thuyết trình vi xử lí đề tài giao tiếp LCD vơi 89051

slide thuyết trình quản trị học đề tài giao thông tại tp.hcm

slide thuyết trình quản trị học đề tài giao thông tại tp.hcm
... Trường Đại học Bách khoa HCM, thành phố có 95 điểm dễ tắc nghẽn giao thông, hệ số ùn tắc giao thông vượt mức cho phép từ 11 - 23 lần LOGO Hiện trạng LOGO Nguyên nhân Quy Hoạch Tổ chức Kẹt xe Quản lý ... Công tác quản lý dễ dãi Quản lý thi công công trình, lưu lượng xe, thuế loại, lái… - Đặc điểm hoạt động kinh tế tạo việc gia tăng xe lưu thông LOGO Nguyên nhân trực tiếp -Mạng lưới giao thông công ... nhanh nhiều so với gia tăng sở hạ tầng - Vấn đề quy hoạch Quy hoạch bao gồm quy hoạch phát triển, quy hoạch đô thị quy hoạch GTVT - Công tác tổ chức giao thông chưa hợp lý, thiếu tính tổng thể Tổ...
 • 12
 • 215
 • 1

Giáo trình vi xử lý - Chương 7: Giao tiếp với các thiết bị dơn giản pdf

Giáo trình vi xử lý - Chương 7: Giao tiếp với các thiết bị dơn giản pdf
... Trang 115 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản VCC R SW To uP Hình 4.9 – Sơ đồ kết nối phím nhấn (3 chân) với vi xử Các phím đơn dùng để điều khiển hệ thống vi xử không đòi ... ; Chương trình cho phím RET Sw6 ENDP ; Phạm Hùng Kim Khánh Trang 123 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản Sw7 PROC ; Chương trình cho phím RET Sw7 ENDP ; Sw8 PROC ; Chương ... tiếp với thiết bị dơn giản Hình 4.5 – Cấu trúc hình dạng ma trận LED 5x8 Hình 4.6 – Sáng chữ ‘A’ ma trận LED 5x8 Phạm Hùng Kim Khánh Trang 112 Giáo trình vi xử Giao tiếp với thiết bị dơn giản...
 • 18
 • 199
 • 0

slide thuyết trình đề tài giao tiếp với bạn bè

slide thuyết trình đề tài giao tiếp với bạn bè
... NỘI DUNG PHẦN THUYẾT TRÌNH Những nội dung bạn Thực trạng giao tiếp bạn Giải pháp I Những nội dung giao tiếp bạn bè: 1) Khái niệm: a Khái niệm giao tiếp: Giao tiếp trình tiếp xúc tâm lý ... giao tiếp bạn bè: 2) Cách ứng xử giao tiếp mối quan hệ bạn bè: a Theo độ tuổi: -Bạn nhỏ tuổi -Bạn tuổi -Bạn lớn tuổi b Theo môi trường: -Bạn trường, lớp, đồng nghiệp -Bạn phòng -Bạn ... trường, lớp, đồng nghiệp -Bạn phòng -Bạn xã hội c Theo mức độ thân thiết: -Bạn bình thường -Bạn thân II Thực trạng giao tiếp bạn nay: * Kẻ thù giao tiếp bạn bè: a Nguyên nhân chủ quan từ phía...
 • 14
 • 431
 • 2

Giáo trình VI XỬ 1

Giáo trình VI XỬ LÍ 1
... * , ' % * , # !" $ 3 % &' !& " % + " " / # " ( !" 012 012 012 012 012 012 ( ' +!+ ! # !" # 12 14 !" # 12 14 12 14 " ( 12 14 )' / ( : !& 12 14 12 14 # $ % % $ & &' ; ( &' < # ( &' !& % ' ! " * ' , ... I ♦ < G G I )1 ♦ < G G I I * B> ♦ < G G I / + < " ( - ( - D# / G * ID8 > 11 ** - D# - D# 11 ** () G - D# BC 11 ** G ( - D# ! ( # " ( ( (< " 11 ** % # ( " 11 ** ( & !- " B>!! 1 " AA " ; B - ... 343#6 343#6 343#6 1 < " #/ #/ #1 #1 / # / , - % & : ' 343#6 & 1 1" @* & &# + * 9 -+ > "'"& 11 !#!)*!#!! 343/A3433 + * B+ C ,+ / / ( ! ) " # + ' ,+ > + +9 % &% ' 343#6 $ 13 34 34 31 3< 3< 343/ +...
 • 338
 • 645
 • 0

đồ án vi xửđề tài mạch đếm sản phẩm

đồ án vi xử lý đề tài mạch đếm sản phẩm
... _ Trang Đ án vi x GVHD:Nguy n Minh Quân CHƯƠNG I: Đ T V N Đ I.1 Lí ch n ñ tài: Ngày vi c nghiên c u ng d ng vi ñi u n vào lĩnh v c cu c s ng ph bi n,ñi n hình lo i vi ñi u n h 8051 ... Trang Đ án vi x GVHD:Nguy n Minh Quân CHƯƠNG II: GI I QUY T V N Đ II.1.Cơ s thuy t: II.1.1 T ng quan v h vi ñi u n 8051 Gi i thi u chung v c u trúc ph n c ng 8051là IC vi ñi u n ,là vi m ch ... ch n ñ tài nghiên c u thi t k m ch ñ m s n ph m v i ng d ng c a h vi ñi u n 8051.Đây m t h i t t ñ ng d ng nh ng ki n th c c a môn VI X LÝ ñã h c vào th c t I.2 M c tiêu c a ñ tài Đ tài nh m...
 • 34
 • 895
 • 1

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ - ĐỀ TÀI: "NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ MẠCH ĐO KHOẢNG CÁCH SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN PIC16F887 " - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC ppt

ĐỒ ÁN VI XỬ LÝ - ĐỀ TÀI:
... yêu cầu môn học kĩ thuật vi xử đo lƣờng điều khiển thực tiễn nhƣ trên, chúng em định chọn đề tài cho đồ án môn học là: “Nghiên cứu thiết kế mạch đo khoảng cách dùng vi điều khiển PIC16F887 ... I.KẾT LUẬN Trong đề tài chúng em tìm hiểu nghiên cứu thiết kế mạch đo khoảng cách dùng vi điều khiển PIC16F887. Đây ứng dụng nhỏ PIC điều khiển để đo khoảng cách + Hệ thống điều khiển tƣơng đối ... lƣợc vi điều khiển PIC 16F887 2.Khảo sát vi điều khiển PIC16F887 hãng Microchip II Các phƣơng pháp đo khoảng cách 19 1 .Đo thủ công 19 2 .Sử dụng Lase để đo khoảng cách 19 Phƣơng pháp đo khoảng cách...
 • 45
 • 2,189
 • 5

Thuyết trình cơ điện tử đề tài tìm hiểu về robot ứng dụng trong sinh hoạt gia đình

Thuyết trình cơ điện tử đề tài tìm hiểu về robot ứng dụng trong sinh hoạt gia đình
... 1 Khái Quát Chung Robot Khái Quát Chung Robot Tìm hiểu Robot lau nhà Tìm hiểu Robot lau nhà Tìm hiểu Robot đa NAO Tìm hiểu Robot đa NAO Kết luận Kết luận I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ROBOT Khái Niệm Theo ... hành trình thay đổi chương trình hoá nhằm thực nhiệm vụ công nghệ khác I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ROBOT Kết cấu chung robot II TÌM HIỂU VỀ ROBOT LAU NHÀ Hình dạng kích thước iRobot Scooba 230: Robot ... triển khoa học kỹ thuật, ngành chế tạo robot phục vụ nghiên cứu làm việc trọng Các robot ngày ứng dụng rộng rãi lĩnh vực đời sống Trong sinh hoạt gia đình, robot ngày có vai trò quan trọng, giúp...
 • 25
 • 1,456
 • 26

Bài thảo luận đề tài: Giao tiếp có thể lập trình 8250 docx

Bài thảo luận đề tài: Giao tiếp có thể lập trình 8250 docx
... NỘI DUNG THẢO LUẬN: I Phần mở đầu 1.1 Mục đích đề tài 1.2 Phạm vi đề tài Vai trò ý nghĩa đề tài vấn đề chung nói riêng công nghệ phần mềm nói chung ... Mua Mua hàng: hàng: lập đơn lập đơn hàng, hàng, kiểm tra kiểm tra đơn đơn hàng, hàng, phiếu phiếu nhập, nhập, cập nhật cập nhật hệ hệ thống thống Bán Bán hàng: hàng: lập lập hóa hóa đơn, đơn, ... công ty Hùng Phát nói riêng trực ty Hùng Phát nói riêng trực tiếp sử dụng tiếp sử dụng 1.3.Vai trò ý nghĩa đề tài 1.3.Vai trò ý nghĩa đề tài -Việc tạo phần mềm hỗ trợ nhiều -Việc tạo phần mềm...
 • 13
 • 808
 • 16

Thuyết trình Cơ Điện Tử đề tài: Tìm Hiểu Về Robot Ứng Dụng Trong Sinh Hoạt Gia Đình pot

Thuyết trình Cơ Điện Tử đề tài: Tìm Hiểu Về Robot Ứng Dụng Trong Sinh Hoạt Gia Đình pot
... 1 Khái Quát Chung Robot Khái Quát Chung Robot Tìm hiểu Robot lau nhà Tìm hiểu Robot lau nhà Tìm hiểu Robot đa NAO Tìm hiểu Robot đa NAO Kết luận Kết luận I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ROBOT Khái Niệm Theo ... hành trình thay đổi chương trình hoá nhằm thực nhiệm vụ công nghệ khác I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ ROBOT Kết cấu chung robot II TÌM HIỂU VỀ ROBOT LAU NHÀ Hình dạng kích thước iRobot Scooba 230: Robot ... triển khoa học kỹ thuật, ngành chế tạo robot phục vụ nghiên cứu làm việc trọng Các robot ngày ứng dụng rộng rãi lĩnh vực đời sống Trong sinh hoạt gia đình, robot ngày có vai trò quan trọng, giúp...
 • 25
 • 686
 • 9

Bài thuyết trình môn Địa vận tải ppsx

Bài thuyết trình môn Địa lí vận tải ppsx
... Bài thuyết trình môn Địa vận tải Chủ đề: Quy hoạch cảng khu vực Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng I Vùng hậu phương cụm cảng Vị trí, địa hình khu vực Trung Bộ Phía bắc ... vụ lưu cho thuê kho bãi •Lai dắt hỗ trợ tàu Vận tải đường thủy, đường •Cung ứng xăng dầu •Sửa chũa phương tiện vận tải •Xây dựng, sửa chữa công trình vừa nhỏ •Kinh doanh dịch vụ hàng hải khác ... MT 100,000 MT Số tàu đến 82 136 g) Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng Xếp dỡ hàng hóa, vận tải biển, vận tải hàng hóa ô-tô, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ cung ứng tàu biển, kinh doanh xăng dầu...
 • 53
 • 1,543
 • 6

Bài thuyết trình môn Địa vận tải doc

Bài thuyết trình môn Địa lí vận tải doc
... vụ lưu cho thuê kho bãi •Lai dắt hỗ trợ tàu Vận tải đường thủy, đường •Cung ứng xăng dầu •Sửa chũa phương tiện vận tải •Xây dựng, sửa chữa công trình vừa nhỏ •Kinh doanh dịch vụ hàng hải khác ... thiết bị f) Hàng hóa thông quan g) Các dịch vụ cung cấp cho khách hàng Xếp dỡ hàng hóa, vận tải biển, vận tải hàng hóa ô-tô, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ cung ứng tàu biển, kinh doanh xăng dầu ... truy cập internet, chương trình quản lý container CASTOS Cảng Nguyễn Văn Trỗi a) Vị trí địa Vị trí Cảng: 16003’N-108 013’15”E Điểm đón trả hoa tiêu: 16010’N-108011’E Địa chỉ: 152 đường tháng...
 • 46
 • 724
 • 1

bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xửđề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led

bài tập lớn môn học kỹ thuật vi xử lý đề tài thiết kế mạch hiển thị dùng ma trận led
... Với đề tài này, chúng em chọn loại ma trận LED 8x8 để hiển thị Ta có sơ đồ nguyên Ma trận LED 8x8: Để ma trận sáng nh hình vẽ (hiển thị phần chữ ADIDAS): Đèn LED thứ Đèn LED thứ hai Đèn Led ... tất điểm ảnh Thiết kế đệm để ổn định liệu (gồm đệm hàng đệm cột) 1) Sơ đồ khối mạch hiển thị dùng ma trận LED : Nguyenvanbientbd47@gmail.com Sơ đồ khối cho mạch điều khiển ma trận LED x 2)Nhiệm ... độ lớn 24 hình/s ảnh chạy liên tục không bị giật II) Thiết kế: Để thực đợc vi c quét theo hàng quét theo cột ta cần phải làm công vi c sau: Thiết kế ma trận LED theo mô hình nh nói Thiết kế phân...
 • 12
 • 307
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: đề tài giao tiếp máy tính với kit vi xử ly 8085đồ án vi xử lý đề tài mạch đếm sản phẩmbáo cáo đồ án vi xử lý đề tài máy ấp trứng mininhững cái khó của việc xử lí đề tàily do chon de tai giao tiep tinh ban khac gioiđề tài giao tiếp người máy hmi với bộ công cụ intouch wonderware phần i o serverđề tài giao tiếp với khách hànggiao tiếp lcd với pic16f877agiao tiếp lcd với msp430giao tiếp lcd với 8051giao tiếp lcd với picgiao tiếp lcd với 89c51giáo trình vi xử lýlấp trình cùng vi xử lítài liệu vi xử líGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngKế hoạch sơ kết học kì IĐề thi Giai tich 2 2014 2015 MTAChủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộNội dung cơ bản của hồi giáoChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcHCM voi CNMarx leninNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhĐIỀU KIỆN của VIỆT NAMVăn hóa là nền tảng tinh thần của xã hộiVăn hoá mặc việt nam truyền thốngvấn đề của nước ta khi đi lên chủ nghĩa xã hộiSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTTBồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ nhà giáo quân đội tạp chí quốc phòng toàn dân1 GioiThieuVeLTHDT2 c++motsomorongsoc4 nạp chồng toán tử7 thiet ke huong doi tuong9 hamvaloptemplate