai trò nam nữ chăn nuôi gia ... nam nữ chăn nuôi gia cầm Người phụ trách Chồng Vợ Cả hai vợ chồng Chăn nuôi gà Trước dự án 30.26 61.32 8 .42 Sau dự án 21.07 68.8 10.13 Chăn nuôi vịt Trước dự án 34. 29 64. 76 0.95 Sau dự án 6.33...
 • 10
 • 170
 • 0

Giảm PAPR trong hệ thống OFDM bằng phương pháp nén giãn

Giảm PAPR trong hệ thống OFDM bằng phương pháp nén giãn
... tăvề hệ thống OFDM vàălu t nén giãn Mu,ăđồngă th iătrình bày mô hình nén giãn s ăd ngălu tăMu trong hệ thống OFDM, ăsoăsánh phương pháp nén giãn Muăvàăcác phương pháp gi m PAPR khác,ăưuăđi măcủa phương pháp nén ... ătốiăưuăhóaăcác hệ số Mu trong môăhình nén giãn đ ăgi măBERăvà PAPR của hệ thống m tăcáchăh pălý 2.2.4.2 Mô hình nén giãn luật Mu hệ thống OFDM Từă côngă thứcă nén lu tă Mu suyă raă côngă thứcă nén giãn trong ... ăđiăsâuăvào phương pháp nén giãn theoălu tă Mu đ ăgi m PAPR củaătínă hiệu OFDM nhằmăđ tăđư căkh ănĕngăgi m PAPR caoăvừaăc iăthiệnăBERăcủa hệ thống, ă sauăđóăthi tăk ăb nén giãn gi m PAPR trong hệ thống OFDM trênăphầnăcứng,ăsoăsánhă...
 • 113
 • 82
 • 0

Nghiên cứu bảo mật trong hệ thống thông tin di động 3G

Nghiên cứu bảo mật trong hệ thống thông tin di động 3G
... 20 Hỡnh 1.5 Quy nh ph tn di ng 3G v di ng v tinh (MSS) 22 Hỡnh 1.5 Quy nh ph tn di ng 3G v di ng v tinh (MSS) 22 Hỡnh 1.6 Quy nh ph tn di ng 3G v di ng v tinh (MSS) 22 1.4.2 Kin ... thụng tin di ng 3G Ni dung ỏn gm chng: Chng I: Tng quan v h thng thụng tin di ng Chng ny trung khỏi quỏt cỏc h thng thụng tin di ng th h u tiờn, th h th hai v h thng thụng tin di ng 3G Chng ... THễNG TIN DI NG 11 Hỡnh 1.1 L trỡnh phỏt trin t 1G lờn 3G 11 1.2 H thng thụng tin di ng th h u tiờn 11 1.1 H thng thụng tin di ng th h u tiờn 11 1.2 H thng thụng tin di ng...
 • 73
 • 299
 • 0

Nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ (coleus forskohlii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canh

Nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ (coleus forskohlii) bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canh
... VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I NGUY N XUÂN HƯƠNG NGHIÊN C U NHÂN GI NG VÔ TÍNH CÂY HÚNG CHANH (COLEUS FORSKOHLII) B NG K THU T NUÔI C Y MÔ VÀ PHƯƠNG PHÁP GIÂM ... a húng chanh n ð ñư c nhân b ng giâm ng n h th ng khí canh 2.4 Phương pháp nghiên c u 2.4.1 Phương pháp b trí thí nghi m 2.4.1.1 N i dung 1: Nghiên c u nhân gi ng húng chanh n ð b ng k thu t nuôi ... a ñi m nghiên c u 21 2.3 N i dung nghiên c u 21 2.3.1 Nghiên c u nhân gi ng húng chanh n ð b ng k thu t nuôi c y 21 2.3.2 Nghiên c u k thu t tr ng húng chanh n ð b ng phương pháp khí canh Trư...
 • 95
 • 1,004
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nhân giống vô tính cây húng chanh ấn độ coleus forskohlii bằng kỹ thuật nuôi cấy mô và phương pháp giâm ngọn trong hệ thống khí canhnghiên cứu ứng dụng các hệ thống kỹ thuật cơ điện tử trong ôtô và đề xuất giải pháp mô hình cho bài toán cân bằng trên xe du lịchnghiên cứu tìm hiểu về hệ thống bảo vệ trong hđh windowsnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đền khả năng sản xuất của lợn trong chăn nuôi nông hộnghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chăn nuôi đến khả năng sản xuất của lợn trong nông hộkhóa luận nghiên cứu và xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm kiểm tra và đánh giá học sinh trong dạy học tin học 12 thptnghiên cứu giải pháp và hệ thống bảo mật cho hệ thống hội nghị truyền hình ip muticastnghiên cứu và ứng dụng hệ thống tự động phân phối cho lưới điện quận đống đa thành phố hà nộinghiên cứu và thiết kế hệ thống voipv6nghiên cứu ngữ nghĩa trong hệ lập trình gen định hướng bởi văn phạm nối cây và ứng dụng trong xấp xỉ hàm qnghiên cứu và xây dựng hệ thống tự động hóa dây chuyền sản xuấtnghiên cứu và xây dựng hệ thống phần mềm hỗ trợ việc dạy học trực tuyến trên mạng internetnghiên cứu và triển khai hệ thống firewall mã nguồn mở cho doanh nghiệp vừa và nhỏtrang thiết bị điện tàu aslalbatross đi sâu nghiên cứu phân tích các hệ thống tích hợp trên bảng điện chínhnghiên cứu và xây dựng hệ thống nhận dạng mặt người dựa trên fsvm và adaboostPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả