LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN LÝ CỰC TRỊ GAUSS ĐỐI VỚI CÁC BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN CỰC TRỊ GAUSS ĐỐI VỚI CÁC BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH

PHƯƠNG PHÁP NGUYÊN LÝ CỰC TRỊ GAUSS ĐỐI VỚI CÁC BÀI TOÁN ĐỘNG LỰC HỌC CÔNG TRÌNH
... tơng đối khó khăn hệ có nhiều bậc tự - 28 - Chơng - nguyên cực trị gauss (nguyên cỡng nhỏ nhất) - áp dụng nguyên cho toán động lực học công trình 2.1 Nguyên cực trị Gauss (nguyên ... phơng pháp cho toán động lực học công trình Giới hạn nghiên cứu: áp dụng phơng pháp nguyên cực trị Gauss để giải số toán động lực học công trình (bài toán đàn hồi tuyến tính, tải trọng tác động ... lực học công trình 25 1.6 Một số nhận xét 26 Chơng nguyên cực trị gauss (nguyên cỡng nhỏ nhất) áp dụng nguyên cho toán động lực học công trình 2.1 Nguyên cực trị Gauss ...
 • 100
 • 660
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật ứng dụng thiết kế thí nghiệm bằng máy tính cho bài toán tìm cực trị của quá trình và hệ thống cơ khí

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ứng dụng thiết kế thí nghiệm bằng máy tính cho bài toán tìm cực trị của quá trình và hệ thống cơ khí
... thiết kế thí nghiệm máy tính cho toán tìm cực trị khí - Triển khai cho số toán cụ thể ĐÓNG GÓP CỦA LUẬN VĂN - Đã hệ thống hóa hướng dẫn tỉ mỉ bước trình ứng dụng máy tính để thiết kế thí nghiệm ... TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Tên đề tài: Ứng dụng thiết kế thí nghiệm máy tính cho toán tìm cực trị trình hệ thống khí Hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Văn Dự Học viên ... cho toán tìm cực trị Các mục tiêu cụ thể: - Tóm tắt lý thuyết tìm cực trị thực nghiệm; Hệ thống hoá tiến trình thiết kế thí nghiệm máy tính; - Phân tích kết thí nghiệm; Mô tả cách sử dụng phần...
 • 14
 • 372
 • 1

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu điều KHIỂN vị TRÍ của PHẦN ỨNG NAM CHÂM điện BẰNG PHƯƠNG PHÁP ỨNG DỤNG bộ điều KHIỂN NƠRON dự báo
... 3.2 Ứng dụng điều khiển nơron dự báo vào điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện 3.2.1 Thiết lập sơ đồ điều khiển Sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện ... điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện, bao gồm phần: Mô tả đối tượng điều khiển vị trí phần ứng nam châm điện; Mô tả sơ đồ ứng dụng điều khiển nơron dự báo điều khiển vị trí phần ứng nam châm ... dụng kiểu điều khiển on - line Như ba điều khiển em lựa chọn điều khiển nơron dự báo CHƯƠNG 3: ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN NƠRON DỰ BÁO VÀO ĐIỀU KHIỂN VỊ TRÍ CỦA PHẦN ỨNG NAM CHÂM ĐIỆN Dựa vào phân...
 • 36
 • 85
 • 0

Luận văn thạc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên cực trị gauss

Luận văn thạc sĩ chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công trình và dân dụng nghiên cứu nội lực và chuyển vị của kết cấu bằng phương pháp nguyên lý cực trị gauss
... nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu, mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận văn là: Mục đích nghiên cứu đề tài "Nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu phương pháp nguyên cực trị Gauss" Nhiệm vụ nghiên ... dụng phƣơng pháp nguyên cực trị Gauss có ý nghĩa mặt khoa học thực tiễn tính toán công trình LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài "Nghiên cứu nội lực chuyển vị kết cấu phương pháp nguyên ... theo chuyển vị nhận đƣợc Nguyên công cực đại Khi dùng ẩn chuyển vị biến dạng có nguyên công cực đại Trong tất chuyển vị động học (khả dĩ) chuyển vị thực chuyển vị công cực đại Chuyển...
 • 133
 • 213
 • 0

LUẬN VĂN THẠC KỸ THUẬT: Giải pháp triển khai WiMAX femtocell dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT: Giải pháp triển khai WiMAX femtocell dựa trên tiêu chuẩn IEEE 802.16m
... thức việc triển khai 4 Kết cấu luận văn: Chương 1: Tổng quan kỹ thuật WiMAX Chương 2: WiMAX femtocell Chương 3: Giải pháp kỹ thuật femtocell tiêu chuẩn IEEE 802.16m KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ... Bộ môn: Kỹ thuật Viễn thông Tên đề tài luận văn: Giải pháp triển khai WiMAX femtocell dựa tiêu chuẩn IEEE 802.16m Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu vấn đề liên quan đến môi trường WiMAX, ... phẩm dựa chuẩn IEEE 802.16 thông qua trình chứng nhận diễn đàn WiMAX Giao diện vô tuyến kỹ thuật WiMAX dựa chuẩn IEEE 802.16 Đặc biệt, kỹ thuật WiMAX di động tại, phần dựa chuẩn sửa đổi IEEE...
 • 90
 • 1,074
 • 1

LUẬN VĂN THẠC KỸ THUẬT GIẢI PHÁP MẠNG SỐ LIỆU TÍCH HỢP CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT GIẢI PHÁP MẠNG SỐ LIỆU TÍCH HỢP CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG
... tài: GIẢI PHÁP MẠNG SỐ LIỆU TÍCH HỢP CHO HỆ THỐNG GIÁM SÁT GIAO THÔNG Mục đích nghiên cứu đề tài: Xây dựng giải pháp mạng số liệu tích hợp cho hệ thống giám sát giao thông tuyến đường Phương pháp ... khác 68 Chương III Giải pháp mạng số liệu tích hợp cho hệ thống giám sát giao thông 70 3.1 Mô hình hệ thống mạng tích hợp 3.2 Tính toán dung lượng truyền dẫn cho hệ thống tích hợp 3.2.1 Tính toán ... tích hợp cho hệ thống giám sát giao thông Cơ sở thực tiễn vấn đề nghiên cứu: Luận văn đưa giải pháp mạng tích hợp cho hệ thống giám sát giao thông dựa việc ứng dụng công nghệ tiến tiến viễn thông, ...
 • 112
 • 223
 • 0

LUẬN VĂN THẠC KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3GUMTS

LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3GUMTS
... môn: Kỹ Thuật Viễn Thông Tên đề tài luận văn: NGHIÊN CỨU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TRONG HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 3G/UMTS Mục đích nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sở lý thuyết yêu cầu chất lượng dịch vụ ... niệm chất lượng dịch vụ 24 2.1.2 Hài hòa yêu cầu chất lượng dịch vụ thông tin .27 2.1.3 Chất lượng dịch vụ hệ thống thông tin di động .30 2.1.4 Xác định tham số chất lượng dịch vụ Thông ... chất lượng dịch vụ Xác định tham số chất lượng dịch vụ mạng thông tin di động 3G/UMTS 2.1 CÁC YÊU CẦU CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ THÔNG TIN 2.1.1 Khái niệm chất lượng dịch vụ Chất lượng dịch vụ...
 • 127
 • 270
 • 2

luận văn thạc kỹ thuật điện tử thiết kế mã hóa đa truy cập trong mạng di động đa tế bào

luận văn thạc sĩ kỹ thuật điện tử thiết kế mã hóa đa truy cập trong mạng di động đa tế bào
... ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHAN ĐÌNH THẮNG THIẾT KẾ MÃ HÓA ĐA TRUY CẬP TRONG MẠNG DI ĐỘNG ĐA TẾ BÀO Chuyên ngành : KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ số : 60.52.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ KỸ THUẬT Người hướng dẫn khoa học : ... với kỹ thuật SVD [12], [18], nghiên cứu chọn đề tài Thiết kế hóa đa truy cập trọng mạng di động đa tế bào thực vấn đề việc thiết kế precoding postcoding cho truy n dẫn đường lên hệ thống đa ... ĐA TRUY CẬP TRONG MẠNG DI ĐỘNG ĐA TẾ BÀO 63 3.1 GIỚI THIỆU CHƯƠNG 63 3.2 MÔ HÌNH HỆ THỐNG MẠNG ĐA TẾ BÀO 63 3.3 THIẾT KẾ MA TRẬN ZF-BASED POSTCODING 65 3.4 THIẾT KẾ...
 • 91
 • 195
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật NGHIÊN cứu, THIẾT kế bộ điều KHIỂN PHI TUYẾN CHO hệ TRUYỀN ĐỘNG KHỚP nối mềm

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật  NGHIÊN cứu, THIẾT kế bộ điều KHIỂN PHI TUYẾN CHO hệ TRUYỀN ĐỘNG KHỚP nối mềm
... tế hệ thống cần điều khiển hệ phi tuyến có chứa tham số trước phần tử phi tuyến Vì để giải vấn đề dùng điều khiển phi tuyến Đó lý chọn đề tài Nghiên cứu, thiết kế điều khiển phi tuyến cho hệ truyền ... học 1.7 Kết luận chương Như chương cho ta nhìn tổng quát khớp nối mềm, tượng cộng hưởng xảy hệ thống truyền động khớp nối mềm Bản chất hệ truyền động khớp nối mềm hệ truyền động động nối với ... pháp điều khiển nhằm nâng cao chất lượng hệ truyền động CHƯƠNG GIẢI PHÁP VỀ MẶT ĐIỀU KHIỂN CHO HỆ TRUYỀN ĐỘNG KHỚP NỐI MỀM Hiện có nhiều giải pháp để điều khiển hệ truyền động khớp nối mềm liệt...
 • 30
 • 122
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu, tính toán, thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát đi

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu, tính toán, thiết kế cơ cấu dẫn động điều khiển góc cánh turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát đi
... suất nhỏ, cấu đi u khiển góc hứng gió cánh Từ lý trên, việc thực đề tài Nghiên cứu, tính toán, thiết kế cấu dẫn động đi u khiển góc cánh Turbine gió kiểu trục đứng cho máy phát đi n công ... cấu đi u khiển - dẫn động cánh hệ thống VAWT 10KW 4.3.1 Thông số thiết kế chi tiết cấu đi u khiển 05 cánh turbine 4.4 Mô nguyên lý hoạt động hệ thống VAWT 4.5 Kết luận chương cấu đi u khiển /dẫn ... tiết hệ thống cấu đi u khiển /dẫn động cánh turbine cho mô hình VAWT đề xuất, có khả đi u chỉnh góc hứng gió cánh turbine Mô hình có kết cấu hệ thống đi u khiển /dẫn động cánh hoàn toàn cấu khí đơn...
 • 21
 • 157
 • 0

tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật ỨNG DỤNG MẠNG nơ RON CHẨN đoán sự cố TRONG máy BIẾN áp lực

tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật ỨNG DỤNG MẠNG nơ RON CHẨN đoán sự cố TRONG máy BIẾN áp lực
... .55 3.2.4 Luyện mạng n ron 64 3.3 Tính chất kỹ thuật – Cơ chế chẩn đoán sở mạng n ron 76 3.4 Ứ dụng mạng n ron để chẩn đoán lỗi tiềm ẩn MBA lực 77 ng 3.5 Kết luận .80 ... văn ngày hôm Học viên: Bùi Đức Cường 12 Hướng dẫn khoa học: PGS TS Nguyễn Hữu Công CHƯƠNG I TÓM TẮT VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN THỐNG CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ MÁY BIẾN ÁP LỰC 1.1 Tổng quan máy biến áp ... PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH KHÍ HOÀ TAN TRONG DẦU ĐỂ CHẨN ĐOÁN SỰ CỐ TIỀM ẨN MBA LỰC (DGA) 2.1 Tổng quan chẩn đoán lỗi tiềm ẩn MBA lực 2.1.1 Tầm quan trọng việc chẩn đoán lỗi tiềm ẩn trọng MBA lực Máy...
 • 100
 • 248
 • 2

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tháp lọc dầu và hóc lỏng khí công nghiệp

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu nâng cao chất lượng hệ thống điều khiển tháp lọc dầu và hóc lỏng khí công nghiệp
... (840 kg/min) Nồng độ sản phẩm đỉnh Giá trị đặt (92%) Dòng vào (547kg/min) Đầu điều khiển (51,4%) CC ( Nhiễu) Hơi nước (213 kg/min) Đầu điều khiển (47,5%) CC Giá trị đặt (1,5%) Nồng độ sản phẩm đáy ... nng chy ỏy thỏp p sut cỏc thit b thng l cao, nhit thng thp Vic tỏch phõn on khớ t phi c thc hin nhit rt thp hoc rt cao hoc nhit khỏ thp v ỏp xut cao 1.1.4.3 Ch bin khớ bng phng phỏp chng ... yu t nh hng n cht lng sn phm v kh nng ng dng cỏc b phn iu khin nõng cao cht lng cỏc c tớnh iu khin Vỡ vy, vic nghiờn cu nõng cao cht lng h thng iu khin thỏp lc du v hoỏ lng khớ cụng nghip l cn...
 • 87
 • 399
 • 0

Tóm tắt luận văn thạc kỹ thuật nghiên cứu khảo sát và nâng cao chất lượng hệ thống truyền động cho bàn máy phay CNC

Tóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu khảo sát và nâng cao chất lượng hệ thống truyền động cho bàn máy phay CNC
... ảnh hưởng lớn đến chất lượng điều khiển đạt độ xác, chất lượng bám vị trí hệ Đề tài: Nghiên cứu khảo sát nâng cao chất lượng hệ thống truyền động cho bàn máy phay CNC Luận văn chia thành chương ... không đồng - Để nâng cao chất lượng chuyển động bàn máy phay CNC, luận văn nghiên cứu ứng dụng điều khiển mờ lai PD Với hệ thống điều khiển chất lượng chuyển động bàn máy phay CNC nâng lên nhiều ... Kết luận CHƯƠNG PHÂN TÍCH VÀ CHỌN PHƯƠNG ÁN TRUYỀN ĐỘNG BÀN MÁY PHAY CNC 2.1 Hệ truyền động thuỷ lực 2.2 Hệ truyền động dùng động bước 2.3 Hệ truyền động dùng động tuyến tính 2.4 Hệ truyền động...
 • 21
 • 184
 • 0

Luận văn thạc ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng ( ESC) trong đánh giá thực hiện chiến lược tại công ty TNHH khu mua sắm đệ nhất phan khang

Luận văn thạc sĩ ứng dụng phương pháp thẻ điểm cân bằng ( ESC) trong đánh giá thực hiện chiến lược tại công ty TNHH khu mua sắm đệ nhất phan khang
... MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG 2.1 Giới thiệu Công ty TNHH KMS Đệ Nhất Phan Khang 2.1.1 Thông tin pháp lý: Tên DN : CÔNG TY TNHH KHU MUA SẮM ĐỆ NHẤT PHAN KHANG Tên viết tắt: CÔNG TY TNHH PHAN KHANG ... CHIẾN LƯỢC VÀ ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC THÔNG QUA THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG (BSC) 1.1 Khái niệm chiến lược, thực chiến lược đánh giá việc thực chiến lược 1.1.1 Khái niệm chiến lược Chiến lược ... việc thiết lập áp dụng Thẻ điểm cân BSC Công Ty TNHH Khu Mua Sắm Đệ Nhất Phan Khang Mục tiêu nghiên cứu 3.1 Mục tiêu chung Thiết lập ứng dụng thẻ điểm cân (BSC) Công Ty Phan Khang 3.2 Mục tiêu...
 • 112
 • 253
 • 5

tóm tắt luận án phân tích tĩnh học kết cấu hệ dây liên hợp theo phương pháp nguyên cực trị gauss

tóm tắt luận án phân tích tĩnh học kết cấu hệ dây liên hợp theo phương pháp nguyên lý cực trị gauss
... Kết luận chương - Tác giả áp dụng phương pháp nguyên cực trị Gauss để xây dựng giải toán phẳng phân tích tĩnh học hệ kết cấu liên hợp cầu dây văng chịu tác động khác theo hai phương pháp phương ... Tổng quan kết cấu hệ dây liên hợp Chương 2: Tính dây đơn theo phương pháp nguyên cực trị Gauss Chương 3: Phân tích tĩnh học toán phẳng cầu dây văng Chương 4: Thử nghiệm số Kết luận kiến nghị ... võng dây trước sau biến dạng Đối tượng nghiên cứu luận án Nghiên cứu kết cấu cầu dây văng kết cấu điển hình hệ dây liên hợp Phạm vi nghiên cứu luận án Nghiên cứu toán dây đơn toán phẳng kết cấu hệ...
 • 24
 • 292
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn thạc sĩ ký thuậtmẫu đề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuậtđề cương luận văn thạc sĩ kỹ thuậtluận văn thạc sĩ kỹ thuật xây dựngluận văn thạc sĩ kỹ thuật điện tửluận văn thạc sĩ kỹ thuật điệnlàm thuê luận văn thạc sĩ kỹ thuậttóm tắt luận văn thạc sĩ kỹ thuậtnhận làm luận văn thạc sĩ kỹ thuậtluan van thac si ky thuatluận văn thạc sĩ kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển pid và mở để điều khiển hệ thống pin mặt trờiluận văn thạc sỹ kỹ thuật điện giải pháp bù công suất phản khángluận án thạc sĩ kỹ thuậtluận văn thạc sĩ kĩ thuậtđề cương luận văn thạc sỹ kỹ thuậtNhân với số có một chữ sốVẽ hai đường thẳng vuông gócHai đường thẳng song songDown load CV i s 1270Giáo án lịch sử nâng cao LS 12 NC học kì IIGiáo án tiếng anh 10Giáo dục kĩ năng sống cho học sinh lớp 5 thông qua dạy học môn tiếng việtMột số biện pháp giúp học sinh hứng thú học môn mĩ thuật theo phương pháp đan mạchMột số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học giải toán có lời văn lớp 3”MỘT số GIẢI PHÁP GIÚP học SINH TIỂU học CHIA NHÓM và học NHÓM THEO mô HÌNH TRƯỜNG học mớiskkn “ phương pháp dạy học phần âm môn tiếng việt công nghệ giáo dục lớp 1Câu hỏi trắc nghiệmKĩ thuật nghe lén Sniffer trên mạng internet và phương pháp phòng chống (LV thạc sĩ)Định tuyến trong mạng tùy biến di động (LV thạc sĩ)Nghiên cứu xây dựng tập thông số chỉ thị hiệu năng kpi của thành phố thông minh trong điều kiện Việt Nam (LV thạc sĩ)Đề thi HK1 năm 2006 2007 ban cơ bản KHTNtuyển tập các dạng toán ứng dụng, vận dụng cao giải tích 11, 12Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (LV thạc sĩ)Nghiên cứu phát hiện hành vi bạo lực từ dữ liệu video (tt)DS Trung tuyen NV1 nganh QTNL Khoi D