Vấn đề văn bản thông tin trong chương trình Ngữ văn phổ thông (qua so sánh chương trình Ngữ Văn THPT năm 2000 của Việt Nam và chương trình Tiếng Anh nghệ thuật THPT năm 2010 của Hoa Kì)

Phân tích sự phát triển của ngôn từ văn chương qua so sánh 2 tác phẩm “Tuyện thầy Lazaro phiền” của Nguyễn Trọng Quản “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân

Phân tích sự phát triển của ngôn từ văn chương qua so sánh 2 tác phẩm “Tuyện thầy Lazaro phiền” của Nguyễn Trọng Quản và “Vang bóng một thời” của Nguyễn Tuân
... quặng ngôn (Maiacốpxki) mà từ “Truyện thầy Lazaro phiền” tới “Vang bóng thời” từ Nguyễn Trọng Quân tới Nguyễn Tuân, cách năm mươi hai năm mà có thay đổi ngôn từ nghệ thuật, phát triển theo hướng tích ... Nguyễn Tuân đảm bảo Nếu truyện Thầy Lazaro phiền Nguyễn Trọng quản, ngôn từ mang tính tự nhiên, đời thường Vang bóng thời Nguyễn Tuân lại mang tính gọt giũa, mĩ thuật Nguyễn Tuân có kho từ vựng ... Tới Vang bóng thời Nguyễn Tuân, ông sử dụng chữ quốc ngữ tới độ điêu luyện thành thạo hẳn Nguyễn Trọng Quản - nhà văn sử dụng chữ quốc ngữ để viết nên tác phẩm quốc ngữ Nói đến văn Nguyễn Tuân không...
 • 7
 • 783
 • 9

Quan điểm của giáo viên sinh viên đối với các vấn đề ngữ pháp được trình bày trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học tại Trường Đại học Sao Đỏ

Quan điểm của giáo viên và sinh viên đối với các vấn đề ngữ pháp được trình bày trong giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Hóa học tại Trường Đại học Sao Đỏ
... Bastone, R (1994) Grammar Oxford: Oxford University Press Canh, L V (2004) Understanding Foreign Language Teaching Methodology Hanoi: Nhà xuất Đại học quốc gia Hà Nội Canale, M., & M.Swain (1980) Theoretical ... while there are teachers who obsessed by it (Canh, 2004) From my personal observation and professional experiences as a five year English teacher at Sao Do University, I have realized that how ... chemical engineering” at Sao Do University • To investigate into students’ views towards grammar presentation in the course book “English for chemical engineering” at Sao Do University • To find...
 • 55
 • 191
 • 0

Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD tại trường THPT nam đàn 2, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục

Nâng cao hiệu quả giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh thông qua dạy học môn GDCD tại trường THPT nam đàn 2, tỉnh nghệ an luận văn thạc sĩ khoa học giáo dục
... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH TÔ DUY XUYÊN NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CÁCH MẠNG CHO HỌC SINH THÔNG QUA DẠY HỌC MÔN GDCD TẠI TRƯỜNG THPT NAM ĐÀN 2, TỈNH NGHỆ AN LUẬN VĂN ... trạng công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh trường THPT Nam Đàn Hiện công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho HS trường THPT Nam Đàn quan tâm Chi bộ, Ban giám hiệu, giáo viên chủ ... tiễn việc nâng cao hiệu giáo dục truyền thống cách mạng cho học sinh - Xác định phương pháp đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu giáo dục truyền thống cách mạng cho HS THPT qua dạy học môn GDCD -...
 • 101
 • 2,393
 • 18

Nghiên cứu những yếu tố văn học trong giáo trình tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anhsở tại trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.PDF

Nghiên cứu những yếu tố văn học trong giáo trình tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy tiếng Anh cơ sở tại trường ĐHKHTN, ĐHQGHN.PDF
... học giảng dạy ngoại ngữ - Nghiên cứu giáo trình sử dụng để giảng dạy tiếng Anh số tài liệu phụ trợ cho giảng trường Đại học KHTN để tìm yếu tố văn học - Nghiên cứu yếu tố văn học giáo trình tài ... để nghiên cứu ảnh hưởng văn học giảng Nghiên cứu trọng tâm tìm hiểu: (1) Có yếu tố vãn học giáo trình dùng giảng dạy tiếng Anh sở cho sinh viên trường Đại học Khoa học Tự nhiên? (2) Có yếu tố văn ... ngồn ngữ Những yếu tố văn học hữu ích giảng tiếng Anh sở trường đại học KHTN, ĐHQGHN II.2 VĂN HỌC VÀ YẾU TỐ VĂN HÓA Có nhiều nhà giáo dục học ý tới việc sử dụng tác phẩm văn học giáo trình ngoại...
 • 93
 • 355
 • 0

Đề thi học kỳ II lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2012 - 2013 môn Tiếng Anh

Đề thi học kỳ II lớp 12 trường THPT Phạm Văn Đồng năm 2012 - 2013 môn Tiếng Anh
... 4/4 mã đề 134 SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 012 2013 Môn: TIẾNG ANH 12 – Chương trình chuẩn Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi ... 4/4 mã đề 234 SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 012 2013 Môn: TIẾNG ANH 12 – Chương trình chuẩn Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi ... 4/4 mã đề 334 SỞ GD&ĐT PHÚ YÊN TRƯỜNG THPT PHẠM VĂN ĐỒNG ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2 012 2013 Môn: TIẾNG ANH 12 – Chương trình chuẩn Thời gian: 60 phút (Không kể thời gian phát đề) (Đề thi...
 • 16
 • 144
 • 0

đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở hà nội, đà nẵng dề xuất giải pháp giảm thiểu

đánh giá chất lượng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc tự động ở hà nội, đà nẵng và dề xuất giải pháp giảm thiểu
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Sơn Tùng ĐÁNH GIÁ CHẤT LƢỢNG KHÔNG KHÍ THÔNG QUA SỐ LIỆU TRẠM QUAN TRẮC TỰ ĐỘNG HÀ NỘI, ĐÀ NẴNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU Chuyên ... Nội, Đà Nẵng đề xuất giải pháp giảm thiểu đƣợc lựa chọn thực Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá chất lƣợng không khí thông qua số liệu trạm quan trắc không khí tự động, liên tục - Đề xuất giải pháp ... không khí - Chỉ số chất lƣợng không khí đƣợc tính toán riêng cho số liệu trạm quan trắc không khí tự động cố định liên tục môi trƣờng không khí xung quanh; - AQI đƣợc tính toán cho thông số quan...
 • 88
 • 301
 • 0

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 môn TIẾNG ANHSở giáo dục đào tạo TỈNH ĐẮK NÔNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 môn TIẾNG ANH – Sở giáo dục đào tạo TỈNH ĐẮK NÔNG
... - Mã đề thi 209 SỞ GD & ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) đề thi 209 ... - Mã đề thi 209 SỞ GD & ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) đề thi 357 ... - Mã đề thi 485 SỞ GD & ĐT TỈNH ĐẮK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: 120 phút (Không kể thời gian giao đề) đề thi 570...
 • 47
 • 425
 • 3

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 môn TIẾNG ANHSở giáo dục đào tạo TỈNH ĐẮK NÔNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2010 môn TIẾNG ANH – Sở giáo dục đào tạo TỈNH ĐẮK NÔNG
... -(Cán coi thi không giải thích thêm) Trang 3/25 - Mã đề thi 139 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: ... -(Cán coi thi không giải thích thêm) Trang 6/25 - Mã đề thi 139 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian: ... -(Cán coi thi không giải thích thêm) Trang 9/25 - Mã đề thi 139 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Khóa ngày 21 tháng năm 2 010 MÔN THI: TIẾNG ANH Thời gian:...
 • 25
 • 534
 • 5

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011 môn TIẾNG ANHSở giáo dục đào tạo TỈNH ĐẮK NÔNG

Đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2011 môn TIẾNG ANH – Sở giáo dục đào tạo TỈNH ĐẮK NÔNG
... học sinh: ; Số báo danh: Giám thị 1: .; Giám thị 2: Trang 3/18 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Khoá thi ... học sinh: ; Số báo danh: Giám thị 1: ; Giám thị 2: Trang 6/18 - Mã đề thi 132 SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Khoá thi ... tên học sinh: ; Số báo danh: Giám thị 1: ; Giám thị 2: SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TỈNH ĐĂK NÔNG ĐỀ CHÍNH THỨC ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Khoá thi ngày 22 tháng 06 năm 2011...
 • 18
 • 326
 • 3

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên THPT Năm học : 2012 - 2013 Tiếng Anh potx

Đề thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên THPT Năm học : 2012 - 2013 Tiếng Anh potx
... disappear 21 Nani is a member of the Manchester United football club A long-lasting B long-term C long-standing D long-suffering 22 The _ of the headlights from the car behind him blinded ... Burnett, his right-hand man, are adept with computer-assisted design programs, Irens initially drew this boat on a paper napkin, and only later transferred his ideas to the computer After this had generated ... designed last year but, seeing her, you might imagine her to be 100 years old and think that her owner must be some kind of lost-soul romantic 55 _ It has to be said, however,...
 • 4
 • 2,793
 • 150

Đề thi thử số 9, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh ppsx

Đề thi thử số 9, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh ppsx
... in 29 I live the third floor a on b above c at d in 30 Saturday night we went to a party a In b On c At d To 31 Maria is .her sister in many ways They are both tall and thin a from b for ... talk to dolphins But this will not be easy because dolphins cannot hear the kind of sounds man can make If the man wants to talk to dolphins, therefore, he will have to make a third language which ... baby at the age of two can acquire? a 20 words b 200 words c 2,000 words d 20, 000 words ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 1.C 2.C D D D C A A A 10.C 11 D 12 C 13 A 14 C 15 D 16 B 17 D 18 D 19 B 20 B 21 A 22 B 23 A...
 • 29
 • 168
 • 0

Đề thi thử số 11, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh potx

Đề thi thử số 11, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh potx
... Đề thi thử số 11, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh Đề thi đáp án thi thử đại học cao đẳng môn tiếng anh học năm 2010 đề thi số 11, toàn đề thi trắc nghiệm tuyển sinh đại học ... toàn đề thi trắc nghiệm tuyển sinh đại học đáp án, bạn tập trung giải đối chiếu với kết ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ CAO ĐẲNG Practice test 11 Phần 1: Chọn từ có cách phát âm khác A form B work C born ... on D of 35 Would you like to go……… a walk ………… the park this afternoon? A for- in B for- at C to- in D to- at 36 Please ask them …………… in this area A don't smoke B not smoking C to not smoke D...
 • 33
 • 152
 • 0

Đề thi thử số 19, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh ppsx

Đề thi thử số 19, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh ppsx
... smoke might be coming from a forest In the event of this, the bees will move to a new home This defence mechanism has developed over many years This is bees rarely sting the person who scrapes the ... are you spending your holidays ?”Janet asked us / Janet asked……………………………………… 5,We stayed in this hotel / This is………………………………………………………………………… ………… 6,I can’t find the letter anywhere I’m sure someone ... essential that the union ( moderate ) its demand for a shorter working week, 4,This building ( finish ) by the end of this year 5,It’s very cold Mr Taylor, who ( be ) ill recently, is walking along...
 • 26
 • 178
 • 0

Đề thi thử số 20, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh pptx

Đề thi thử số 20, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh pptx
... local stations could develop programming about things students are actually in school Is this just a dream? No.Already there are several towns where this is beginning to Blacksburg, Virgina, are ... follow this instructions carefully,you won’t have any problem 4,If it hadn’t been for his presence of mind,there might have been a serious accident presence of mind nhanh trí 5,No sooner had the thieves ... 3,Follow this instructions carefully and you won’t have any problems / As soon as…………………………… 4,But for his presence of mind there might have been a serious accident presence of mind nhanh trí...
 • 23
 • 243
 • 1

Đề thi thử số 21, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh pptx

Đề thi thử số 21, kỳ thi thử đại học năm 2010 môn thi tiếng anh pptx
... retirement a-deciding b-thinking c-contributing d- considering 2,Keeping the ball out of the net is theresponsibility of the goal-keeper a-own b-sole c-unique d- individual 3,For this recipe to be ... a-clothes b-dress c-costume d- clothing 7,The meeting had to be putuntil a late date a-away b-on c-off d-up 8,The usual reason for exemption from tax does notin this case a-apply b-impose c-regard ... murderer yet 8,Why did people think Halloween was important ? 9,We made her head of the class 10,I advise my sister to put her money box under the carpet Question 8:Change this sentences into indirect...
 • 27
 • 153
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tự chế sữa rửa mặt trắng dacách làm trắng da từ sữa chuacách làm trắng da với sữa chuacách làm trắng da mặt bằng sữa tươicách làm trắng da với sữa ong chúacách làm trắng da toàn thân bằng sữa chuacách làm mặt nạ trắng da từ sữa chuacách làm trắng da với sữa không đườngcách làm trắng da mặt từ sữa chuacách làm trắng da mặt bằng sữa chuacách làm trắng da bằng sữa chuacách làm trắng da mặt với sữa chuacách làm trắng da từ sữa tươi không đườngcách làm trắng da bằng sữa không đườngcách làm trắng da bằng mật ong và sữa chuabtvn logic va dk ung dungNâng cao công tác đào tạo tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần Đình QuốcĐề kiểm tra 1 tiết chương 1 Giải tích 12 (hàm số) trường THPT Tôn Thất Tùng – Đà NẵngĐề kiểm tra 1 tiết giải tích 12 chương 1 (hàm số) trường THPT Ba Tơ – Quãng NgãiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn toán lớp 11 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)ĐỀ CƯƠNG ôn tập TRẮC NGHIỆM có đáp án môn KINH tế PHÁT TRIỂN650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGTai lieu cau hinh co ban sophos UTM v9 20150121Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2017 – 2018 môn Toán 11 trường THPT Chu Văn Anbáo cáo tuần 1hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh93 nguyen nhat minh phuong 310 316bài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganKSCL anh 9 lần 1 vĩnh tường 2017 2018ứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình1000 Quick Writing Ideas