HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT CÔNG SUẤT: 7 M3NGÀY ĐÊM

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC THẢI Tính toán và thiết kế hệ thống xử nước thải cao su công suất 1500 m3ngày đêm

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Tính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải cao su công suất 1500 m3ngày đêm
... su phải có hệ thống xử nước thải cao su hợp để xử nước thải trước thải vào mơi trường, tái sử dụng lại nguồn nước sau xử vào mục đích khác Chính đó, đề tài Tính tốn thiết kế hệ ... hiện: Nhóm 18 19 Xử nước thải mủ cao su GVHD: Nguyễn Xn Hồn Sơ đồ cơng nghệ xử nước thải Malaysia NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN NƯỚC THẢI CHẾ BIẾN MỦ CAO SU MỦ CAO SU XỬ LÝ CƠ HỌC XỬ LÝ CƠ HỌC BỂ CÂN ... sơ đồ cơng nghệ nước ngồi: Nhóm thực hiện: Nhóm 18 18 Xử nước thải mủ cao su GVHD: Nguyễn Xn Hồn I.3.1 Các cơng nghệ xử nước thải chế biến mủ cao su nước ngồi: Các hệ thống xử nước thải...
 • 90
 • 398
 • 0

HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 150M3/NGÀY.ĐÊM

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CÔNG SUẤT 150M3/NGÀY.ĐÊM
... xử cao suốt trình phục vụ PHẦN 2: CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT 2.1 CƠ SỞ THIẾT KẾ 2.1.1 Giải pháp công nghệ xử nước thải sinh hoạt - Công nghệ đáp ứng yêu cầu mức độ xử nước thải ... B) Đường Nước thải Đường Hóa chất Đường Khí Đường Bùn Hình 2.1: Sơ đồ công nghệ xử nước thải sinh hoạt công suất 150m 3/ngày Thuyết minh công nghệ Tại trạm xử nước (nhận nước thải qua bể ... đặt hệ thống xử nước thải với công suất 150m3/ngày đêm, nước thải sau xử đạt tiêu chuẩn thải QCVN14:2008/BTNMT cột B - Tiến hành chuyển giao công nghệ hoàn thiện qui trình vận hành để công...
 • 31
 • 1,573
 • 21

thiết kế hệ thống xử nước thải zeo giấy công suất 1000m3/ngày đêm

thiết kế hệ thống xử lý nước thải zeo giấy công suất 1000m3/ngày đêm
... thải công nghiệp sản xuất giấy bột giấy  Lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp  Tính toán thiết kế công trình xử SVTH : Nguyễn Đức Ban Thiết kế bể Aerotank xử nước thải xeo giấy công ... xử nước thải xeo giấy công suất 1000 m3/ngày đêm TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Trònh Xuân Lai, Tính Toán Thiết Kế Các Công Trình Xử Nước Thải, NXB Xây Dựng, 2000 2) Lâm Minh Triết, Xử Nước Thải ... Thiết kế bể Aerotank xử nước thải xeo giấy công suất 1000 m3/ngày đêm Cơ sở phương pháp dựa vào khả tự làm đất nguồn nước Việc xử nước thải thực công trình : * Cánh đồng tưới Dẫn nước thải...
 • 48
 • 383
 • 1

tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải bột ngọt công suất 23000m3 1ngày đêm

tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải bột ngọt công suất 23000m3 1ngày đêm
... xuất bột X G N - Tổng quan phương pháp xử nước thải bột - Lựa chọn cơng nghệ xử nước thải phù hợp O U - Tính tốn thiết kế cơng trình xử nước thải R IT O - Tính tốn thiết kế cơng trình xử ... cơng nghệ trạm xử nước thải nhà máy chế biến bột ngột mơ tả hình 2) Thuyết minh sơ đồ cơng nghệ: - Nước thải sản xuất dẫn theo đường nước riêng hệ thống xử nước thải Nước thải sau xử lí ... trình xử nước thải trạm xử lí (nộp kèm theo) Bài tập lớn mơn học kỹ thuật xử nước thải Page of 54 TÀI LIỆU CHỈ MANG TÍNH CHẤT Tính tốn KH kế hệ thống xử nước thải THAM thiết O nhà máy bột...
 • 55
 • 549
 • 3

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải cao su công suất 350m3/ngày.đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải cao su công suất 350m3/ngày.đêm
... nghệ xử nước thải từ số nhà máy cao su 2.2.2.1 Cơng nghệ xử nước thải cao su Malaysia; Malaysia đất nước đầu việc phát triễn cơng nghệ xử nước thải ngành cao su năm 70 với cơng nghệ ... XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ ĐỀ XT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI 2.1 CÁC PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ NƯỚC THẢI Phương pháp xử nước thải phân loại thành dạng sau:  Xử phương pháp học;  Xử phương pháp hóa lý; ... trình hóa Phương pháp đem lại hiệu xử cao song chi phí đầu tư vận hành cao cần thường xun theo dõi hệ thống 2.3 ĐỀ XUẤT CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU HỒNG THANH Phương án xử nước thải...
 • 71
 • 406
 • 2

ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI CAO SU CÔNG SUẤT 750M3/NGÀY ĐÊM

ĐỒ ÁN QUÁ TRÌNH VÀ THIẾT BỊ ĐỀ TÀI THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI CAO SU CÔNG SUẤT 750M3/NGÀY ĐÊM
... đó, đề tài Thiết kế hệ thống xử nước thải cao su cơng su t 750 m 3/ngày đêm đề xuất thực nhằm giải vấn đề nan giải Đề tài cung cấp cho nguồn gốc thành phần nguồn thải, đồ cơng nghệ ... Để giải vấn đề trên, đòi hỏi nhà máy chế biến cao su phải có hệ thống xử nước thải cao su hợp để xử nước thải trước thải vào mơi trường, tái sử dụng lại nguồn nước sau xử vào mục đích ... sơ đồ cơng nghệ xử nước thải cao su tính tốn thiết kế xây dựng hệ thống xử nước thải cho nhà máy chế biến mũ cao su cơng su t 750m3/ngày đêm SVTH: NGUYỄN ĐỨC HẠNH Trang Đồ án QT & TB GVHD:...
 • 61
 • 492
 • 2

Thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt công suất 3000m3 ngày.đêm cho thị trấn Liên Sơn ĐakLak

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 3000m3 ngày.đêm cho thị trấn Liên Sơn ĐakLak
... x k t h p phương pháp l i thành m t quy trình x liên t c Quy trình x TRƯƠNG HÙNG SANG Page 34 THI T K H TH NG X LÝ NƯ C TH I SINH HO T CƠNG SU T 3000 M3/NGÀY.ðÊM CHO TH TR N LIÊN SƠN ... x hay x sơ b , x sơ c p ( b c 1), x th c p ( b c 2), x b c cao, kh trùng, x c n TRƯƠNG HÙNG SANG Page 35 THI T K H TH NG X LÝ NƯ C TH I SINH HO T CƠNG SU T 3000 M3/NGÀY.ðÊM CHO ... trao đ i ion cho phép thu h i nh ng ch t q nư c th i cho hi u su t x cao TRƯƠNG HÙNG SANG Page 27 THI T K H TH NG X LÝ NƯ C TH I SINH HO T CƠNG SU T 3000 M3/NGÀY.ðÊM CHO TH TR N LIÊN SƠN - DAKLAK...
 • 121
 • 362
 • 0

thiết kế hệ thống xử nước thải sinh hoạt công suất 200m3 ngày đêm

thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 200m3 ngày đêm
... nước thải Yên Sở Công suất 200.000 m3 /ngày đêm, Trạm xử nước thải Hồ Tây Công suất 22.800 m3 /ngày đêm Việc thu gom xử nước thải sinh hoạt tập trung gặp nhiều bất cập hạn chế Công tác xử ... dựng hệ thống xử nước thải phù hợp việc làm cần thiết Hiện nay, đô thị lớn, nhiều chung cư xây dựng hệ thống xử nước thải sinh hoạt yếu Do đó, việc đầu tư xây dựng trạm xử nước thải ... 14:2008/BTNMT: Nước thải sinh hoạt nước thải hoạt động sinh hoạt từ khu dân cư, khu vực hoạt động thương mại, khu vực công sở, trường học sở tương tự khác 1.2 Lưu lượng nước thải sinh hoạt [2] Nước thải sinh...
 • 82
 • 643
 • 8

ĐỒ ÁN XỬ NƯỚC THẢI Thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường công suất 800 m3ngày

ĐỒ ÁN XỬ LÝ NƯỚC THẢI Thiết kế hệ thống xử lý nước thải mía đường công suất 800 m3ngày
... lắng Thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường GVHD:ThS Lê Ngọc Thư SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh MSSV:90100040 19 Thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường GVHD:ThS Lê Ngọc Thư Cl2 phèn nhôm Nước ... với nước thải xử nước ngưng tụ xả nguồn tiếp nhận  để xử Nhóm B: nước thải có nhiều chất hữu cần tách riêng SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh MSSV:90100040 Thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường ... phương án công nghệ khả thi xử nước thải nhà máy đường SVTH: Lê Trương Huỳnh Anh MSSV:90100040 Thiết kế hệ thống xử nước thải mía đường GVHD:ThS Lê Ngọc Thư CHƯƠNG II.TỔNG QUAN VỀ NGÀNH CÔNG...
 • 52
 • 220
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải dệt nhuộm công suất 1500m3 ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải dệt nhuộm công suất 1500m3 ngày đêm
... hệ thống xử nước thải dệt nhuộm công suất 1500m3 ngày đêm Để thực đƣợc nhiệm vụ trên, trƣớc hết phải tìm hiểu qua quy trình công nghệ dệt nhuộm 1.2 Quy trình công nghệ Ngành dệt ngành công ... Nƣớc thải dệt nhuộm Bùn, nƣớc thải từ mạng lƣới thu gom lên hệ thống xử nƣớc thải BỂ GOM NƢỚC THẢI Điều hòa lƣu lƣợng nồng độ chất ô nhiễm trƣớc đƣa vào hệ thống xử Đƣợc khuấy trộn hệ thống ... để xử nƣớc thải dệt nhuộm Từ đặc tính nƣớc thải quan tâm đến yêu cầu xử phƣơng pháp xử sau đƣợc xem xét: * Xử sơ + Sàng lọc: Mục đích để tách xơ sợi, tạp chất, rác thải sinh từ công...
 • 47
 • 202
 • 1

HỆ THỐNG XỬ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MỰC IN

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MỰC IN
... nguồn Hệ thống nước mưa KCN Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống xử nước mưa 3.2.1.2: Phương án xử nước thải vệ sinh thiết bị: • Mơ tả hệ thống xử nước thải tập trung Nước thải sinh hoạt Nước thải sản ... nghệ xử nước thải sản xuất mực in CHƯƠNG 3: LỰA CHỌN CƠNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT MỰC IN 3.1: CÁC TIÊU CHÍ LỰA CHỌN QUI TRÌNH CƠNG NGHỆ XỬ LÝ: Các dây chuyền cơng nghệ cơng trình xử ... đoạn xử sinh học đạt hiệu cao nhất, tránh tượng q tải hay chưa đủ lượng nước để xử (đối với hệ thống xử nước thải mực in nước thải sinh hoạt dự án này) Bể lọc sinh học hiếu khí: Kết nước...
 • 93
 • 647
 • 4

thiết kế sơ bộ hệ thống xử nước thải sản xuất dầu DOP của công ty LG VINA

thiết kế sơ bộ hệ thống xử lý nước thải sản xuất dầu DOP của công ty LG VINA
... 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT DẦU DOP chất bẫn hữu Nhưng nước thải nhiễm dầu hóa dẻo DOP, mùi nước thải gây khó thở, nên bể điều hòa dử dụng đề điều hòa phần chất lượng nước, không ... CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT DẦU DOP Tổng khối lượng xơ dừa dùng hệ thống xử lý: M = MHK + MKK = 458 + 574 = 1032 (kg) Lưu lượng đơn vò không khí (m không khí/m3 nước thải) ... giống hệ thống phân phối nước, phân bố so le Tính toán thiết bò phụ cho bể aerotank _ Tính toán máy nén khí : 86 CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SẢN XUẤT DẦU DOP p lực cần thiết cho hệ...
 • 21
 • 429
 • 0

Thiết kế hệ thống xử nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH Sabmiller Việt Nam, công suất 2400m3/ngày đêm

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia cho công ty TNHH Sabmiller Việt Nam, công suất 2400m3/ngày đêm
... Sabmiiler Việt Nam • Nghiên cứu lựa chọn công nghệ xử nước thải phù hợp cho Công ty TNHH Sabmiiler Việt Nam Tính toán, thiết kế hệ thống xử nước thải đề xuất dự toán kinh tế Giới Thiệu Về Cty TNHH ... ngành bia phương pháp xử nước thải nghành bia số công nghệ xử nước thải điển hình ngành bia Mục Tiêu Và Nội Dung • Thu thập số liệu tình hình sản xuất, công nghệ sản xuất Công ty TNHH Sabmiiler ... Đề xuất công nghệ thiết kế hệ thống XLNT sản xuất bia cho cty TNHH Sabmiller Việt Nam Nội Dung  Thu thập tài liệu tổng quan ngành sản xuất bia  Tìm hiểu thành phần, tính chất đặc trưng nước thải...
 • 34
 • 595
 • 1

Thiết kế hệ thống xử nước thải sản xuất bia tại công ty TNHH Sabmiller Việt Nam - khu công nghiệp Mỹ Phước II - huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, công suất 2400m3/ngày đêm

Thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất bia tại công ty TNHH Sabmiller Việt Nam - khu công nghiệp Mỹ Phước II - huyện Bến Cát tỉnh Bình Dương, công suất 2400m3/ngày đêm
... thống xử nước thải sản xuất bia cơng ty TNHH Sabmiller Việt Nam - khu cơng nghiệp Mỹ Phước II – H Bến cát Tỉnh Bình Dương, cơng suất 2400m3/ngày đêm , đựơc thực nhằm giải vấn đề tồn cơng ty ... nƣớc thải ngành bia nói chung Cơng ty TNHH Sabmiiler Việt Nam nói riêng - Tìm hiểu tình hình hoạt động, cơng nghệ sản xuất bia Cơng ty TNHH Sabmiiler Việt Nam - Từ đó, đề xuất cơng nghệ xử nƣớc ... nghành bia số cơng nghệ xử nƣớc thải điển hình ngành bia - Thu thập số thơng tin tình hình sản xuất, cơng nghệ sản xuất … Cơng ty TNHH Sabmiiler Việt Nam - Nghiên cứu lựa chọn cơng nghệ xử lý...
 • 129
 • 303
 • 0

Tính toán thiết kế hệ thống xử nước thải sản xuất giấy, công suất 1000 m3/ngày đêm

Tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy, công suất 1000 m3/ngày đêm
... CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY 3.1 Cơ sở lựa chọn công nghệ xử nƣớc thải sản xuất giấy [ ] Việc lựa chọn sơ đồ công nghệ trạm xử nƣớc thải dựa vào yếu tố sau: - Có khả xử đƣợc ... 25 2.3 Xử nƣớc thải công đoạn sản xuất bột giấy 28 2.4 Xử nƣớc thải nhà máy sản xuất giấy cactong 30 CHƢƠNG ĐỀ XUẤT LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƢỚC THẢI SẢN XUẤT GIẤY ... tài: Tính toán thiết kế hệ thống xử nƣớc thải sản xuất giấy, công suất 100 0m3/ngày đêm NHIỆM VỤ ĐỀ TÀI Nội dung yêu cầu cần giải nhiệm vụ đề tài tốt nghiệp ( luận, thực tiễn, số liệu cần tính...
 • 96
 • 340
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: hệ thống xử lý nước thải sản xuất búnthuyết minh hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấyhệ thống xử lý nước thải sản xuất giấyđề tài nghiên cứu cải tạo hệ thống xử lý nước thải sản xuất giấy tại công ty cổ phần giấy vĩnh huêphân tích lựa chọn đề xuất và tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công ty ykk việt namtìm hiểu hệ thống xử lý nước thải tại khu công nghiệp mỹ thosơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải của khu công nghiệp thụy vân thành phố việt trìhệ thống xử lý nước thải cho công ty sản xuất giấyluận văn tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải công ty cổ phần giấy an bình hệ thống sản xuất mớitính toán và thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất biathiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất dầu ănthiết kế hệ thống xử lý nước thải tại nhà máy sản xuất phân đạmnghiên cứu mô hình phục vụ tính toán thiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột mì sơn hải – sơn hà – quảng ngãithiết kế hệ thống xử lý nước thải phân xưởng sản xuất gốm công ty cổ phần gốm việt thành công suất 300m3 ngày đêmthiết kế hệ thống xử lý nước thải nhà máy sản xuất gạch men thanh thanh biên hòa đồng nai công suất q 400 m3ngày đêmGIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG THƯƠNG mại cổ PHẦN VIETCOMBANK VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾPHÁT TRIỂN TRANG TRẠI CHĂN NUÔI TRÊN địa bàn TỈNH hà TĨNHHOÀN THIỆN CÔNG tác QUẢN lý THU THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG các DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH tại cục THUẾ THỪA THIÊN HUẾQUẢN lý rủi RO tín DỤNG tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỊ xã HƯƠNG THỦY, THỪA THIÊN HUẾĐÁNH GIÁ sự hài LÒNG TRONG CÔNG VIỆC của NHÂN VIÊN tại NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP và PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾPHÁT TRIỂN DỊCH vụ NGÂN HÀNG bán lẻ tại NGÂN HÀNG TMCP đầu tư và PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH THỪA THIÊN HUẾNHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT PHONG KIẾN ĐẠI VIỆTGIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG lực CẠNH TRANH của TỔNG CÔNG TY TRUYỀN HÌNH cáp VIỆT NAM CHI NHÁNH HUẾPHÂN TÍCH QUẢN lý tài CHÍNH của CÔNG TY XĂNG dầu THỪA THIÊN HUẾĐột nhập nhà của cặp chồng đài vợ việt ở đường láng hạKhám phá phòng ngủ của đôi vợ chồng mới cướiKhoác áo mới cho ngôi nhà chỉ trong 1 ngàyKhông gian sống xa hoa của thụy vânNghía nhà xinh của cặp vợ chồng 9x ở quận hoàng maiNgôi nhà gỗ sang trọng của chàng mập dễ thương minh béoNgôi nhà như cung vua phủ chúa của MC thu hươngThiết kế 3 phòng trong 1 cho diện tích 25m2Tiết kiệm diện tích với nội thất đa năngTrang trí cho gầm cầu thangTự làm chậu hoa xinh cho góc phòng xanh mát